Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 1 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

0.0. Inhoudsopgave


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik Send Email to Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De omvang van dit online boek bestaat uit:
  Aantal digitale A4 pagina's: 141
  Aantal woorden: 47 409
  Aantal online Epages: 103


  Inhoudsopgave

 • 0.0. Inhoudsopgave ('Moord op de vrijheid van het oervolk')
 • 0.1. Colofon
 • 0.2. Voorwoord
 • 0.3. Persbericht bij publicatie
 • 0.4. Samenvatting
 • 0.5. Algemene inleiding
 • 1. De Nederlandse wetsgeschiedenis met betrekking tot het verbieden van politieke partijen
 • 1.1. De wet vereniging en vergadering (WVV) van 22 april 1855
 • 1.2. Het verbod van de Sociaal Democratische Bond
 • 1.3. Conclusies bij hoofdstuk 1
 • 2. De 'due regard' clausule in het IVUR
 • 2.1. Botsing van grondrechten bij een verbod van een politieke partij
 • 2.2. Mevrouw I. Boerefijn over artikel 4 IVUR
 • 2.3. Het UN ComitÚ en de implementatie van maatregelen op grond van het IVUR
 • 2.4. Artikel 4 IVUR en het standpunt van de regering
 • 2.5. Annotator A. Woltjer over artikel 4 IVUR
 • 2.6. Standpunt Nederlandse afgevaardigde Mommersteeg inzake het IVUR voorstel
 • 2.7. De 'due regard' clausule en de Jersildzaak (1994) voor het Europese Hof in Straatsburg
 • 2.8. Conclusies bij hoofdstuk 2
 • 3. Het verbieden en ontbinden van politieke partijen en het Burgerlijk Wetboek (BW)
 • 3.1. Publiekrechtelijke verenigingsrecht in 1976 naar het Burgerlijk Wetboek (BW)
 • 3.2. Vervolging personen op grond artikel 140 Wetboek van Strafrecht
 • 3.3. De Nederlandse Volksunie (NVU)
 • 3.4. Het huidige artikel 2.20 BW
 • 3.5. Conclusies bij hoofdstuk 3
 • 4. Artikel 17 EVRM: misbruik van recht
 • 4.1. Artikel 17 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en misbruik van recht
 • 4.2. De Lawless case en misbruik van recht
 • 4.3. Conclusies bij hoofdstuk 4
 • 5. De betekenis van enkele belangrijke begrippen die het Europese Hof in Straatsburg hanteert- Inleiding
 • 5.1. Het driestappentraject van het Europese Hof
 • 5.2. Facts en value judgments
 • 5.3. Chilling effect
 • 5.4. De margin of the appreciation doctrine
 • 5.5. Conclusies bij hoofdstuk 5
 • 6. Belangrijke beginselen van het Europese Hof op het gebied van de vrijheid van meningsuiting. - Inleiding
 • 6.1. Het Europese Hof beoordeelt artikel 11 EVRM (recht op vereniging, vergadering en vakorganisatie) in het licht van artikel 10 EVRM
 • 6.2. De belangrijkste beginselen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting
 • 6.3. Conclusies bij hoofdstuk 6
 • 7. Zaak Castells tegen Spanje (1992) - Inleiding
 • 7.1. De opvattingen van het Europese Hof over de positie van een parlementariŰr
 • 7.2. Conclusies bij hoofdstuk 7
 • 8. Zaak Stankov en de VMOI tegen Bulgarije (2001) - Inleiding
 • 8.1. De NVP/CP'86, de Centrumdemocraten, de AEL en de cultuur en identiteit
 • 8.2. De zaak Stankov en de VMOI tegen Bulgarije (2001)
 • 8.3. De verzoeken om toestemming om bijeenkomsten te houden
 • 8.4. Het oordeel van het Europese Hof in de Stankov zaak
 • 8.5. Het belang van de Stankov zaak voor politieke partijen
 • 8.6. Conclusies bij hoofdstuk 8
 • 9. De zaak Verenigde Communistische Partij (VCP) tegen Turkije (1998) - Inleiding
 • 9.1. Belangrijke overwegingen van het Europese Hof in de VCP zaak
 • 9.2. Het criterium noodzakelijk in een democratische samenleving
 • 9.3. Over het separatisme en de verdeling van de Turkse natie
 • 9.4. Conclusies bij hoofdstuk 9
 • 10. De zaak Socialistische Partij (SP) tegen Turkije (1998) - Inleiding
 • 10.1. Belangrijke overwegingen van het Europese Hof met betrekking tot het criterium noodzakelijk in een democratische samenleving
 • 10.2. Conclusies Perinšek zaak
 • 11. De zaak Refah Partisi (Welvaartspartij) tegen Turkije (2001) - Inleiding
 • 11.1. Beoordeling van het Europese Hof van het criterium noodzakelijk in een democratische samenleving
 • 11.2. Conclusies bij hoofdstuk 11
 • 12. Verbod en de ontbinding van de Nationale Volkspartij/CP'86 (NVP/CP'86) (1998) - Inleiding
 • 12.1. Het nondiscriminatiebeginsel en de due regard clausule
 • 12.2. Universitair hoofddocent Th.L. Bellekom over het vonnis
 • 12.3. Het UN ComitÚ en de Deense regering in de Jersild zaak (1994)
 • 12.4. Argumenten op basis van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (V.B.P.) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (V.E.S.C.)
 • 12.5. Het beginsel Eigen Volk Eerst en de visie van oud hoogleraar S.W. Couwenberg
 • 12.6. Minister Dijkstal en de NVP/CP'86
 • 12.7. Rehwinkel (PvdA), Koekoek (CDA) en Kamp (VVD) over de NVP/CP'86
 • 12.8. De vordering van de Officier van Justitie nader bekeken
 • 12.9. De rechter
 • 12.10. Opvattingen van het Europese Hof en het vonnis van de rechtbank
 • 12.11. De zorg van Michael Zeeman over de Nederlandse cultuur en identiteit
 • 12.12. De Centrumdemocraten (CD)
 • 12.13. Joost Duinhof lid van de adviesraad van het Landelijk Bureau Racismebestrijding
 • 12.14. Frits Bolkestein van de VVD, 1991
 • 12.15. Sarah Collinson
 • 12.16. Docent politieke theorie Meindert Fennema
 • 12.17. Schrijver Kader Abdolah
 • 12.18. Conclusies bij hoofdstuk 12
 • 13. De opvattingen binnen de AEL en het Europese hof over de sjaria en de mensenrechten - Inleiding
 • 13.1. De AEL en de sjaria
 • 13.2. Een brief over de sjaria en de mensenrechten
 • 13.3. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 augustus 1990
 • 13.4. Het Europese Hof en de sjaria
 • 13.5. Conclusies bij hoofdstuk 13
 • 14. Over het bestaansrecht van de AEL - Inleiding
 • 14.1. Eerste reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
 • 14.2. Sjoera en democratie
 • 14.3. Tweede reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
 • 14.4. Vertegenwoordiging van de Arabische Natie
 • 14.5. Derde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
 • 14.6. Over de Nation of Islam
 • 14.7. Vierde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
 • 14.8. De AEL en geweld
 • 14.9. Vijfde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
 • 14.10. Conclusies bij hoofdstuk 14
 • 15. Recapitulatie belangrijkste conclusies
 • 16. Noten (151) en lijst afkortingen
 • 17. Literatuur
 • 18. Nawoord
 • 19. Over de auteur
 • 20. Backcover tekst
 • 21. Reacties van lezers
 • ***

  ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 1 of 103

  Promoot dit boek en verdedig uw vrijheid via onderstaande linkbanner.

  Plaats onderstaande code op uw website voor de promotie van dit boek:


  <A HREF="http://www.dewanand.com/vrijheid001.htm" Target="_blank"><IMG SRC="http://www.dewanand.com/gulikboekbanner01.jpg" ></A>


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007