Home India World Religion Dewanism Hinduism Christianity Islam Technology Gaschamber Literature Poetry Love Youtube Pictures Trash Hindu links Main links Forum links Publishing Public Letters Guestbook00 Disclaimer Contact

Critical Podium Dewanand

Disclaimer

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Disclaimer

Disclaimer Kritisch Podium Dewanand


Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1000
Offerdatum   1 januari 2004

Inhoud:
1. Regels overname van teksten.
2. Regels publiceren van gedichten in rubriek poŽzie.


1. Regels overname van teksten.

Hoofdregel:
Overname van teksten op deze website is alleen toegestaan na toestemming van de auteur.

De algemene regels voor overname van teksten luiden alsvolgt:

 1. Altijd vermelden van de auteursnaam of het pseudoniem.
 2. Altijd een link opnemen onderaan het artikel naar het Kritisch Podium Dewanand.
 3. Bij commerciele toepassingen is een schriftelijke toestemming, met een duidelijk omschreven tegenprestatie, noodzakelijk om een tekst over te nemen.
 4. Redactionele wijzigingen zijn toegestaan, betreffende de grammatica en spellingsregels.
De auteur is niet verantwoordelijk voor misinterpretaties, verdraaiingen en valselijk commentaar op de gepubliceerde teksten.

De auteur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gepubliceerde teksten.

De auteur respecteert het recht op vrije meningsuiting in de ruimste zins des woord, doch probeert hierbij geen enkele geschreven strafwet te overtreden.

De auteur probeert geen enkele natuurlijke persoon, bevolkingsgroep, nationaliteit of religieuze gezindheid te benadelen, danwel te veroordelen, maar houdt zich het recht voor om een kritische visie te doen publiceren, in het belang van de opinievorming en/of vooruitgang van de hele samenleving.

Dewanand publiceert op het Kritisch Podium Dewanand, als een onafhankelijke en ongebonden schrijver, met alle respect voor de vrijheid van meningsuiting, zoals gesteld is in de grondwet van de Nederlandse staat.


2. Regels publiceren van gedichten in rubriek poŽzie.

Regels en voorwaarden voor plaatsen van gedichten in de rubriek poŽzie van het Kritisch Podium Dewanand.

 1. De dichter(es) moet over een algemene of specifieke hindoestaanse achtergrond beschikken, en/of positieve affiniteit hebben met de hindoestaanse gemeenschap in het Nederlandstalige gebied, danwel in sociaal, cultureel en/of psychologische zin geÔntegreerd zijn in enige herkenbare hindoestaanse gemeenschap, waar ook ter wereld, inclusief het Indiase grondgebied en deelgebieden.
 2. De strekking van het gedicht mag niet discriminerend, duidelijk racistisch, antisemitisch, obsceen, haatdragend, beledigend jegens personen of organisaties, fundamentalistisch, extremistisch, en/of wetsovertredend van aard en inhoud zijn. Satire, lichte erotiek, kritische, utopische, en overige algemene niet-wetsovertredende gedichten en poŽtische teksten worden na een onafhankelijke selectieprocedure opgenomen in de poŽzie rubriek van het Kritisch Podium Dewanand.
 3. De gepubliceerde teksten blijven eigendom, qua copyrights en auteursrechten, van de oorspronkelijke auteurs. Voor elke verveelvoudiging, elektronische openbaarmaking of op papier gedrukte herpublicatie van enige tekst of gedicht is toestemming noodzakelijk van de auteur, wiens personalia bekend zijn bij de redactie van het Kritisch Podium Dewanand.
 4. De dichter(es) gaat akkoord met het verstrekken van een minimale onkostenvergoeding van tien (10) euro per elke vijf geplaatste gedichten per jaar, voor het onderhouden en bekostigen van de elektronische publicatie kanalen op internet van het Kritisch Podium Dewanand. Op dit moment is er een serverruimte beschikbaar voor het publiceren van duizend ingezonden nederlandstalige gedichten. Voor het publiceren van gedichten in een andere taal, dan het nederlands, bedraagt de onkostenvergoeding vijfentwintig (25) euro per elke vijf geplaatste gedichten per jaar.
 5. Eisen aan de ingestuurde teksten en gedichten zijn alsvolgt bepaald: maximale lengte per gedicht is vijf (5) A4 pagina's, insturen als attached wordpad document of in de body van een email, vermeldt in dit document o.a.: officiŽle naam, (evt. pseudoniem), adres, postcode, plaats, land, telefoonummer, emailadres, evt. website, en evt. een korte (niet-verplichte) persoonsbeschrijving. Bij de publicatie worden slechts uw naam (of pseudoniem) en evt. email (of evt. website) vermeldt.
 6. Elk gedicht dient in de Nederlandse taal gesteld te zijn, en vertaald te zijn naar deze taal, indien het in een andere taal gesteld is. Niet-nederlandstalige gedichten worden ook gepubliceerd in de originele taal en geschrift (hindi, sarnami, arabisch, chinees, farsi, telegu, enz.), eventueel als een fotografisch (gescand) digitaal bestand. Mail indien noodzakelijk hiervoor naar de redactie voor het verkrijgen van een postadres, indien u niet over een scanner beschikt en een gedrukte of handgeschreven versie van uw niet-nederlandstalig gedicht wilt insturen. Elk ingezonden niet-nederlandstalig gedicht dient voorzien te zijn van een letterkundige elektronische nederlandstalige vertaling, welke ook gepubliceerd wordt op het Kritisch Podium Dewanand.
 7. Het Kritisch Podium Dewanand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de ingezonden en gepubliceerde teksten en stelt zich altijd onpartijdig en onafhankelijk op.

Home India World Religion Dewanism Hinduism Christianity Islam Technology Gaschamber Literature Poetry Love Youtube Pictures Trash Hindu links Main links Forum links Publishing Public Letters Guestbook00 Disclaimer Contact

Critical Podium Dewanand

Disclaimer

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved