Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 64 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.3. Het UN Comité en de Deense regering in de Jersild zaak (1994)


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Het UN Comité, dat moet toezien op de implementatie van het IVUR in de wetgeving bevestigde zoals hiervoor en in hoofdstuk 2 werd besproken na de uitspraak van het Europese Hof in de Jersildzaak (1994), dat de 'due regard' clausule een behoorlijke afweging vereist van het recht op bescherming tegen rassendiscriminatie en het recht op de vrijheid van meningsuiting.

  De Deense regering dacht in die Jersildzaak (zie ook hoofdstuk 2), dat de betrokken Deense strafrechtsbepalingen extensief zouden moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de strekking van het IVUR en dat artikel 10 EVRM niet zodanig zou mogen worden geïnterpreteerd, dat daarmee het recht op bescherming tegen rassendiscriminatie op grond van het IVUR zou worden beperkt, daaraan afbreuk zou worden gedaan, of die bescherming teniet zou worden gedaan. In die zaak ging het om sterk racistische uitingen van rechtsradicale jongeren. Toch besliste het Hof in deze zaak met 12 tegen 7 stemmen, dat artikel 10 EVRM was geschonden.

  Het is dus niet zo dat racistische uitingen van rechtsradicalen zonder meer zo zwaar wegen bij de beoordeling dat een veroordeling bij voorbaat al vast zou staan. Ook in zo'n geval dient er dus een behoorlijke weging van de betrokken grondrechten plaats te vinden en dat had dus ook in het vonnis tegen de NVP/CP'86 naar voren moeten komen.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 64 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007