Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: Grote Stedenbeleid

Titel:

Multicultureel integreren (4 delen)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0167
Offerdatum   januari 2000

... Go to previous Epage

Inhoud

Deel 1, Multicultureel integreren. Wie bij wie??
Deel 2, multicultureel integreren?? Informatie, smart download, please wait.
Deel 3, multikultureel integreren?? Val dood Hollandse roddelkrant.
Deel 4, kloof tussen de soorten


Deel 1, Multicultureel integreren. Wie bij wie??

Integratie is een duur woord. Het is echter de vraag wie bij wie gaat integreren. Er spelen een paar honderd variabelen een rol bij integratie, waardoor het hele vraagstuk in theoretisch opzicht onoplosbaar is, want een mens is een instabiel objekt, en is geen discreet technisch voorwerp, dat bestudeerd en discreet gemodelleerd kan worden. Maar goed toch wat praktische opmerkingen van mijn zijde hierbij.

Er zijn momenteel nieuwe politieke partijen, die radicaal stellen dat migranten en buitenlanders zich moeten aanpassen, en verplicht zijn om te assimileren, of bij nalating moeten remigreren. Leuke doelstelling en lekker uitdagend, maar wie moet bij wie integreren, en wie assimileert wie??

Het is normaal dat etnische groepen ernaar streven om elkaar te leren kennen en na te gaan wie betere manieren heeft. Etniciteit is iets geks in de praktijk. Elke etnische groep vindt zichzelf stukken beter dan de andere etnische groepen. Let wel: in dit betoog zijn de autochtone (blanken) Nederlanders ook een gewone etnische groep, en zij worden zelfs beschouwd als een minderheidsgroep in Europees verband of als ze internationaal worden bezien. Deze groep vertegenwoordigt slechts 0,20 procent van de wereldbevolking en dit percentage zal sterk afnemen in de toekomst, door hun lage reproduktiesnelheid.

Het gaat bij multiculturaliteit om het overwinnen van de angst voor de ander, die een ander uiterlijk heeft of andere normen, waarden en culturele gewoonten heeft meegekregen. In de praktijk moet je het individueel bezien, en is de groep daarbij bijna irrelevant. Alleen voor de identificatie is de eigen etnische afkomst relevant en betekenisvol, maar op het gewone basale sociale niveau draait alles om manieren, uitstraling en wederzijdse affectie op individueel niveau. Het is dus onmogelijk om te eisen dat een groep zich moet gaan aanpassen, want het zijn mensen, en die zijn precies zo, zoals ieder ander mens waar ook ter wereld. Een Hindoestaan moet immers ook eten, drinken, naar toilet gaan, en studeren om iets te bereiken, en dat is precies hetzelfde levenspatroon zoals elke inwoner van deze wereld. Hetzelfde geldt voor een Turkse, Somalische, Irakese, Marokkaanse, of anderssoortige migrant in Nederland. Voor mij zijn er uiteindelijk alleen overeenkomsten met deze mensen, en zijn de verschillen zo klein dat ik ze haast kan verwaarlozen.

Bij integratie wordt er vaak niet verteld wat men ermee bedoeld. Dat is logisch, want er spelen minstens vijfhonderd variabelen en actoren een rol, en geen mens ter wereld kan zoveel begrippen tegelijkertijd bevatten of verwerken. Een normaal ontwikkeld mens kan slechts zeven variabelen op een moment bevatten, waardoor de mens een beperkte probleem kan oplossen. Technisch gezegd betekent dit dat de mens een lagere orde regeleenheid is. Bij integratievraagstukken draait feitelijk alles om het regelen van de samenleving. Nederlanders zijn bang dat hun leefomgeving te sterk gaat veranderen als er vreemdelingen hier komen wonen, omdat zij al enkele eeuwen hebben gewerkt aan het ordenen van dit stukje Europa. Er zijn echter ook migranten die ook bang zijn dat de Nederlandse samenleving te sterk gaat veranderen, als de niet-Europese migranten sterk in de meerderheid zullen geraken. De redenering is simpel. Een voorbeeld uit de praktijk.

In Amsterdam is er een Surinaamse organisatie die streeft om het stadsbestuur zwarter te maken, dus in hun termen Surinaamser. Nu heb ik daar kritiek op, want volgens mij is het kleuren van een stadsbestuur, ter wille van het kleuren, een uitermate racistische doelstelling. Ik zou het verstandiger vinden om even wat gas terug te nemen, en mensen met kennis en deskundigheid aan de top van Amsterdam te zetten. Wat is kleur dan? Als een "blanke" man met een goede kwalificatie en met genoeg kennis van zaken aan de top zit in politiek Amsterdam, en zijn werk met toewijding, voldoening en liefde verricht, dan is dat toch beter dan een Surinamer die daar alleen wil gaan zitten om de boel te kleuren. Ik wil kwaliteit en deskundigheid en hou niet van geouwehoer en achterhaald racisme. Nee, volgens mij draait alles om vertrouwen in elkaar als het om samenleven gaat in een gemengde samenleving of gemeente.

Voor het winnen van vertrouwen is tijd heel belangrijk. Nederland is een jonge multiculturele samenleving en mensen moeten nog wennen aan andere kleuren en geuren. Iedereen zou iets van elkaar moeten leren, en uiteindelijk kan iedereen er flink op vooruit gaan. Hoe leuk zou het niet worden als heel Nederland aan het eind van de Ramadan (Islamitische vastenmaand) eens gezellig met elkaar gaat borrelen en lekker geniet van een stukje mals geroosterd lamsvlees of kebab? Of als heel Nederland eens gezellig met 16 miljoen kleurtjes (v. pentium III) zou gaan gooien tijdens het phagwa feest van de Hindoestanen. Dat is integratie in engere zin.

Integratie is een kwestie van geven en nemen. Ieder volk ter wereld heeft iets waardevols en daarom iets zinnigs te bieden. Maar dan moet men elkaar niet negatief aanschouwen, maar proberen om iets van elkaar te leren. Om iets van een ander te leren moet je zelf eerst veel weten over jezelf, want alleen dan kan je als individu weten wat je niet weet. En daar wringt hem nu juist de schoen in nederland.

Lees verder in deel 2


Deel 2, multicultureel integreren?? Informatie, smart download, please wait.

Zo nu even verder met het meer weten over de ander met een andere kleur en geur.

Ik ontmoette vorig jaar een nogal gemengde Surinaamse jongeman en die verzocht mij om informatie over Afrika en andere Derde Wereld landen. Goed, het was een koud kunstje voor mij om tientallen pagina's van internet te plukken en het naar hem op te sturen. Kost mij niet veel en is voordelig voor hem.

Maar wat mij het meest fascineerde was het volgende. Ik realiseerde mij dat deze niet-Hindoestaanse jongen uit Suriname, feitelijk precies zoals mij denkt over zichzelf en feitelijk nauwelijks van mij verschilt. Het was zelfs nog mooier, want zijn informatiebehoeften leken ontzettend veel op de mijne. Zelf ben ik jaren geleden ook naarstig op zoek geweest naar nieuws en informatie over Azie, India, en de rest van de gekleurde wereld. Nu is alles binnen handbereik en voor een habbekrats beschikbaar op internet, en is mijn leven sterk veranderd. Op internet kan ik professioneel nieuws lezen uit Azie en India. Ik krijg uit India zelfs iedere dag nu gratis nieuws (van TOI India) van heel hoog niveau en ben nu heel blij dat ik internet heb aangeschaft, ondanks het feit dat ik nu elke maand krap zit daardoor.

Waarom wil je als migrant toch nieuws hebben over je herkomstgebieden?

Kijk hoe langer je in Nederland woont als buitenlander, hoe meer je gaat verhollandsen en begint te vervreemden van jezelf. Elke dag zie je die langere, kille en afstandelijke Hollanders om je heen, en dan begin je toch een beetje aan jezelf te twijfelen. Zij presenteren zich als superwezens en elke maand staan er uitgebreide statistische feiten over de massa- en lengtetoename van de autochtone Hollanders, waarbij er gedaan wordt alsof zij daarom superieur zijn. Vaak constateer ik dat de autochtone Hollander apetrots, nee trotser dan een aap is, op hsijn toegenomen lengte en zichzelf nu bezien als de langste wereldbewoners. Dan draaien zij de logica opeens om. En zeggen dan dat de hogere welvaart en toegenomen Bruto Nationaal Produkt veroorzaakt is door de toename in lengte van het lichaam van de autochtone Hollanders. Maar zo is het helaas niet gegaan.

Hoe kan een migrant nu in godsnaam integreren in een cultuur van lange superwezens, die langer zijn geworden door het BNP uit de toekomst. Dan denk ik als dom en logisch wezen, ja ik ben geen futuristisch wezen, want ik kan niet langer worden door het BNP uit de toekomst, en dan concludeer ik dat integreren voor mij onmogelijk is. Sorry superwezens van 2,6969 meter, ik kan niet integreren. Bye Bye.

Lees verder, multicultureel integreren??


Deel 3, multikultureel integreren?? Val dood Hollandse roddelkrant.

De Nederlandse dag- en weekbladen worden geschreven door literair ingewijde mensen, die voor 99 procent van blanke afkomst zijn en vaak ook nog man zijn. Hierdoor is het nieuws dat in deze kranten verschijnt niet geschikt voor mensen uit het buitenland, of voor mensen die wat objektievere informatie willen over hun herkomstgebieden. Een voorbeeld.

In de Volkskrant wordt er systematisch alleen negatief nieuws gepubliceerd over Suriname en wordt de Surinaamse lezer(es) totaal doodgegooid met zure berichten over Suriname. Je krijgt dan de indruk dat er de hele dag gevochten, verkracht en gemoord wordt in Suriname en dat het een totale puinhoop is daar. Wat is hiervan waar? Als een blanke Nederlandse tv-journalist over Suriname praat of verteld, zie je altijd iemand van negroide afkomst in beeld, en nooit een Hindoestaan, Chinees, of Indiaan uit Suriname. Waarom doen ze dat vragen veel Hindoestanen zich af. Tellen wij dan niet mee voor de Hollanders als het om Suriname gaat? Of zijn zij vastgeroest in het oude middeleeuwse beeld van de Surinamer?

Nee, nee, informatie is heilig mensen. Besef dat.

Je kan alle migranten in Nederland gek praten, als je ze elke dag doodgooit met negatief nieuws uit hun herkomstlanden. Weet je wat je dan doet? Je maakt ze tot derderangs burgers, omdat je hun geestelijk dood laat bloeden, en hun zelfrespekt totaal vernietigd. Dan creeer je kanslozen in engere zin, beste en hooggeeerde heer van Boxtel.

O sorry, dat was jouw doel met deze geavanceerde high tech informatiestrategie.

Goed ik schrijf niet meer erover. Censuur xxx.

Gratis advies aan elke migrant in nederland in de Grote en Kleine Steden:

Besteed je laatste geld aan het kopen van een internetcomputer en koop daarna geen Hollandse roddelkranten meer.

Tip:
op internet staat eerlijk en objektief nieuws over jouw herkomstland, of over jouw liefste en wildste eilandje ter wereld.

Veel succes,


Deel 4, kloof tussen de soorten

Ik merk tegenwoordig een ontzettende toename van de afstand tussen de diverse groepen in nederland. Het ergste is dat er heel negatief gedacht wordt over elkaar en dat mensen zich isoleren van elkaar. Zelfs in wijken waar diverse bevolkingsgroepen wonen, hebben mensen de neiging om een veilige afstand van elkaar te houden. In het ergste geval vertonen zij vermijdgedrag en minimaliseren het direkt sociaal kontakt. Een voorbeeld.

Bij mij in de flat wonen er zeker tien bevolkingsgroepen. Mijn irakese buren bemoeien met niemand en zijn de hele dag met hun satellietprogramma's bezig. Ze kunnen nederlands heel minimaal praten en leven in een soort eilandje. Maar de nederlandse buren van mij bemoeien zich ook nauwelijks met de anderen in de flat. Ze leven langs de anderen heen en praten of groeten niets en niemand die in de galerij wonen. Ik heb zelfs agressief gedrag gezien van de zijde van de nederlandse buren tegenover de somaliers naast mij, maar er is slechts verbaal geweld gebruikt. Dus de psychische afstand tussen al de groepen kan in gemengde wijken heel groot zijn, en mensen leven dan met angstbeelden van elkaar. Het ergste is dat de massamedia deze afstand systematisch vergroten, door stigmatiserende nieuwsberichten te publiceren, en de opinievorming negatief beinvloeden. Het is allemaal zo primitief en ik heb soms de neiging om te geloven dat wij weliswaar met high tech middelen kunnen communiceren, maar dat wij toch nog steeds als holbewoners met elkaar communiceren. Dus het lijkt een beetje op het verhaal van de ongeevolueerde oermens, die door een high tech microfoon de wereld groet met primitieve grommende klanken. Dit fenomeen moet je niet onderschatten. Voorbeeldje.

Ik klikte een keertje voor de lol op een kontaktadvertentie van een vrouw. Daarin schreef ze: klik hiervoor een foto van mij. Ik klikte en binnen vijf seconden zag ik een foto van haar niet geklede onderlichaam, wijdbeens. Toen dacht ik bij mijzelf, ja dit is de holbewoonster die via internet communiceert met de andere mannetjes op aarde. Zo probeert ze haar nageslacht efficienter te produceren en het rijkste mannetje te pakken op aarde. Ze heeft keus uit ruim 1 miljard mannetjes op internet, dus ze is dan een tijdje wel zoet mee.

Kloof.

Internet is echt geen vernieuwend medium voor mij, want de vooroordelen op straat leven ook op internet. Mensen gaan echt niet anders denken over elkaar. Het is zelfs gevaarlijker, want stel dat iedereen in een wijk over internet zou beschikken. En iedereen kan dan iedereen mailen. Als een gek een extreem roddeltje mailt aan iedereen over mevrouw X van somalische afkomst, dan heb je binnen de kortste keren een rel in de wijk. Daarom kan internet gevaarlijk zijn voor een gemengde wijk, maar ook voor een ongemende wijk.

Ik geloof dat mensen elkaar moeten zien en ruiken. Want alleen zo leer je de ander goed kennen. Kijk, hoor en voel de ander, zoals hsij is, en zorg ervoor dat je een objektief beeld krijgt, dat representatief is voor de hele groep. Relativeer en observeer is mijn advies aan alle mensen die in gemengde wijken wonen. Het heeft geen zin om jouw somalische buren via de volkskrant te gaan leren kennen, want zo belangrijk zijn zij niet in nederland. Ga gewoon bij ze op bezoek en praat mee. Ze bieden jou snel een kopje thee of wat somalisch eten en zijn altijd blij als je langs komt. Wij isoleren hen, want zij zijn hier te gast en willen zich thuis voelen. Elke kloof is het werk van twee partijen en moet door beide groepen gedempt worden. Dat is het leven.

Noot.

Met het zand van de wadden kunnen alle kloven gedempt worden.


... Go to previous Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
 1. Hindoeisme keurt biometrie goed
 2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
 3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
 4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
 5. Jonge migranten leren sneller
 6. Bejaarde man temt computer
 7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
 8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
 9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
 10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
 11. Info koppeling per organisatie
 12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
 13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
 14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
 15. Mix is onzinnige doelstelling
 16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
 17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved