Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: Grote Stedenbeleid

Titel:

Mix is onzinnige doelstelling

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor0165
Offerdatum     januari 2000

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Reaktie op stelling van minister Roger van Boxtel:

Roger van Boxtel zegt in zijn openingsstelling van 04-01-2000:

Streven naar een `mix` voor alle wijken?
Wanneer een wijk een opknapbeurt krijgt, wordt er meestal naar gestreefd dat er een mix van oud en jong, arm en rijk, allochtoon en autochtoon en van oorspronkelijke en nieuwe bewoners ontstaat. Maar moet er voor alle wijken gestreefd worden naar deze `mix`?

Geachte heer van Boxtel,

Het heeft helemaal geen zin om te streven naar een mix, zoals u het omschreef, als een wijk wordt opgeknapt. Dit is een onjuiste doelstelling en kan nadelige gevolgen hebben voor de saamhorigheid in de wijk.

Mensen hebben behoefte aan identificatiemodellen en in een sterk gemengde wijk, kan dit verstoord raken. Als er bijvoorbeeld 200 mensen wonen in een wijk, en 100 tot een kansloze klasse behoren, ontstaat er automatisch segregatie en gaan de mensen negatief denken over elkaar. De werkenden ontwikkelen dan vermijdgedrag en isoleren zich van de rest. Zo ontstaan er sociale spanningen in de wijk en is het niet meer gezellig, maar kil en asociaal.

De zaak wordt gecompliceerder als er buitenlandse groepen komen wonen in de wijk, en dan wel in grote getale. Stel dat 100 van de 200 inwoners van buitenlandse afkomst is. Dan ontstaan er ook problemen, want niemand heeft dan meer zin om met de vreemdelingen om te gaan, en die gaan steun en begrip bij elkaar zoeken. Vaak hebben buitenlandse mensen geen enkele kennis over de levenswijze (gedrag, eten, drinken, seks, liefde, normen en waarden, cultuur) van Nederlanders van autochtone afkomst en leven deze twee groepen in totale onwetendheid t.o.v. elkaar. Deze kloof kan moeilijk gedicht worden, want mensen zijn gecompliceerd en vreselijk halsstarrig. De overheid kan hier niets tegen doen, want dat is haar taak niet.

Als er kinderen in de wijk leven, dan wordt de zaak nog moeilijker, want ouders willen in het algemeen niet dat hun kinderen met vreemdelingen gaan spelen of intensief beinvloed of "besmet" worden. Dit geldt niet alleen voor blanke ouders, maar ook voor gekleurde en zwarte mensen met jong en ongevormd kroost. Het is allemaal heel moeilijk en lijkt haast onoplosbaar. Kijk maar naar de ontwikkeling van zwarte scholen en vraag jezelf dan af waar het einde is.

Kortom mixen van wijken heeft geen zin, als het als doel wordt gesteld. Het is beter om een goed gesitueerde groep te laten domineren, want dan krijgen kinderen uit de lager ontwikkelde klassen een positieve identificatiemiddel, en kunnen eerder vooruit gaan. Hierbij is afkomst of ras totaal irrelevant. Sociale klasse is doorslaggevend bij onderling (intercultureel) kontakt op sociaal niveau in een wijk.

Zie andere teksten van mij op deze discussie site.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
  1. Hindoeisme keurt biometrie goed
  2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
  3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
  4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
  5. Jonge migranten leren sneller
  6. Bejaarde man temt computer
  7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
  8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
  9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
  10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
  11. Info koppeling per organisatie
  12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
  13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
  14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
  15. Mix is onzinnige doelstelling
  16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
  17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved