Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: Segregatie in grote steden

Titel:

Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0152
Offerdatum   november 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Volgens mij begrijpen wij het gewoon niet meer.

Probeemstelling: Waarom is er segregatie?

Hierna volgt een citaat uit het boek van Alain Finkelkraut, getiteld: De verloren beschaving.

"Oorspronkelijk was het kenmerk van de mens dat hij de benaming mens angstvallig uitsluitend voor de leden van zijn eigen gemeenschap gebruikte." "De mensheid eindigt bij de grenzen van de stam,van de taalgroep, zelfs van het dorp. Het gaat zelfs zo ver dat vele zogenaamde primitieve volkeren zichzelf aanduiden met een term die 'de mensen' betekent (Of soms met meer bescheidenheid als we dat zo mogen zeggen- zij die goed, uitmuntend, volledig zijn), wat impliceert dat de andere stammen, taalgroepen of dorpen niet in het bezit zijn van de menselijke deugden en zelfs niet menselijk van aard zijn, maar hoogstens bestaan uit wezens die 'slecht' , 'boosaardig' zijn, uit 'mensapen'of 'neten'. Vaak gaat men zelfs zover dat men de vreemdeling zelfs die laagste vorm van werkelijkeheid ontzegt en hem als 'spook' of 'geestverschijning' kwalificeert. Zo ontstaan merkwaardige situaties waarin twee gesprekspartners elkaar wreed van repliek dienen." - einde citaat.

Ik heb een lezing van Alain Finkelkraut bijgewoond en ook eventjes met hem gesproken. Hij staat bekend als een vermaard cultuurfilosoof en is hardnekkig tegendraads. Zijn visie is uniek en getuigt hoe dan ook van baanbrekende inzichten.

Aanvankelijk, tijdens de ontmoeting tussen zwart Afrika en Blank Europa waren beide volkeren volledig in de ban van elkaar. Voor de blanke Europeaan was de neger met kroes haar en een nachtelijke huid haast het aangezicht van de duivel, waardoor men in Europa absoluut niet kon accepteren dat de zwartmens een greintje menselijkheid of beschaving kon bezitten. Maar vergeet niet dat de zwartmensen dat ook precies zo zagen, doch uiteindelijk de strijd opgaven en verloren.

In onze grote steden zie ik de geniale stellingen haast elke week voor mijn ogen. In de blik van de Turk, Surinamer, Marokkaan of Nederlander zie ik die gedachten weerspiegelt. Dan vraag ik mij af of de stellingname van Finkelkraut alleen geldt voor primitieve wezens. Als een Somalier mij aankijkt alsof ik tot een niet-mens behoor, wat moet ik dan tegen hem zeggen? Feitelijk is de visie zoals die in de stelling gepresenteerd wordt, het bewijs dat er een andere wereld bestaat die niet als racisme kan worden gezien. Het heeft meer te maken met kennis dan racisme. Ik zal het uitleggen.

Vroeger had ik in Suriname geleerd dat het blanke ras in alle opzichten superieur is, omdat zij geciviliseerd zijn en alles hebben uitgevonden. Mijn moeder, mijn familie, en de surinaamse gemeenschap leerden mij dat dagelijks. Ik werd dus door de nietige surinaamse gemeenschap geindoctrineerd met verkeerde visies en een verwrongen denkwijze. Het was echter geen racisme, maar slechts een kwestie van de verkeerde kennis aanleren. Toen ik naar nederland kwam onderging ik een heel pijnlijk en slopend socialisatie proces in dit land. En het leukste was nog dat het blanke Nederlanders waren die mij duidelijk maakten dat het blanke ras niet superieur is en dat ik ook iets waard ben als mens. Juist hierdoor besefte ik dat mijn problemen opgelost waren en dat ik mij niet hoefde te isoleren van de nederlandse samenleving. Segregatie wordt hoe dan ook altijd veroorzaakt door onwetendheid en dat wordt versterkt door isolatie. Maar men heeft in Nederland hoe dan ook de democratische vrijheid om te kiezen voor een eigen levenswijze, seksuele moraal, geloof, en sociale kring. Je hebt hier zelfs de vrijheid om topcrimineel te worden, mits je uit de cel blijft.

Dus elke bewoner van het nederlandse grondgebied, legaal of illegaal, heeft het democratisch recht om zichzelf te isoleren van de nederlandse samenleving. Theoretisch gezien heeft de nederlandse samenleving ook het democratisch recht om zichzelf te isoleren van de overige bewoners van nederland. En dit proces is reeds voltooid. Nederland is een geformaliseerde samenleving geworden, en niemand kent elkaar meer. Mijn nederlandse buren kennen mijn naam niet eens, terwijl zij mij elke dag zien. In de cultuur van Hindoestanen, dus de Hindoestaanse cultuur is er een filosofie (Dharma), die zegt dat de samenleving begint bij je buren. En feitelijk leven Hindoestanen ook precies zo volgens deze filosofie. Ze kennen vrijwel altijd hun buren heel goed en proberen er altijd een goede verstandhouding mee op te bouwen. Als een mens zich isoleert van de buren, dan isoleert die zich ook van de samenleving. Het is heel simpel, want leven is een doodsimpel proces.

Feitelijk hoeft het geen probleem te zijn als bepaalde groepen zichzelf isoleren van de samenleving. Zolang zij zich netjes gedragen en er geen bende van maken, hoeft het geen problemen op te leveren. Als zij besluiten om alleen onderling te trouwen, hoeft het toch ook geen probleem te zijn. Waarom problematiseer je liefde tussen mensen van dezelfde soort. Als Jorg Haider morgen een decreet uitvaardigt en eist dat alle gemengde huwelijken en gemengde seksrelaties in Oostenrijk vanaf morgenochtend om negen uur, strafbare feiten zijn, ja wat dan. Als blijkt over een jaar dat de economie van Oostenrijk flink gegroeid is en dat oostenrijkse geleerden tot de slimste ter wereld behoren, dan gaat iedereen opeens zeggen dat die wet vele voordelen heeft. Wie zal het zeggen? Op zich zou ik het echt niet afkeuren als de wetgever gemengde huwelijken zou gaan verbieden, maar dan zou ik het wel jammer vinden voor de nederlandse mannen die alleenstaand zijn en totaal kansloos zijn op de huwelijksmarkt in nederland. Veel van deze mannen willen het liefst een maagdelijke Aziatische vrouw, maar worden tegengehouden door de stringente vreemdelingenwetten.

Segregatie is een natuurlijk proces en het hoeft echt niet tot problemen te leiden.

Als Turken besluiten om een hele woonwijk op te kopen en er een Turkse wijk van te maken zou ik het alleen maar goedkeuren. Ze zouden dan daar fabrieken kunnen bouwen en een sterkere economische positie kunnen verwerven in Nederland. Daarna als ze rijk zijn, kunnen ze zaken gaan doen met Turkije en misschien vertrekken ze dan zelfs voorgoed naar Turkije als het over twintig jaar in Nederland slechter zal gaan met de economie. Migranten zijn echt de eerste groep in Nederland die op zullen rotten als het hier economisch slechter zal gaan dan in Suriname of een soortgelijk gebied. Mensen isoleren zichzelf omdat ze zich bedreigd voelen. Dus de beste remedie ertegen is hen niet meer onder druk zetten, maar ze accepteren en duidelijk maken dat ze ook nederlanders zijn en het zelf moeten uitzoeken in dit land. Vergeet daarbij niet dat ook autochtonen zich isoleren van de samenleving alhier.

Geisoleerde groepen zien misschien de nederlanders (blank en zwart) niet meer als mensen, conform de inzichten van Alain Finkelkraut.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
 1. Hindoeisme keurt biometrie goed
 2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
 3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
 4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
 5. Jonge migranten leren sneller
 6. Bejaarde man temt computer
 7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
 8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
 9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
 10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
 11. Info koppeling per organisatie
 12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
 13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
 14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
 15. Mix is onzinnige doelstelling
 16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
 17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved