Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: integratieproces

Titel:

Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking:
dikke nee, presteren is alles, nooit aub

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0164
Offerdatum   november 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Stellingname minister Roger van Boxtel:

Bij elk bedrijf en maatschappelijke organisatie in Nederland behoort de samenstelling van haar personeel en bestuur een afspiegeling te vormen van de multi-etnische bevolking.

Geachte heer van Boxtel,

Het heeft geen zin om via papieren wetten een bedrijf of overheidsorgaan te verplichten om een afspiegeling te worden van de multi-etnische bevolking. Zelf ben ik overigens van hindoestaanse afkomst en heb mij verdiept in de theorie van een multiculturele samenleving. Ik heb veel gezien en veel meegemaakt, en heb geconcludeerd dat het niet goed is om gevestigde oordelen te veranderen. Ik zal dit toelichten en enkele adviezen geven m.b.t. migranten.

Er is weinig geschoold kader bij minderheden en hun cultuur is heel anders. In een profit-organisatie gaat het erom dat bepaalde overlevingsdoelen gerealiseerd worden. Het gaat om het produceren en de overheid mag niet bemoeien in de produktiehuishouding. Als een gevestigd bedrijf keihard zegt van - wij willen alleen blanke werknemers - dan moet dit getolereerd worden, want zij geloven in blanke werknemers en hun bedrijfscultuur is alleen geschikt voor blanke werknemers. Als de regering dwingend eist dat zo'n bedrijf 13 procent zwarten in dienst neemt, via een verplichtingsstatuut of wet, dan moet de overheid ook participeren in eventuele produktieverliezen, en dit bedrijf dan financieel tegemoetkomen in tijd van nood. Het gaat erom waar men in gelooft en in wie, dus in welke kleur men vertrouwen heeft.

In de theorie van de complexe multiculturele samenleving is het economisch voordeliger om een bedrijf met rust te laten en zelf te laten bepalen wie wel of niet in dienst wordt genomen. Een voorbeeld. Exact software haalt nu heel veel Indiers uit India om hier in Nederland programmeerwerk te doen, omdat die mensen gewoon harder werken, sterker zijn en beter zijn. Exact software doet niet aan positieve discriminatie, maar moet dit doen omdat men wil overleven en niet wil achterblijven. Het gaat in een productiehuishouding niet om kleur maar om prestaties. De natuurlijke marktwerking zal ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken terecht komen en dat heeft tijd nodig. De overheid is geen kleuter die met tekenstiften een werknemersbestand gaat kleuren. Zo etniseer je de hele maatschappij en vernietig je het vertrouwen in de migranten die wel capaciteiten hebben.

Een ander voorbeeld uit mijn levenservaring. Ik verricht theoretisch onderzoek en schrijf regelmatig essays en rapporten, alles prive wel te verstaan. Vaak merk ik dat mensen van etnische afkomst geen enkele waardering hebben voor geschreven teksten en mij diep kwetsen, door te informeren naar de geldelijke waarde van een onderzoeksrapport of theorie. Een somalische jongen vertelde mij zelfs dat ik al mijn boeken maar moet weggooien, maar hij kwam wel altijd bij mij als hij iets wilde weten. Nederland is een kennisgericht land, en migranten en vreemdelingen die niet gewend zijn aan kennisintensieve culturen zullen nooit aan de bak komen en zich ook nooit kunnen aanpassen of integreren. Negers uit Suriname praten vaak over kennis van de witte man, en doen daar heel afstandelijk over. In de hindoestaanse cultuur is kennis echter heilig, en juist hierom zie je een hogere acceptatie van hen in Nederland. In de Hindoeistische traditie houdt men zich al tienduizend jaar bezig met het ontwikkelen van hoogwaardige en tijdloze kennis, ten behoeve van alle levende wezens in het hele universum, en deze traditie zet ik nu ook voort tot mijn dood.

Ik geloof dat het geen zin heeft om een bestuur etnisch te veranderen, omdat er anders destructieve problemen kunnen ontstaan. Laat mensen het zelf uitzoeken. Discriminatie is soms economisch efficienter op de lange termijn. Maar minderheden en migranten moeten het vanaf de grond leren uitzoeken in Nederland. Zij moeten hun achterstanden zelf oplossen als zij daar behoefte aan hebben, en ontevreden zijn met een uitkering en wat kinderbijslag. Ik adviseer om minderheden keihard duidelijk te maken dat zij het over vijf jaar helemaal zelf moeten uitzoeken en dat er geen wettelijke democratische basis is om hen aan werk te helpen. Dit klink keihard, maar het is de beste manier op de lange termijn om een structurele ontwikkeling te realiseren bij de vele soorten etnische minderheden in Nederland. Wees hard en leer ze dat zij moeten leren om in zichzelf te geloven.

Mijn adviezen:

 1. Zeg etnische minderheden dat zij geen subsidies meer zullen krijgen.
 2. Geef elk bedrijf het volledig mandaat om zelf te beslissen welke kleur hun werknemersbestand zal krijgen, en verplicht hen om dat openbaar te maken in advertenties. Volledig blanke bedrijven zijn echt geen zonde in deze tijd, maar kunnen juist vitaler zijn, of meer produceren. Op deze wijze geef je migranten meer zekerheid en confronteer je ze met hun eigen achterstanden.
 3. Organiseer binnen twee jaar een afstudeerfonds voor migranten en gehandicapten die door aantoonbare problemen hun universitaire studie niet hebben afgerond. Dit afstudeerfonds fungeert dan ook als vacaturebank voor bedrijven, die jong talent zoeken, ook in de herkomstlanden. De studenten betalen de lening wel terug op den duur.
 4. Bouw een klein startfonds op voor startende ondernemers van etnische afkomst en geef ze steun in de vorm van een afzetgebied voor hun produkten. Deze ondernemers hebben dan ook het recht om hun personeelsbestand voor honderd procent uit de eigen gelederen te betrekken. Met een mooi woord noem ik dit het bevorderen van de organisatorische integratie van Hindoestanen, of andere etnische groepen in de samenleving. Het gaat erom dat de jonge migrantenpopulatie in Nederland gedwongen wordt om zelf een werkgeversklasse op te bouwen en zelf een eigen basis schept in de Nederlandse ondernemerswereld.
 5. Bestrijdt de etnisering van de samenleving door de informatiebehoeften van migranten ook te vervullen in de reguliere kranten, zodat iedereen ziet dat men de migranten serieus neemt. Nu leven veel mensen nog met verouderde denkbeelden over het buitenland en dat is storend voor mij. India is nu een goed ontwikkeld land en heeft meer rijke mensen in absolute zin dan heel Europa samen. Verplicht de media om tien procent positief nieuws te verkondigen over de niet-blanke landen, dan zorg je ervoor dat de gekleurde migranten psychisch opgebouwd worden en niet gestigmatiseerd worden tot achterlijke en onderontwikkelde mensen.
 6. Maak elke etnische groep in Nederland duidelijk dat zij vanaf vandaag zelf hun welzijnswerk moeten financieren en liever hun investeringskapitaal (venture capital) zelf bijelkaar gaan schrapen door zuinig te leven en elkaar te steunen. Aziaten in de V.S. hebben een eigen investeringsbank en hebben daardoor zelf een solide basis opgebouwd. Nu leven veel migranten zeer inefficient en doen niets aan hun eigen ontwikkeling. Zeg migranten om geen moskeen en hindoetempels te bouwen maar bedrijven op te richten met het geld. Een voorbeeld. De Arya Samaj (Asan) in Den Haag heeft nu 250.000 gulden in kas (donatiegelden vanuit kleine irrelevante Hindoegemeenschap in Nederland) voor het bouwen van een hindoetempel, maar kan dit geld liever investeren in een volledig hindoestaans bedrijf. Geen enkele religie kan je immers bevorderen met een betonnen gebouw.
 7. Verplicht elke onderwijsinstelling om het lesmateriaal te verbeteren. Stimuleer onderwijs in internationaal verband via internet.
 8. Verbiedt positieve discriminatie totaal. Het is funest voor een multiculturele samenleving en etniseert alles en iedereen.
 9. Zorg ervoor dat mensen razendsnel worden omgeschoold, na langdurige werkloosheid.
 10. Geef iedereen met een uitkering het volledig mandaat om elke studie of opleiding te volgen die zij maar willen, of verplicht hen daartoe. Ook mensen die in een aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning zitten moeten toestemming krijgen om elke studie te volgen die zij maar willen. Studeren is een recht en mag nooit en te nimmer verboden worden door een onderontwikkelde gemeente.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
 1. Hindoeisme keurt biometrie goed
 2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
 3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
 4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
 5. Jonge migranten leren sneller
 6. Bejaarde man temt computer
 7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
 8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
 9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
 10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
 11. Info koppeling per organisatie
 12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
 13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
 14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
 15. Mix is onzinnige doelstelling
 16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
 17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved