Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: digitale klassenmaatschappij

Titel:

Wet op meldingsplicht burgerinfo

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0159
Offerdatum   november 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Stelling van Roger van Boxtel van 14-12-1999

Het wordt hoog tijd dat er iets aan privacy op het Internet wordt gedaan. Nu kunnen al onze gegevens door zowat iedereen aan elkaar gekoppeld worden, zonder dat we er weet van hebben

Elk bedrijf kan inderdaad informatie over elke klant of burger opslaan in een database en deze informatie doorverkopen.

Volgens mij is een wet die een organisatie of bedrijf verplicht om de betrokkene te informeren over de gang van zaken rondom hsijn (zie noot) informatie (ook privacy) best nuttig en op z`n plaats in deze gedigitaliseerde tijd. Informatie vliegt nu met de snelheid van het licht over de aardbodem en niets of niemand heeft er controle over.

Als een bedrijf of organisatie bijvoorbeeld besluit om een informatiebestand te verkopen of door te sluizen aan een bevriende connectie, moet de betreffende burger dan ingelicht worden over deze informatiestroom of toestemming verlenen.

Elke organisatie legt dossiers aan over de klanten. Bij een overname of faillissement is het lot van zulke dossiers onbekend. De dossiers gaan soms de wereld rond of worden door de concurrent gratis overgenomen. De burger zou hsijn eigen dossier ongevraagd moeten ontvangen bij een overname of faillissement, omdat het een aantasting is van de privacy als de documenten vernietigd of te grabbel worden geboden.

Digitalisering veroorzaakt chaos in informatiesystemen en niemand heeft enige zekerheid wat er met de informatie gebeurt in de praktijk. Ik heb meegemaakt, dat een splinternieuwe organisatie mij opbelde met de vraag of ik geinteresseerd was in een informatiepakket. Bij navraag bleek dat iemand van een oude concurrerende organisatie in dezelfde branche, gewoon het adressenbestand even had gekopieerd, zonder dat er toestemming was gegeven. Dit toont aan dat wij nog in een barbarentijdperk leven, als het om informatie gaat en dat zou strafbaar moeten worden gesteld, voor officiele organisaties.

Een burger die hsijn adressenboekje kopieert en overdraagt aan een kennis zou in principe ook een strafbaar feit moeten begaan, indien deze transactie traceerbaar is en aangetoond kan worden. Dit is een simpel voorbeeld, maar het geeft toch aan dat er een formele en informele informatiestroom is en dat er op het raakvlak totale chaos heerst.

Mijn eindconclusie luidt:

Wij leven nog in het stenen tijdperk als het om digitale informatie gaat, en de overheden zouden dit moeten aanpakken. In theorie heeft elke fractie aan informatie over een burger een bepaalde commerciele waarde, waardoor het voor bedrijven heel aantrekkelijk is om dit uit te buiten.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
 1. Hindoeisme keurt biometrie goed
 2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
 3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
 4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
 5. Jonge migranten leren sneller
 6. Bejaarde man temt computer
 7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
 8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
 9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
 10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
 11. Info koppeling per organisatie
 12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
 13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
 14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
 15. Mix is onzinnige doelstelling
 16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
 17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved