Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: digitale klassenmaatschappij

Titel:

IT-inhaalslag voor etnische groepen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0156
Offerdatum   december 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Stelling Roger van Boxtel van 30-11-1999

In de informatiemaatschappij zullen groepen, die nu al moeilijk met de samenleving mee kunnen zoals ouderen en allochtonen, het nog moeilijker krijgen.

Het is een keihard feit dat de diverse etnische groepen een grotere achterstand hebben op IT gebied, als er naar de relatieve cijfers wordt gekeken. Wat is de goedkoopste oplossing voor dit probleem?

Speciaal hiervoor heb ik het volgende plan bedacht. Het is een IT-inhaalslag en moet door henzelf worden uitgevoerd, dus met minimale overheidssteun, want het is geheel in hun eigen belang.

De cruciale stappen in dit hele plan zijn hieronder opgesomd.

 1. Elke sociaal-culturele vereniging van etnische minderheden begint met het oprichten van een IT werkgroep. Eventueel bemand door externe deskundigen.
 2. In de jaarlijkse begroting komt een aparte kostenpost voor deze IT werkgroep.
 3. Er wordt geld ingezameld onder alle leden van de groep. Vrijwel elke vereniging of stichting van de minderheden heeft gemiddeld een achterban van vijfhonderd leden dus als elk lid tweehonderdvijftig euro (ruim 500 gulden) doneert, dan is er heel snel 125.000 euro (ruim 250.000 gulden) in kas en dat is dan alleen bestemd voor de IT werkgroep.
 4. Als er wat geld uit de eigen groep in kas is, kunnen de inkopen beginnen. Er wordt dan een netwerkje opgezet, professionele leerboeken, een IT leraren groepje gevormd en leerlingen geworven. Natuurlijk moet er ruimte worden geregeld voor de apparatuur. Dus hardware, software, lesboeken en internet aansluiting.
 5. De bedoeling is dat men met elkaar aan de slag gaat en gewoon begint met studeren en leren, zodat de kennis van IT zaken vergroot wordt. Men moet elkaar dan leren helpen en ondersteunen. Mensen die ietsje meer of (heel) veel weten fungeren als onderwijzers of instructeurs voor de andere leden van de groep.
 6. Al lerende zal blijken wie over toptalent beschikt en in de toekomst door kan stromen naar de banenmarkt van de IT branche.
 7. De gestationeerde apparatuur en rekencapaciteit kan uitgeleend worden zodat er inkomsten worden verkregen. Het is de bedoeling dat alles 24 uur per dag wordt benut, dus in drie ploegen doorleren. Men kan ook typewerk doen voor bedrijven op de apparatuur, zodat er wat geld wordt verdient, voor het upgraden van alle onderdelen en voor het kopen van nieuwe boeken.

Mijn motto.

Elk groepje etnische mensen moet het zelf uitzoeken en de Nederlandse regering is feitelijk niet verplicht om hen als lamme hondjes te gaan helpen. Dit plan is ook van toepassing op andere groepen met een IT achterstand, zoals gehandicapten, of langdurig gedetineerden, die geinterneerd zijn of net vrij komen. Soms hebben gedetineerden zelfs nog wat (geheim) zakgeld ergens liggen.

Mijn moraal.

Men moet elkaar leren steunen, want dan pas kan men trots praten tegen elkaar. Zo is Nederland immers groot geworden en dit beschavingsproces moeten de etnische minderheden nog doorlopen. Alle tanden op elkaar doen en knijpen dus. Ruim zelf je rotte kiezen op.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
 1. Hindoeisme keurt biometrie goed
 2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
 3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
 4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
 5. Jonge migranten leren sneller
 6. Bejaarde man temt computer
 7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
 8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
 9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
 10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
 11. Info koppeling per organisatie
 12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
 13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
 14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
 15. Mix is onzinnige doelstelling
 16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
 17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved