Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Forumdiscussie met Minister Roger van Boxtel,
van het ministerie Grote Steden en Integratiebeleid

Forumdiscussie onderwerp: digitale klassenmaatschappij

Titel:

Jonge migranten leren sneller

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0154
Offerdatum   december 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Stelling Roger van Boxtel:

In de informatiemaatschappij zullen groepen, die nu al moeilijk met de samenleving mee kunnen zoals ouderen en allochtonen, het nog moeilijker krijgen.

De samenstelling van de allochtone doelgroep in Nederland is jong en dynamisch. Jonge mensen kunnen sneller iets leren, als zij dat willen of erin geloven dat het zin heeft en een toekomst biedt. Juist hierom geloof ik dat jonge migranten en allochtonen heel makkelijk kunnen meegaan in de gecomputeriseerde informatiemaatschappij. Het enige wat zij moeten doen is er voor kiezen, en dan met hun spaargeld een computer kopen en een internet aansluiting. En de juiste lesboeken, die allemaal te koop zijn in elke winkel. Ik vind het vreselijk om te zien dat een jong (zwart of gekleurd) mens liever drugs koopt, of een meisje van plezier bezoekt, in plaats van een mooi en professioneel boek over bijvoorbeeld HTML of databases te kopen.

Sommige groepen in Nederland worden gedomineerd door verouderde religieuze opvattingen, zoals de Islam, en kunnen zich hierom niet snel aanpassen aan de informatiemaatschappij, omdat de Koran het lezen van andere boeken verbiedt. Deze groepen moet het volgens mij zelf uitzoeken, en zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor de achterstanden die zij zelf creeeren. Mijn stelling is dat als je liever wapens en drugs koopt dan boeken over computers, je dan helemaal geen recht meer hebt op hulp van nobele en beschaafde mensen, die jou op geen enkele wijze bedreigen.

Ouderen hebben vaak geen energie meer om iets nieuws te leren en zijn vaak al helemaal verzorgd, dus daarom hebben zij geen behoefte om mee te doen met de jachtige jongerenwereld. Veel ouderen herkennen de goede oude tijd van vroeger niet meer en isoleren zichzelf helemaal van de Nederlandse samenleving, maar niemand praat over de integratie van de autochtone bejaarden, want dat is een economisch onaantrekkelijke groep.

Het meedoen met de informatiemaatschappij is een zaak van het individu en niet van de groep, want elk mens is anders, ongeacht kleur, geur, ras of geloof. Sommige Hindoes vinden een boek lezen bijvoorbeeld onzin en tijdverspilling. maar andere Hindoes vinden het een zaak op leven en dood. Dit simpele voorbeeld toont aan hoe groot de verschillen zijn tussen mensen van dezelfde soort.

De eindstelling van mij persoonlijk volgt hieronder.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om mee te doen met de informatiemaatschappij en als je na tien jaar achter bent geraakt, moet je alles op alles zetten om het zelf op te lossen. Ga desnoods minder vaak naar de discotheek, minder vaak naar bordelen, of minder vaak naar het casino, en los je problemen op een actieve en agressieve wijze zelf op in de Nederlandse samenleving.

Een voorbeeld van uit mijn leven. Toen ik 19 jaar was en Nederland binnen stapte, wist ik waarlijk niet dat er computers bestonden. Dankzij mijn investeringen (met zelf gespaard geld) in kennis, boeken, computers en studietijd, heb ik mijn achterstand zelf ingehaald. Ik ben dus niet moedeloos gaan wachten op een lieve of leuke minister of een amicale onderwijzer. Het gaat erom dat je als buitenlander uit een onderontwikkeld land, besluit om hard te gaan knokken voor je eigen hachje en er zelf voor zorgt dat je geen achterstanden oploopt in Nederland. Gaan zitten jammeren en wachten op een ontwikkelde blanke uit Nederland, heeft totaal geen zin, zou ik zeggen tegen elke zwarte of kleurling uit Somalie, de Antillen, Suriname, enzovoort. Zolang je jong bent, leer je alles heel snel, als je gelooft dat je het kan, en jezelf niet minderwaardig vindt dan een ander ras of volk.

Kies voor jezelf en je ontwikkeling en ga niet op straat rondhangen, als een zwarte of gekleurde zwerver. Je bent jong en moet zelf je leven opbouwen, en reken maar erop dat niemand dat voor jou gaat doen.

Nog een conclusie ter besluit.

Zwarten, gekleurden, Turken, Marokkanen, Antillianen en andere migrantensoorten die het moeilijk krijgen in de Nederlandse informatiemaatschappij en jong zijn, kiezen daar zelf voor, en moeten zelf een agressief inhaalprogramma ontwikkelen, zonder steun van de (blanke) Hollandse machthebbers. Dus keiharde zelfwerkzaamheid is het afsluitend motto van mijn betoog.

Hier volgt mijn reactie n.a.v. een vraag van Elly Boter-Segaar.

beste elly (deelneemster aan het forum),

Autochtone nederlanders zijn nu geobsedeerd met het probleem van inburgeren. Volgens mij is dit begrip helemaal verouderd en gaat het nu erom dat je als migrant probeert overleven in Nederland, de taal leert, en je eigen identiteit behoudt. jezelf blijven tussen miljoenen lange en agressieve blanken is een hele kunst.

Volgens mij zijn veel autochtonen ook niet goed ingeburgerd in Nederland en totaal niet ingeburgerd in de wereldgemeenschap, want zij weten vaak niets over het buitenland.

Hier volgt mijn tweede reactie n.a.v. een vraag van Elly Boter-Segaar.

Weet je dat de gemiddelde Nederlander de straatnamen van hsijn wijk of gemeente niet goed kent. Is zo een Nederlander dan goed ingeburgerd in Nederland. Er moet ook een inburgeringsprogramma worden ontwikkeld voor Hollanders, want zij kennen Nederland ook niet zo goed meer en weten bovendien vrijwel niets over de exotische en socialere wereld van migrantenculturen.

Het wordt tijd dat de overheid ook een inburgeringsprogramma ontwikkeld voor Hollanders zelf. Ik word heel kwaad om tot nu toe gezeur van blanken aan mijn kop aan te horen, dat ik nog moet inburgeren. Zulke opmerkingen zijn het gevolg van de voortdurende indoctrinatie en stigmatisering van buitenlanders door de massamedia en daar doet niemand iets aan.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

Forumdiscussie (17 art, periode november 1999 - januari 2000)
met minister Roger van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid
 1. Hindoeisme keurt biometrie goed
 2. No problema Jorg Haider, ontmulticulturiseren in een uurtje?
 3. Segregatie is een natuurlijk biologisch proces, Alain Finkelkraut
 4. De rasechte IT-er bedrijft cyberseks in megabytes
 5. Jonge migranten leren sneller
 6. Bejaarde man temt computer
 7. IT-inhaalslag voor etnische groepen
 8. Beeld achterlijke migrant bevestigen?
 9. Hoofdthema: Minder ambtenaren door IT technologie
 10. Wet op meldingsplicht burgerinfo
 11. Info koppeling per organisatie
 12. Kritische email aan minister Roger van Boxtel
 13. Discotheek is paarzone hetero's, goedkeuren weigeren huidskleur
 14. Organisatie afspiegeling multi-etnische bevolking: dikke nee, presteren is alles, nooit aub
 15. Mix is onzinnige doelstelling
 16. Kritische email aan minister Roger van Boxtel, is gepubliceerd in Landelijke Allochtonenkrant
 17. Vier delen, Multicultureel integreren

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved