Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Vragen
diepte-interview
TERRORISME

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1200
Offerdatum     2 november 2004

Onderwerp: diepte-interview terrorisme

Geachte heer/mevrouw,

Met alle respect voor u als onmisbare burger verzoeken wij u om mee te doen aan een diepte-interview over het terrorisme. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Kritisch Podium Dewanand onder supervisie van E-Shoju Counterterrorism. (zie website http://www.eshoju.org )

E-Shoju is een internationaal netwerk tegen het terrorisme. Dit netwerk werd in het jaar 2000 opgericht. Het doel van E-Shoju is om het terrorisme op een vreedzame en humane wijze te bestrijden, door individuele burgers en bestaande organisaties te motiveren om hieraan actief mee te werken.

Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoe het terrorisme het dagelijks leven, gedrag, denken en geloven van gewone burgers in Nederland heeft beïnvloed. De resultaten kunnen gebruikt worden om een lesboekje over terrorisme te ontwikkelen voor gebruik in diverse landen.

Regels voor deelname aan dit interview:
1. Deelname is geheel anoniem. Uw webnaam en emailadres worden niet geregistreerd bij de handmatige verwerking en niet aan derden verstrekt.
2. Beantwoordt de vragen a.u.b. in goed Nederlands. Alle ontvangen antwoorden worden gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand, zonder enige censuur of selectie. Zet uw antwoordt direct onder de gestelde vraag.
3. Uiterste inzenddatum is gesteld op woensdag 1 december 2004 tot 24:00 uur.
4. U neemt deel door de ingevulde vragenlijst in de body (reply functie) van een email (dus geen attachments) te mailen naar redactie, met als subject: interview.

Uw mening als waardevolle burger telt bij ons mee. Informeer a.u.b. uw kennissen om mee te doen.

Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.com

-------------------- begin 13 vragen diepte-interview terrorisme
1. Wat is uw leeftijd?

2. Bent u man of vrouw?

3. Wat is uw opleidingsniveau?

4. Vermeld uw geloofsovertuiging, indien u deze belijdt.

5. Wat is volgens u de oorzaak van het terrorisme?

6. Heeft het terrorisme uw persoonlijke denkwereld of levenswijze beïnvloed of veranderd?

7. Zijn er in uw kennissenkring (jonge) mensen die behoorlijk veranderd zijn door het terrorisme? Leg uit hoe.

8. Wie is volgens u de grootste terrorist ter wereld?

9. Wat voor beelden krijgt u als u het woord terrorisme hoort of leest?

10. Stel dat u door een wonder voor een maand de macht krijgt in Nederland. Welke maatregelen zou u dan treffen tegen het terrorisme?

11. De afgelopen 1400 jaar zijn er al meer dan 90 miljoen Hindoes in India vermoord door terroristen. Volgens Amerikaanse experts is de kans op een nucleaire oorlog tussen Pakistan (moslim terroristen) en India (Hindoes) binnen vijftig jaar heel groot met ruim 60 miljoen directe slachtoffers bij een eerste aanval ('first nuke strike') op dichtbevolkte gebieden. Vertel eens hoe u hierover denkt.

12. Heeft u ooit een terroristische moslim persoonlijk ontmoet?

13. Heeft u behoefte om over terrorisme te praten in een anonieme praatgroep?

14. Noteer hieronder uw overige opmerkingen.


-------------------- einde vragen diepte-interview terrorisme

Mail na het invullen alles naar redactie, met als subject: interview.

Bedankt voor uw medewerking.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved