Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1071)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1071
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

rob davids

2. Wat is uw leeftijd?

22

3. Bent u man of vrouw?

ja

4. In welke stad woont u?

Enschede

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding? (Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

werktuigbouwkunde, universiteit

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

nee

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

ja, beide

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

goede relatie met vader, moeder en broer

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

geen speciale relatie

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

leuk land om te wonen, het weer vind ik minder

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

minder leuk, cultuur van hen ligt ver van mijn levenswijze (in het algemeen)

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

belachelijk, dit zijn sowieso geen zaken die in een grondwet thuishoren

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

knelpunt in welk opzicht?

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

EK voetbal '88

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Spinoza, invloedrijke filosoof

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

bolkestijn, heb me niet verdiept in zijn stellingnames

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

ontkrachten lijkt me vrij zinloos aangezien het evident is dat de stelling niet klopt, er zijn zoveel hindoes dat er ongetwijfeld waardevolle personen tussen zitten.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

nee, geen belang bij, iedereen mag van mij geloven wat hij wil, geen zin me daar mee te gaan bemoeien.

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

de vitaliteit van de nederlandse economie?!

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

lijkt me geen kwaad kunnen, op zich een goede ontwikkeling denk ik

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

dat kan niet gesteld worden aangezien er op dit moment geen 3 zetels bezet worden door extreem rechts. Het is gerechtvaardigd als ze die zetels hebben, anders niet.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

ik zou verhuizen naar een land waar het beter vertoeven is, lijkt me logisch

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

ik vraag me af waar je m'n emailadres vandaan hebt. Ik gok polinco, is dit juist?

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved