Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1075)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1075
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

Jorden

2. Wat is uw leeftijd?

44

3. Bent u man of vrouw?

man

4. In welke stad woont u?

Arnhem

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding? (Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

havo

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

nee

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

ja

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

getrouwd en twee kinderen van 14 en zestien. Ouders leven nog en verder heb ik een broer en drie zussen. Ik ben de tweede.

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Niet veel meer, in Nederland hebben de kneuzen het voor het zeggen en van een sterk en trots volk is geen sprake.
Men heeft teveel aan economisch welzijn gedacht en is het menselijk welzijn daarbij vergeten.
Het is veel te druk, het is te krap in de stad, in de natuur, er word gebouwd met te weinig ruimte rondom de woningen tenzij je er veel voor kan betalen, en dat alles weegt niet op tegen de goede economie die we hier hebben.

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

Niet veel eigenlijk. Emigreren is iets waar ik vaak aan moet denken.

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

In het geval van islamieten heel slecht want omdat men niet met niet-moslims mag/wil trouwen is er van integratie geen sprake.

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Goed, want dat is de enige manier om dit land te redden van plundering door economische profiteurs.

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Men heeft geen oog voor overbevolking.

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

?? De bevrijding van de duitsers is wel zo'n beetje het belangrijkste.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Ik kan me geen echt belangrijke Nederlander bedenken.

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Pim fortuin wist wat er in mensen omging, de rest was vervreemd van de bevolking.
Hij zag het gevaar van de oprukkende islam in Nederland.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

Hindoes bezorgen niemand overlast, dus als ze in Nederlander willen zijn heb ik daar geen moeite mee.
Dat integreert wel dacht ik. Maar of ze overbodig zijn???? Dat ben ik ook eigenlijk.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Ik vind dat religies niet opgedrongen mogen worden. Vooral niet bij kinderen en dat gebeurd praktisch altijd.
Religieuze scholen moeten verboden worden. Men moet objectief onderwezen worden over religie. Religie is prive en pas als men volwassen is kan men een bewuste keuze maken.
Dus wat de Islam betreft, imams moeten een nederlandse opleiding hebben. Hoofddoekjes en andere opzichtige religieuze symbolen in het openbaar verbieden. Islamitische scholen verbieden.

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Ze maken veel gebruik van sociale voorzieningen en krijgen daarbij veel kinderen.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

prima.
Niet dus .
Ras maak me niks uit eigenlijk. Zwart of wit ook niet. Met prima doelde ik op allochtonen die zich niet wensen aan te passen en die met grote aantallen onze cultuur verzieken.
2 % van een vreemde cultuur valt nog te tolereren maar een snel groeiend aantal zie ik als bedreiging. Met de grote aantallen import huwelijken van moslims met twee paspoorten, en de grotere aantallen kinderen die hieruit voort komen zie ik op termijn een groot probleem ontstaan als het er al niet is.
Allochtonen die zich aangepast hebben echter, en alleen de nederlandse nationaliteit hebben zie ik niet als probleem. Deze mensen verdienen de benaming allochtoon niet, dit zijn gewoon Nederlanders dan. Nederland multiraciaal o.k. , multicultureel nee.

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

Je mag toch zeker voor je land opkomen lijkt me en als daarbij harde conclusies vallen dan maar.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Ik denk nu al aan emigreren dan helemaal waarschijnlijk

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

Succes ermee.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved