Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1078)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1078
Offerdatum   woensdag 25 februari 2004

... Go to previous Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

Elisabeth

2. Wat is uw leeftijd?

35

3. Bent u man of vrouw?

vrouw

4. In welke stad woont u?

Omgeving Utrecht

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
(Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

HTS Telematica

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

LPF

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

Ja

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

Thuiswonend. Enigst kind.

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Ik voel niets meer voor Nederland. Voor 6 mei 2002 begon ik weer van Nederland te houden, maar dat is verdwenen, en wil niets liever dan weg uit dit land!

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

NIET!

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

De mensen die echt hier zijn omdat hun leven in gevaar is, oke. Maar die gelukzoekers mogen van mij een enkeltje thuisland. Ook de criminelen mogen van mij over de grens gezet worden.

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Voor de mensen die echt hun best doen, zou ik dit schandalig vinden, maar de rest vind ik het een goede.

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Daar heb ik minstens 10 A4tjes voor nodig.

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

Pim Fortuyn.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Pim Fortuyn, dat was de redder van Nederland, maar helaas...

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Hier zet ik dus geen Pim Fortuyn neer, want hij was niet links of rechts, hij ging er dwars doorheen. Hier zet ik dan Jan Maat neer. Zijn stellingname betreffende de allochtonen. Alleen vond ik dit TE.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

Is niet overbodig.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Nee

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Daar de politiek, met name links, de allochtonen in bescherming nemen (knuffelen), en de autochtonen hiervoor op laten draaien zodat straks de autochtonen geen geld meer hebben te besteden en de economie nog verder het slop in duikt.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

GEWELDIG! Kan het niet eerder?

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

Het volk kiest! En daarbij hoeft niet alles links te zijn, een beetje strijd kan geen kwaad in de politiek.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Die kant gaan we al op. En ik wil al jaren het land uit, maar heb het geld er niet voor. Daarom snap ik niet hoe allochtonen dat doen.

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

Een vraagje aan u, wat vond u ervan dat de Hindoestaanse groeperingen bedreigt werden door moslimgroeperingen toen ze bekent maakte dat ze wilden gaan stemmen op de LPF?

... Go to previous Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved