Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1072)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1072
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

Noot vooraf van geinterviewde:
Bij deze mijn antwoorden, als u dit wil publiceren mag u onder geen enkele voorwaarde mijn antwoorden aanpassen of gedeeltes weglaten.

1. Wat is uw (schuil)naam?

Roy (Nationalist)

2. Wat is uw leeftijd?

21

3. Bent u man of vrouw?

Man

4. In welke stad woont u?

Zwolle

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
(Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

MBO informatica

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

Nieuwrechts

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

Ja

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

1 broertje, 1 zus en ben woonachtig bij mijn moeder(ouders zijn gescheiden)

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Ik voel een verwantschap met de meeste autochtone mensen, bijna te vergelijken met mijn familie. Een verwantschap gebaseerd op onze Nederlandse afkomst en gedeelde cultuur, normen en waarden.

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

Ik hou van Nederland, want Nederland is de plek waar ik vandaan kom en waar ik mij thuis voel. Nederland is de plek waar ik mijn kinderen wil grootbrengen, oud wil worden en wil sterven.

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

Ik vind dat het er erg veel zijn, op dit moment bepalen die vreemdelingen(Nederlanders wil ik de meeste niet noemen) op veel plaatsen het straatbeeld, en staan de meeste van hun vijandig tegenover de manier waarop wij leven. Integratie heeft geen zin met dit soort mensen omdat zij niet willen en kunnen integreren grotendeels vanwege hun geloof en het grote in mijn ogen onoverbrugbare cultuurverschil. De meeste van deze mensen willen geen "westerlingen" of "Nederlanders" worden, dus gaan er in dit land 2 botsende culturen naast elkaar leven, en dit is nu al aan het botsen(de toekomst ziet er als we op deze manier doorgaan niet goed uit)!

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Lijkt mij een goed idee, ze krijgen dan in plaats van de Nederlandse nationaliteit een aparte status bijv. die van "nieuwkomer" en na 3 generaties word er dan getoetst of ze de Nederlandse nationaliteit alsnog kunnen krijgen. Deze toetsing zal ondermeer op arbeidsverleden en crimineel gedrag zijn. Mensen met de status "nieuwkomer" kunnen niet gebruik maken van de sociale voorzieningen waar de echte "Nederlander" wel gebruik van kan maken.

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Betrekkingen met de Antillen en Suriname, het rechtssysteem, de bevoorrechting van allochtonen.

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

De gouden eeuw, een periode die samenvalt met de 17e eeuw, gekenmerkt door grote welvaart en bloei in kunst en wetenschap. Na de moord op prins Willem door Balthasar Gerards, de tijd van Mauris. Het 12 jarige bestand, Rembrandt en Albert Cuyp, Frans Hals en Vermeer.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Willem de Zwijger, hij was een belangrijke persoon in de strijd tegen de Spanjaarden en de grondlegger van ons huidige koningshuis. Tevens is het Wilhelmus een ode aan hem en was verantwoordelijk voor de tekening van de Unie van Utrecht die als doel had de noordelijke provinciŽn te verbinden in de strijd tegen de Spanjaarden. Uiteindelijk op laffe wijze vermoord door balthasar gerards.

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Pim Fortuyn, de rechtsmatige minister president van Nederland, deze man heeft in de korte tijd dat hij publiekelijk actief was zo'n enorme indruk op mij en vele anderen gemaakt. Hij is vooral belangrijk geweest in het bespreekbaar maken van maatschappelijke taboes, hij bracht de politiek terug naar het volk helaas heeft hij dit met zijn leven moeten bekopen! Vooral zijn stelling wat betreft allochtonen en in het bijzonder islamieten zijn voor mij erg belangrijk geweest.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

Dat kan ik niet beoordelen, ikzelf heb met weinig tot geen Hindoes te maken gehad in mijn leven. Wel vind in dat als buitenlanders hierheen komen en hier een respectabel bestaan opbouwen door hard werk en de wil zich aan te passen aan de dominante cultuur, heersende normen en waarden en niet de maatschappij tot last zijn, zeker een plek verdienen in dit land . Mits het er niet teveel zijn.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Zou ik graag doen, maar denken dat er een westerse versie van de islam bestaat is een grote illusie.

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Deze mensen zijn een te grote belasting op ons sociale stelsel(denk aan bijv. uitkeringen). Tevens zorg zgn "positieve" discriminatie ervoor dat er mensen bepaalde functies bekleden waar zij minder of zelfs geheel niet geschikt voor zijn, dit veroorzaakt werkeloosheid en maatschappelijke ontevredenheid.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

Mits dit vreedzaam en uit vrije wil gebeurt prima !

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

Het is hier nou eenmaal zo dat mensen alleen in de kamer kunnen komen mits ze genoeg stemmen hebben, het is aan "extreemrechts" om de mensen duidelijk te maken waar ze voor staan, en in de nabije toekomst zullen we zeker "extreemrechts" in de 2e kamer zien!

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Ik zal vechten voor mijn land op welke manier nodig, ik zal mij nimmer laten onderdrukken door vreemdelingen en met mij vele anderen, en wij zullen overwinnen!

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

nvt

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved