Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1076)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1076
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

Robbie409

2. Wat is uw leeftijd?

36 jaar

3. Bent u man of vrouw?

man

4. In welke stad woont u?

Amsterdam

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding? (Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

Postdoctoraal

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

Neen

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

Ja

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

Samenwonend, geen kinderen. Beide werkend.

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Ik heb een droevig gevoel als ik Nederland vergelijk met hoe het vroeger was. Waarschijnlijk komt het ook omdat ik nu in Amsterdam woon, terwijl ik op het platteland ben opgegroeid, en zelfs 10 jaar aan de kust heb gewoond. Normen vervagen, waarden verdwijnen.
Ik ben nog steeds erg gesteld op de eerlijke, opgeruimde Nederlander, maar constateer dat er in de jeugd een stelselmatig verval plaatsvindt wat betreft fatsoen en eerlijkheid.

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

Ik hou van Nederland zoals ik het ken van mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in West-Friesland, net boven Hoorn. We konden op elkaar rekenen, afspraken waren afspraken, vriendschappen kon je van opaan. De overheid had nog niet zoveel bureaucratie over het land heen gedonderd (althans, dat was ik me niet bewust).

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

Eerlijk gezegd vind ik het een beetje veel. Mede door de slechte spreiding van deze mensen is het in de grote steden vaak alsof je in het buitenland bent. De mensen die daar wonen hebben een eigen gemeenschap opgebouwd, welke totaal los staat van de Nederlandse. Doordat bijna alle winkeltjes door medelanders worden gerund en de gemeente de voorlichting in alle talen verspreid, is het voor die mensen totaal niet nodig om moeite te doen om Nederlands te spreken, om de Nederlanders te begrijpen. Het is gewoon niet nodig.

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Ik heb daar een dubbel gevoel over. Ik ken buitenlanders van niet-Westerse afkomst die netter en beschaafder zijn dan menig Nederlander (voornamelijk Hindoe) en die door hun instelling en trots een aanwinst voor het land zijn. Daarentegen ken ik ook buitenlanders van niet-Westerse afkomst die spugen naar mijn vriendin, oude Nederlandse mensen beroven en nog veel meer ellendige dingen uithalen, die zet ik liever op een boot om te laten zinken. Maar je schijnt hier niet met twee maten te mogen meten.
Dus als ik dan moet kiezen, dan maar geen Nederlandse nationaliteit verstrekken (de paar etterbakken verpesten het voor de meerderheid, maar hun overlast is zodanig dat mensen die het niet hebben gezien het zich niet kunnen voorstellen).

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Uitstellen, kapot ouwehoeren, geen besluiten nemen, verantwoordelijkheidsmijdend gedrag.

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

De tijd van de slavernij en de Tweede Wereldoorlog. Twee gebeurtenissen die een soort collectieve schuld en angst hebben veroorzaakt en die te pas en te onpas worden ingezet om het publieke debat om zeep te helpen.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Willem van Oranje, vanaf toen hadden we een "eigen" land.

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Pim Fortuyn, niet echt rechts, maar wel met stevige en zakelijke stellingnames. Deze man sprak mij als persoon enorm aan, en de liquidatie op hem heeft mijn leven veranderd.
Zijn zakelijkheid en oplossingsgerichtheid zonder dingen nodeloos gecompliceerd te willen maken spreken mij aan. "Nederland is vol" is wel zijn belangrijkste stellingname.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

Hiervoor ken ik die gemeenschap onvoldoende. Is er een aparte groepering nodig, er is een echte gemeenschap, hebben die een officiële groepering nodig? De Hindoestanen die ik ken functioneren goed in de gemeenschap en worden geaccepteerd. Misschien moeten ze iets mondiger worden, want hun instelling is erg dienstbaar, hun eigen kunnen lijken ze te onderschatten.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Ik ben niet de aangewezen persoon om aan zoiets mee te werken, want religie is niet mijn ding. Wel heb ik dit als één van de belangrijkste actiepunten genoemd om de Nederlandse Islamieten te helpen om te gaan met de twee werelden/culturen die ze nu zo verscheurd.

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Doordat ze niet goed integreren kunnen ze niet goed ingezet worden in het arbeidsproces. Het opleidingsniveau is ook een stuk lager (gemiddeld gezien). Dat leidt tot een minder flexibele arbeidsmassa, en dus een mindere vitaliteit van de economie.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

Prima.
Waar ik ben opgegroeid waren erg weinig allochtonen. Deze mensen werden in de gemeenschap opgenomen en er waren nimmer problemen zoals die nu veel voorkomen. Er werd niet eens over gesproken dat het buitenlanders zijn, dat werd niet als zodanig ervaren. Kun je nagaan!

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

Dat is een representatief aantal voor de Nederlandse samenleving (?) En het parlement hoort het volk te vertegenwoordigen. Vreemd genoeg lijken ze op het moment dat ze met hun dikke reet in de blauwe stoeltjes plaatsnemen, totaal los van de samenleving te komen.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Ik ben dan al veel eerder vertrokken. Daar gaat het toch al naartoe. Ik betaal me blauw aan belasting en zie met lede ogen toe hoe de overheid dit over de balk smijt. Ik ben gekke Gerritje niet, voor het zo ver komt ben ik al lang weg.

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

Ik ben benieuwd wat er met het resultaat gebeurt.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved