Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1074)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1074
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

Vilco van Dongen (afgekort Vilco) Als u tenminste een nickname bedoeld op fora

2. Wat is uw leeftijd?

24

3. Bent u man of vrouw?

man

4. In welke stad woont u?

Tilburg

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
(Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

HBO - Economie

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

Ja, VVD

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

Wat denk je zelf? ja, natuurlijk. Drink eventueel iets teveel koffie en rook een sigaretje teveel.

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

Thuiswonend. Normaal gezin van 3 personen.

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Economische vluchtelingen hebben geen plaats in Nederland, tenzij ze hoog opgeleid zijn en het benodigd is voor de Nederlandse economie. Politieke vluchtelingen zijn altijd welkom.

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

Ik woon in de provincie Noord-Brabant op 3 km van de Belgische grens. Voor mij houd Nederland dan ook op bij de grote rivieren en richt me vooral op onze zuiderburen

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

Als dat gaat om politieke vluchtelingen of economische met een bepaald opleidings niveau is dat geen probleem.

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Geen goede ontwikkeling, omdat we daarmee het vluchtelingen verdrag van de VN zouden opzeggen en eventueel mensen uitsluiten die we nodig hebben als Nederlandse samenleving

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Teveel bescherming voor die enkele zwakke elimenten in onze samenleving, wat vervolgens een belemmering is voor de normale mensen om zich te ontplooien en hun kansen te grijpen.

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

De tien-daags veldtocht, waarbij het katholieke zuiden van Nederland nog bij Nederland is blijven horen en gelijke rechten/plichten kreeg als de rest van Nederland. Nog maar amper 200 jaar geleden was het zuiden van Nederland nog onderdrukt door de rest van Nederland. Helaas niet erg bekend bij de meeste mensen.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Erasmus.

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Thorbecke. Vanwege zijn indammen van de rechten van onze monarchie.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

In Nederland is nog altijd vrijheid van godsdienst en daar is niks mis mee. Ik reken mensen niet af op hun godsdienst, maar kijk liever naar wat deze individuen bereiken in hun leven. Dus niet als groep benaderen.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Het is natuurlijk vervelend dat vrouwen onderdruk worden in de islam of uitgesloten worden. Ik gun ieder individu graag de mogelijkheid zich tot zijn volle te ontplooien.

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Dat kan ik echt niet, omdat ik het niet als 1 groep zie, maar als individuen. Daarnaast wil allochtoon slechts zeggen, dat ze niet uit de regio/streek afkomstig zijn. Dus een niet Tilburger die zich in Tilburg ophoud. Of hij nu uit Breda of Eindhoven komt, kan ook al als allochtoon betiteld worden.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

Ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen.

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

In een Nederlands kabinet? Met 3 zetels zal dit niet snel gebeuren en vertegenwoordigen ze vrijwel niemand op het geheel. Dat vertolken ze eigelijk maar 1 op de 50 stemmers. Dus gerechtvaardigd is dat niet.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Ik ga slecht in op het onderdrukken van de autochtone Nederlanders. Het onderdrukken is altijd zorgwekkend, wie het ook doet.

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

U moet zich beseffen, dat rechts een aantal dingen kan betekenen. Zo kan rechts conservatief zijn of voor extreem veel vrijheid. Vroeger betekende het, dat de stroming in de oppersitie zat en vooruitstrevend was. Besef wat je gaat vragen aan mensen.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved