Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1077)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1077
Offerdatum   dinsdag 24 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

DIRKPIETER

2. Wat is uw leeftijd?

64

3. Bent u man of vrouw?

man

4. In welke stad woont u?

Los Álamos España.

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
(Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

Zeevaartschool/raketspecialist/TV techniek en geluid.

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

nee

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

ja

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

homo en woon 33 jaar met dezelfde partner. Geen kinderen wel een poes.

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Ik heb oorlog met dat land. Ze bezwendelen me met hun z.g. verplichte zorg die geen zorg is maar premie-inning.
Maar de mensen zijn best aardig. Ga meer met Spanjaarden om dan met Nederlanders.

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

Zoals ik al zei hou ik niet van Zompland en ik ben er sinds ik ben vertokken ook niet meer geweest noch wil ik er heen.

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

Beetje stom aangepakt, je met zo iets wel in goede banen leiden en niet zo maar wat aanrotzooien.

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Wanneer zo iemand een waardevolle aanwinst is voor het land en dat kan in de toekomst wel eens nodig zijn dan moet hij of zij dezelfde rechten krijgen als een inwoner van dat land. Profiteurs moeten geen Nederlandse Nationaliteit krijgen.

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Te soft en te bemoeierig.

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

De oorlog is als geschiedenis moment wel erg belangrijk geweest en het feit dat we er weer uitgekomen zijn en een welvarend land zijn geworden.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Michiel de Ruyter als zeeheld in een tijd dat Nederland nog wat te vertellen had in de wereld. Maar Antoni Fokker moet ook niet worden uitgevlakt.

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Dan kan ik alleen maar Pim Fortuyn noemen die zelfs na zijn dood nog zoveel invloed heeft op de huidige politiek dat dit toch wel het bewijs is dat de man groot gelijk had en tijdens zijn leven is miskend.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

De Hindoes zijn niet gevaarlijk zoals de Moslims, zij streven geen dictatuur na.

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Dat is te ver van mijn bed en in Spanje speelt dat probleem niet. Ik zie hier amper een hoofddoekje.

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Wanneer de helft niet werkt maar een uitkering heeft dan is dat slecht voor de economie. Wel werkend en aangepast is er geen enkel probleem.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

Dat zal niet op een nette manier luken want ze fokken nu eenmaal meer als de autochtonen. 3,3 tegen 1,2.

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

Alles wat extreem is kan niet goed zijn.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Ik heb het al verlaten. en wordt hier door dat land getyranniseerd. Emigranten worden in tegenstelling tot immigranten gediscrimineerd.

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

Ja, je zal weinig aan mijn mening hebben als ex-autochtoon. Maar van mensen die nog wel eens jullie land bezoek hoor ik alleen maar negatieve verhalen. Ik ben blij dat ik er niet meer woon en dat is niet alleen voor het weer.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved