Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Antwoord(wfor1073)
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1073
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Antwoorden op de 23 vragen van het RE-diepte-interview:

1. Wat is uw (schuil)naam?

Jan

2. Wat is uw leeftijd?

48 jaar

3. Bent u man of vrouw?

man

4. In welke stad woont u?

Hillegom

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
(Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

LTS met vakopleiding

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

VVD en LPF

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

Prima

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

Getrouwd en een zoon

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

Nederland is voor de Nederlanders. Het is een regelrecht drama dat ons vaderland wordt overgenomen dor een zooitje laag geschoolde allochtone figuren die geenszins van plan zijn te integreren. Als ex-dienstplichtig militair ben ik zeer koningsgezind en vaderland-minded. Het autochtone volk van Nederland wordt door de (s)linkse media geindoctrineerd alsof de multiculturele samenleving een vooruitgang is. Dat is inmiddels wel duidelijk, het tegendeel is waar!

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

Ik zou er probleemloos voor willen sterven. Dat zegt genoeg lijkt mij.

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

Als ik bij machte was om ze weer te verwijderen dan zou ik dat vandaag nog doen. Wat hebben we ervoor terug gekregen? Criminaliteit, discriminatie naar de autochtone bevolking toe. Fraude met uitkeringen, geweld op scholen, verloochenen van onze cultuur, gebruiken en gewoonten. Onze gezondheidszorg wordt middels pure fraude op gigantische kosten gejaagd en onze ouderen worden in de steek gelaten. Als morgen de MULTIKUL beeindigd zou zijn dan zou er een zucht van verlichting door ons vaderland gaan. Politie kon naar huis toe en binnen twee jaar hadden we een geweldig begrotingsoverschot. Niemand durft het te zeggen maar de huidige Europese recessie is alleen maar te wijten aan al de buitenlandse profiteurs die in Europa door de linkse politici zijn binnen gehaald! En help, er komen nu weer geprognosticeerd 22000 Oostblokbewoners bij (dan worden er makkelijk 100000).

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst,grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

Wat mij betreft prima. Liever vandaag dan morgen. De Partij van de Allochtoon heeft van de Nederlandse nationaliteit een blue-bandbriefje gemaakt. Amerika regelt dat stukken beter. Het Nederlanderschap zou pas verkregen moeten worden na b.v 10 jaar met de nodige strenge eisen. Eenmaal in contact gekomen met de politie moet al voldoende reden zijn voor uitsluiting.

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

Slap, gedoogbeleid en politici "zonder ballen". Pak dat buitenlandse soort nu in hemelsnaam eens aan. Schop ze terug naar het vaderland al is het de tiende generatie. Een goede oplossing: geef Marokko 50 miljoen euro en laat ze drie maanden lang 500 van die huftertjes opvoeden naar de maatstaven van Marokko. Na drie maanden komen ze terug en dan gaat het als een speer de ronde. Helpt geweldig. De tweede oplossing is het herinvoeren van de dienstplicht. Staat al dat tuig s'morgens in de houding bij het strijken van de vlag (krijgen ze eindelijk affiniteit met het land waar ze in wonen).

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

Het verdrag van Geneve. Het slechtste verdrag wat ooit is ingevoerd. Daar had Nederland nooit mee moeten instemmen. De gevolgen zien we dagelijks. Verdragen die een maatschappelijke chaos veroorzaken hadden nooit van doorslaggevende betekenis moeten zijn voor ons overheidsbeleid.

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

Zou ik zo gauw niet weten.

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

Ik zie de term "rechts" niet zo zeer. Ik zou meer zegen, gewoon fatsoenlijk en normaal denkend. En uiteraard Pim Fortuyn die in opdracht van de linkse elite is afgemaakt door de grootste landverrader uit de geschiedenis Volkert van de GRAAF!!! Het is niet voor niets dan Rosenmuller en Kok zo snel na de dood van Pim de politiek zijn uitgegaan.

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

Noem mij een voordeel dat ze hier zijn?? Ik kan er geen vinden. In principe lopen ze mij niet in de weg want ik hoor weinig narigheid van ze. De Maroks zijn tienduizendmaal erger!

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

Direct sluiten van de moskee zou een uitkomst zijn. Verder en direct verbod op het dragen van het hoofddoekje (naar Franse maatstaven, die hebben tenminste ballen!). De moskee is een broeinest van antiwesterse propaganda. Onlangs konden we dat nog lezen toen bleek dan rijke sjeiks fundamentalistische limans van de nodige dollars voorzien. Nederland wordt toch wakker voordat het te laat is!!

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

Staat al uitgebreid vermeld. De fraude met uitkeringen, de aanslag op onze gezondheidszorg, de criminaliteitsbestrijding enz, enz.

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

Geweldig, ik kan dan s'nachts weer slapen!! Met weemoed moet ik zien hoe ons land in de uitverkoop wordt gedaan! Leve Nederland!! Waar is die leider????????

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

Krijgen die linkse landverraders wat tegengas! Zonder meer een goede zaak alhoewel extreem rechts ook niet alles is. Per saldo is extreem links verantwoordelijk voor miljoenen euro's schade met acties tegen b.v pelsdierenfokkers en ander bedrijfsleven. Maar dat wordt allemaal in de doofpot gedaan.

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

Om te kotsen!! Ik kan gezien mijn leeftijd al nergens meer heen. En het scenario wat u schets komt steeds dichterbij!!

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

Eindelijk kan ik met dit interview mijn hart eens luchten. Geweldig! Werd tijd dat de misstanden in onze samenleving eens uitgebreid in de publiciteit komen!!! Lees het boek Econostra van Peter Siebelt dan weet u alles!!!

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved