Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Vragen, verzoek deelname
diepte interview Rechts gezinden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1070
Offerdatum   maandag 23 februari 2004

Go to next Epage ...

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Geachte heer/mevrouw,

Vriendelijk verzoek ik u hierbij om alsnog deel te nemen aan mijn nationale diepte-interview, onder rechtsgezinde, danwel rechts veronderstelde Nederlanders. Kunt u, indien mogelijk, al uw kennissen de onderstaande vragen mailen, en hen ook verzoeken om mee te doen. Al de antwoorden op deze diepte-interviews zullen integraal gepubliceerd worden op mijn website. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de echte diepere gevoelens van gewone nederlanders voor hun eigen land en volk.

Verzoeken en richtlijnen bij het invullen van de (23) vragen.

1. Beantwoord elke vraag zorgvuldig (geen haastklus), om het niveau en de representativiteit te verhogen, zodat de aktiemassa van hoge kwaliteit is.

2. Plaats uw antwoord direct onder de vraag en mail alles terug voor 30 maart 2004.

3. Vermijd aanstootgevend en obsceen taalgebruik, want dat is niet representatief. Formuleer uw antwoorden a.u.b. in zo goed mogelijk Nederlands.

4. Schrijf "n.v.t." als u een vraag niet wilt beantwoorden.

Mail uw antwoord integraal terug (zonder attachment, dus in body email), voor 30 maart 2004 naar: redactie

Publicatie op website (in rubriek politiek):
Kritisch Podium Dewanand

--- begin RE diepte-interview
De (23) vragen van dit RE diepte-interview volgen nu.

1. Wat is uw (schuil)naam?

2. Wat is uw leeftijd?

3. Bent u man of vrouw?

4. In welke stad woont u?

5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
(Studenten vermelden studierichting en soort opleiding)

6. Bent u lid van een politieke partij? Zo ja, welke.

7. Acht u uzelf lichamelijk en/of geestelijk gezond?

8. Vertel in het kort iets over uw familie- en/of gezinsrelatie.

9. Vertel mij, liefst diepgaand, wat u precies voelt voor Nederland en het echte (autochtone) Nederlandse volk?

10. Vertel mij, met eigen woorden, hoeveel u van Nederland houdt?

11. Uit de statistieken blijkt dat er gedurende de afgelopen dertig jaar minstens een (1) miljoen buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Leg uit wat u hiervan vindt?

12. Hoe zou u het vinden als het verstrekken van de Nederlandse nationaliteit aan buitenlanders, van niet-Westerse afkomst, grondwettelijk onmogelijk wordt? Leg dit kort uit.

13. Noem een knelpunt op van het Nederlandse staatsbeleid?

14. Vertel iets over een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis?

15. Vertel iets over een belangrijke Nederlander uit de wereldgeschiedenis?

16. Vertel in het kort iets over een bekende (levend of overleden) rechtse leider(ster) uit de Nederlandse politiek arena? Welke stellingname van deze persoon vindt u belangrijk?

17. Onderbouw of ontkracht de stellingname dat de Hindoestaanse (alleen Hindoes) minderheidsgroepering in Nederland in principe voor honderd procent overbodig is?

18. Zou u in principe een (actieve) bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een vernederlandse of verwesterde versie van de Islam, zodat deze Oosterse religie minder bedreigend wordt? Leg uit hoe u hierover denkt?

19. Noem tenminste een argument op waarom gesteld kan worden, dat de explosieve toename van het aantal allochtonen, van niet-Westerse afkomst (zwarten), nadelig kan zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie?

20. Hoe zou u het vinden als een of andere geniale leider erin slaagt, om het aantal allochtonen van niet-Westerse afkomst (zwarten), binnen vijftig jaar terug te brengen tot maximaal twee procent van de gehele bevolking, zonder enig bloedvergieten (geen high tech zuivering of vergassing), dus geheel legaal en vreedzaam?

21. Waarom kan gesteld worden dat een vertegenwoordiging met tenminste drie zetels van de extreem-rechts georienteerden in het Nederlands kabinet in zekere zin gerechtvaardigd is?

22. Hoe zou u zich voelen als de autochtone Nederlanders ("blanken") in de nabije toekomst gedegradeerd zijn tot een etnische minderheidsgroep en zwaar onderdrukt worden door de nieuwkomers? Zou u Nederland verlaten of zou u ondanks alles toch in dit land blijven wonen en werken?

23. Noteer hieronder uw aanvullende opmerkingen bij dit nationale RE diepte-interview.

---- einde RE diepte-interview,
mail alles a.u.b. naar: Redactie

Go to next Epage ...

 1. Vragen diepte interview Rechts gezinden
 2. Antwoord(wfor1071) diepte interview Rechts gezinden
 3. Antwoord(wfor1072) diepte interview Rechts gezinden
 4. Antwoord(wfor1073) diepte interview Rechts gezinden
 5. Antwoord(wfor1074) diepte interview Rechts gezinden
 6. Antwoord(wfor1075) diepte interview Rechts gezinden
 7. Antwoord(wfor1076) diepte interview Rechts gezinden
 8. Antwoord(wfor1077) diepte interview Rechts gezinden
 9. Antwoord(wfor1078) diepte interview Rechts gezinden

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved