Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 11 of 12

Manifest: Shri Rama ka Desh

3.5.9. Participeer als groep

Offeraar    Dewanand
Offercode   wart0146
Offerdatum   12 oktober 2002
Offerlokatie  Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16 

Go to previous Epage ... Go to next Epage

De meest logische groep die (informeel) kan participeren in het Shri Rama cellen netwerk is de familie. Moeder, vader, kinderen, ooms, tantes, neven, nichten, oma, opa, enz., kunnen een groep vormen, die met z'n allen een aparte en onafhankelijke Shri Rama cel vormen. Zij kunnen dan een gezamenlijk plan maken om een actieve bijdrage te leveren. Er geldt het motto: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus het is goed om de eigen cel steeds verder uit te breiden met nieuwe (informele) leden. Vertel dus iedereen over het bestaan van de eigen Shri Rama cel en motiveer hen om ook te participeren. Groei betekent betere zaken en mensen die met een goed gevoel in hun hart strijden om Shri Rama ka Desh te realiseren.

De eenheid in een familie wordt versterkt als alle leden meedoen om een ideaal te verwezenlijken. Dan heeft iedereen een duidelijk doel voor ogen en er is dan minder tijd om ruzie met elkaar te maken. Probeer de saamhorigheid binnen de familie te versterken, want dat is positief voor de dochters en schoondochters. Verdeeldheid en twist maken iedereen zwak en verdrietig. Ieder lid van de familie dient zich te richten op het ene heilige doel: het realiseren van Shri Rama ka Desh, in het belang van alle betrokkenen. Het is een goede zaak als elke familie probeert om een eigen familiebedrijfje op te richten met de middelen uit de eigen gelederen.

Binnen een bestaande organisatie kan er ook een Shri Rama cel opgericht worden. Zo kan de zaak van binnenuit vernieuwd worden en de hele organisatie kan dan langzaamaan getransformeerd worden tot een sterke Shri Rama cel. Alle betrokkenen dienen een slimme strategie te ontwikkelen om dit te realiseren. De organisatie wordt dan een goede aanwinst voor het hele Shri Rama cellen netwerk. Maak een goed strategisch plan en voer het langzaam uit.

Gelijkgezinden kunnen samen besluiten om een eigen Shri Rama cel op te richten. Elke groep is in principe hiervoor geschikt, want in Shri Rama ka Desh mogen alle sterren schitteren. Alle volkeren en culturen mogen leven en genieten in Shri Rama ka Desh. Er is voor iedereen plaats, want de Hindoe is wijs en tolerant. Acceptatie van al dat leeft is de eerste plicht van een Hindoe. Elke levensvorm bestaat om het eigen karma af te werken en de algehele microschepping te dienen, zelfs als hsij dat niet wil. Leven betekent in principe hetzelfde als dienen, want geen enkel wezen bestaat alleen voor zichzelf. In Shri Rama ka Desh is het belangrijk dat een ieder deze algehele verbondenheid met elkaar voelt en ook zo leeft. Er hoeft geen haat en nijd te bestaan tussen al de volkeren en rassen van de wereld. Ontwikkel jezelf tot alle vooroordelen en grenzen zijn vervaagd en het zuivere universum in je hart leeft.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • 3.5. Inhoudsopgave van Manifest: Shri Rama ka Desh
 • 3.5.1. Voorwoord
 • 3.5.2. Inleiding
 • 3.5.3. Het kille leven in Nederland
 • 3.5.4. Doel van dit manifest
 • 3.5.5. Wat is Shri Rama ka Desh?
 • 3.5.5.1. De tweedimensionale democratie: dimensiocratie
 • 3.5.6. Bevrijding van Suriname
 • 3.5.7. Organisatie: Shri Rama cellen
 • 3.5.8. Participeer als individu
 • 3.5.9. Participeer als groep
 • 3.5.10. Conclusie
 • WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 11 of 12


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  offercode: wart0203
  Copyright @ Dewanand 2005