Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 9 of 12

Manifest: Shri Rama ka Desh

3.5.7. Organisatie: Shri Rama cellen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wart0146
Offerdatum   12 oktober 2002
Offerlokatie  Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16 

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Voor het realiseren van Shri Rama ka Desh zijn er mensen nodig, die mee willen doen en daarvoor bewust kiezen. Iedereen mag in principe meedoen, want het geloof of de etnische afkomst spelen geen rol. Het gaat erom dat je erbij wilt horen en erin gelooft. Zodra het ideaal in je gevoelens en hart leeft, doe je al mee.

Hoe werkt onze organisatie?
Iedere deelnemer mag een eigen Shri Rama cel oprichten, alleen of met andere soortgenoten. Elke Shri Rama cel is in principe onafhankelijk en bestaat als informele eenheid. Niets is verplicht en het doel is nobel. De basiscel bestaat uit een heel gezin, dus uit man, vrouw en kinderen. Dit is het basisniveau van alle Shri Rama cellen.

Taken van de basiscel zijn o.a.:
1. Veel kinderen voortbrengen, hen goed opvoeden en hen de basiswaarden van ons geloof bijbrengen.
2. In harmonie met de omgeving voortbestaan en zoveel mogelijk leren van andere volkeren en culturen.
3. De eigen plichten zo goed mogelijk vervullen in het dagelijks leven.
4. Opereren als een eenheid naar de buitenwereld. Het gezinsniveau is de basis van Shri Rama ka Desh. Zonder goede gezinnen is de toekomst van kinderen immers heel onzeker. Het gezin maakt dus Shri Rama ka Desh.

Elke basiscel dient te proberen om tenminste vier kinderen groot te brengen. Man en vrouw dienen elkaar daarbij te ondersteunen en actief samen te werken aan dit ideaal. Hoe meer kinderen, hoe beter. Deze basiscellen hoeven slechts informeel te bestaan en hoeven zich niet aan te melden bij de hoofdcellen in de omgeving.

Alle andere cellen zijn in principe functioneel georganiseerd. Dit betekent dat zij een duidelijke functie hebben en voor zichzelf een specifiek doel hebben geformuleerd. Hen voornaamste taak is om te zorgen dat Shri Rama ka Desh snel gerealiseerd wordt en levensvatbaar is.

Enkele taken van de functionele cellen zijn bijvoorbeeld:
- informatie verspreiden via alle denkbare communicatiemiddelen. Deze cellen verspreiden het geloof en de cultuur. Zo voeden zij de geest van alle leden van het Shri Rama cellen netwerk.
- Defensie, voor de veiligheid van de leden.
- Handel, voor de distributie van consumptiegoederen.
- Industrie en investeringen. Dit zijn de zakencellen, die moeten zorgen dat niemand in het netwerk honger heeft. De zakencellen richten bedrijven op en zorgen zo voor werk en inkomen voor de leden. Talent, uitvindingen en innovaties worden door de zakencellen gebruikt om nieuwe sterkere bedrijven te bouwen. Eerlijk en eervol zaken doen is het motto. Elkaar benadelen of uitbuiten is niet toegestaan. Deze zakencellen bezitten en beheren het investeringskapitaal van het Shri Rama cellennetwerk. Hoewel dit kapitaal in hun handen is, beseft elke zakenman of zakenvrouw, dat het geld feitelijk van Shri Rama is. In wezen bezitten zij zelf niets. Het geld leeft niet, maar dient alleen Shri Rama ka Desh. Eervol zaken doen is hetzelfde als het beoefenen van karma yoga, dus zonder zich te hechten aan de vruchten van de zaak en zonder de vruchten te verspillen. Een investering is hetzelfde als het zaaien van een nieuw zaadje in het lichaam van Shri Rama ka Desh, om zo nieuwe, nog volmaaktere vruchten voort te brengen.

Rijkdom of je rijk en geweldig voelen is een tamasish verschijnsel, die in Shri Rama ka Desh niet voorkomt. Het is wijzer om je arm te voelen, zelfs als je over veel geld en bezit beschikt, want dan kan je sneller hogere inzichten realiseren en sneller ontdekken wat het doel van het leven is. Rijkdom is dus de grootste illusie, die door de mens zelf is uitgevonden.

Andere soorten functionele cellen zijn bijvoorbeeld:
- Wetenschapscellen. Deze cellen pluizen de natuur verder uit en verrichten onderzoek om de wereld beter te begrijpen.
- Religie cellen: verspreiden het geloof en leren de mensen om beter te geloven.
- Politieke cellen: streven naar politieke macht in het belang van Shri Rama ka Desh.
- Studiecellen: bestaande uit actieve jongeren, die een studie volgen en elkaar zo ondersteunen. Ze kunnen onderling kennis en studieboeken uitwisselen.
- Vrouwencellen: bestaande uit vrouwen die elkaar actief ondersteunen en een grote familie vormen. Ook kunnen zij gezamenlijk koken of op elkaars kinderen passen.

Voor elke soort functie of taak kan een aparte cel opgericht worden, naargelang de wensen, capaciteiten en behoeften. Zo kan het hele netwerk stevig groeien en wortel schieten in alle lagen van de bevolking.

Een cel mag geregistreerd worden bij de oppercellen, die het hele netwerk besturen. Dan krijgen de leden professionele hulp en middelen om hen taken sneller uit te voeren. Maar de cel mag ook onafhankelijk voortbestaan en functioneren als informele eenheid. Alle cellen dienen elkaar informeel te kennen en kunnen elkaar zo actief ondersteunen. Zo kan Shri Rama ka Desh sneller verwezenlijkt worden.

Elke cel mag zichzelf formaliseren in de vorm van een bedrijf, stichting, vereniging, B.V. of iets anders, dat een wettelijk rechtspersoon voorstelt. De rest van het netwerk kan dan ondersteuning bieden om e.e.a. goed te regelen en groei mogelijk te maken. Reeds bestaande bonafide organisaties mogen zich ook aansluiten bij het Shri Rama cellen netwerk en hoeven dan niets te veranderen. Het gevoel dat je als individu of groep tot het Shri Rama cellen netwerk behoort staat centraal. Het moet eerst in het hart van de leden leven, dan is het ideaal reeds gerealiseerd.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • 3.5. Inhoudsopgave van Manifest: Shri Rama ka Desh
 • 3.5.1. Voorwoord
 • 3.5.2. Inleiding
 • 3.5.3. Het kille leven in Nederland
 • 3.5.4. Doel van dit manifest
 • 3.5.5. Wat is Shri Rama ka Desh?
 • 3.5.5.1. De tweedimensionale democratie: dimensiocratie
 • 3.5.6. Bevrijding van Suriname
 • 3.5.7. Organisatie: Shri Rama cellen
 • 3.5.8. Participeer als individu
 • 3.5.9. Participeer als groep
 • 3.5.10. Conclusie
 • WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 9 of 12


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  offercode: wart0203
  Copyright @ Dewanand 2005