Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 4 of 12

Manifest: Shri Rama ka Desh

3.5.3. Het kille leven in Nederland

Offeraar    Dewanand
Offercode   wart0146
Offerdatum   12 oktober 2002
Offerlokatie  Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16 

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Sedert de jaren zeventig van de twintigste eeuw migreerden ruim veertigduizend Hindoestanen naar Nederland, om er een nieuw leven op te bouwen. Feitelijk ontvluchtten zij de situatie in Suriname, omdat er raciale spanningen dreigden. Velen verkochten hun huis, land en alle overige bezittingen om daarna met de eerstvolgende vlucht voorgoed naar Nederland te migreren.

Nu ongeveer dertig jaar later gaat het niet echt beter met Suriname, want het hele land zit in een sociale en economische crisis en de vooruitzichten zijn volgens de meeste deskundigen uiterst somber. Maar hoe gaat het met Hindoestanen in Nederland?

Volgens schattingen leven er momenteel ruim tweehonderdduizend Hindoestanen in Nederland, maar dit getal is enigszins overdreven. Een groot deel is immers geassimileerd en heeft vrijwel geen kennis meer van de eigen taal en cultuur. Op zich besteden Hindoestanen in Nederland heel weinig aandacht aan het behouden van de eigen taal en cultuur, want zij hebben het hier heel goed en profiteren ruimschoots van de welvaart in Nederland. Het aantal Hindoestanen die de eigen cultuur nog kent en praktiseert is niet groot. Ik schat dat zij slechts veertig procent uitmaken van de totale populatie, want er is sprake van een massale assimilatie, vooral genetisch van ons volk. Veel Hindoestaanse meisjes onderhouden immers intieme seksuele betrekkingen met 'blanke' Hollanders en dat is een groot verlies voor ons. Wij moeten er alles aan doen om dit barbaars assimilatieproces stop te zetten en ons volk sterk en raszuiver te houden.

Sedert hun vestiging in Nederland hebben Hindoestanen hard gewerkt om een respectabele positie te verwerven in hun nieuwe thuisland en dat is goed gelukt. Want in het algemeen heeft de gemiddelde Nederlander een positief beeld van ons volk, want wij hebben immers een oude cultuur en hoogstaande normen en waarden. Hier moeten wij hoe dan ook trots op zijn.

Momenteel is Nederland echter een totaal andere samenleving dan veertig jaar geleden. Toentertijd woonden er minder buitenlandse volkeren in dit land. Nu is ruim vijftien procent van de Nederlandse bevolking van buitenlandse origine, of iets dergelijks. Het begrip allochtoon houdt immers in dat een van je voorouders uit het buitenland afkomstig is en dat je er buitenlands uitziet. Door deze grootschalige etnische verandering van de samenstelling van de inlandse bevolking alhier is er nu sprake van een multiculturele gemeenschap, die vrij snel toeneemt, want de culturen groeien immers dagelijks en ontwikkelen zich steeds verder. Nederland is nu niet meer het bekrompen blank landje uit het verleden en dit is een doorn in het oog van veel autochtonen.

In zekere zin is er geen weg terug, want het is onmogelijk om al die buitenlanders het land uit te zetten. Maar voor elk probleem is er een oplossing te bedenken en dit is ook gevonden in dit land. De autochtone Nederlanders proberen nu de buitenlander zoveel mogelijk te stigmatiseren, te ontmoedigen en tegen te werken. Hun leven wordt daardoor bitter en hard. Dit is de subtiele discriminatie die dagelijks woekert en niet meer te bestrijden is, want de strategie is nu geperfectioneerd. Diep in hen hart haat de autochtoon elke persoon die er enigszins buitenlands uitziet en dit is iets wat niet strafbaar is en niet eens juridisch aantoonbaar is, maar het gebeurt op elk moment van de dag. Volgens mij zal deze vorm van subtiele vreemdelingenhaat eens uitbarsten en een barbaarse golf van bloedig geweld veroorzaken, net als tijdens de Kristalnacht in nazi Duitsland. Mijn grootste zorg is de vraag: "Wanneer zal deze dag aanbreken en hoeveel Hindoestanen gaan het slachtoffer worden?"

Het is duidelijk dat de discriminatie in Nederland lineair afhankelijk is van de toestand van de economie. Als het slechter gaat met de economie en er eventueel een recessie optreedt, neemt de vreemdelingenhaat haast kwadratisch toe. Dit proces is typisch voor alle Europese volkeren. Door de hele geschiedenis heen is dit het hoofdkenmerk geweest van elk blank europees volk en dit zal nu niet anders zijn. Er moet immers altijd een zondebok gevonden worden voor elk probleem en het is heel makkelijk en zelfs logisch om de schuld te geven aan de alhier gevestigde groepen migranten en buitenlanders, want die zijn immers te zwak om enige tegenstand te bieden. Elke wolf zal immers altijd het zwakste slachtoffer eerst doden en opeten. Zo denken de 'blanke' Europese volkeren al vele eeuwen over de vreemdelingen.

Voor vele economische experts is het toekomstbeeld heel somber, want de wereld verandert steeds sneller. In elk tijdperk zijn er nieuwe winnaars en de overwinnaars uit het verleden zijn dan gedoemd om gedegradeerd te worden tot de machteloze verliezers van de toekomst. De economische vooruitzichten voor heel Europa zijn niet positief, want de welvaart heeft het hoogste punt reeds bereikt en is nu beland in een afbraakfase. Er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, vanwege de ontgroening en de vergrijzing, maar toch houdt men de grenzen dicht voor werklustige en gezonde migranten. Deze politieke keus zal op den duur fataal zijn voor de economische groei en de concurrentiepositie van heel Europa, want arbeid wordt op deze wijze veels te duur. Het is reeds nu al een feit dat vele vitale sectoren, zoals de informatica en de high tech sector in een diep dal verkeren en geen noemenswaardige bijdrage meer leveren aan de groei van het Bruto Nationaal Product.

Hoewel men nu een Europese Unie (EU) heeft opgericht, is het duidelijk voor economen dat de concurrentieslag met de Aziatische grootmachten niet gewonnen kan worden. Vele multinationals verplaatsen hun kantoren en productiecentra nu naar Aziatische regio's en het gevolg is massaontslag in de EU landen en verlies van arbeidsplaatsen. Het vreemde is dat de ('blanke') Europese politici de ogen sluiten voor deze rampzalige ontwikkelingen en de vreemdelingenhaat juist aanmoedigen en zelfs versterken, want ogenschijnlijk zijn de minderheden de oorzaak van de achteruitgang. Dit geeft aan dat het denk- en intelligentieniveau van de politici in de hele EU niet heel erg hoog is. In zekere zin kan ik rustig stellen dat de hele EU bezig is om haar eigen graf te graven, door de grenzen potdicht te houden voor buitenlandse werknemers. Maar ja, als zij dat willen doen en daarvoor kiezen, dan zeg ik van zoek het maar lekker uit koppige europeaantjes.

Tijdens de laatste verkiezingen (in 2002) was wederom immigratie de troef van vele nieuwe partijen. Een van die partijen is bijvoorbeeld de Lijst Pim Fortuyn (LPF), die zich totaal richt op het dichttimmeren van de grenzen. Helaas en tot ieders verbazing stemde een relatief groot deel van de Nederlanders op deze gloednieuwe en onervaren partij, waardoor hen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer van nul tot ongeveer dertig zetels toenam. Dit toont in zekere zin goed aan hoe instabiel de 'blanke' Nederlanders zijn en hoe snel zij van gedachten kunnen veranderen. Als het eventjes mis gaat, dan slaan de stoppen bij hen direct door en dan vluchten zij in extremiteiten en barbaarsheden. Ik ben hierom uiterst somber gestemd over de toekomst van migranten en minderheden in Nederland, want de economische situatie zal immers verslechteren, komende decennia.

Volgens experts van de Oeso zal de economie in alle Westerse kapitalistische landen na 2006 inkrimpen, door de invloed van de vergrijzing en de ontgroening. De demografische ontwikkelingen tonen keihard en onverbiddelijk aan dat het tijdperk van excessieve welvaartsgroei heel snel beëindigd zal worden. Volgens mij moeten wij, Hindoestanen in Nederland, hiermee rekening mee houden en reeds nu een intelligente oplossing voor vinden.

Voor heel veel migranten en buitenlanders is het leven van elke dag reeds nu al heel kil en koud, mede doordat er sprake is van een voortdurende onderhuidse vreemdelingenhaat. Op den duur werkt dit irriterend en het kan de mentale gezondheid zelfs aardig ondermijnen van een groot deel van deze gehate bevolkingsgroepen. Ook voor Hindoestanen is de dagelijkse discriminatie en vreemdelingenhaat iets is wat op den duur uiterst irritant en deprimerend is. Maar Hindoestanen maken zich niet al te veel zorgen hierom, want wij zijn een sterk volk die te maken heeft gehad met extreme historische beproevingen en allemaal met succes overleefden.

Als ik eerlijk en objectief ben, dan moet ik na enig denkwerk en analyse concluderen dat Nederland nu niets anders is dan een darwinistische kastenmaatschappij, waarin er voor de zwakste volkeren duidelijk geen plaats is. In de praktijk wordt er ook flink gediscrimineerd op basis van raciale of culturele argumenten, terwijl het niet aangetoond kan worden, want alles gebeurt met zwijgende woorden en botweg onderhuids. Deze vorm van racisme is veel gevaarlijker dan de warme variant, waarin de haat openlijk uitgesproken wordt in het openbaar. Het is heel oneerlijk om ogenschijnlijk heel vriendelijk te praten met iemand, maar die persoon diep in je hart toch ontzettend te haten en te grazen te nemen op een onverwacht moment. Dit soort onderhuidse haatgevoelens manifesteren zich elke dag opnieuw, op werkplekken, of tijdens momenten van kortstondig persoonlijk contact. Op een dag kan dit opeens escaleren en dan is het voor iedereen te laat.

Joden nog niet geïntegreerd na 2000 jaar.
Er wordt flink gezeurd over integratie en aanpassing. Wat is de harde waarheid? Kijk naar het lot van de Joden. Die zijn eerst 2000 jaar lang als derdederangs burgers behandeld in alle Europese landen. Uiteindelijk zijn zij genetisch totaal geassimileerd, maar de gemixte joden werden toch nog als minderwaardig gezien en ook zo bejegend. Toen Adolf Hitler reeds in 1938 bezig was met pogroms tegen Joden in nazi-Duitsland, werden de Joodse vluchtelingen uit Duitsland meedogenloos teruggestuurd door de Nederlandse koninklijke staatsmacht uit die tijd. Dit toont duidelijk aan hoe verraderlijk de 'blanke' Europeaan niet is. Na 2000 jaar genetische assimilatie en bittere discriminatie kregen de Joden uiteindelijk een enkeltje naar de Duitse gaskamers, van bijna alle West-Europese grootmachten uit die tijd. Dit is iets wat wij nooit moeten vergeten en eerlijk gezegd is dit alles voor mij echt onvergeeflijk, want misdaden tegen de mensheid kunnen nooit vergeven worden, al hoe hoog de financiële schadevergoeding ook bedraagt.

Ik walg altijd als ik lees hoe barbaars de 'blanke' Europeaan uit de middeleeuwen zich heeft gedragen. Steeds opnieuw stel ik mijzelf de onmogelijke vraag om dit alles te verklaren. Lag de oorzaak van de wrede slavernij van de zwarte volkeren bij de militaire suprematie van de Europeaan (geweren, buskruit), of moeten wij de oorzaak toch zoeken in de genetische compositie van dit (banaal geëvolueerd) ras? Ik weet niet hoe ik hierover moet denken. Het is voor mij wel duidelijk dat fundamentele begrippen, zoals ontwikkeling en vooruitgang, door 'blanke' Nederlanders totaal anders gedefinieerd is, dan door moslims of Hindoes, want cultuur is immers niets anders dan een definitie met randvoorwaarden en een conceptueel beeld van menszijn. Dit soort complexe zaken zijn niet simpelweg te doorgronden, want er is nooit genoeg kennis of rekenkracht om met alle variabelen en omstandigheden rekening te houden. Hierom is de oorzaak van elke (bezwaarlijke) historische ontwikkeling totaal duister en onmogelijk goed te praten, want het overkomt de mensheid en die moet het daarna moedeloos accepteren. Leren doet de mensheid echter niet, want als ik het goed begrijp dan maken mensen nog steeds dezelfde fouten als hun voorouders in berenvellen. De mens van ons tijdperk is volgens mij niet volmaakter dan die van enkele miljoenen jaren geleden en hierom betwijfel ik de correctheid van de hele evolutietheorie, dat de basis is van het ('blanke') Europese denken.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • 3.5. Inhoudsopgave van Manifest: Shri Rama ka Desh
 • 3.5.1. Voorwoord
 • 3.5.2. Inleiding
 • 3.5.3. Het kille leven in Nederland
 • 3.5.4. Doel van dit manifest
 • 3.5.5. Wat is Shri Rama ka Desh?
 • 3.5.5.1. De tweedimensionale democratie: dimensiocratie
 • 3.5.6. Bevrijding van Suriname
 • 3.5.7. Organisatie: Shri Rama cellen
 • 3.5.8. Participeer als individu
 • 3.5.9. Participeer als groep
 • 3.5.10. Conclusie
 • WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 4 of 12


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  offercode: wart0203
  Copyright @ Dewanand 2005