Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

WEBpublication EBOEK / EPAGE 2 of 5

Deel 2, Geheim rapport Nieuw Rechts.

Extreemrechts in het kort.

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1094
Offerdatum   13 juli 2005
Go to previous Epage ... Go to next Epage

Noot vooraf
De inhoud van dit rapport is strikt geheim en mag niet gelezen worden door de Antifa, Kafka, AIVD en het Ministerie van Justitie, mits er een leesdonatie van minstens 10.000 euro gedaan wordt ten bate van de kas van Nieuw Rechts. De linkse landverraders zijn dus gewaarschuwd.

Korte persoonlijke impressie van extreemrechts in Nederland

Toen ik op het VWO zat in Suriname (mr. Dr. J. C. Miranda Lyceum aan de coppenamestraat, Paramaribo) raakte ik geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en wilde heel graag meer weten over fascisme in het Avondland. Ik wist toen al veel over de negerslavernij en las veel geschiedenis boeken in de bibliotheek, als ik even tijd ervoor had. Opvallend is dat ik zelfs prognoses maakte over de toekomst van het fascisme in de 'blanke' thuiswereld, hoewel ik als achttienjarige Hindoestaanse tiener niet veel wist over de geschiedenis. Ik weet nog heel goed dat ik in 1986 voor mijzelf voorspelde (studeerkamer moederlijk huis, aan de Kwattaweg, Suriname) dat het fascisme zou toenemen in heel Europa en dat er behoorlijke problemen zouden ontstaan daardoor.

'Blanke is god'
Ik ben opgevoed binnen de Surinaams-Hindoestaanse traditie en kan hier niets meer tegen doen, want als kind sta je machteloos tegenover de indoctrinatie van je ouders, familie en sociotoob. Hindoestanen hebben nogal bizarre, achterlijke en racistische opvattingen over de diverse volkeren. Vrijwel 90 procent van de Hindoestanen uit Suriname beschouwt het 'blanke' ras als het hoogste en de best ontwikkelde volksgroep ter wereld. Dit geloof heeft veel te maken met de kastendenkwereld van Hindoestanen, want een lichtere of 'blankere' huid wordt gerelateerd aan een hogere afkomst. Juist hierom leerde ik tijdens mijn opvoeding dat de 'blanke' eigenlijk god zelf is op aarde. Ironisch is dat ik zelf geloofde dat het blanken waren die de zwaartekracht en de wetten van Newton hadden gemaakt. Natuurlijk is mijn visie nu wat beter ontwikkeld. Het is voor mij teleurstellend dat zeker 80 procent van de Hindoestanen en ook andere zwarte Surilanders tot nu toe geloven dat zij minderwaardig zijn, zielig zijn en altijd dommer zullen blijven dan elke andere 'blanke'.

Ook Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse negers, die ik persoonlijk ontmoet heb, schijnen tot nu toe hardnekkig te geloven in de aangeboren inferioriteit van zichzelf en tot mijn verbazing doen zij vrijwel niets om hier iets aan te veranderen. In theorie is dit een soort antifascistisch geloof, waar de neger of zwarte zelf het slachtoffer van wordt en lijdend hsijn eigen minderwaardigheid in stand houdt. Geloof in de eigen inferioriteit is iets wat ik al jarenlang onderzoek, want het is een van de diepere oorzaken van de ellendige en barbaarse toestanden in vele Afrikaanse of negroïde landen. In Suriname zijn het juist de negers, die alle economische groei keihard torpederen en de vooruitstrevende en hoger opgeleide Hindoestanen het land uitjagen, via keiharde discriminatie, intimidatie en uitsluiting. Veel Hindoestanen in Nederland zijn hierom verbitterd en voelen een vreselijke negerhaat, maar mogen hier niets tegen doen, omdat militaristische of radicale fascistische oplossingen niet toegestaan zijn in het zuivere Hindoeïsme. Misschien zal Suriname hierom nog vele tientallen jaren dom, achterlijk, arm en minderwaardig blijven, mits de Hindoestanen radicaal de macht overnemen en het land omtoveren tot Shri Rama ka Desh (Het land van Rama). Hindoestaanse deskundigen wilden minstens tien miljard gulden aan herstelbetalingen van koloniaal Nederland tijdens de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, maar negers torpedeerden deze harde en intelligentere eis en verkochten het hele land voor een schijntje.

Privé onderzoek politiek van extreemrechts
Door de problemen met mijn verblijfsvergunning besloot ik in 1992 om de politieke wereld in 'blank' Nederland grondig en in het diepste geheim te onderzoeken. Ik ging dus op pad en kwam terecht bij vergaderingen van de Realisten, o.l.v. Th. van Baarle (windmolenpartij) en zelfs bij die van de Centrum Democraten, o.l.v. drs. Hans Janmaat. Opvallend was voor mij dat zij juist heel positief stonden tegenover mij, als niet-blanke, en mij nooit vijandig bejegenden. Ik bestudeerde bijna alle partijbladen en programma's van een heleboel politieke partijen en ging zelfs op pad met VVD'ers en Jovd'ers. Alle kontakten waren uiterst leerzaam en altijd een heel avontuur voor mij.

De diepere geesteswereld van de 'blanke' rechts-extremist interesseerde mij het meest. Ik had destijds behoorlijk wat negatieve ervaringen met gekleurden en zwarten ondervonden en leefde geïsoleerd, als een kasteloze, die nergens bijhoorde. Hoewel ik het natuurlijk niet eens was met de militaristische fascistische ideologie, wilde ik toch alles erover weten, gewoon voor de lol en ook voor het grote avontuur. Het was echt ongelooflijk voor mij om live toespraken bij te wonen van drs. Hans Janmaat, hoewel ik wel eerlijk moet toegeven dat hij maar wat rondkletste en niets concreet duidelijk maakte. De belangrijkste mantras van deze kloeke rechtse leider waren:
1. 'Vol is vol'
2. 'Eigen volk eerst'

Het is jammer dat ik nooit een kans kreeg om deze Nederlander persoonlijker te leren kennen. Een zwak punt van drs. Hans Janmaat is dat hij nooit een concrete en intelligente oplossing heeft bedacht om het immigratievraagstuk op te lossen en om respect af te dwingen. Naderhand bleek zelfs dat hij antisemitische sympathieën had, wat voor mij teleurstellend was. Na de dood van Janmaat implodeerde de hele CD en verdween totaal. Dit is niet verwonderlijk, want er was geen doordachte partijfilosofie, er was geen vervangend kader en feitelijk was Janmaat de enige alleenheerser en opperbevelhebber van de CD. Hierom faalde deze rechtse partij volledig.

Nieuwe Nationale Partij (NNP)
De Nieuwe Nationale Partij is volgens mij een soort doorstart van de CD, want de oude leden en sympathisanten van de Janmaatclub werden schriftelijk benaderd om langs te komen en lid te worden. Hoe dit precies zit weet ik niet. In ieder geval ging ik wel een keertje kijken bij de NNP, met een kennis. Opvallend voor mij was de sfeer, net zoals bij de andere rechtse partijen, sterk gericht was op het behoud van het bedreigde Nederlandse volk. Ik voelde duidelijk dat vele aanwezigen gewoon bang waren dat hun geliefde land en volk ten onder zouden gaan. Opvallend was dat niemand mij vijandig bejegende en dat ik zelfs een gezellig koffiepraatje hield met de oud-voorzitter, die mij vertelde dat hij de arme hongerende kinderen in Indonesië geen voedsel mocht geven uit de gaarkeuken van het Nederlands leger. Dat vond hij in wezen onrechtvaardig, wat duidt op een heel menslievend en sociaal voelend karakter.

Mahatma prof. Pim Fortuyn
Over Mahatma prof. Pim Fortuyn is er al heel wat gepubliceerd. Hij begon zijn politieke carrière als schrijver van sensationele boeken en columns in de gedrukte media en ontwikkelde zich op stormachtige wijze tot de mediaclown, waarbij hij niet besefte dat men hem op professionele wijze wilde demoniseren, tot hij zou doodbloeden. Fortuyn werd listig meegesleurd door het mediacomplot en realiseerde zich niet dat elke wanklank uit zijn spraakorgaan op een haast duivelse wijze zou worden uitgebuit om hem tot een ongewenste rechtse figuur te verklaren. Hij besefte niet eens dat de term 'populist' gewoon onderdeel was van het mediacomplot tegen hem en zijn groeiende politieke achterban. Het harde feit dat hij in 98 procent van alle mediateksten als populist werd geportretteerd, is in wezen het harde bewijs van een goed geregisseerd complot tegen hem, met als enig doel om de kans op falen of liquidatie statistisch te doen toenemen. En dat lukte want op dinsdag 6 mei 2002 werd hij op openbaar terrein geliquideerd, door iemand die verdacht goed wist om te gaan met vuistvuurwapens en professioneel getraind was om raak te schieten op vitale organen.

Het zwakste punt van Mahatma Pim Fortuyn was dat hij vaak als een kip zonder kop kwaakte en nooit exact of concreet duidelijk maakte wat hij wilde en welke strategie hij voerde om Nederland te redden van de ondergang of om het land te zuiveren. Tot nu toe is het heel onduidelijk wat het gedachtegoed van Fortuyn precies is, want dit is niet exact duidelijk gemaakt in zijn honderden teksten en toespraken. Hij draaide om een kerngedachte in zijn hoofd, maar uitte die nooit. Er is weleens gesteld dat Fortuyn erin slaagde om de onderhuidse en onderbuikse gevoelens los te maken, van een paar miljoen Nederlanders, waardoor velen zich achter hem schaarden. Op dit punt was hij beslist een geniale strateeg en zou echt een bedenkelijke revolutie ontketend hebben in heel Nederland, als hij zijn ongedefinieerd doel had bereikt.

In deel drie van deze exclusieve serie over Nieuw Rechts zal ik diverse begrippen exact definiëren om knopen door te hakken en de amateuristische roddelpers een pootje te lichten.


***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Deel 1, Geheim rapport Nieuw Rechts. Inleiding.
 2. Deel 2, Geheim rapport Nieuw Rechts. Extreemrechts in het kort.
 3. Deel 3, Geheim rapport Nieuw Rechts. 27 Exacte definities.
 4. Deel 4, Geheim rapport Nieuw Rechts. Ideologie.
 5. Deel 5, Geheim rapport Nieuw Rechts. Hoe verder? Aanbevelingen!.

WEBpublication EBOEK / EPAGE 2 of 5


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
Copyright @ Dewanand 2005