Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

WEBpublication EBOEK / EPAGE 1 of 5

Deel 1, Geheim rapport Nieuw Rechts.

Inleiding

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1093
Offerdatum   13 juli 2005
... Go to next Epage

Noot vooraf
De inhoud van dit rapport is strikt geheim en mag niet gelezen worden door de Antifa, Kafka, AIVD en het Ministerie van Justitie, mits er een leesdonatie van minstens 10.000 euro gedaan wordt ten bate van de kas van Nieuw Rechts. De linkse landverraders zijn dus gewaarschuwd.

Inleiding
Gedurende de afgelopen vijftien jaar heb ik in het diepste geheim privé onderzoek verricht naar alles wat zoal te maken heeft met de multiculturele samenleving. Doorslaggevend voor mij was het onderzoek van de extreemrechtse organisaties, omdat zij de grootste tegenstanders zijn van immigratie. In dit rapport zal ik mijn bevindingen over dit thema beknopt uiteen zetten.

Door mijn technisch/ wiskundige achtergrond (Technische Universiteit Delft, TUD) denk ik nogal exact. Juist hierom wil ik elk begrip uit de vage alfa wereld zo exact mogelijk definiëren, wat ook gedaan is in deel 3 van dit rapport.

Alle informatie over Nieuw Rechts is verkregen door onderzoek van de website en uit persoonlijke gesprekken met diverse kernleden van deze organisatie. Ik heb deze organisatie echter niet diepgaand onderzocht, omdat het gaat om een jonge partij, die nog niet volledig uitgegroeid is.

In het verleden heb ik geparticipeerd met de Centrum Democraten en de Realisten, omdat ik destijds bezig was om volledig te assimileren in Nederland en om honderd procent Nederlander te worden. Helaas moet ik nu, na twintig jaar toegeven, dat dit bijna volledig mislukt is, want in het beste geval ben ik nu een zuivere Hindoelander. Ik wil echter aan iedere Nederlander duidelijk maken dat het op grond van diepgaande psychologische theorieën beter is om mij als een Hindoelander te beschouwen, omdat het schadelijk en nadelig kan zijn voor de zuivere 'blanke' Nederlanders om mijn persoon als een Nederlander te beschouwen. Het is mijn plicht om de autochtone 'blanke' Nederlanders te beschermen tegen mijzelf, want ik ben feitelijk een gevaar voor hen, en ik moet hier rekening mee houden. Ik kan niet zomaar als immigrant besluiten om Nederland te veroveren en het inheemse volk hier uit te roeien of af te slachten, zoals de Marokkanen doen. Nee, als Hindoe fundamentalist moet ik de oorspronkelijke Nederlanders respecteren en hen actief steunen, als hun voortbestaan in gevaar komt.

Grondige bestudering van dit rapport is noodzakelijk, om de ontwikkeling van de Nieuw Rechtse denkwereld te doorgronden. Dit rapport is echter onvolledig. Ik zal nog werken aan een analyse van het Nieuw Rechts forum, want dan pas kan aangetoond worden hoe de leden en sympathisanten van deze organisatie denken en wat zij eigenlijk willen. Mijn heilige visie op de toekomst van het 'blanke' autochtone Nederlandse volk is uiteengezet in mijn online Eboek:

 • Ebook publication: Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2

  A4 pages=267 / Words=110.729 / Epages= 87

 • Sieg heil aan onze Mahatma Pim Fortuyn.

  Wie denkt etnisch?
  De echte Nederlander, zoals ik ze ken, wil in feite niet etnisch denken. Maar wat moet een 'blanke' doen als hsij constant geconfronteerd wordt met twee miljoen zwartjes die zeer racistisch of hinderlijk etnisch denken? Dit is een van de grootste dilemma's waar vele miljoenen 'blanke' Nederlanders dagelijks mee zitten, als zij contact maken met de racistische denk- en geloofswereld van de zwarten en kleurlingen in Nederland. Op grond van mijn eigen ervaring weet ik bijvoorbeeld dat Surilanders haast extreem racistisch denken en ook geheel raciaal georganiseerd zijn in Nederland. Al de Surinaamse organisaties zijn min of meer gesloten etnische kasteachtige clubjes, waarin er alleen maar mensen van het eigen ras of met hetzelfde uiterlijk zitten. De beruchte Hindoeraad bestaat bijvoorbeeld alleen uit Hindoemannen en er is geen ruimte voor lagere kasten of voor niet-Hindoestanen. Ook bij Turken spelen dergelijke raciale elementen een grote rol. Binnen de Turkse gemeenschap is er een sterke neiging om de innerlijke belevingswereld strikt binair te ordenen. Er is weinig bekend over het extreme Turkse racisme in de grote steden en over de discriminatie van niet-Turken. Turkse vrouwen worden wreed gestraft als zij intieme relaties of vriendschappen onderhouden met zwarten, kleurlingen (meeste turken noemen hen halfapen) of niet-Turken. Dit is iets wat heel sterk leeft binnen de gesloten Turkse gemeenschap.

  Het is logisch dat de idealistische 'blanke' Nederlander er op een gegeven moment genoeg van heeft, als hij constant uitgescholden wordt voor barbaar, blanke, macamba, kaaskop, boerenlul, domme bakra, boeroebrokostoeroe, enz. maar weet dat hij direct de cel in wordt gegooid als hij iets negatiefs uit over de agressor. Deze scheve politiek correcte machtsverhouding is een van de diepere oorzaken voor de groeiende afkeer tegen alles wat er buitenlands uitziet in Nederland, want alles wordt immers doorverteld, tijdens borrelpraatjes in de kroeg. Is het dan niet logisch dat de maat op een gegeven moment vol is en de 'blanke' dan kiest om lid te worden van een witte partij of voor een partij die opkomt voor de belangen van de 'blanke' Nederlanders? Wie begon immers als eerste?

  Jodenhaat
  Echte jodenhaters kunnen lid worden van de Nationale Alliantie (NA). Het lijkt mij echter wel nuttig om in dit geheim rapport iets te openbaren over de bittere geschiedenis van de 'blanke' Joden in Europa.

  Na de bloedige kerstening van alle Germaanse volkeren en stammen begon een duistere periode vol haat, discriminatie en zelfs moordpartijen op alles wat niet-bijbels eruit zag. Joden behoorden ook hierbij en werden op bittere wijze gediscrimineerd. Joodse vrouwen werden hierbij na hun huwelijk zelfs legaal ontmaagd door de edelen en hoge geestelijken. Feitelijk was middeleeuws Europa een religieuze kastenmaatschappij, waarin de christelijke priesterklasse en de edelmannen tot de hoogste kaste behoorden en alles mochten doen wat zij wilden met het volk en de onaanraakbaren. Het was voor Joden verboden om normaal mee te doen met de samenleving en hierom specialiseerden zij zich in handel en kunstzinnige producties. Nadat Christoffel Columbus een nieuwe roofroute ontdekte naar de nieuwe wereld in 1492 begon een tijdperk van grote volksverhuizingen vanuit Europa. Het tijdperk van de negerslavernij begon toen officieel en Joden deden ook volop mee, zonder enige gewetenswroeging. Joodse zakenmannen en bankiers speelden de hoofdrol en beheerden het grootste deel van alle geldstromen, die te maken hadden met de negerslavernij en de exploitatie van de koloniën. Dit leidde ertoe dat Joden behoorlijk wat geld hebben verdiend aan het misbruik van de zwartmensen en dit tot op heden niet willen toegeven. Feitelijk zou dit grondig moeten worden onderzocht door geschiedkundigen en historici.

  Recentelijk is na academisch onderzoek aangetoond dat er ruim 280 miljard euro verdiend is door de Nederlandse staat en handelaren tijdens de slavernij in Suriname. Het is onduidelijk hoeveel procent van dit kapitaal nu in Joodse handen is en wat de klagende negers nu hiertegen gaan doen. Opvallend is dat Joden juist vereerd en afgelikt worden door Surinaamse negers, omdat zij blank zijn en vaak heel rijk zijn. De relatie tussen joden en negers is historisch gezien nogal dubieus, want beide groepen werden als paria's behandeld in 'blank' christelijk Europa, maar desondanks bleven zij elkaar ook uitbuiten en minachten. Antisemitisme komt bij negers en hun organisaties nauwelijks voor, mits zij islamitische idealen erop na houden. Ook bij Hindoestanen is antisemitisme een taboethema.

  Industriële revolutie
  Toen de industriële revolutie begon in de zeventiende eeuw, ontstond er grote behoefte aan intensieve kapitaalinvesteringen. Joden beheersten in die tijd het grootste deel van het bankwezen in alle koloniale landen, omdat zij degenen waren die de economische infrastructuur van heel Europa hadden ontwikkeld en georganiseerd, dankzij hun continentale netwerken. Met Joods investeringskapitaal werden talloze laboratoria, wetenschappelijke instituten, fabrieken en talentvolle onderzoekers gefinancierd, waardoor de industriële revolutie explodeerde en zorgde voor een tijdperk van grote ontdekkingen. De welvaart van grote delen van het volk nam toe en allerlei nieuwe technische snufjes maakten het leven steeds aangenamer. Door de massaproductie werden goederen goedkoper, omdat arbeiders flink werden uitgebuit, door het ontbreken van sterke vakbonden. Pas omstreeks de negentiende eeuw ontstond er een situatie dat de arbeidskracht van ongeschoolden in Europa goedkoper werd dan die van de negerslaven in de koloniën. Vele Joodse economen ontdekten dit als eersten en beseften dat de negerslavernij te duur werd, dankzij de massa productie van hun eigen industrieën. Dit leidde op den duur tot het besef dat het tijd werd om de negerslavernij gewoon af te schaffen en de vrijgekomen negers nog goedkoper in te huren als ongeschoolde arbeiders, wat uiteraard totaal mislukte.

  Dus, hoewel de Joodse elite aanvankelijk grof geld verdiende aan de exploitatie van de negerslaven en met de koloniale handel, waren het uiteindelijk toch weer de elitaire Joden die pleitten voor afschaffing van de negerslavernij, niet vanwege religieuze of humane overwegingen, maar puur vanuit zakelijke inzichten, juist dankzij de industriële revolutie, welke grotendeels gefinancierd werd door Joods kapitaal. Ironisch is dat de Joden in christelijk middeleeuws Europa juist moderner waren en keihard werkten om de welvaart van de onderontwikkelde 'blanke' christenen te vergroten. In het kielzog van de industriële revolutie zorgde juist ook het Joods kapitaal voor de Renaissance en de Verlichting, wat uiteindelijk leidde tot de liberalisering en modernisering van achterlijk christelijk Europa. Toch bleef de haat jegens joden onderhuids gloeien, omdat men juist jaloers was op het succes van deze migranten, die na ruim 1900 jaar voor de volle honderd procent genetisch geassimileerd waren en min of meer tot hetzelfde fenotype behoorden van elke standaard Europeaan. Het is bizar om dit alles nu te analyseren, want het zegt veel over de gevaren voor succesvolle etnische groepen, zelfs in onze tijd.

  Adolf Hitler was feitelijk een achterlijke christelijke fundamentalist, die erin slaagde om via massapropaganda de Joden tot zondebokken te bestempelen, met als enige doel despotische macht. Opvallend is dat Joseph Goebbels als eerste erin slaagde om de radio op geniale wijze te gebruiken voor het mobiliseren van het onderontwikkelde en achterlijke zwaar christelijke volk in Duitsland. In zekere zin is er een parallel tussen het huidige gebruik van het internet door diverse extreemrechtse, fascistische, links-extremistische, moslim fundamentalistische en andersoortige clubjes in ons high tech communicatietijdperk. Juist doordat de coderingstechnologie nu heel goed ontwikkeld is, kunnen kwaadwillige figuren heel veel gemene plannen maken. Ook is de anonimiteit nu extreem ontwikkeld, waardoor er vele miljoenen mensen in een onderbewuste waantoestand leven en zich ontwikkelen tot anarchistische radicalen, die blind geloven in hun eigen verwrongen haatideologie.

  Ik en moordenaar Mohammed Bouyeri
  Er is in zekere zin een overeenkomst tussen Mohammed Bouyeri (moordenaar van Theo van Gogh) en mijzelf. Dankzij het internet raakte ik in een extreme cyberpsychose (iets wat het Pieter Baan Centrum grondiger moet onderzoeken) en hierdoor verstuurde ik toen een gewetenloze tekst, als poederbrieven ('Antrax van Allah') naar tientallen Hindoeorganisaties (mei 2002). Destijds opereerde ik anoniem op internet onder diverse extreme schuilnamen. Mohammed B. opereerde vlak voor het plegen van de religieuze moord ook anoniem op internet en stond bekend als een gewetenloze moslim extremist op diverse forums. Dit impliceert in zekere zin dat deze jongeman net als mij handelde in een waantoestand, wat ik een cyberpsychose noem. Het voornaamste kenmerk van een cyberpsychose is de aanwezigheid van een extreme en gewetenloze onderbewuste Ik-figuur, die op bepaalde momenten de echte Ik totaal uitschakelt en de deur opent voor wreed gedrag en zelfs misdadige handelingen. Er moet meer psychiatrisch onderzoek verricht worden naar deze psychische aandoening, want anders kan het leiden tot heel gevaarlijke toestanden op het internet.

  Algemene kenmerken van de cyberpsychose:
  1. Een Ik-ben-god-zelf-op-internet waanovertuiging.
  2. Extreme interpretatie, toepassing en uitvoering van een bekrompen binaire haatideologie, zoals moslimhaat, jodenhaat, negerhaat, islamitisch fundamentalisme, fascistisch geloof, neonazisme, enz.
  3. Extreem sociaal isolement.
  4. Extreme eenzaamheid, gepaard gaande met suïcidale momenten.
  5. Extreme neiging om alles ongeremd te willen uiten op internet forums en via email, geheel anoniem, met gebruik van vele schuilnamen.
  6. Vervallen voedingspatroon, meestal ondervoed, of fastfood gebruiker.
  7. Verstoord dag- en nachtritme. Tot drie uur 's ochtends haat en moord zaaien op internet en de volgende dag pas drie uur 's middags opstaan uit bed.
  8. Verstoorde sociale en psychische belevingswereld.
  9. Meestal mannelijk geslacht, ongehuwd, kinderloos, werkloos en boven de dertig jaar. Ras, geaardheid en afkomst spelen hierbij geen significante rol.
  10. Dreigende asociale houding tegenover vreemden. Ontwijken van normaal sociaal contact. Kille zwijgende blik in gelaat.

  Ik raad een ieder af om anoniem te opereren op internet. Blijf mens op de digitale snelweg, want alleen dan zal je geestelijk verder groeien en maximaal profiteren van de voordelen van dit high tech communicatiemedium. Technologie is leuk, maar het moet niet leiden tot een beestachtig evolutieproces van tientallen miljoenen mensen.

  In deel twee van dit geheim rapport over Nieuw Rechts zal de analyse voortgezet worden.

  ***

  ... Go to next Epage

  1. Deel 1, Geheim rapport Nieuw Rechts. Inleiding.
  2. Deel 2, Geheim rapport Nieuw Rechts. Extreemrechts in het kort.
  3. Deel 3, Geheim rapport Nieuw Rechts. 27 Exacte definities.
  4. Deel 4, Geheim rapport Nieuw Rechts. Ideologie.
  5. Deel 5, Geheim rapport Nieuw Rechts. Hoe verder? Aanbevelingen!.

  WEBpublication EBOEK / EPAGE 1 of 5


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Copyright @ Dewanand 2005