Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Gevangen in het Nederlands
Deel 3: Theorie van een volkstaal

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1053
Offerdatum   woensdag 25 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Elke taal kan beschouwd worden als een willekeurige verzameling van fonetische klanken, die specifieke woorden en zinnen voorstellen. Op elk tijdstip dat naar zo'n taal gekeken wordt, is de totale verzameling klanken eindig, en kan alles dus precies worden vastgelegd in geschreven vorm. De algemene sommatieformule (som) voor een taal luidt ongeveer alsvolgt:

SOM woorden =
SOM zuivere woorden + SOM residu woorden + SOM vreemde woorden

De zuivere woorden zijn heel interessant, want zij geven de taal een specifiek karakter, dat herkenbaar is voor het volk. Elke taal is geworteld in een volk, en de leden daarvan zijn de echte moedertaalsprekers, en zij kennen praktisch alle zuivere woorden op hun duimpje. Naarmate de taal zich verder ontwikkeld en evolueert veranderen er bepaalde woorden, maar de kern van de woordenschat blijft constant, en dit is het fundamentele kenmerk van de taal. De individuele moedertaalspreker herkent een zuiver woord aan het gevoel dat hsij heeft bij het horen of lezen ervan, en dit proces is mentaal van karakter. De hele taalidentiteit van een volk is feitelijk gebaseerd op de zuivere woorden, en daarom is het in zekere zin belangrijk dat deze niet te snel veranderen of overboord gegooid worden. Grammatica en zinsopbouw ondersteunen de typische kenmerken van een taal ook, maar het zijn altijd de zuivere woorden die het eerst herkend worden, of die als eerste identificatie fungeren.

Momenteel leeft bijna elke Nederlander in het informatietijdperk, en de virtuele grenzen zijn wijd open gegooid. Via internet stromen tientallen buitenlandse talen binnen in de huiskamers en hierdoor wordt de Nederlandse taal aardig be´nvloed. Derhalve ontstaat er een lingu´stisch assimilatieproces in het brein van elk individu, en de producten ervan zijn talloze residu woorden. Praktisch elk Nederlandstalig individu leeft met ontelbare residu woorden en gebruikt deze bewust en onbewust tijdens het communiceren. Na een ingewikkeld psychologisch en lingu´stisch kneedproces in het brein van vele moedertaalsprekers verandert een Engels woordje opeens in een mooier klinkend Nederlands woord, zodat van een succesvolle assimilatie sprake is en een nieuw residu woordje geboren is. Dit proces gaat soms snel en soms langzaam.

Soms heeft een residu woord voor het gevoel een sensationelere of exotische betekenis en soms is het gewoon moderner om het te gebruiken. "Laten wij gaan shoppen", klinkt voor sommige mensen gezelliger, dan "Laten wij gaan winkelen". Inhoudelijk is er niets veranderd, maar in emotioneel opzicht is er wel veel veranderd, en dit is nu het typisch menselijk trekje van een taal. Als de Nederlanders door een technologische doorbraak opeens allemaal een computergeheugen kregen, dan zou de Nederlandse taal vrijwel nooit meer veranderen, want computers hebben geen gevoelens en emoties, maar ja, het mens zijn leidt tot onlogische en vreemde gedachten, en juist hierom verandert elke taal voortdurend. De verzameling residu woorden neemt haast elke dag toe en de snelheid schijnt nu zelfs toe te nemen, want het virtuele massacommunicatietijdperk is maar net begonnen.

Elke hedendaagse taal op de wereld stikt van de vreemde woorden. Hoe ontstaat zo'n situatie? Het antwoord: door de toegenomen snelheid van wereldwijde communicatie in ons tijdperk is er geen tijd om een nieuw woordje uit het buitenland even te assimileren tot een beschaafd klinkend residu woord. Dus door tijdnood ontstaan er continu vreemde woorden in de woordenschat en op den duur zeurt niemand meer erover. Doordat linguistische assimilatie heel veel tijd kost, hebben de Nederlanders geen tijd meer om dit emotioneel proces te activeren, zodat een vreemd woord niet meer voor een paar minuutjes in een Nederlandse stoofpot terechtkomt, maar gelijk vers van het mes wordt geconsumeerd. De trend van kant en klare hapjes heeft zich geexpandeerd tot in het taalgebruik. Misschien is het Nederlands nu tot de eerste fastfood taal ter wereld verworden.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Serie: Gevangen in het Nederlands:

 1. Gevangen in het Nederlands, deel 1: Inleiding
 2. Gevangen in het Nederlands, deel 2: Hindoeisme en het Nederlands
 3. Gevangen in het Nederlands, deel 3: Theorie van een volkstaal
 4. Gevangen in het Nederlands, deel 4: Taalzuiverheid en energie
 5. Gevangen in het Nederlands, deel 5: BNP van een taal
 6. Gevangen in het Nederlands, deel 6: Gevangen in het Nederlands
 7. Gevangen in het Nederlands, Reacties van lezers(essen)

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved