Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Gevangen in het Nederlands
Deel 1: Inleiding

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1051
Offerdatum   woensdag 25 februari 2004

Go to next Epage ...

De mens doet praktisch alles in een specifieke taal. In theorie maakt het allemaal niet uit in welke taal een mens iets doet, maar in de praktijk komt er meer bij kijken. Iedereen hecht zich aan de woorden en begrippen die vanaf de peuterjaren zijn gehoord, en dit leidt tot het ontstaan van een gevoel voor een bepaalde moedertaal. Momenteel is Nederland hard bezig een ontwikkelde multiculturele samenleving te worden, en daarom is een bezinning noodzakelijk op de toekomstige talen in ons land. Het is niet onbekend dat sommige ouders hun kinderen opvoeden in een buitenlandse taal en dat er daardoor een achterstand ontstaat, die op den duur leidt tot marginalisatie en uitsluiting. Taal cultiveert en ontwikkelt het individu en dit is iets wat veel ouders in de gaten moeten houden.

Sedert de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er door massale migratie vanuit Suriname een populatie in Nederland met een Hindoeistische denk- en levenswijze. Ik behoor toevallig ook tot deze nieuwe groep en juist hierom wil ik in dit essay even stilstaan bij de rol die Hindoes kunnen spelen voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Hierbij hanteer ik een grenzeloze benadering, zodat een verruiming van het perspectief mogelijk wordt. Taalzuiverheid heeft een magische klank en daarom is het interessant om hierover te theoretiseren.

Door de invloed van internet ondergaan vele talen een supersnelle metamorfose. Momenteel hanteert een vrij groot deel van de engelssprekende jongeren een soort hyperengels in hun emails en dit is een teken dat internet de officiele spelling van het engels weleens danig zou kunnen veranderen. Veel woorden worden botweg afgekort en hierdoor is geschreven hyperengels compacter en bondiger. Taaltheoretici zouden deze ontwikkeling best interessant kunnen vinden en het verklaren als een historische stap in de evolutie van de engelse taal. Het feit dat het de jongeren zijn die het doen, geeft aan dat de toekomst van het engels misschien wel ondermijnd wordt of dat er een nieuwe toekomst geschapen wordt.

Communicatie via email geschiedt met een hogere frequentie en hierdoor kan een taal sneller veranderen. Doordat het aantal engelssprekenden op de wereld heel groot is, is er ook veel meer correspondentie in het engels op internet en kan de verandering sneller verlopen. Een kleine taal zal minder snel veranderen, omdat er minder mensen zijn die zich daarmee bezig willen houden. Dit wordt ook door de praktijk aangetoond. Het nederlands in emails wordt niet fundamenteel veranderd door de gebruikers, hoewel er wel meer taal- en spelfouten worden gemaakt.

Hierom geloof ik dat de vitaliteit van de Nederlandse taal niet in gevaar is op dit moment, en dat de taalcycli (zie hoofdstuk 6) van deze taal heel kort is, zodat vreemde en residu woorden na een paar jaar automatisch getransformeerd zullen worden tot zuivere Nederlandse woorden. Het is feitelijk de schrijvershorde die dit onbeheersbaar taalproces organiseert en leidt en hun aantal in Nederland bedraagt minstens vijfmiljoen en tweehonderdachtduizend(5.208.000). Een respectabel getal zou ik zeggen.

De gevangenis van de taal is iets dat een trieste nasmaak heeft, en ook hierover zal het e.e.a. worden verwoord.

Ik hoop dat dit essay geestverruimend werkt en mensen motiveert om diepzinniger met de Nederlandse taal om te gaan.

Noten.
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld

Altecrea is een acroniem van Almachtige Technische Creator, en dit begrip beschouw ik als de incarnatie van de technische expansie van Krishna op aarde. Deze Hindoeistische benaderingsmethodiek heb ik ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de diepere oorzaken en gevolgen van de huidige technologisch georienteerde wereld, en om de eindbestemming van de allesverslindende (milieudestructie) menselijke wetenschap enigszins te kunnen voorspellen, danwel er hartgrondig over te kunnen filosoferen met anderen en in mijn eentje. Volgens de Vedische theorieen is elk geloof slechts een vage benadering van datgene wat ons leven heeft gegeven, en daarom is het zinloos om onderling erover te twisten.

Go to next Epage ...

Serie: Gevangen in het Nederlands:
 1. Gevangen in het Nederlands, deel 1: Inleiding
 2. Gevangen in het Nederlands, deel 2: Hindoeisme en het Nederlands
 3. Gevangen in het Nederlands, deel 3: Theorie van een volkstaal
 4. Gevangen in het Nederlands, deel 4: Taalzuiverheid en energie
 5. Gevangen in het Nederlands, deel 5: BNP van een taal
 6. Gevangen in het Nederlands, deel 6: Gevangen in het Nederlands
 7. Gevangen in het Nederlands, Reacties van lezers(essen)

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved