Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Gevangen in het Nederlands
Deel 2: Hindoeisme en het Nederlands

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1052
Offerdatum   woensdag 25 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Reincarnatie is een centraal begrip in het Hindoeisme. Het is gebaseerd op de visie dat een mens een atma (ziel) heeft, die steeds opnieuw reincarneert in een levend wezen op aarde. In theorie is het leven daarom een kansspel en is het onvoorspelbaar waar de volgende reincarnatie zal geschieden. Tijdens het wederkeren krijgt een mens iets dat men karma noemt, en dit aspect bepaald praktisch de gehele levensloop. Door mijn individuele karma ben ik geboren in het Nederlands taalgebied en daarom is het mijn plicht en zegen om nu in het Nederlands te communiceren met een deel van de wereld, en daar moet ik gelukkig mee zijn. Ongelukkig zijn vanwege het bestaan als Nederlandstalige is uit den boze, want het kan gezien worden als een gift van Altecrea, en elke gift moet met dankbaarheid bejegend worden.

Taal is het basale element in een mensenleven en praktisch alles verloopt via de taal. Zonder communicatie zou een mens geen mens worden, en eeuwig blijven leven als een onbetekenend dier. Het mens worden is een ander centraal element in het Hindoeisme en hier is heel veel over nagedacht. De taal die iemand spreekt geeft aan wat het wezen is en hoe het leeft. Taalbeheersing is haast een biologisch wonder, want geen enkele computer kan praten zoals de mens het kan. Een pratende en lachende computer is nog steeds science fiction en dit zal beslist zo blijven.

Respect voor de taal waarin men leeft en denkt is belangrijk. Veel Hindoestanen zien het als een plicht om de taal van hun geografisch leefgebied perfect te leren, hoewel hun originele talen feitelijk Sanskriet en Hindi zijn. Maar ja, samenleven met een vreemd volk betekent elke dag opnieuw iets kunnen leren van de ander, en hierom moet je de vreemde taal perfect leren. Velen beseffen niet hoe groot de capaciteit van de mens is om diverse talen te leren, en hierdoor beperken zij zichzelf. Elk individu kan gemakkelijk meerdere talen leren, mits dit vanaf de prille jeugdjaren wordt gecultiveerd. Momenteel is het onderwijs echter niet voldoende ontwikkeld om dit te verwezenlijken en de onderwijstechnieken zijn haast nog middeleeuws, maar het is slechts een kwestie van tijd eer dit zal veranderen.

Vanuit karmisch oogpunt gezien is het haast noodzakelijk om meerdere wereldtalen te leren, want in vorige levens werd waarschijnlijk een andere taal gesproken en die moet nu opnieuw aangeleerd worden. Waarom is het voor velen geen koud kunstje om een andere taal te leren? De noodzaak hiertoe moet aanwezig zijn en er moet plezier aan beleefd worden. Ook moet er een behoefte aan zijn in de samenleving en dat is in Nederland best heel sterk ontwikkeld. Volgens het abstracte denkconcept van de leer van de Vedanta reincarneert het atma in miljoenen levensvormen op diverse bewoonde sterrenstelsels in ons heelal.

Hierom is er een kans dat een Nederlands staatsburger een atma toegewezen wordt, die eens van een engelssprekend wezen was. Een andere taal is ook mogelijk. Dit is helaas met onze huidige technologie en metafysische inzichten niet aantoonbaar, maar elk mens die zich dit realiseert zou in principe een soort behoefte ontwikkelen om alle talen te gaan leren die het atma reeds tegengekomen is. Helaas is dit praktisch onuitvoerbaar, want niemand weet welke talen het zijn en niet ieder mens wordt geboren met een feilloze taalknobbel. Verengelsing kan in dit licht verklaard worden, als het leren van de karmische taal uit het verleden van het eigen atma, maar dit is helaas slechts een theoretische verklaring. De Hindoeistische theorieen over taal gaan echter veel verder dan verengelsing.

Vanuit Hindoeistisch perspectief gezien is een wereldtaal feitelijk overbodig, want de diversiteit gaat verloren. Uniformiteit is namelijk geen doelstelling van de Hindoe. Men vereert een heterogene wereld en het is vanzelfsprekend dat elke taal zichzelf in stand wil houden en in zekere zin zuiver wil blijven. Het onzuiver maken van een taal is geen nobele daad, want dan gaat er iets kostbaars verloren op de wereld, en dat is zonde van de tijd en de energie. Nee, een Hindoe leert liever een nieuwe taal, en zal er nooit naar streven om een taal uit te roeien, want dan is er geen respect voor de unieke kans om te communiceren met de diepste ziel van de ander. Taalvermenging wordt niet gewaardeerd door Hindoes, want de zuiverheid van een taal is haast heilig. Een zuivere taal heeft sterkere wortels in het volk, en elk volk voegt iets toe aan het welzijn van de aardse schepsels.

Ik zal nu iets vertellen over taalontwikkeling in India. In dit land wonen er ongeveer 850 miljoen mensen met een Hindoeistische levensbeschouwing. Door de Engelse overheersing uit het verleden is de Engelse taal in 1948 gekozen als nationale zakentaal. Alle jurisprudentie, nationale correspondentie, internationale communicatie en technologische activiteiten in India worden in de Engelse taal gepraktiseerd. Cultuur, geloof, muziek, feesten, straatcommunicatie, en overige informaliteiten doet men in India in het Hindi, en mensen uit dezelfde streek gebruiken onderling hun eigen streektaal (Telegu, Gujarati, Bhojpuri, enz). Normaliter beheerst een Indier dus drie talen op een vrij hoog niveau. O ja, Sanskriet wordt vooral gebruikt voor zware religieusfilosofische teksten, die vele millennia geconserveerd moeten worden. Er is nu zelfs een spreek-sanskriet beweging ontstaan in India, en hele dorpen praten nu deze bloemrijke taal uit een ver verleden.

Als naar de praktijk van alledag wordt gekeken, dan hebben Hindoes in zekere zin de neiging om een taal te gebruiken voor datgene waar het perfect voor geschikt is. Dus Engels voor het geld en de techniek, Hindi voor de informele kontakten en de cultuur, en Sanskriet voor de zware filosofen en yogi's. Dit is in zekere zin een heel doelmatig aanpak, want elke taal heeft een specialisme en het optimaal benutten ervan getuigt van een intelligente benadering van de problematiek van communicatie met andere soorten.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Serie: Gevangen in het Nederlands:

 1. Gevangen in het Nederlands, deel 1: Inleiding
 2. Gevangen in het Nederlands, deel 2: Hindoeisme en het Nederlands
 3. Gevangen in het Nederlands, deel 3: Theorie van een volkstaal
 4. Gevangen in het Nederlands, deel 4: Taalzuiverheid en energie
 5. Gevangen in het Nederlands, deel 5: BNP van een taal
 6. Gevangen in het Nederlands, deel 6: Gevangen in het Nederlands
 7. Gevangen in het Nederlands, Reacties van lezers(essen)

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved