Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 21 of 27

Voordelen blank houden Nederland

20. Zijn blanken het hoogste ras?


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Nu rest er voor de aandachtige lezer(es) zeker nog een hamvraag. Is de blanke het hoogste ras? Zijn blanken absoluut superieur? Jazeker, iedereen wil nu zeker weten hoe ik als dewanist hierover denk en wat ik zoal geloof. Hier volgt een betoog met enkele feiten uit de geschiedenis.

  Hoe is het blanke ras ontstaan?

  Fossiele vondsten van de eerste mensachtigen hebben niet duidelijk gemaakt of zij blank of zwart waren. Men weet niet welke huidskleur de Neanderthaler of Homo Sapiens had en hoe zij er precies uitzagen. Een ding is wel duidelijk in de natuur. Het grootste deel van de dieren en primaten is gepigmenteerd en niet pigmentloos. Alleen in koude Arctische gebieden wonen er spierwitte dieren of de vacht is wit, zoals bij de poolvos, ijsbeer, witte uil, enz. Er is een theorie dat bewoners uit Afrika wegtrokken richting Europa en dat zij langzaamaan hun pigment verloren en wit werden. Maar uit het hedendaagse archeologische onderzoek heeft men onlangs geconcludeerd dat het witte ras of de ongepigmenteerde mensachtigen opeens opdoken in de natuur, zo'n vijfduizend jaar geleden.

  Dus de kans is heel groot dat het blanke ras het jongste is van alle menselijke rassen en zich vrij laat heeft ontwikkeld. In het verre verleden, dus meer dan vijfduizend jaar geleden waren er dus alleen gepigmenteerde mensenrassen en die heersten over de wijde wereld. Alle oude beschavingen in Azië, Afrika, het Midden Oosten en zelfs in Zuid Europa schijnen ontwikkeld te zijn door gepigmenteerde rassen. Het lijkt er nu sterk op dat de aller-oudste menselijke beschaving voorkwam in het oude Vedische rijk, dat bestond uit India, het hele Midden Oosten, Zuid Europa, stukken van Rusland, Turkije en delen van China. Ook Afrika had een heel oude beschaving in het verre verleden. Archeologen zijn nog druk bezig dit alles uit te pluizen. Er zijn wel wetenschappers die een of andere 'out of India' theorie hebben ontwikkeld, gebaseerd op verwante taalfamilies afgeleid uit het oude Sanskriet van het oude India. Of dit echt totaal bewezen is weet ik niet, maar men is nog volop bezig met het onderzoek en iedereen kan de nieuwste literatuur hierover zoeken.

  Eigenlijk hadden de eerste blanke bewoners van Europa geen hoge beschaving en werden zij zelfs als slaven gebruikt. Miljoenen mooie Germaanse meisjes zijn geroofd door de Moren uit het Midden Oosten en Turkije, toen de islamitische beschaving een hoogtepunt bereikte. Maar toen ontstonden de kruistochten en volgde een bloedige deislamisering van Zuid Europa (Spanje en delen van Italië), waarna het tijdperk van de duistere Europese Middeleeuwen beëindigd werd. De christelijke terrorist Christopher Columbus vond toen een zeeweg naar de nieuwe wereld na 1492 en een nieuw tijdperk begon voor de Europeanen. Via het verslagen islamitische rijk stroomde er heel veel oude wetenschappelijke kennis uit India, China, Griekenland en Egypte naar heel Europa en het tijdperk van gesystematiseerde wetenschap kon beginnen, gevolgd door kolonisatie, industrialisatie en massa productie aan het begin van de negentiende eeuw. De wetenschap ontwikkelde zich toen razendsnel en het blanke ras werd militair superieur en heerste met grof geweld over de hele wereld.

  Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden twee wereldoorlogen, die het lot beslisten van de nieuwe wereldorde na 1945. De grote man van de Tweede Wereldoorlog was de echte en onbetwiste Fuhrer Adolf Hitler. Nazi Duitsland werd vooral opgebouwd door de komst van de radio, want toen pas kon het tijdperk van brainwashen en massa indoctrinatie beginnen en de nazi's waren de besten daarin. Maar men moet zich niet vergissen. Adolf Hitler was niet de eerste die het Arische ras superieur had verklaard. Nee, sinds het begin van de slavernij van gepigmenteerde Afro mensen rond het jaar 1550 had men de heteroseksuele blanke christelijke man al superieur verklaard en heerste hij met grof geweld over de hele wereld. Hollanders, Engelsen, Spanjaarden, Fransen en Italianen heersten over de hele gepigmenteerde wereld en zij hadden alles onderling verdeeld met af en toe bakkeleien om grenzen en extra handelsposten.

  Het volgende zal gek klinken, maar strikt gezien was Adolf Hitler geen zuivere blanke racist. Het begrip Ariër of Arische ras hadden Duitse onderzoekers van de oude Thule gemeenschap, welke het veel eerder gejat hadden uit de oude geschriften van Hindoes. Heel lang geleden noemde men India heel anders, namelijk Aryawart en de bewoners noemden zich Aryas. Dus de nazi's hadden dit hele begrip totaal verdraaid en stalen zelfs de swastika (vredessymbool in Hindoeïsme) van Hindoes. Attributen uit vreemde culturen kunnen soms zorgen voor revoluties bij laag ontwikkelde volkeren en dit is gebeurd in nazi Duitsland.

  Ik zal nog iets duidelijk maken wat velen zal verbazen. Nazi Duitsland was echt niet het eerste land met concentratiekampen en dwangarbeid. Reeds rond 1920 was Stalin reeds bezig met de systematische uitroeiing van tegenstanders, tijdens zijn communistische Sovjet revolutie. Tot het jaar 1936 werden ruim twintig miljoen mensen werden vermoord in deze Sovjet staat. Maar besef wel het volgende. Eigenlijk waren alle plantages in de koloniën buiten Europa gewoon een soort concentratiekampen, met dwangarbeid en dagelijkse folteringen van de miljoenen Afro slaven. Dus er bestonden al 550 jaar concentratiekampen buiten Europa. Dit is iets wat velen nog niet weten, omdat alle geschiedenisboeken vervalst zijn door blanke Joden en christenen. Alle Europese kolonisten waren blanke christenen en de Joden deden gewoon lekker mee met het uitroeien en uitbuiten van Afro mensen en andere gepigmenteerden. Mooie tijd was dat dus voor de superieure blanke christelijke man.

  In praktisch alle culturen is een witte huidskleur gewoon een gewild statussymbool. In India behoor je met een lichte huidskleur bijna automatisch tot een hogere kaste en wordt je dan met meer respect behandeld. Wel moeten blanken in India veel meer betalen voor goederen en diensten, omdat men gelooft dat zij altijd rijker zijn, wat gewoon rassendiscriminatie is.

  In het Midden Oosten zijn meisjes met een roomblanke huidskleur erg gewild. Hierom moeten meisjes zich sluieren om niet te bruin te worden in de felle zon. In Afrika is de blanke gewoon een afgod, want men gelooft daar in de inferioriteit van de Afro mens en houdt zichzelf dom en onderontwikkeld. Voor Afrika is de koloniale tijd nog lang niet voorbij en moet de dekolonisatie nog echt beginnen.

  De koloniale machten uit Europa hadden speciale rassenwetten opgesteld in alle koloniën, waarbij duidelijk geschreven werd dat een blanke nooit als slaaf mocht worden gebruikt. Dus dit betekent dat de neurenberger rassenwetten van nazi Duitsland niet uniek waren in de geschiedenis van de blanke mannen. Wederom een verdraaiing van de geschiedenis door blanke Joodse geschiedschrijvers.

  De blanke in het dewanisme

  In de klassieke leer van het Hindoeïsme is ons stoffelijk lichaam slechts een omhulsel van de ziel dat zich zo manifesteert. Elk mens leent dit omhulsel van de aarde en voedt zich er ook mee. De ziel reist in je stoffelijk lichaam vanaf de geboorte tot de dood en daarna zal deze gewoon afgeworpen worden. Elk omhulsel heeft voor de ziel een gelijke waarde, dus de kleur of geur ervan betekent feitelijk niets. Voor de verlossing van de ziel door zuivering van het karma telt feitelijk slechts het zelfgerealiseerde geestelijke niveau en deze is nooit afhankelijk van het stoffelijk omhulsel. Het is dus helemaal niet zo dat iemand met een blanke kleur veel sneller verlost zal worden dan iemand die gepigmenteerd is. Nee, elk mens heeft een gelijke kans, ongeacht het ras, geslacht, geaardheid (hetero, homo, lesbisch, transseksueel enz) of geloof. Het is je geestelijke wedergeboorte als intelligent wezen, de zogenaamde tweede geboorte, die dit verlossingsproces zal realiseren voor de zelfgerealiseerde ziel en geest. Eigenlijk leert het Hindoeïsme dat wij slechts zielen zijn in een dood nutteloos stoffelijk omhulsel, dat wij ooit moeten afwerpen als vuil en stof. Je bent dus niet je lichaam of omhulsel maar je zelfgerealiseerde geest en ziel.

  Het zal dus nu wel duidelijk zijn dat een wezen met een blank omhulsel op geen enkele manier een hoger of hoogste ras kan zijn in het dewanisme. Zie mijn eerder gepubliceerde teksten om te begrijpen wat het dewanisme eigenlijk is en hoe je dewanist kan worden.

  Link uitleg dewanisme in koran boek

 • 45.10. Noot 7. Definitie Dewanisme ('Dewanism')
 • ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 21 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand