Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 20 of 27

Voordelen blank houden Nederland

19. Er zal oorlog komen na 2040


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Iedereen weet ondertussen al dat er grote spanningen zijn in de multiculturele samenleving. Racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie zijn dagelijkse praktijken en men kan er eigenlijk niet veel meer aan doen. De samenleving is harder en killer geworden en veel mensen zijn ongelukkig. Er is een groep van bijna een miljoen werkende armen, die werkt maar toch net onder het minimum moet leven. Dan is er nog het grote leger van kansarmen en kanslozen die in de bijstand of WAO zitten en die nooit meer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Die zijn afgeschreven en kunnen alleen op de dood wachten. De bejaarden zijn een andere zeer gehate groep die al totaal afgeschreven zijn en die ook alleen nog kunnen wachten op de dood in een verzorgingstehuis of hospik, als de dood al aan hun bedstee aanklopt.

  Momenteel ligt de hele multikul zwaar onder vuur. De opkomst en overwinning van de extreem rechtse partij van Geert Wilders is een teken aan de wand. De PVV is radicaal anti islam en anti allochtoon. Dit betekent indirect dat de PVV pro blank is en anti multikul. Het hele gedrag van PVVers maakt verder duidelijk dat zij fel tegenstander zijn van de verkleuring en dus anti zwarten zijn, om het simpel te zeggen. Maar Wilders heeft nooit gezegd dat hij Nederland gewoon zuiver blank wil houden. Ok, hij moet diplomatiek praten, want hij is nu eenmaal een sinistere extreem rechtse politicus.

  Het kwaad is al gezaaid en het krijgt steeds meer macht. Als de PVV een coalitiepartner wordt dan zal er alleen meer haat ontstaan in Nederland en dat zal zorgen voor escalatie van de problemen in de multikul. Er zijn nu al ruim vier miljoen Hollanders die sympathiseren met Wilders. Ruim twee miljoen hebben al op hem gestemd en hem het kabinet ingeschoten. De heilige multikul van links wordt dus bedreigd en iedereen maakt zich zorgen. Wat voor onheil zal de toekomst brengen?

  Eerder in deze tekst was al geanalyseerd waarom Nederland een arme toekomst heeft. Er is al jaren een proces van verloedering en verarming gestart. Zo te zien is vooral de middenklasse sterk verarmd door de kredietcrisis. Reeds rond het jaar 2000 was een deel van de middenklasse al uitgedund door de internet bubble. Tienduizenden bedrijven zijn failliet gegaan sinds dat jaar. Er is een groeiend aantal mensen met onbetaalbare schulden. Steeds meer verarmde burgers moeten een beroep doen op de voedselbanken. Zo te zien is Nederlands nu reeds sterk aan het verarmen. En extreem rechts mag hier blij om zijn, want die krijgt zo meer sympathie en aanhang. Wilders spint er flink wat garen bij als het hier ellendiger zal worden en hij lacht zich zeker krom om al die domme Hollanders die nu geloven dat hij de nieuwe Fuhrer is van Nederland.

  De hele Eurozone vertoont nu gevaarlijke barsten en groeit minimaal. Devaluatie van de Euro is levensgevaarlijk voor de koopkracht van de Europese Unie op de wereldmarkt, want praktisch alles wordt geïmporteerd en men heeft hierom een sterke euro nodig. De leiders van de Europese Unie doen er alles aan om de euro sterk en koopkrachtig te houden en repareren alle barsten, met krachtige noodpakketten aan noodlijdende Euro landen. Spanje was hier een voorbeeld van, met een noodpakket van ruim 700 miljard euro. Het gaat nu om duizelingwekkende bedragen van honderden miljarden euro's en het arme volk moet hiervoor bloeden. Velen vragen zich terecht af wat er met hun miljarden aan belastinggelden gebeurd zijn. De euro vraatzucht van de politici is de moderne terreur in de hele Europese Unie.

  Het jaar 2020 zal een belangrijk keerpunt worden voor de economie van Nederland en alle euro landen. Dan zal de vergrijzing een hoogtepunt bereiken en er zal een bittere strijd ontstaan op de arbeidsmarkt. Een aantal van tientallen miljoenen bejaarde arbeiders treden dan uit en gaan met pensioen, maar het gat op de arbeidsmarkt zal niet opgevuld kunnen worden door de nieuwe generatie. Het grootste probleem hierbij is vooral dat er veel manpower en inheemse kenniswerkers uittreden en dit kan de efficiëntie en productie sterk beïnvloeden, in negatieve zin. Het is dan voorspelbaar dat de kosten van arbeid toe zullen nemen na 2020 en dat is heel nadelig voor de economische groei en voor nieuwe investeringen. Vele rechtse partijen zullen er dan alles aan doen om massa immigratie van buitenlandse werknemers tegen te werken of te vertragen en dit kan dan fataal worden voor de groei in de hele eurozone. Tel hierbij vooral nog op dat de internationale concurrentie van nieuwe industrie landen buiten Europa (China, India, Brazilië, Nigeria, Zuid Afrika, Rusland, Indonesië, enz.) steeds harder zal worden, dan is het duidelijk welke ramp er aankomt na 2020 voor de hele Europese Unie.

  Gedurende de periode vanaf 2020 tot 2030 wordt het duidelijk voor planeconomen dat een lange periode zal beginnen van devaluatie van de euro. De groei in de eurozone schommelt dan tussen de nul en 1,5 procent en de koopkracht van de euro komt zwaar onder druk. Langzaamaan worden dan alle consumptie goederen duurder in de hele EU en er dreigt inflatie en vermindering van de koopkracht van de hele middenklasse. Maar er dreigt een nieuw gevaar, want men zal constateren dat er een uittocht plaats vindt van groot kapitaal. De rijken trekken weg naar de opkomende industrielanden buiten Europa. De investeringen dalen steeds verder en een groot deel van het gewone volk in de hele Europese Unie verarmt steeds verder. Juist hierdoor krijgt extreem rechts steeds meer aanhang en blokkeert de massa immigratie van niet-blanken, waardoor arbeid steeds duurder wordt en er steeds minder geld vrijkomt voor nieuwe investeringen. Aan het eind van deze periode zal men constateren dat steeds meer multinationals de Europese Unie aan het verlaten zijn en de capaciteit steeds verder afbouwen.

  Gedurende de periode 2030 tot 2040 ontstaan er opeens gevaarlijke ontwikkelingen binnen de Europese Unie. 20 tot 30 procent van het volk in de hele Europese Unie leeft van een minimum inkomen en verdient heel weinig. De uitkeringen, pensioenen en bijstand zijn onder het welvaartsniveau gedaald en mensen lijden honger. Men zoekt naarstig naar een zondebok en kiest hiervoor alle moslims en niet-westerse allochtonen. Werkloosheid dreigt toe te nemen, omdat er te weinig gekwalificeerde werknemers zijn, maar extreem rechts krijgt zoveel macht dat massa immigratie totaal geblokkeerd wordt. Het racisme, vreemdelingenhaat en nazisme nemen steeds sneller toe. Er ontstaan nu zelfs wetten om supersnel actieve euthanasie toe te passen, onder druk van verzekeringsmaatschappijen, zodra de bejaarde persoon wilsonkwaam is door ziekte of dementie. Heel veel hoogopgeleide moslims en niet-westerse allochtonen besluiten om de Europese Unie te verlaten en nemen al hun kapitaal mee. Bedrijven kampen met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel en velen gaan hierom failliet of moeten inkrimpen.

  Dan opeens na 2040 zal Rusland supersnel een soort Oost Europese Unie (OEU zone) ontwikkelen. Alle voormalige Sovjet staten en Turkije treden onmiddellijk toe tot deze OEU zone, met een munt, open grenzen, vrij personenverkeer en vrijhandel. De OEU wordt snel machtig want het krijgt exclusieve vrijhandelsrechten (FTA pacten) met India, China, Asean en Japan, waar de groei al jaren heel hoog is en de import sterk toeneemt. Hierdoor komt de hele Europese Unie onder druk te staan, want de voormalige Oostbloklanden willen het verlaten en toetreden tot de OEU, onder leiding van Rusland. Polen, Roemenie, Tsjechië, Slowakije treden snel uit de EU en worden lid van de OEU. Dit leidt tot een ontzettende crisis in de Europese Unie en de euro devalueert tot een historisch dieptepunt.

  Maar dan besluiten Italië, Zwitserland, Finland, Spanje, Servië, Zweden en Noorwegen binnen enkele jaren ook toe te treden tot de Oost Europese Unie en dat is bijna fataal voor de West Europese Unie. Nationalisten dreigen dan de macht over te nemen in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Vlaanderen, Engeland en Schotland, en dit leidt tot binnenlandse burgeroorlogen, burgerlijke onrust en zwaarbewapende straatbendes. Deze landen blijven met elkaar samenwerken en smeden een pact voor een nieuwe Economische Unie, maar dit is veels te laat, omdat er een totale binnenlandse ontwrichting dreigt, met hongersnoden en heel veel burgerlijk geweld. De zwaar verarmde allochtone zondebokken lijden extreem in al deze euro-blok landen en proberen naarstig weg te vluchten. In dit kleine euro blok zullen nationalisten en fascisten na 2050 de totalitaire macht veroveren, wat zal leiden tot etnische zuiveringen, met echte high tech gaskamers. De rest van de wereld zal hier niet veel tegen doen, omdat deze euro zone niet echt belangrijk is en te instabiel is voor nieuwe investeringen.

  Geert Wilders is slechts een voorteken voor al het onheil dat Nederland te wachten staat in de toekomst. De geschiedenis is verdoemd om zichzelf te herhalen en dit is ons lot, als wij het kwaad zichzelf laat zaaien en wij passief afwachten of hopen dat Allah iets zal doen.

  In het dewanistisch geloof heeft elk intelligent wezen het volste recht om hsijn eigen mini-God te worden in hsijn eigen micro-schepping, en zo hsijn Dharmische plichten zelf te vervullen door te strijden voor de echte menselijke Dharm.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 20 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand