Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 18 of 27

Voordelen blank houden Nederland

17. Blanke Hollandse cultuur is failliet


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Ik heb weleens gelezen dat sommige mensen zeggen dat Hollanders gewoon cultuur barbaren zijn en niets geven om het behoud van de Hollandse cultuur. Blanke Hollanders geven niets om tradities, gebruiken, normen, waarden, geloof en cultuur. Zelfs hun geschiedenis interesseert hen niet veel meer. De norm is normloosheid in het huidige Nederland en iedereen doet maar wat. Zuipen en neuken is een favoriet tijdverdrijf van typische blanke Hollanders. Betekent dit dan dat de blanke Hollandse cultuur failliet is? Wat kan de Nederlandse regering eraan doen?

  Typisch Hollands is de liefde voor geld en bezit. Er is een sterke materialistische cultuur in Nederland, waarin geld alles bepaalt. Met geld kan je alles regelen en kopen. Je maatschappelijke waarde hangt totaal af van de hoeveelheid geld die je verdient en bezit. Iets wat ook typisch Hollands is, is de transactie cultuur, waarbij allerlei soorten boetes en straffen simpelweg afgekocht worden met een pin transactie. Je kan dus betalen voor je zonden in Nederland en dit is iets dat typisch Hollands is. Voor alles wordt er een of andere regel met bijbehorende boete bedacht.

  Op een gegeven moment besloot de gemeente Rotterdam om homopaaltjes te plaatsen in het Kralingse bos voor homo's die op zoek zijn naar snelle anonieme sekscontacten. Leuk, maar het zou gewoon niet Hollands zijn als er geen boete was bedacht voor het hebben van gay seks buiten de zone om de homopaaltjes. Iedereen lacht hierom, want het zo ziekelijk Hollands.

  De geldcultuur in Nederland is iets wat overal aanwezig is. Er is ook een sterke consumptie cultuur en nu lijkt het erop alsof Hollanders ook mensen consumeren, net als een soort kannibalen. Waar gaat het naartoe in Nederland zou iemand zich af kunnen vragen?

  Een interessant punt is het seksleven van blanke Nederlanders. Een vrouw vertelde mij dat vijftigplus mannen vooral vallen op jonge meiden. Maar zij zijn wel bang om te presteren en trekken de vrouw omlaag om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak kampen deze vijftigplus blanke mannen met een erectiestoornis en hebben zij een obsessie voor seks en porno.

  In de blanke Hollandse cultuur is een vrouw gewoon iets met drie gaten, aldus een Hollandse vrouw die ik ondervraagde. Meisjes zijn seksobjecten voor mannen en hebben slechts een seksuele waarde. Dit is dus totaal anders dan in Hindoeïstische culturen waar een meisje een hogere spirituele en religieuze waarde heeft. Sommige Hindoes geloven heilig dat kleine meisjes beschermd worden door godin Durga en dat elke man zwaar vervloekt en gestraft zal worden als hij hen misbruikt of kwaad doet. Typische Hindoemeisjes zijn zich bewust van hun hogere religieuze waarde en ontwikkelen sneller een positief vrouwelijk zelfbeeld met een sterke vrouwelijke religieuze identiteit. Hierom willen de meeste Hindoemeisjes niet als seksobject behandeld worden door mannen. Dit is dus totaal anders dan in de blanke culturen. Interessant is vooral dat Hindoemeisjes veel positiever denken over hun vagina dan normloze blanke Hollandse meisjes.

  Experimenteren in bed, Descartes, calvinisme, post modernisme
  Vele eeuwen geleden geloofden de Hollanders heilig in het calvinisme, volgens de leer van Calvijn. Zie onder wat info hierover uit Wikipedia.

  Calvinisme
  Het calvinisme is een stroming van het protestantse christendom, gebaseerd op de theologische, en daaruit voortvloeiende sociale en politieke leer van de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564). In hoeverre het latere calvinisme afwijkt van of overeenkomt met het oorspronkelijke gedachtegoed van Calvijn is een studie op zich. De rechtvaardigingsopvattingen van het jansenisme worden ook wel eens geïnterpreteerd als verlate invloed van het calvinisme op de rooms-katholieke Kerk.
  Het calvinisme zorgde voor 'de tweede reformatorische golf', nadat aanhangers van het lutheranisme van de grote hervormer Maarten Luther de eerste vervolgingen hadden ondervonden. Het calvinisme had grote invloed in onder meer Frankrijk, Schotland, (waar John Knox het calvinistische denken verbreidde, waarmee de Schotse Reformatie begon), delen van Zwitserland en de Nederlanden. De leer sloeg ook in bij de puriteinen in Engeland en in de Verenigde Staten, waar het nog te vinden is in de presbyteriaanse en congregationalistische kerken aldaar. In 1536 verscheen de eerste versie van Calvijns belangrijkste werk Institutie.
  In de Lage Landen is het calvinisme tegenwoordig in een breed kerkelijk spectrum van het protestantisme terug te vinden. Het merendeel van de Protestantse Kerk in Nederland en alle gereformeerde kerkgenootschappen baseren zich op Johannes Calvijns theologie.
  Populair spraakgebruik
  In het spraakgebruik wordt met calvinisme een verzameling eigenschappen bedoeld die typisch Nederlands zouden zijn. Ingetogen gedrag; ingetogen in het uiten van emoties; niet te koop lopen met je successen, kapitaal of bezittingen; starheid in principes; soberheid, zuinigheid, lijdzaamheid en arbeidsethos.

  Calvinisme en kapitalisme
  Verschillende auteurs, te beginnen met Richard Henry Tawney en Max Weber, hebben een verband gelegd tussen de opkomst van het kapitalisme in het zestiende eeuwse West-Europa en die van het calvinisme in dezelfde tijd. Deze religieuze stroming kent bepaalde waarden die volgens Weber nodig waren om een kapitalistische economie te kunnen voeren.
  Volgens Weber was het kapitalisme niet zozeer hebzuchtig maar vooral rationeel, ordelijk en gericht op vooruitkomen in de wereld. Naast hard werken moesten calvinisten ook betrouwbaar zijn, ijverig, eerlijk, ernstig, gezagsgetrouw. Deze eigenschappen maakten calvinisten tot betrouwbare zakenpartners, hetgeen hun succes nog eens versterkte.

  Bron: Wikipedia, deeplink:

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinisme
 • Het typisch Hollands gedrag is dus in hoge mate bepaald door de leer van Johannes Calvijn en werd vast onderdeel van de koopmannen cultuur. Maar sinds de zestiger jaren en de opkomst van de multikul is er heel veel veranderd hieraan. Hieronder een klaagverhaal van een rechtse Nederlander.

  Volgens deze rechtse Hollander is er nu een dominante linkse cultuur ontstaan waarin de blanke mannen gediscrimineerd, gehaat en onderdrukt worden. 'De vrouwen zijn links en haten de blanke Hollandse man. Er is sprake van extreem feminisme en men is pro gehandicapten en allochtonen. Een zanger zoals Marco Borsato is ontzettend links. Paul de Leeuw en Andre van Duin zijn beide homo en presentator van de linkse media, waarin alles pro allochtoon, pro feminisme en anti blanke man is. Andere media helden, zoals Paul Rosenmuller zijn ook radicaal links en politiek correct.'

  Deze rechtse Hollander vertelde zijn verhaal verder aan mij. 'Blank Nederland bestaat niet meer, blanke cultuur is weg. Er zijn alleen whiggers, witte negers, zie MTV, TMF, waar blanke meiden flirten en dansen met negers. De vernegering van de cultuur is opgelegd door links. Er is een kloof tussen de blanke vrouw en de blanke man. De hele cultuur is ontaard, de familie cultuur is weg. De vrouw zet zich af tegen de man en de kinderen. Hollandse meiden letten alleen op seksualiteit, verliefd zijn en zoeken vooral seks. Het geloof is weg, vrouwen zijn links en socialistisch.' Verder schatte hij dat ruim 32 procent van de Nederlandse mannen pro Wilders zijn. Hij legde uit dat de blanke Hollandse man gewoon de verliezende lul is.

  Als ik de teksten van rechtse Hollanders analyseer dan bespeur ik grote onvrede. Men is vooral ontevreden over de ondergang van het Nederlandse volk en de verloedering van de Hollandse vrouwen. Hierom is er grote angst en haat jegens de moslims en allochtonen, maar deze hebben in wezen niets gedaan en zijn niet de hoofdschuldigen. De blanke Hollanders hebben eigenlijk zelf hun eeuwenoude tradities, geloof en cultuur vernietigd en gekozen voor de linkse ideologie, waarin zelfverachting, zelfverloochening en zelfvernietiging overheersende idealen zijn. De vele soorten moslims en allochtonen zijn juist heel erg conservatief en willen hun meisjes beschermen tegen verloedering en verlaging door linkse Nederlanders. Dit is een diepere oorzaak van de grote conflicten tussen Hollanders, allahtonen en allochtonen.

  Ja, is er een weg terug? Elke Hollander is gek op experimenteren in bed en de Hollandse meiden vinden een anoniem seksavontuurtje gewoon leuk en lekker, na een avondje stappen en zuipen. Dit is de Hollandse cultuur nu en het is post modern. Het maakt gewoon niets meer uit hoe je leeft en wat je doet, als je je maar lekker en gelukkig voelt. Er is geen enkele norm of waarde en cultuur of geloof tellen niet. Hollanders hebben al hun Bijbels gewoon door het toilet gespoeld en hebben het hele christendom massaal gedumpt.

  Een Hindoestaanse vrouw vertelde het volgende aan mij over blanke Hollandse mannen. 'Hollandse mannen vinden het niet erg om afgedankte Hindoestaanse vrouwen te nemen met enkele kinderen. Zij zijn seksueel veel creatiever dan Hindoestaanse mannen en bevredigen de vrouw beter. De Hollandse man vindt de seksuele ontplooiing van een vrouw heel belangrijk. Hij slaat vrouwen niet en heeft een vrije seksuele moraal. Een ex-hoer vindt hij geen probleem. Vreemd gaan van de Hindoestaanse vrouw is vaak ook geen probleem en hij is niet jaloers.' Deze Hindoestaanse vrouw had zelf al flink wat blanke mannen in bed gehad en sprak dus uit eigen ervaring.

  In minder dan een eeuw tijd is de blanke cultuur in Nederland dus sterk veranderd. Zo een slordige zestig jaar geleden droegen Hollandse meiden nog braaf een hoofddoek en waren zij onderdanige baarkutjes voor man en familie. Nu zien wij dat Hollandse meisjes vooral gericht zijn op de ontwikkeling van hun vagina en clitoris en vooral veel seks en orgasmen willen in het leven. Koken, huishouden, man, familie, kinderen, geloof en tradities zijn niet meer belangrijk voor de blanke Hollandse meiden. De meisjes dragen feitelijk de cultuur in een land en dit noemen Hindoes de Dharm van een volk of stam. Als de Dharm weg is dan zijn de cultuur en het geloof gewoon failliet en verdwenen. De meisjes verwilderen dan en worden losbandig. Dan volgt er een helse periode voor het hele volk. Ref. Bhagavad Gita.

  Opmerkelijk vond ik het verhaal van een puur Hindoe meisje uit India, die pas een half jaar in Nederland woonde en die getrouwd is met een oude Hollandse man. Zij vertelde: 'Nederland is een rijk land, maar de mensen zijn arm.' Deze ene zin zegt heel veel over de failliete blanke cultuur en is een voorteken voor grote rampen in de toekomst. Er is grote armoede in India, maar dit veranderd heel snel en dit land kan over twintig jaar al veel rijker en welvarender zijn. India zal superrijk worden, want het Indiase volk heeft rijke tradities, de oudste religieuze erfopvolging en is de oudste schatkamer van oeroude wijsheid en filosofische kennis. Misschien krijgt Nederland wel ooit ontwikkelingshulp van India in de toekomst, als er hier grote armoede komt.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 18 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand