Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 17 of 27

Voordelen blank houden Nederland

16. Hardere discriminatie is soms beter


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Volgens de antidiscriminatie organisaties is er een trend waarneembaar dat het racisme en de discriminatie flink toegenomen zijn de afgelopen drie jaar. Het aantal racistische incidenten is dus gestegen, en soms wordt er zelfs fysiek geweld toegepast. Vooral discriminatie van moslims is flink toegenomen, want de hele media voert al jaren een haatcampagne tegen hen, als de nationale zondebok van de kredietcrisis. Hoe het nu verder moet weet niemand, want het hoogtepunt is nog niet bereikt en de zaak kan nog verder escaleren, als er een rechts kabinet komt met de Partij van de Vrijheid erin.

  De hele multiculturele samenleving is geconvergeerd naar een soort kastenstelsel, met duidelijk afgescheiden etnische groepen, die elk een aparte kaste vormen. Er was altijd al apartheid in Nederland, sinds dit land ontstond. De Hollanders noemen dit zuilen, maar het zijn in werkelijkheid gewoon kasten. Nu is er een informele rassenhiërarchie in Nederland. Ras, geloof en etnische afkomst bepalen de sociale status van alledag. De discriminatie is nu een alledaags verschijnsel in alle sectoren van de samenleving en mensen raken er langzaamaan wel aan gewend. In de Nederlandse rassenhiërarchie heeft de blanke man de hoogste status en alle andere niet-blanken zijn per definitie lager en worden dan ook anders behandeld.

  De discriminatie in Nederland is vooral indirect en vaak is de houding die men aanneemt al discriminerend, terwijl er geen woorden gebruikt worden. Dit is de zogenaamde zwijgdiscriminatie, waarbij er allerlei diplomatieke smoesjes worden verzonnen om een allochtoon weg te jagen, te pesten of gewoon flink te ontmoedigen. Langzaamaan worden allochtonen dus weggepest in werkrelaties en velen krijgen een burn out, faalangst of ernstige psychische problemen. Vooral in hoge functies kent men een zogenaamde glazen plafond en allochtonen mogen nooit daarboven komen, want de top moet gewoon altijd wit zijn. Dit is het geïnstitutionaliseerde racisme in Nederland en velen raken hierdoor zwaar ontmoedigd of levenslang teleurgesteld.

  Berucht is de discriminatie van hoog opgeleide allochtone vrouwen. Zij krijgen te maken met driedubbele discriminatie; vrouw zijn, allochtoon en hoog opgeleid. Hierom werken velen uit deze subgroep ver onder hun niveau en worden flink onderbetaald en elke dag gekleineerd. Overal wordt er hierover gesproken, maar niemand wil hier iets aan veranderen.

  Het is een taboe om openlijk te publiceren over de harde waarheid van de apartheid in Nederland. Het verbod om openlijk rassenonderzoek te verrichten is gewoonweg schijnheilig, want managers zijn hier dagelijks informeel mee bezig in hun praktijk en passen hun bevindingen ook toe, bij personeels selectie. Waarom zou men iets niet gewoon doen waar iedereen elke dag mee bezig is. Racistische vooroordelen komen nu overal in Nederland voor en het is soms het gesprek van alledag in huiskamers en kroegen. Doen alsof iets niet bestaat is struisvogel politiek en dit maakt alles op den duur erger en pijnlijker.

  Bijna heel Nederland is al bezig met een rassenbeleid en toch doet men alsof dit niet bestaat. Dit is hypocriet en leugenachtig. Beter is om nu meteen een openlijk rassenbeleid te ontwikkelen om Nederland sneller etnisch te zuiveren en om de rasproblemen echt te kunnen meten. Met harde cijfers kan een beter beleid ontwikkeld worden en de multicul kan dan efficiënter georganiseerd worden. Men denkt immers al jaren in termen van ras en etniciteit dus het is niets nieuws.

  Is het niet beter om buitenlanders en immigranten te verplichten om hun herkomstlanden te steunen, middels leningen aan investeringsfondsen? Maak deze niet-westerse allochtonen gewoon bewust ervan dat zij hier echt ongewenst zijn en organiseer hen om ooit succesvol te remigreren met voldoende geld en kennis. Ik pleit ervoor om positief om te gaan met etnische problemen in de multikul en om kennis en talent echt te mobiliseren. Het is beter om nu meteen een goed en professioneel remigratie beleid te ontwikkelen, zodat de etnische zuivering gewoon vlotter kan verlopen en zonder enig bloedvergieten of haat. Praten met immigranten en hen openlijk de harde waarheid vertellen is gewoonweg veel beter dan hypocriet gedrag, vol leugens en met een strak wit masker op. Het hypocriete gedrag van blanke Hollanders is gewoonweg ziekelijk en kinderachtig.

  Opmerkelijk is dat het met immigranten veel beter gaat in landen waar de discriminatie veel openlijker is en harder. In Amerika zijn Aziaten, Chinezen en Indiërs veel succesvoller en rijker, ondanks de hardere discriminatie daar. Dit is een heel raar verschijnsel in Amerika. Het integratiemodel in Amerika is totaal anders en alleen gebaseerd op productie en arbeid. Daar krijgt een ieder loon naar prestatie en dit motiveert immigranten om harder te werken. Dit land heeft echter ook een langere traditie van immigratie en ontwikkeling. Er vindt in Amerika wel een strengere selectie plaats aan de poort en alleen sterke, intelligente en talentvolle buitenlanders worden toegelaten en mogen meedoen. Dit green card systeem heeft meer voordelen dan het restrictief toelatingsbeleid in Nederland.

  Beschouw eens de Hindoestanen in Nederland. Dat is een etnische groep van ruim 200.000 mensen en zij zijn heel verdeeld. Er is geen samenwerking tussen de 200 hindoestaanse organisaties, dus is het een inefficiënte puinhoop. Volgens mij kan het beter. De Hindoestanen komen oorspronkelijk uit Suriname en velen van hen willen heel graag remigreren. De Nederlandse regering zou hen kunnen bundelen in een investeringsfonds waar elke Hindoestaan verplicht duizend euro in moet investeren elk jaar. Stel dat tienduizend Hindoestanen mee zouden doen hieraan dan komt elk jaar tien miljoen euro vrij om te investeren in Suriname. Vele sectoren in Suriname kunnen dan flink ontwikkeld worden met steun van Nederlandse bedrijven en technologie organisaties of universiteiten. Er is zoveel mogelijk in dit tropisch land, dat nu wegrot door de incompetente politieke leiders. Ik geloof dat alles mogelijk is als men maar de taboes opzij zet en een slim en efficiënt etnisch beleid ontwikkeld.

  Hindoestanen kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Suriname, maar de Nederlandse regering moet dit wel organiseren. Het idee van een Hindoestaanse investeringsfonds moet men serieus gaan bestuderen. Het is de hoop voor een beter Suriname.

  Stel dat de Nederlandse regering een campagne begint om alle Hindoestanen weg te zuiveren in Nederland. Hoe zouden Hindoestanen hierop reageren en wat kunnen mogelijke voordelen zijn? Hier volgt een analyse.

  Als de Nederlandse regering gewoon doelbewust zou streven om alle Hindoestanen uit te roeien en om hen supersnel genetisch te assimileren, dan zouden Hindoestanen zeker heel kwaad worden. Uitroeiing van de Hindoe cultuur en geloof zou ook een van de doelen moeten zijn, want het Hindoeïsme is een vreemd geloof in Europa en hoort hier in zekere zin niet thuis. Ja, wat zouden Hindoestanen doen als men hen hier openlijk zou willen uitroeien, net als men deed met de Joden in nazi Duitsland?

  De Nederlandse regering zou elke dag drie Hindoestaanse mannen kunnen doodmartelen en de beelden op televisie uitzenden. Hindoestaanse meisjes zouden verkracht kunnen worden door Hollandse mariniers, om verplicht te baren voor de blanke mannen. Hindoestanen zouden opgesloten kunnen worden in concentratiekampen, eventueel met hi tech vergassingsinstallaties. Het zou gewoon hard en wreed zijn voor deze etnische groep en ik ben benieuwd hoe zij zouden reageren. Let wel, dit is alleen een hypothetisch gedachte experiment, want ik vind het nooit goed als mensen worden vermoord, verkracht of gediscrimineerd. Ik pleit dus hier niet voor een echte fysieke uitroeiing van Hindoestanen, maar wil het slechts onderzoeken, als hypothese.

  Misschien zouden Hindoestanen zich dan echt gaan bundelen in een grote organisatie en werken aan remigratie naar het heilige beloofde land, Suriname. Uit angst zouden zij dromen van hun eigen land, Shri Rama ka Desh, het land van prins Rama, in Suriname. Hier zouden zij dan voor gaan vechten. Er zou Hindoestaanse eenheid en solidariteit ontstaan en dit zou heel goed zijn voor het behoud van de Hindoe cultuur. Dus hardere discriminatie en openlijke uitroeiing zou juist goed zijn voor Hindoestanen. Zou de Nederlandse regering dit idee ooit uitvoeren? Zal er ooit een nieuw nazi kabinet komen in Nederland in de nabije toekomst? De toekomst is onzeker en er kan van alles gebeuren. De nieuwe blanke generatie is opgegroeid in haat tegen allochtonen en ooit zal dit zich wreken, als zij het roer overnemen. Vreemdelingenhaat zie ik overal, ook in de lift van mijn flat en ik maak mij er zorgen om. Het is een kankergezwel dat eens zal uitzaaien en alles op zijn kop zal zetten. Het einde van de multikul is in zicht en het kan bloedig zijn.

  Mijn droom is dat men op een slimme en efficiënte manier omgaat met allochtonen en migranten. Alles kan immers beter. De Nederlandse regering moet gewoon alle taboes opzij zetten en de handen uit de mouwen steken. Organiseer allochtonen beter en laat hen zelf investeren in hun herkomstlanden, via eigen investeringsfondsen. Zo zie ik het. Dan kunnen zij zelf werken aan hun eigen deportatie. Vergeet vooral niet dat veel allochtonen doodongelukkig zijn in het kille koude Nederland en dolgraag weg willen. Help hen een handje en organiseer ze. Misschien ga ik hier zelf aan werken in de toekomst als ik tijd heb. Mail je ideeën naar mij als je wil meewerken.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 17 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand