Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 16 of 27

Voordelen blank houden Nederland

15. Welk ras is superieur: case studie Noord Korea en Zuid Korea


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Dit hoofdstuk is heel leuk voor doorgewinterde racisten. Ik zal eens onderzoeken welk van de twee rassen in Noord Korea en Zuid Korea echt superieur zijn. Hier volgen nu enkele feiten over het niveau van ontwikkeling in deze twee landen.

  Info over Zuid Korea

  Regeringsvorm: Republiek
  Oppervlakte: 99538 vierkante kilometer
  Religie: christendom (29%), boeddhisme (23%)
  Inwoners: ruim 49 miljoen
  Nominaal BNP (schatting 2007): 957.053 miljoen US dollar

  Geschiedenis
  Na de Koreaanse oorlog keerde de regering van de Republiek Korea in september 1953 terug uit Busan, waar ze tijdens de oorlog gevestigd was, naar Seoel. Het zuiden ontving veel financiële hulp van de Verenigde Staten, soms bijna ter grootte van het nationale budget. Syngman Rhee verstevigde op oneigenlijke wijze zijn positie in de regering en liet zich in 1954 voor een periode van acht jaar herverkiezen. Aan zijn bewind kwam echter een einde na een studentenopstand in 1960. In het jaar na de opstand werd een nieuwe regering in het leven geroepen, maar deze werd in 1961 door majoor-generaal Park Chung-hee door middel van een staatsgreep weer afgezet. Park Chung-hee was ontevreden over de maatregelen die de regering had genomen.

  Bevolking
  De voorouders van de Koreanen zijn waarschijnlijk afkomstig van Mongoolse stammen, die zich in Korea vestigden in het 3e millennium voor Christus.

  Economie
  Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de economie van Zuid-Korea veranderd van een agrarische industrie naar een maakindustrie met een grote tertiaire sector. De bevolking migreerde van het land naar de industriële centra. Hierdoor is de bevolking van Zuid-Korea momenteel in de steden geconcentreerd; meer dan 85% woont in de stedelijke agglomeraties, met name in Seoel en omgeving, Busan en Daegu.
  Economische groei
  In de jaren zestig begon Zuid-Korea aan een economische opmars. Het land veranderde binnen veertig jaar van een agrarische samenleving, die verwoest was door een burgeroorlog, in een geïndustrialiseerde samenleving.
  Momenteel is de Zuid-Koreaanse economie een van de grootste van Azië en ook op mondiaal niveau speelt ze een belangrijke rol. Zuid-Korea is een belangrijke producent van hightech goederen, maar ook de staalindustrie, scheepsbouw, automobielindustrie en productie van elektronische goederen zorgen er voor dat Zuid-Korea een belangrijke speler is op de internationale markt.
  Bron: wikipedia, deeplink

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea

 • Info over Noord Korea

  Regeringsvorm: volksrepubliek (dictatuur)
  Oppervlakte: 120538 vierkante kilometer
  Religie: geen
  Inwoners: ruim 23 miljoen
  Nominaal BNP (schatting 2007): 10.000 miljoen US dollar (bron: index mundi http://www.indexmundi.com/nl/noord-korea/bnp.html)

  Het begin van een communistisch Noord-Korea
  De recente geschiedenis van Noord-Korea begint op 15 augustus 1945. Korea was toen, sinds 1910, bezet/geannexeerd door Japan, een situatie waaraan een einde kwam tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, met de atoombom op Hiroshima en Nagasaki en vervolgens de overgave van Japan. Het bewind over Korea werd verdeeld: het zuidelijke deel werd bezet door de Verenigde Staten en het noorden door de Sovjet-Unie. In het door de Sovjet-Unie bestuurde deel plaatsten de Russen Cho Man-sik, een nationalist, aan het hoofd van een voorlopig volkscomité (augustus 1945). Na de terugkeer van Kim il Sung naar Korea in oktober 1945 werd hij co-voorzitter van het volkscomité. Reeds rond de jaarwisseling werd Cho Man-sik gearresteerd en consolideerden de communisten en hun sympathisanten hun machtsposities.

  De Koreaanse oorlog
  In juni 1950 viel het Noord-Koreaanse leger Zuid-Korea binnen, het begin van wat bekend zou worden als de Koreaanse oorlog. Deze eindigde in juli 1953 door tussenkomst van de Verenigde Naties; niet in vrede, maar in een wapenstilstand die tot op de dag van vandaag voortduurt. Deze "vergeten oorlog" heeft aan beide kanten miljoenen levens gekost. In deze oorlog werd Zuid-Korea geholpen door de Verenigde Staten (onder de vlag van de Verenigde Naties), Noord-Korea door China. Sindsdien staan de legers van de twee landen oog in oog met elkaar aan weerszijden van de gedemilitariseerde zone.

  Bevolking
  De Noord-Koreaanse bevolking (22.665.345 (2009)) wordt gevormd door de nazaten van wat oorspronkelijk waarschijnlijk immigranten uit het noordoostelijk deel van Azië waren. Korea heeft vrijwel geen etnische diversiteit. Koreaans is de nationale taal.
  Religie
  Getallen over aanhangers van religies zijn slechts bij benadering te geven. Dit heeft te maken met het feit dat religieuze activiteiten door de overheid zwaar worden bestraft, de officieel geldende vrijheid van religie ten spijt. De belangrijkste pre-communistische religieuze tradities worden gevormd door het boeddhisme, de "Chondogyo" ("Religie Van De Hemelse Weg") en het christendom, waarvan vooral het rooms-katholicisme sterk aanwezig was. De huidige hoofdstad van Noord-Korea stond eertijds bekend om zijn vele kerken en kloosters maar thans bevinden zich tienduizenden christenen in strafkampen.
  Noord-Korea wordt gezien als het land met de ernstigste vorm van christenvervolging. Het bezit van een bijbel of ander religieus materiaal is streng verboden. Wie schuldig wordt bevonden aan het bezit van dergelijk materiaal kan naar een concentratiekamp gestuurd worden. Wel zijn er enkele door de staat goedgekeurde kerken. Volgens christelijke analisten zijn deze kerken er echter alleen maar voor propaganda-doeleinden richting het buitenland.[12]
  Politiek en mensenrechten

  Noord-Korea wordt geregeerd door een centralistisch, communistisch bewind en is een dictatuur. Kenmerkend hiervoor is onder andere de gedwongen verering van de vorige en huidige voorzitter van de Nationale Defensie Commissie van de Democratische Volksrepubliek van Korea, Kim Il-Sung en Kim Jong-Il. Er is geen godsdienstvrijheid.

  Tegenstanders van het regime worden vervolgd en naar concentratiekampen verbannen. Burgers mogen niet vrij rondreizen in het land. Ook buitenlanders mogen niet vrij rondreizen; toeristen zijn verplicht de gehele reis twee officiële gidsen bij zich te hebben.


  Bron: wikipedia, deeplink

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Korea
 • Hieronder een bewijs van de hoge industriële productie in Zuid Korea.


  South Korean Firm Wins Major Saudi Water Deal

  01/09/2010

  SEOUL (AFP) - South Korea's Doosan Heavy Industries and Construction said Wednesday it has won a 1.46 billion dollar order to build a huge water desalination plant in Saudi Arabia.
  The plant at Ras Az Zawr will provide drinking water to the capital Riyadh and will be completed in January 2014. It will produce one million tonnes of water a day, enough for 3.5 million people.

  Source: Asharq Alawsat. The leading Arabic International Daily, English edition, deeplink:

 • http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=6&id=22162
 • http://www.aawsat.com/english
 • Nu volgt de analyse. De volkeren van Zuid Korea en Noord Korea verschillen praktisch niet van elkaar in raciaal en genetisch opzicht. Toch is de economie van Zuid Korea ruim negentig maal groter dan dat van Noord Korea. Ook is er een aanzienlijk verschil in kennisniveau, verstedelijking en industrialisatie. Dit betekent feitelijk dat het ras van een land niet echt alles bepalend is voor het niveau van ontwikkeling. Er zijn tussen de beide Korea's wel degelijk grote verschillen in staatsinrichting en organisatie vorm. Ook de vrijheid van geloof verschilt in beide landen aanzienlijk. In Noord Korea komen er zelfs concentratiekampen voor waar christenen in worden opgesloten en gemarteld. Alle tegenstanders van de dictatuur verdwijnen ook in deze kampen. Dit is ongelooflijk anno 2010 en een schande voor de gehele mensheid. Waarom kunnen de Verenigde Naties niets doen hiertegen?

  Er kan dus niet gesteld worden dat Zuid Koreanen superieur zijn aan Noord Koreanen, omdat zij tot hetzelfde ras behoren. Het succes van Zuid Koreanen ligt aan het politieke stelsel van liberale democratie, internationale handel, industrialisatie, buitenlandse investeringen, de infrastructuur en vooral de hi tech industrie. Er is dus hoop voor elk land, ongeacht het ras dat daar woont.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 16 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand