Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 14 of 27

Voordelen blank houden Nederland

13. Gevaar verkleuring: De inferieure Derde Wereld cultuur


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Wat is het gevaar van verkleuring? Iedereen praat erover, maar wat is het eigenlijk? Verkleuring is het proces van langzame toename van het aantal niet-westerse rassen en volkeren in Nederland. Dus Nederland wordt langzaam aan bruiner en zwarter door de verkleuring en het aantal raszuivere blanken neemt zo steeds sneller af. Voor velen is dit een zorgwekkend proces en het lijkt erop alsof kleurlingen, zwarten, Hindoestanen en moslims langzaam maar zeker Nederland aan het veroveren zijn, zonder enige oorlog of geweld. De blanken hebben immers minder kinderen dan deze niet-westerse rassen en daarom lijkt het erop alsof blanken hier uitsterven en over dertig jaar een minderheid zijn.

  Maar verkleuring heeft ook een immateriële dimensie. Immers de Derde Wereld volkeren en rassen hebben ook hun cultuur en geloof meegenomen en behouden deze, zelfs na dertig jaar verblijf in Nederland. Wat is het probleem van de Derde Wereld cultuur?

  Hieronder volgen nu tien kenmerken van de inferieure Derde Wereld cultuur.

  1. Het geloof in fatalisme. Dit is heel ernstig en passiveert mensen totaal. Eigen initiatief is dan zinloos want je verdoemde lot is al beslist bij je geboorte en je kunt er niets aan doen.

  2. Het geloof dat Allah alles bepaald in je leven. Vooral moslims geloven op deze manier in de islam en geloven dat Allah alles al heeft bepaald bij je geboorte, waardoor het zinloos is om nog iets te doen om je leven te veranderen of te verbeteren. Hierdoor is er geen enkel streven naar vooruitgang of om harder te werken. Alles lijkt dus zinloos voor zulke moslims, omdat alles de wil van Allah is. Zulke moslims wachten passief af tot zij dood zijn en willen gewoon niets doen.

  3. Het geloof dat het je karma is en dat je liever dood kan gaan door zelfmoord. Vooral Hindoes geloven hierin en willen dus niets doen om anderen te helpen of om de samenleving te steunen. Alles is het gevolg van karma en vorige levens, dus je moet maar niets doen om vooruit te gaan en anderen te helpen. Laat de zwakkeren wegrotten en sterven is dan het motto, zelfs als zij stinkend rijk zijn. Dit geloof in karma maakt dus extreme egoïsten van mensen. Hierom is er zoveel ellende en armoede in India, waar Hindoes vooral geloven dat de armen slechte dingen hebben gedaan in vorige levens en hierom verdoemd zijn om arm en ellendig te blijven. Ook op grond hiervan worden lagere kasten gediscrimineerd in de hele Hindoegemeenschap. Ook alles wat anders is of anders denkt wordt gewoon keihard gediscrimineerd in Hindoe gemeenschappen.

  4. Neiging om passief af te wachten en niets verder te doen. Sommige Hindoes geloven dat je handen en voeten stijf gebonden zijn door karma en dat het geen zin heeft om iets te doen om je lot te veranderen of om vooruit te gaan. Andere Derde Wereld volkeren hebben ook een heel sterke neiging om passief af te wachten en niets te doen, want alles is immers nutteloos. Lijden moet je accepteren, want het is je verdoemde lot en de wil van God. Veel Derde Wereld volkeren geloven op een heel domme manier in God en vernietigen zo hun hele toekomst.

  5. Negatief denken over alles. Alles wordt hierbij negatief geïnterpreteerd, want er is geen geloof in positivisme. Het geloof dat de wereld slecht is en dat actie ondernemen ook slecht is en tot niets leidt domineert heel sterk bij veel Derde Wereld volkeren. De hele mentaliteit is negatief georiënteerd. Er is geen enkel streven naar vooruitgang of ontwikkeling, want men gelooft dat het geen zin heeft en tot niets leidt. Dit negativisme is een van de diepere oorzaken van de ellende en armoede in veel Derde Wereld landen, hoewel men het daar totaal niet beseft.

  6. Aapachtige interpretatie van zaken en problemen. Intelligente mensen kiezen voor efficiëntie en willen liever vooruit gaan. Maar veel Derde Wereld volkeren kiezen liever voor de domste oplossingen en komen hierdoor gewoon nooit verder. De simpelste dingen worden dan op een heel domme aapachtige manier gedaan en efficiëntie is ver te zoeken. Dit is een van de diepere oorzaken van de ellende en armoede in veel Derde Wereldlanden en velen geloven hierom dat deze rassen gewoon niets anders zijn dan bruine en zwarte halfapen. De meeste Hindoestanen behoren tot deze halfapen categorie. Dit kan je zien aan de domme manier waarop hindoestaanse organisaties werken en hoe zij onderling als idiote halfapen met elkaar vechten om geld, naam, eer en status.

  7. Feodale organisaties. Dit is al eerder onderzocht en een heel groot probleem in veel Derde Wereld landen. Organisaties zijn zwak en hiërarchisch georganiseerd. Er is een heel grote machtsafstand in verticale zin. Er wordt heel slecht samengewerkt en de baas beslist over alles. Hierom is er veel corruptie en mensen verneuken gewoon de boel. Niemand leert in zulke organisaties om zelf na te denken, want alleen de top denkt en beslist centraal over alles. Dus is er een heel slecht beleid en er is geen ruimte voor vernieuwing en slimme ideeën. Er is geen besef van ontwikkeling en vooruitgang. Zo bloedt alles dan snel dood.

  8. Sterke antiwesterse sentimenten. Veel Derde Wereld volkeren beschouwen kennis als iets van de 'witte' man en sluiten zich ervoor af. Men haat de blanke feitelijk, omdat die rijk zijn en een voorsprong hebben. Iets leren van de ontwikkeling in de blanke wereld is voor zulke volkeren nutteloos, want zij sluiten zich ervan af. Kennis wordt vaak vernietigd of gaat verloren na een tijdje. Een gevolg van deze haat is dat men zich isoleert van de Westerse wereld en een eigen aapachtige taal of dialect ontwikkelt, waardoor het extra moeilijk wordt om meer kennis te verkrijgen uit de ontwikkelde wereld. Een eigen achterstand is dan eerder eigen schuld dan de schuld van de 'witte' man. Er is hierbij vaak de neiging om de blanke de schuld van alles te geven, hoewel deze Derde Wereld volkeren altijd bedelen om geld bij dezelfde blanke die zij zo vreselijk haten. Dit is dus hypocriet en gewoonweg verraderlijk.

  9. Sterke neiging om alleen te leven voor eten, drinken, seks, slapen en vooral parasiteren. Ook klagen hoort bij dit lijstje. Veel Derde Wereld volkeren leven op deze manier en doen gewoon niets om vooruit te gaan of om harder te werken. Als het mis gaat of als een ramp zich voordoet dan willen zij wel altijd geld van de blanke man uit de Westerse wereld, hoewel zij zelf op goud slapen.

  10. Geloof in de eigen inferioriteit. Dit is iets wat ik vaak geconstateerd heb tijdens het persoonlijke kontakt met mensen uit de Derde Wereld. Zij geloven gewoon dat zij dommer en lager zijn en hierom nooit vooruit zullen gaan. Het geloof in het fatalisme versterkt dit en vernietigd elke vorm van groei en ontwikkeling. Geloven in de eigen inferioriteit is fataal als je zelf arm en kansloos bent, want dan breek je jezelf alleen verder af en zink je weg in een diepe afgrond.

  Het probleem met de Derde Wereld cultuur zit heel diep in de geloof- en gedachtewereld van de volkeren en rassen uit deze landen en kan niet in enkele generaties veranderd worden. Verouderde geloofsopvattingen worden immers van generatie op generatie overgedragen en kunnen duizenden jaren overleven. Nu is het zo dat deze rassen zich blijvend in Nederland gevestigd hebben en te snel gegroeid zijn in numerieke aantallen. In de meeste grote steden dreigen zij nu een meerderheid te worden en dat kan fataal worden voor de groei van Nederland. Zelfs de hele welvaart en productiviteit kunnen totaal vernietigd worden als de Derde Wereld cultuur hier vaste voet krijgt en wortel schiet in de blanke wereld. En dit is een proces dat al begonnen is. De verkleuring gaat door elke dag en heeft een vernietigende invloed op organisaties en bedrijven. Corruptie schijnt nu ook toe te nemen in Nederland, maar is nog niet overal doorgedrongen. Fraude en oplichting zijn wel flink toegenomen en de verloedering van de blanke leefwereld wordt zo langzaamaan steeds zichtbaarder.

  Er moet snel een harder beleid komen tegen de verkleuring. De Nederlandse regering heeft gewoon niet het recht om het blanke volk hier uit te roeien of uit te buiten op hun eigen grondgebied. De blanken moeten dit niet pikken en hard ertegen protesteren. Politieke correctheid moet gewoon niet te gek worden. Het hoort gewoon bij de blanke Hollandse cultuur om voor je volk en grondrecht op te komen en hier moeten de Hollanders dan ook massaal voor kiezen. Zeg gewoon luidop 'NEE' tegen de verkleuring en verloedering van Nederland en laat je stem horen.

  De Nederlandse regering wil niet alle cijfers bekend maken over de fatale gevolgen van de verkleuring, want dan zou iedereen in opstand komen. Nu al is duidelijk dat Rotterdam sneller verloederd is door de toename van de Derde Wereld volkeren, die liever parasiteren dan aan te poten en te produceren. Ook in Den Haag zijn de problemen ontzettend groot en dreigt er nu een totale ontsporing en radicalisering van de hele allochtone jeugd. De Nederlandse regering doet alsof al die niet-westerse allochtonen zielig zijn en niets zelf kunnen doen. Met belastinggeld van hardwerkende blanke Hollanders worden al deze allochtonen gepamperd en gevoed, terwijl zij radicaal anti-Hollands zijn. Hoe kan je nu zo dom zijn om je eigen vijanden te voeden en hen het touw te geven om je op te hangen? Dit is zelfmoord van de blanken hier en dat keur ik af. Protesteer dus tegen de verkleuring en stop het op een harde manier.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 14 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand