Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 10 of 27

Voordelen blank houden Nederland

9. Feiten over genen, rassen en racisme


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Let wel: Ik hou hier geen pleidooi om enig ras of volk te haten of uit te roeien. In 1966 reïncarneerde ik op deze zieke planeet en begon direct na mijn geboorte met een diepgaand onderzoek van de gestoorde mensheid. Hier volgen nu wat citaten uit een beknopt literatuur onderzoek op het web naar rassen en genen, waarna er een betoog volgt.


  Citaat 1, Kennislink, DNA van mens tot microbe

  Met vier basen, die we aangeven met de letters A, C, T en G, beschrijft het DNA in de genen hoe een cel alle eiwitten moet bouwen, waaronder enzymen. Het menselijke genoom kun je zo beschrijven in een boek met een miljoen bladzijden! Combinaties van steeds drie basen coderen voor de aminozuren die een eiwit vormen.
  Bron: Kennislink

 • http://www.kennislink.nl/publicaties/dna-van-mens-tot-microbe
 • http://www.kennislink.nl
 • Citaat 2, Genen repareren
  Met gentherapie proberen artsen aandoeningen te behandelen die door een defect gen worden veroorzaakt.
  Sommige erfelijke aandoeningen worden veroorzaakt door een beschadiging aan één enkel gen. Als dat ene gen vervangen wordt door een goed exemplaar dan zou die ziekte genezen zijn. Voorbeelden van dergelijke ziekten zijn taaislijmziekte (een longaandoening) en sikkelcelanemie (een bloedziekte). De moeilijkheid van gentherapie, zoals het vervangen van kapotte genen wordt genoemd, is om de nieuwe genen in de celkernen van de cellen van patiënten te krijgen.

  In-vivo-gentherapie
  Bij in-vivo-gentherapie wordt het virus rechtstreeks aan de patiënt toegediend. Door het virus slim te kiezen kan ervoor worden gezorgd dat alleen die cellen worden geïnfecteerd die ziek zijn. Bij taaislijmziekte, een aandoening die voornamelijk de longen aantast, hoeven bijvoorbeeld alleen de cellen van de longen te worden behandeld. Het gen is weliswaar in alle cellen van het lichaam defect, maar hoeft alleen in de longen te worden vervangen. De eerste resultaten met in-vivo-gentherapie vielen tegen. Toch blijven de verwachtingen hoog gespannen. Bij experimenten in muizen blijkt de bloedziekte sikkelcel anemie met gentherapie bijvoorbeeld volledig te genezen.
  Bron: Allesoverdna.nl

 • http://www.allesoverdna.nl/mens/behandeling/genen-repareren.html
 • http://www.allesoverdna.nl

 • Citaat 3, Voor elke patiënt de juiste pil

  Etnisch verschillende groepen dragen andere P450-varianten. Dit kan leiden tot bijwerkingen in één bevolkingsgroep die helemaal niet optreden in andere groepen. Twee jaar geleden ontdekte het bedrijf Merck Research Laboratories dat één van haar COX-2-inhibitoren (zogenaamde 'super-aspirines') voornamelijk werd afgebroken door het P450 2C19-enzym. In meer dan twintig procent van alle Aziaten werkt dit enzym niet omdat ze een mutatie dragen in het gen. Merck besloot om de ontwikkeling onmiddellijk stop te zetten.

  Men verwacht dat er uiteindelijk niet meer dan enkele honderden SNP's farmacologisch belangrijk zijn. Deze SNP's kunnen we makkelijk onderbrengen op één diagnostische DNA-chip, die voor enkele tientallen dollars het farmacogenetische profiel van ieder van ons zal analyseren. Zo'n chip zal een enorme afzet kennen, want welke arts zal nog het risico nemen om een patiënt een geneesmiddel voor te schrijven zonder dat hij of zij het farmacogenetisch SNP-profiel van de patiënt kent?

  Bron: Kennislink.nl

 • http://www.kennislink.nl/publicaties/voor-elke-patient-de-juiste-pil
 • http://www.kennislink.nl
 • Citaat 4, DNA

  Afmetingen
  Een DNA-streng is 22 tot 26 Ångström breed. Eén nucleotide is 3.3 Ångstrom lang[6] (1 Ångström is een tiende deel van een nanometer, ofwel een tien miljardste deel van een meter). Een DNA-molecuul kan toch relatief zeer grote afmetingen bereiken. Het langste menselijke chromosoom, chromosoom nummer 1, is 220 miljoen baseparen lang
  Voor het DNA zijn er 4 verschillende basen: guanine, cytosine, adenine en thymine, afgekort met respectievelijk G, C, A en T. Een belangrijk onderscheid tussen DNA en RNA is, dat RNA uracil (U) bevat in plaats van thymine.

  Bron: Wikipedia

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA

 • Citaat 5,

  DNA mens en chimpansee voor 96 procent gelijk
  Uitgegeven: 1 september 2005 11:55
  Laatst gewijzigd: 1 september 2005 12:00
  CAMBRIDGE - Wetenschappers hebben voor het eerst het genetisch materiaal van de chimpansee in kaart gebracht. Het DNA van deze primaat blijkt voor 96 procent te overlappen met dat van de mens. Slechts enkele honderdduizenden mutaties lijken relevant te zijn voor de verschillen tussen de chimpansee en de mens.
  Bron: www.nu.nl

 • http://www.nu.nl/wetenschap/583453/

 • Citaat 6, Wetenschappers bevestigen dat menselijk DNA buitenaardse genen bevat

  Door Peter Jiang en Jenny Li

  Gezamenlijk onderzoek van een groep exo-geleerden gaat ervan uit dat er in het menselijk DNA genen voorkomen van meer dan 20 buitenaardse beschavingen.
  Deze exo-geleerden hebben het werk van Nobelprijswinnaar dr. Francis Crick en andere geleerden op dit terrein voortgezet. De laatste bevindingen zijn verenigbaar met de verslagen van professor Sam Chang, die op discrete wijze informatie over zijn eigen ontdekkingen vrijgaf, in samenwerking met het Human Genome Project. De geleerden gaan zich steeds meer beklagen over de pogingen van de politiek om de integriteit van hun belangrijke werk voor de mensheid te compromitteren. Het discreet vrijgeven van de ontdekkingen is een duidelijk manier waarop de geleerden het hoofd trachten te bieden aan de druk van de gevestigde wetenschappers om zich aan te passen aan de heersende politieke krachten.

  Bron: Wereldgeheimen

 • http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&
 • http://www.wereldgeheimen.nl
 • Citaat 7, Racisme en DNA revolutie

  Een rassenindeling is lange tijd taboe geweest, maar wetenschappers weten niet eens zeker of rassen echt bestaan. Sommige wetenschappers vinden van wel, en zeggen dat een rassenindeling zelfs nodig is om ziekten te bestuderen. Gaat dat racisme verergeren?

  Niet alle negers zijn zwart. En niet alle blanken zijn wit. Barack Obama bijvoorbeeld, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten, is lichter gekleurd dan het gros van de zwarte bevolking dat op hem heeft gestemd. Blank is hij niet, maar het etiket zwart is wat overdreven. Toch gebruiken mensen al honderden jaren de gemakkelijke zwart-wit indeling om zogenaamde rassen aan te duiden. Aziatische mensen zouden zelfs tot een geel ras behoren - met de kanttekening dat een Aziatische huidskleur verbleekt bij de felgele textuur van de Simpsons.

  Je zou natuurlijk een uitzondering kunnen maken voor een ziekte die slechts bij één ras voorkomt. Maar tot dusver zijn die nog niet gevonden. Heel erg zeldzame aandoeningen komen in de buurt: zo krijgen alleen joden en de van oorsprong Franse Cajun-Amerikanen de ziekte van Tay-Sachs. Maar joden vallen volgens de klassieke rassenindeling onder witte mensen. Net als bij de indeling op continenten stuit ook hier het woord ras op moeilijkheden.

  Woordspel
  Gezien de verwarring die het woord ras bij wetenschappers losmaakt, is het de vraag of dezelfde verwarring ons in het alledaags leven ook plaagt. Het lijkt erop van wel. Vooral de Verenigde Naties (VN) nemen ras en racisme erg breed: volgens hen valt discriminatie op basis van geloof zelfs onder racisme - een van de redenen waarom je Wilders een racist zou kunnen noemen. Maar geloof is iets ingewikkelder dan huidskleur, en bovendien kunnen zwarte en witte mensen beide hetzelfde geloof aanhangen.
  Bron: kennislink.nl

 • http://www.kennislink.nl/publicatie
 • http://www.kennislink.nl

 • Citaat 8,
  "Mensenrassen" zijn een verzinsel van racisten

  Na de Tweede Wereldoorlog hebben wereldwijd de meeste wetenschappers eindelijk afstand genomen van het begrip "ras". Men moest erkennen dat de indeling van mensen in "rassen" geen biologisch gegeven is, maar een inmiddels eeuwenoud verzinsel van racisten. Helaas keert het tij momenteel weer, en proberen genetici via DNA-onderzoek te bewijzen dat "mensenrassen" wel degelijk bestaan.

  Kleurenblind

  Voor racisten die tegenwoordig tevergeefs aankloppen bij biologen en antropologen voor bewijzen voor hun rassentheorieën, bieden sommige genetici uitkomst. De meest progressieve genetici weten echter gelukkig dat genen "kleurenblind" zijn en dat "rassen geen genetische basis hebben".(6) Uit de ontsleuteling van het menselijk DNA in 2004 door het Human Genome Project blijkt namelijk dat alle mensen genetisch voor 99,9 procent identiek zijn. En de resterende verschillen zijn groter binnen dan tussen de door racisten omschreven groepen. Met andere woorden: de verschillen tussen zwarte en witte mensen zijn veel kleiner dan tussen witten of zwarten onderling.

  Bron: Gebladerte Archief

 • http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11292f82.htm
 • http://www.doorbraak.eu
 • Mijn persoonlijk betoog over rassen en genen

  Doordat ik tot mijn twintigste in Suriname verbleef, heb ik het geluk gehad dat het mogelijk was om alle menselijke rassen en mixen te leren kennen. Ik moet wel opmerken dat vooral de erotische Afro-mix meisjes mij het meest aantrokken toen ik een jonge energieke tiener was en vaak verliefd werd. Maar uiteindelijk vertrok ik naar Nederland in 1987 en kwam ik terecht in een blanke maatschappij, vol eenzaamheid, kilheid, liefdeloosheid en somberheid. Hierdoor heb ik in de praktijk vele verschillen tussen rassen en volkeren meegemaakt en vraag ik mij nu af waarom Altecrea dit zo moest doen. Ik heb nu wel bepaalde inzichten bereikt in het hogere doel van de vele rassen en volkeren en zal dit in andere publicaties verder uitwerken.

  Racisme is iets wat ik goed begrijp, omdat ik zelf een racistische opvoeding heb gekregen en ben gehersenspoeld met rassenhaat door mijn Hindoestaanse familie. Ik zal nu enkele fundamentele zaken opsommen die een onderbewuste rol spelen bij hardnekkige racisten.

  - Het seksuele onderbewuste aspect. Diepgewortelde angst voor de grotere en langere penis van andere rassen, komt vooral bij mannen voor. Klassiek voorbeeld hiervan is de angst voor de lange negerlul, wat uiteraard een fabeltje is uit hard porno boekjes. Er is vaak ook een heel grote angst dat de eigen vrouwen allemaal genaaid en verkracht worden door de lange harde penis van het andere ras en dat hierdoor het eigen ras uitgeroeid wordt. Seks, hard porno en racisme spelen vaak een grote rol in het onderbewustzijn van radicale racisten. Rasvermenging door lekkere interraciale seks wordt ten strengste afgekeurd, omdat het tot rasvervuiling leidt. Veel Hindoestanen zijn doodsbang voor rasvermenging, omdat zij hun hindoeras zuiver willen houden en seksen hierom praktisch nooit met andere rassen en volkeren.

  - Het grote, vieze vagina vooroordeel bij radicale racisten. Hierbij worden vrouwen van het andere ras als vieze vuile hoeren, met een stinkende vagina beschouwd en wil men hen vaak uitschelden, verkrachten of onteren. Hier kan ik veel over vertellen, want ik heb dit argument vaak gehoord tijdens persoonlijk kontakt. Ik ken bijvoorbeeld een blanke Jodenhater die ervan overtuigd is dat joodse vrouwen een vieze, gore vagina hebben en hij wil hierom nooit seks met Jodinnen. Maar, let op, ook moslims die joden haten denken precies zo over joodse vrouwen en schelden ze altijd uit. Een Hindoestaanse vrouw die ik kende was ervan overtuigd dat de vagina van blanke vrouwen stinkt en had een keer hierom ruzie gemaakt met een medewerkster van een bank. Vooroordelen over de vagina zijn heel hardnekkig bij echte racisten en kunnen maar moeilijk veranderd worden, omdat het diepgeworteld is in de psyche en zelfs de potentie beïnvloed.

  - Het superioriteits syndroom van veel racisten. Dit is iets uit het klassieke racisme van vele duizenden jaren. Op dit punt zijn alle rassen en volkeren racistisch, want elk van hen kan zichzelf superieur voelen, op grond van simpele argumenten en wat intelligentie. Jezelf superieur voelen is helemaal niet moeilijk als je als mens geboren bent met een stel hersenen. Een onderontwikkelde Hindoestaan kan nog altijd beweren dat alle negers in Afrika gewoon arm, dom en inferieur zijn en dat daarom het Hindoeras superieur is. Zelfde geldt voor een domme blanke die elke kleurling of Afro- mens beschouwd als een halfaap en hierom zijn eigen ras het hoogste en beste vindt. Ik maak vrij vaak mee dat Hindoestaanse mannen vinden dat ik van een lagere kaste ben en zichzelf hierom superieur voelen ten opzichte van mij. Ook vertellen Hindoestanen mij nu vaak dat ik gewoon geen Hindoestaan meer ben en blank denk. Ik ben in wezen nu een Hindoelander, omdat ik Hindoeïstisch denk en karmisch sterk verbonden ben met de blanke Nederlanders, zie ook mijn definities in andere teksten. Opmerkelijk is dat ik tijdens het persoonlijk kontakt met extreem rechtse blanken vrijwel nooit gediscrimineerd ben en met veel respect werd behandeld. Dit was heel positief voor mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen en leerde mij anders te denken over klassieke extreem rechtse mensen.

  De logica om jezelf superieur te verklaren is dus een peulenschil voor elk mens met een beetje hersenmassa. Ik kan mijzelf superieur verklaren ten opzichte van mijn Hindoe kat, Wieroe, omdat hij gewoon een witte, luie Hollandse loser is en alleen parasiteert. Jezelf superieur verklaren ten opzichte van een willekeurig object is dus helemaal niet moeilijk en is onderdeel van je eigen gelukkigheidsfilosofie, afhankelijk van je kennis, levenservaring en intelligentie.

  - Het gevaarlijke haatdragende religieuze aspect. Religieus geïnspireerde haat en racisme zijn uiterst gevaarlijk, omdat hierbij teksten uit heilig verklaarde kleuterboekjes worden gebruikt. Denk hierbij aan de Thora, de Talmoed, de Bijbel en de Koran. (let wel: Mein Kampf van Adolf Hitler bevatte geen religieuze argumenten om Joden uit te roeien). Nou, hoe lang gaan wij mensen hier nog mee door? Wat is nu eigenlijk een ware christen of een ware moslim? Ja, waarom is mijn vreedzame Hollandse kat niet een ware Hindoe voor de meerderheid van de Hindoes? Wat is een ware Hindoe? Religie heeft tot vreselijke oorlogen en genociden geleid en wij behoren nu alle bloedige feiten uit de geschiedenis te kennen. Het absolute geloof in een heilig kleuterboek of een gestoorde profeet is dus heel gevaarlijk voor simpele mensen. De wetgevers in alle landen ter wereld zouden verplicht moeten worden om opgroeiende kinderen goed voor te lichten over de vreselijke gevaren van geloof en religiën. Geloof kan hierbij beschouwd worden als een psychologisch virus dat het jonge kinderbrein infecteert en soms zelfs vernietigd. Ook het hersenspoelen van jonge kinderen met een gevaarlijk en/of extreem binair geloof moet men verbieden in de hele Westerse wereld, omdat het tot blijvende psychische (en vaak seksuele) schade kan leiden.


  Wat is een mens?
  De bevruchte eicel of zygoot bevat 46 chromosomen en begint zich na 24 uur te delen, waarna alle overige lichaamscellen kopieën zijn ervan, met elk 23 chromosomen. Chromosomen bestaan uit genen, die gekaraktiseerd kunnen worden met Guanine, Cytosine, Adenine en Thymine, die samen ongeveer 3 miljard base paren kunnen vormen en alle code bevatten om ons hele lichaam te ontwikkelen vanaf de eerste celdeling. Nou, dit is dus een mens en niets anders. Wij zijn gewoon genen en drie miljard baseparen maken ons zoals wij zijn. Nu ken je jezelf dus beter. En volgens sommige geleerden zit er zelfs buitenaards DNA in onze cellen, dus kijk maar uit als je voortaan een raar wezen ziet in een spiegel met een rare kleur.

  De genen bevatten een mystieke code en men heeft het nog niet helemaal ontcijferd. Het is vreselijk ingewikkeld. Sommige wetenschappers beweren nu dat er tien menselijke rassen bestaan op grond van het DNA onderzoek. Wat is hiervan waar? Tijdens de vorming van een zygoot lijkt het erop alsof de nieuwe baseparen op een willekeurige manier tot stand komen en dat hierom elk mens uniek is, met uitzondering van eeneiige tweelingen en klonen. In theorie betekent dit strikt gezien dat elk mens tot een apart individueel ras behoort en hierom beweren sommige wetenschappers dat rassen niet bestaan. In de medische wereld praat men nu over het farmacogenetisch profiel dat individueel bepaald is. In de toekomst kunnen verzekeringsmaatschappijen hiermee je ziektekosten premie, eigen risico en maximale vergoedingen bepalen, want dan zijn al je erfelijke aandoeningen al ontdekt, zelfs voordat je geboren bent.

  Ik las ergens nog iets dat er bij elk mens ongeveer tien defecte genen zijn in het totale aantal van ruim 30.000. Dus elk mens heeft al genetische defecten vanaf de vorming van de zygoot en niemand is dus perfect geboren. Dit is slecht nieuws voor racisten, want ook zij zijn nooit superieur in genetisch opzicht en doen er verstandig aan om zich te mengen met andere rassen, voor snelle rasveredeling en om niet uit te sterven door erfelijke aandoeningen en inteelt.

  Er is een groot misverstand aangaande racisme en extreem rechts. Meestal gelooft men dat alleen blanken racistisch zijn en discrimineren. Op grond van mijn levenservaring moet ik velen teleur stellen op dit punt. Hindoestanen, Joden, moslims, Afro-mensen, Chinezen, Japanners en alle overige niet-blanken kunnen veel erger discrimineren en zijn vaak lager ontwikkeld dan de gemiddelde blanke Hollander. Moslims kennen geen schuldgevoelens en hebben geen geweten als het gaat om de genociden die gepleegd zijn door hun voorouders in de islamitische wereld. Hierom vind ik het heel gevaarlijk als de islam meer macht krijgt en als radicale moslims infiltreren in het leger, de politie of in de politiek. Islam is feitelijk geen geloof, want het is in hoge mate immoreel en gewetenloos en het is onze plicht om dit door te vertellen aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook kinderen die geboren zijn in islamitische families moeten alles te weten komen over de barbaarsheid van de islam en in staat zijn om bewust (en met wettelijke ondersteuning) de islam te verlaten, om een overtuigde ex- of anti-moslim te worden. Wij mogen onze plichten jegens het nageslacht niet verzaken, want dan sterven wij tandeloos, oneervol en als lafaards. Referentie zie Bhagavad Gita verzen 2.31 - 2.38.

  Uit de heilige Bhagavad Gita, het verheven en eeuwige strijdlied van Krishna:

  Vers 2.31 Ten aanzien van je bijzondere plicht als ksatriya behoor je te weten dat er voor jou geen betere taak bestaat dan strijden volgens religieuze beginselen - het is dus onnodig dat je nog aarzelt.

  Vers 2.32 O Partha, gelukkig de ksatriya's die buiten hun toedoen zo'n gelegenheid krijgen om te strijden, waardoor de toegang tot de hemelse planeten voor hen opent.

  Vers 2.33 Als je deze religieuze oorlog echter niet strijdt, zul je wegens plichtverzuim zonden op je laden en zo je naam als held verliezen.

  Vers 2.34 De mensen zullen altijd schande van je blijven spreken - en voor mensen die eer hebben genoten is eerloosheid erger dan de dood.

  Vers 2.35 De grote veldheren, die een hoge dunk hadden van je naam en eer, zullen denken dat je louter uit angst het slagveld hebt verlaten en je daarom een lafaard vinden.

  Vers 2.36 Je vijanden zullen vele onvriendelijke woorden over je spreken en de draak steken met je heldhaftigheid. Wat zou er pijnlijker voor je kunnen zijn?

  Vers 2.37 O zoon van Kunti, of je zult op het slagveld worden gedood en de hemelse planeten bereiken. Of je zult de strijd winnen en van je aardse koninkrijk genieten. Daarom - sta op en strijd vastberaden.

  Vers 2.38 Strijd om der wille van de strijd, zonder te denken aan geluk of verdriet, verlies of winst, zege of nederlaag - als je zo handelt, blijf je altijd van zonden vrij.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 10 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand