Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 07 of 27

Voordelen blank houden Nederland

6. Moderne assimilatie politiek Nederlandse staat


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • In de zestiger en zeventiger jaren was het heel makkelijk om je in Nederland te vestigen, want er was toen geen stringent immigratiebeleid. Immigranten kregen toen gewoon een uitkering vanaf de eerste dag van vestiging en konden lekker feest vieren. Er waren toen grote hiaten in de vreemdelingenwet en men maakte er op grote schaal misbruik van door schijnhuwelijken en schijnbabies. Ja, dat waren de gouden tijden voor profiteurs en die zijn nu gelukkig voorbij. Men is wakker geworden, mede dankzij profeet Hans Janmaat en Mahatma Pim Fortuyn (VZMH).

  Maar hoe moet het nu verder? Praktisch alle grote steden zijn verkleurd en verloederen steeds verder. Al die buitenlanders en allochtonen maken er gewoon een potje van. Het is alom bekend dat Turken en Marokkanen de macht willen overnemen door grote aantallen nakomelingen te verwekken en wij kunnen hier nu wettelijk niets tegen doen. Dit is gewoon zelfmoord van het hele Nederlandse volk. Maar is het wel rechtvaardig dat wij deze buitenlanders hier hun gang laten gaan en onszelf laten uitroeien? Mag de Nederlandse regering op deze manier doorgaan met haar linkse anti-Nederlander beleid? Het Hollandse volk heeft eeuwen gestreden tegen de zee en het gure zeeklimaat om te overleven en om sterker te worden. Uiteindelijk overwon het veenvolk in de Lage Landen de natuurelementen en bouwden zij de machtige Hollandse natie. Maar zijn zij nu uitgeteld en zullen zij verslagen en uitgeroeid worden door inferieure buitenlanders uit het Midden Oosten? Nee, geen enkel wezen met intelligentie zal zich passief laten uitroeien. Intelligentie is jezelf laten voortbestaan en jezelf laten overwinnen. Dus moeten de nakomelingen van het machtige veenvolk nu opnieuw strijden tegen deze indringers en profiteurs. En de oorlog zal hard en rechtvaardig moeten zijn.

  Profeet Hans Janmaat zei het al. 'Eigen volk eerst' en 'Vol is vol'. Dit waren wijze woorden van deze raszuivere Hollander en ik geef hem gelijk, zie ook mijn eigen verantwoording van deze tekst in het laatste hoofdstuk. Wat is Nederland zonder raszuivere oernederlanders? Ik moet hier als Hindoelander nuchter en afstandelijk over nadenken. Want het is het Hollandse volk dat mij alle kennis heeft bijgebracht en dat mij heeft gered van een wisse dood. Ik moet streven naar de overleving van de raszuivere blanke Nederlanders, en ik wil dit doen om geen profiteur of verrader te zijn, zolang ik leef en tot na mijn dood. Hierom zal ik deze lange tekst professioneel opstellen en publiceren. Lees het en je weet het.

  Wat is het grootste taboe van links en rechts in Nederland? Denk hier eens drie minuten aan en besef dan dat het niets anders is dan het probleem of wij Nederland niet of wel blank moeten houden in de nabije toekomst. De terminologie is er al, iedereen heeft het over verkleuring, etnische groepen, niet-westerse allochtonen, zwarte scholen, zwarte wijken, zwarte zaken vrouwen, zwarte politici, enz. Ja, ok, maar wat is nou eigenlijk blank of zwart? Lees mijn literatuur onderzoek naar het DNA en onze erfelijke eigenschappen, welke in een ander hoofdstuk uitgewerkt zijn.

  Eerst even wat puntjes op de i zetten, voor lezers(essen) die mij goed willen begrijpen. In wezen ben ik een Hindoe fundamentalist, met een dewanistische geloof en denkkader. Dit betekent dat voor mij het stoffelijk lichaam van elk wezen nutteloos is en het dus niets uitmaakt welke kleur of geur het heeft. De ziel (het atman) kiest een stoffelijk lichaam bij de bevruchting van de eicel, afhankelijk van haar karma en moet dit karma dan uitwerken. Maar, volgens mijn dewanistische filosofieën moeten wij het stoffelijk lichaam van mensachtigen wel optimaliseren om ervoor te zorgen dat het karma zo positief mogelijk uitwerkt en dat geest en lichaam sterk en intelligent genoeg zijn om te overleven en zelf kansen te scheppen. Dit is dus een nieuwe manier van denken over rassen, volkeren en stoffelijke manifestaties in menselijke gedaanten. Het heeft dus totaal geen zin om mij te zien als een racist, een nazi, een linkse denker of een rechtse denker, want dat is voor mij irrelevant. In wezen zijn wij niets anders dan stoffelijke producten van moeder aarde, al hoezeer wij deze moeder ook haten, verkrachten, vervuilen en vernietigen.

  Nu terug naar de kern van dit hoofdstuk. Moderne assimilatie politiek, ja wat zou dit nu eigenlijk moeten betekenen in Nederland?

  Beschouw eens deze feiten over de allochtonen in Nederland:
  Inteelt is een vreselijk probleem bij alle etnische groepen. Medici weten ondertussen al dat ruim twintig procent van de Turkse kinderen genetisch gehandicapt geboren worden, vooral doordat de ouders bloedverwanten waren van elkaar.
  De gemiddelde intelligentie van Afro volkeren is gemiddeld toch lager dan van alle andere rassen, wat uiterst zorgwekkend is.
  Hindoestanen leiden aan vele erfelijke aandoeningen, zoals diabetes, verhoogde kans op hart en vaatziekten door te dunne aderen, en zijn vaak veel kleiner, dommer en zwakker dan de gemiddelde Nederlander.
  Ruim 40 procent van de Marokkanen heeft ooit kontakt gehad met Justitie en is ooit veroordeeld. Deze 40 procent is dus laag ontwikkeld en kan zich gewoon niet aanpassen aan het moderne leven in Nederland, waar er veel beroep wordt gedaan op je genetische bagage om vooruit te gaan en om succesvol te zijn.

  Hoe moeten wij hier mee omgaan in onze moderne tijd? Is een moderne assimilatie politiek hard nodig nu of moeten wij nog langer luisteren naar de zielige linkse verhalen over achterstanden en een slechte jeugd. Besef eens dat mijn jeugd meedogenloos hard en superslecht was, maar dat ik toch niet koos voor verloedering en het criminele pad. Dus die linkse mafkezen snappen er gewoon niets van.

  Genetische assimilatie
  Als Hindoe fundamentalist ben ik voorstander van wetten die het ongeboren kind beschermen. Maar ik ga verder. Zelfs in de embryonale fase moet de wetgever dit wezen in de baarmoeder van de vrouw rechten geven en beschermen tegen misbruik, mishandeling, verminking en vernietiging. Ouders moeten gewoon gestraft worden als zij een embryo slecht behandelen of onvolmaakt ter wereld brengen door eigen schuld. Geen enkel kind vraagt erom om gehandicapt of onvolmaakt geboren te worden, dus moeten er harde wetten komen om het ongeboren vrucht te beschermen. Genadeloos optreden is vaak wijzer en voorkomt menselijk leed en hoge zorgkosten na de geboorte.

  Ik geef toe dat het nu zal gaan om gevoelige punten in deze tekst en hierom zal ik alles goed nuanceren en toelichten. Doordat de blanke Nederlanders zo succesvol zijn geloven velen dat zij een superieur volk zijn en in zekere zin geef ik hen geen ongelijk. Het is hierom onverantwoord als de blanke Nederlanders zich niet voortplanten of als hun kansen daartoe sterk verminderen. De wetgever moet dan wetten maken om te voorkomen dat blanke Nederlanders uitsterven of een minderheid worden in hun eigen land.

  Hier volgen nu kortweg de moderne assimilatie wetten voor de Nederlandse staat van de nabije toekomst:

  - Bonus premie van 5000 euro als een vrouw, al of niet getrouwd, een zuiver blank eerste kind baart.
  - Sterilisatie premie van minstens 3000 euro voor allochtone man of vrouw.
  - Hogere sterilisatie premie na baren of verwekken eerste kind voor allochtone man of vrouw.
  - Hoge premie van minstens 5000 euro als een allochtone man zich vrijwillig laat castreren voor of na het huwelijk.
  - Hoge premie van minstens 10.000 euro als een allochtone man zich vrijwillig laat castreren en ontmannen voor of na het huwelijk.
  - Premie van minstens 3000 euro als een allochtone criminele man zich na een veroordeling laat castreren.
  - Premie van minstens 5000 euro als een getrouwde of ongetrouwde allochtone vrouw zich laat bevruchten door een blanke Hollandse man en een Hollands kind baart. Deze premie wordt ook verstrekt als achteraf blijkt dat de getrouwde allochtone vrouw vreemd is gegaan met een blanke Hollander.
  - Premie van minstens 2000 euro als een blank meisje een tweede, derde of vierde zuiver blank kind baart.
  - Speciale assimilatie dienstplicht in kampen voor allochtone meisjes als zij achttien geworden zijn.
  - Premie van 1000 euro als een ongehuwd allochtoon meisje zich laat ontmaagden door een blanke Hollandse man, vanaf haar negende jaar. Bij ontmaagding via een gang bang met meerdere blanke Hollandse mannen, geldt de premie voor het allochtone meisje per man, wel onder toezicht van een wetsdienaar of geestelijke.

  Kanttekeningen bij deze assimilatie wetten.
  De wetgever zal ook premies moeten geven aan blanke vrouwen die zich laten bevruchten door intelligente allochtone mannen.
  Intelligente blanke vrouwen die zich laten bevruchten door een allochtone man moeten ook beloond worden met een premie.

  Het bestrijden van inteelt moet goed georganiseerd worden. Seks tussen bloedverwanten moet streng gesanctioneerd worden, met boetes en castratie. Huwelijken of seksrelaties tussen bloedverwanten tot de zevende graad moeten ten strengste verboden worden en goed gecontroleerd worden. Als twee bloedverwanten toch willen samenwonen of trouwen dan kan de wet verplichte sterilisatie eisen, om te voorkomen dat er inferieure inteelt kinderen worden verwekt. Geloof en tradities mogen hierbij absoluut geen excuus zijn, om zulke wetten in te voeren.

  Het is beter om de bevruchting op een natuurlijke manier in liefde te laten verlopen, dus via echte klassieke sekscontacten tussen gezonde mannen en vrouwen. Als de vrouw seksueel opgewonden is dan stroomt er meer bloed door de vagina, de eileider, de baarmoederhals en de baarmoeder, waardoor de eicel beter bevrucht kan worden in liefde en een goed gevoel. Seksstandjes waarbij het sperma direct doorstroomt naar de baarmoeder zijn dan aan te bevelen. Bij kunstmatige inseminatie (KI) via een spermabank is er nooit liefde en hierom is de bevruchting dan liefdeloos en zijn de omstandigheden niet natuurlijk of optimaal in de baarmoeder. Hierom moet de wetgever de natuurlijke seksuele bevruchting belonen en niet de KI.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 07 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand