Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 06 of 27

Voordelen blank houden Nederland

5. Oorzaken rijkdom en welvaart blank Nederland


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Hoe gek klinkt het niet dat een piepklein landje als Nederland internationaal meetelt en zelfs rijk en welvarend is. Nederland heeft nauwelijks grondstoffen en landbouwland. Er is hier een gasbel en verder niets. Echt ongelooflijk. Pessimisten zouden echt zeggen dat de blanke Nederlander een superieur ras is en superintelligent is. Maar niets is minder waar hiervan. Alle welvaart hier komt gewoon door de mentaliteit van blanke Nederlanders om het zelf te doen en niet passief af te wachten. Echte Hollanders geloven niet in fatalisme en het noodlot en doen alles zelf.

  Er is in de loop der eeuwen een cultuur opgebouwd van groei, ondernemen, investeren, professioneel samenwerken en vooruitgang in Nederland. In de twintigste eeuw ontwikkelde Nederland zich tot een heuse kenniseconomie en de hele industrie werd geprofessionaliseerd. Fabrieken en productiecentra werden verder ontwikkeld en geperfectioneerd met de modernste technologie ter wereld. Hollanders draaiden overuren om hun land op te bouwen en te moderniseren, om tot de top van de wereld te behoren. De blanke Nederlanders hebben hun klein poldertje met heel veel zorg en toewijding opgebouwd. Hoe terecht is het dan als buitenlanders het komen afbreken of alleen hier komen om te roven en te parasiteren? Terecht dat de blanken dan kwaad worden en hiertegen protesteren. Een proteststem is dan ook geen racisme en discriminatie, maar gewoon een uiting van zelfbehoud en dat is heel natuurlijk.

  Voor mij is het een historische toevalligheid dat Nederland nu blank en welvarend is. Men heeft hier gewoon geleerd van fouten uit het verleden en geprobeerd om het beter te doen dan de rest van de wereld. De Hollanders willen overal een graantje meepikken en investeren keihard om aan top van de wereld te blijven. Achter blijven wil men hier niet en achterlijk worden helemaal niet. Dit is echt iets van de blanke Hollandse mentaliteit en daar kunnen allochtonen, kleurlingen, zwarten en alle andere buitenlanders heel veel van leren.

  Het streven naar ontwikkeling zit diep in de geest en psyche van blanke Nederlanders. Men doet er alles aan om meer te leren en om vooruit te gaan. Kennis is heilig en men investeert in dure leerboeken om het eigen kennisniveau te verhogen. Doorstuderen is het motto in de moderne maatschappij en dit is nu een hele industrie.

  De vraag rijst of alleen een blank Nederland welvarend zal blijven. Dit is de grootste angst van rechtse Nederlanders en zij voelen hierom een angst voor verkleuring. Geen enkele onderzoeker kan nog keihard bewijzen dat verkleuring slecht zal zijn voor de welvaart en groei. De huidige economische crisis is niet gecreëerd door buitenlanders en allochtonen, want praktisch alle banken die down gingen zijn gewoon blank en Hollands. Dus de oorzaak ligt bij de hooggeplaatste blanken in de top, die zich schuldig maakten aan wanbestuur en te grote risico's namen bij beleggingen, investeringen en kredieten. Dit moet ik wel duidelijk stellen, want het is naïef en achterlijk om de allochtonen aan te wijzen als de zondebokken voor de economische crisis.

  Hoe is het mogelijk dat een piepklein land als Nederland in 2009 de grootste exporteur werd van verse groenten? Dit klinkt zo ongelooflijk. Wederom is het bewezen dat de blanke Nederlanders ervan houden om aan top van de wereld te staan en met alles geld willen verdienen. Wel is het duidelijk dat de Nederlandse boeren en landbouwers zonder landbouwsubsidies van de Europese Unie niet zouden kunnen concurreren met de niet-westerse landen, dus is er sprake van een vals spel.

  Vele multinationals hebben zich gevestigd in Nederland en schijnen zelfs 65 procent van het BNP te genereren in dit land. Maar multinationals zijn vaak buitenlandse bedrijven, dus dit betekent dat buitenlanders wel degelijk een behoorlijk aandeel hebben in de welvaart van Nederland. Sceptici zullen dan tegenwerpen dat de meeste multinationals geleid worden door blanken en dus gewoon blanke Westerse bedrijven zijn. Zij leveren dan het bewijs dat kleurlingen, zwarten, moslims, Hindoestanen en andere niet-blanken gewoon te laag ontwikkeld zijn om een multinational te besturen en op te bouwen. Dit is een feit uit de praktijk en het is iets dat men grondiger moet bestuderen. Feit is wel dat er veel nieuwe multinationals in opkomst zijn die geleid worden door kleurlingen uit India en China. Zelfs Nigeria en Brazilië schijnen nu nieuwe multinationals op te bouwen met Afro mensen aan top. Dus zij kunnen het wel degelijk zelf doen en dit is zeker goed nieuws voor een verkleurd Nederland.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 06 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand