Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 03 of 27

Voordelen blank houden Nederland

2. De zuiver genetische aspecten van een blank Nederland


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Voor de gewone burgers draait het allemaal om de genen en om het uiterlijk. Hoe dit precies werkt in het dagelijks leven is overduidelijk. Door te kijken naar iemand kan je ontdekken tot welk ras hsij behoort en welke genen hsij bezit. Meestal spelen vooroordelen hierbij een heel grote rol, want in het algemeen generaliseren mensen een specifiek ras en worden daar dan zelf het slachtoffer van.

  Sommige volkeren worden in het alledaagse leven herleid tot een specifiek ras. Dit is hoe dan ook verkeerd, maar het ontstaat door het generaliseren van volkeren tot culturen, religiën en tradities. Meestal spelen de media een grote rol hierbij, want men werkt met stereotypen in artikelen en bevestigt deze rolmodellen, waarna grote groepen mensen alles gaan generaliseren. Als men dan bijvoorbeeld een Marokkaan ziet dan denkt men van ja, die zal wel werkloos, laagopgeleid, moslim en crimineel zijn, wat echter in meer dan zestig procent van de gevallen niet klopt. De schuld hiervan ligt bij de journalisten die aan sensatienieuws doen en halve waarheden publiceren, om snel geld te verdienen.

  Zuivere blanke rassen kunnen door wetenschappers niet gedefinieerd worden, want alle blanken van tegenwoordig zijn immers het produkt van eeuwenlange rasvermenging tussen alle oude cultuur volkeren van het oude Europa. Hier en daar stroomden vroeger ook Afro genen in Europa en die vermengden zich toen totaal, tot alle Afro genen waren vervaagd en uitgeroeid. Dit verwittingsproces van Afro genen is heel interessant en is hoe dan ook een verrijking van het hele blanke ras. Hierom moet men het bevorderen, zonder Afro mensen leed aan te doen.

  Eerst zullen de volkeren onderzocht worden die al in hoge mate gegermaniseerd zijn en dus makkelijk geassimileerd kunnen worden door blanke Nederlanders. Daarna volgt een beschouwing van de niet-gegermaniseerde rassen en volkeren. Het hele betoog is hoe dan ook niet compleet, want er zijn immers ontelbare subvolkeren die niet genoemd zijn in dit betoog.

  Oost-Europeanen, Spanjaarden, Fransen, Duitsers enz.
  Praktisch alle volkeren van Europa behoren al min of meer tot hetzelfde fenotype als dat van de blanke Hollanders en kunnen dus supersnel geassimileerd worden. Het enige wat verandert hoeft te worden is de taal die zij spreken. Deze Europese volkeren vermengen zich al supersnel met de blanke Hollanders via seks en huwelijken en worden op een heel natuurlijke manier opgenomen in de Hollandse gemeenschappen, zonder zware discriminatie of vooroordelen. De hele assimilatie verloopt dus natuurlijk en zonder etnische wrijvingen. Men beschouwt de vele Europese volkeren niet als etnische probleem groepen in Nederland.

  Turken
  Turken bestaan uit twee grote groepen, de Koerden en de etnische Turken. De oude inwoners van het Turkse grondgebied zijn al in het verleden totaal gegermaniseerd door de massale import van Germaanse meisjes, die geroofd werden uit het oude Europa. Na een homogenisering van enkele eeuwen ontstond het huidige witte Turkse volk. Opmerkelijk is dat Turkije lid wil worden van de Europese Unie maar dat velen hiertegen zijn, omdat het een islamitisch land is. De islam domineert vele culturele gebruiken en tradities in Turkije en is daar heel dominant. In Nederland is duidelijk merkbaar dat de Turkse minderheid zich ontwikkeld heeft tot een specifieke religieuze kaste en vooral onderling trouwt, vaak tussen volle bloedverwanten. Dit kaste proces leidt echter tot gehandicapte inteelt kinderen, die zwakker en minder intelligent zijn. Hierom is het duidelijk dat de Turkse generaties van de toekomst geen grote rol kunnen spelen in Nederland, want die zullen van inferieure kwaliteit zijn en kunnen hierdoor niet concurreren met de andere rassen en volkeren.

  De assimilatie van Turken is hoe dan ook heel simpel, want zij zijn al voor 90 procent gegermaniseerd. Het enige wat men weg moet vagen is de islamitische componenten in hun hoofden en geloof, om hen tot gewone Hollanders om te vormen. Seksrelaties tussen Turken en Nederlanders verlopen meestal zonder al te veel problemen en de kinderen zijn meestal gewoon blank Hollands.

  Marokkanen en Berbers
  Praktisch iedereen weet dat Marokkanen een probleemgroep zijn in Nederland. Een van de oorzaken hiervan is de drievoudige identiteitscrisis van de Marokkaanse jongeren. Marokko is het noordelijk verstoten kindje van heel zwart Afrika. Marokkanen zijn islamitisch, dus Oosters en tegelijkertijd een beetje Westers. Dit is een heel groot probleem voor vele Marokkanen en daarom rebelleren zij tegen de hele wereld. De meest succesvolle Marokkanen hebben alle islamitische componenten gewoon weggegooid en zijn gewoon Westers en Hollands qua denken en cultuur. En deze groep assimileert probleemloos in Nederland en draait gewoon mee. Hierom geloof ik dat de islam een van de probleempunten is van Marokkanen met betrekking tot hun rebellie en haat. Islam predikt immers haat tegen alles wat niet islamitisch is en wie hierin geloofd is gewoon verdoemd om ten onder te gaan. Marokkanen en Berbers moeten dus heel snel alles van de islam overboord gooien en gewone Hollandse normen en waarden overnemen, om normaal te kunnen leven voor huisje, boompje en beestje. Gewoon kiezen voor je nieuwe vaderland, het aloude Holland en vooral genetisch mixen met blanke Hollanders. Zo kan het Hollandse volk flink verrijkt worden met Marokkaanse en Berber genen en is het een verrijking voor heel Nederland over drie generaties.

  Afro volkeren
  De grootste groepen Afro volkeren in Nederland zijn vooral de Surinamers, Antillianen, Molukken, Somaliër, Kaap Verdianen en her en der uit Afrika. Wat heel opvallend is, is vooral het verschijnsel dat hoog opgeleide en ontwikkelde Afro mensen (mannen en vrouwen) meestal seksen en trouwen met blanke Hollanders en al na een generatie voor vijftig procent gegermaniseerd worden. Hun kinderen die er als Afro mixen uitzien worden meestal totaal geassimileerd door het Hollandse volk, zowel psychologisch, cultureel en qua levenswijze. Dit is heel opmerkelijk, want Afro volkeren wijken het sterkst af van de blanken, maar assimileren genetisch het snelst. Reeds na drie generaties doormixen van de Afro genen met blanken is er praktisch niets meer te zien ervan en is het Afro gen helemaal uitgeroeid en wegge-assimileerd. En daarna is het blanke ras in Nederland hoe dan ook verrijkt met een nieuwe Afro genenset, die dan tientallen generaties kan doormengen. Germaniseren van Afro mensen kost dus wat meer tijd en kan drie tot vijf generaties duren, maar in psychologisch en cultureel opzicht kan men hen al na nul generaties totaal assimileren in een blanke natie.

  Het is opmerkelijk dat Afro volkeren totaal geen raciale trots kennen en praktisch nooit ernaar streven om hun ras en volk zuiver te houden. Deze interne drang van Afro volkeren om supersnel te mixen met andere volkeren is wel een van de belangrijkste oorzaken van hun falen als etnische groep. Er is binnen Afro gemeenschappen heel weinig sociale, culturele en religieuze cohesie en dit verklaart hun falen als etnische groep of als Afro-organisatie.

  Chinezen en Indonesiërs
  Na de onafhankelijkheid van Indonesië vluchtte een groep van vele tienduizenden Indo's naar Nederland. De genetische assimilatie van deze Indo's verliep praktisch geruisloos en heden ten dage zien wij weinig van hen terug in Nederland. Zij leerden de Nederlandse taal supersnel en assimileerden cultureel en psychologisch tot het hoogste niveau. Deze Indo's wisten gewoon dat er geen weg terug was voor hen naar Indonesië en moesten wel knokken om zich supersnel thuis te voelen in Nederland, als hun nieuwe vader- en moederland. Heden ten dage is het duidelijk dat de meeste Indo-mixen razendsnel doormixen met de blanke Hollanders en tot het ectopsychische niveau zijn geassimileerd, dus in psychologisch opzicht helemaal niet afwijken van de doorsnee blanke in Nederland. Zij hebben dus het blanke ras in Nederland echt verrijkt met hun genen.

  Chinezen vormen een min of meer afgesloten gemeenschap in Nederland, met een eigen taal, cultuur en economie. Als kleine zelfstandigen proberen zij geruisloos mee te doen in Nederland en veroorzaken niet al te veel problemen. Chinese kinderen van de tweede generatie schijnen wel snel te assimileren in de blanke Hollandse cultuur en hebben vaak seksrelaties met blanken. Hollandse mannen hebben een voorkeur voor Chinese vrouwen, omdat die exotisch zijn en van nature onderdanig en gehoorzaam. Mixen tussen Chinezen en blanken zijn vaak overwegend blank en assimileren probleemloos verder in de dominante blanke cultuur.

  Hindoestanen
  De allergrootste groep Hindoestanen in Nederland is oorspronkelijk afkomstig uit Suriname. Hun tweede generatie kinderen assimileren nu supersnel binnen de dominante blanke cultuur en hebben vaak ook overwegend seksuele kontakten met blanken. Hindoestaanse meisjes schijnen wel een voorkeur te hebben voor lekkere seks met grootgeschapen en potente blanke mannen en seksen volop met hen. Hierom is het duidelijk dat Hindoestanen al na twee of drie generaties uitgeroeid zullen zijn in Nederland en dat het Hindoestaanse ras dan niet meer zal bestaan. Zelfs het Hindoe geloof van Hindoestanen is momenteel al praktisch weggevaagd bij 70 procent van deze etnische populatie. Slechts een kleine minderheid gelooft dus nog in het Hindoeïsme en kent iets uit hen vele hoogstaande heilige boeken. Dit bewijst dat Hindoestanen een heel zwak en laf volk zijn en heel snel overgaan tot collectieve zelfmoord, in religieus, psychologisch en cultureel opzicht. Het fysieke zelfmoordcijfer van Hindoestanen is al jarenlang het hoogste van het land.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 03 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand