Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Repliek 'All different, All equal', EU campagne Nationale Jeugdraad en Raad van Europa


Carmical Fuhrer 2040-2045 of European Union
Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1205
Offerdatum   18 november 2006

Go to next Epage


Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Hoe ongelijk zijn wij mensen?
3. Zijn wij radeloos?
4. Case 1, racistisch vooroordeel van jongetje van zes jaar, september 2006
5. Opvoeden is indoctrineren
6. Onverzadigde identiteit jeugd
7. Marokkaanse jeugd
8. Marokkaanse jeugd beleeft generatiecrisis
8.1. 40% Marokkaanse jeugd tegen westerse normen | De weg kwijt

9. Islam is killing
10. Zijn Marokkanen hier zelf schuldig aan? Is het hun eigen schuld?
11. Nu volgt wat psychologische theorie.
12. Stelling 1 (uit doc WFOR1205)
13. Invloed segregatie in Nederland
14. Islamitische anti-identiteit
15. Niveaus van moslimzijn
16. Hoe raakt een basisidentiteit verzadigd?
17. Ongelijkheid bij Afro-volkeren
18. Negerzoenen, toch positief
19. Intelligentiequotiënt van Afro-mensen
20. Racisme van linkse blanke hoerige Socialisten en feministen
21. Racisme van Goedele Liekens
22. De slappe negerlul
23. Ongelijkheid bij de blanke jongeren, o.a. Lonsdale activisten
24. Mein Kampf, slecht voor Germanen
25. Maar ja, wat is nu de waarheid over Adolf Hitler?
26. Antisemitisme is een heel ernstig probleem
27. India is hypermulticultureel
28. Hindoeïsme is futuristisch
29. Groot Europa gedachte of het Vierde Duizendjarige nazi Rijk
30. (citaat) De Raad van Europa in vogelvlucht
31. Commentaar Groot Europa of Duizendjarig Arisch Rijk
32. Nazistische indoctrinatiecampagne Raad van Europa
33. Wetenschappelijke stellingen voor discussies
34. Conclusies
35. Staatsschuldenlast van de hele Europese Unie, 25 landen in 2005:
36. Vervolg conclusies
37. Citaat uit website van Nationale Jeugdraad
38. Nuttige links
39. Noot auteur overname tekst

1. Inleiding
Om iets bij te dragen aan de EU campagne, 'All different, All equal', van de Raad van Europa en de Nationale Jeugdraad heb ik besloten om onderstaand repliek samen te stellen. De hele tekst hieronder is zorgvuldig opgebouwd en kan gebruikt worden bij debatten of studies over de aangehaalde problematiek van discriminatie en intolerantie. Vermeld aub altijd de bron bij citeren uit mijn tekst.

2. Hoe ongelijk zijn wij mensen?
Als meest intelligente zoogdier is onze individualiteit het sterkst ontwikkeld van alle levende wezens op aarde. Ook qua uiterlijke manifestatie is elk mens uniek herkenbaar. Gelaatsuitdrukkingen, vingerafdrukken, iris van het oog en zelfs littekens zijn heel unieke identifiers van elk individu. Op grond hiervan kan gesteld worden dat wij mensen een maximale ongelijkheidsgraad hebben ontwikkeld. Hoe gaan wij hiermee om?

3. Zijn wij radeloos?
Omgaan met verschillen is heel moeilijk in onze tijd. Het bewijs hiervan is de toegenomen intolerantie jegens andersdenkenden en jegens mensen die er een beetje anders uitzien. Vaak is dit een wederzijds proces, gepaard gaande met radicaal klinkende vooroordelen en haatbeelden. Organisaties zoals RADAR proberen dit te bestrijden, maar boeken tot nu toe weinig succes in het uitroeien van de diepere oorzaak. Opvoeding speelt hierbij een heel grote rol.

4. Case 1, racistisch vooroordeel van jongetje van zes jaar, september 2006
Een Surinaams/ hindoestaanse vrouw vertelde mij het volgende verhaal wat zij meemaakte in een winkel in Rotterdam, een stad met bijna 150 volkeren.
Een Nederlandse vrouw was aan het winkelen met haar luidruchtig zoontje, die niet op zijn mondje gevallen is. Tijdens het afrekenen aan de kassa schreeuwde haar zoontje tegen de gemengde Indonesische caissière: 'Jij bent zwart, dus jij bent een boef' Opmerkelijk was dat de Nederlandse moeder niet reageerde en het vooroordeel van haar zoontje van zes jaar niet actief corrigeerde. Dit geeft aan dat het bijbrengen van dergelijke vooroordelen tot het basispakket van haar opvoeding behoorde, notabene in 2006.

5. Opvoeden is indoctrineren
Heel veel jongeren tussen de 12 en 18 zitten met de psychisch destructieve ballast van een verkeerde opvoeding, wat niets anders is dan een keiharde indoctrinatie door ouders, familie en het sociale netwerk op school. Vooroordelen instampen is een standaard ritueel in veel gezinnen uit diverse milieu's. Een te hoog verwachtingspatroon van zoon of dochter door de ouders kan het leven van het jonge kind totaal ruineren en zorgen voor een heel instabiele tienerfase en een ongelukkig leven als jongvolwassene. Ouders wassen vaak hun handen in onschuld door te zeggen dat hun kind zelf zorgt voor alle problemen.

6. Onverzadigde identiteit jeugd
Ik onderzoek al jarenlang de vele problemen in multiculturele samenlevingen en probeer maatschappelijk aanvaardbare oplossingen te ontwikkelen, vanuit fundamenteel Hindoeistisch oogpunt. Voor mij is het opvallend dat jonge mensen in een multiculturele samenleving (met meerdere dominante waarden en normenstelsels) moeite hebben om zich te identificeren, vooral door de totale verwarring en chaos om hun heen. De thuiscultuur verschilt vaak hemelsbreed van de zakelijke straatcultuur, de cultuur op school, de onpersoonlijke omgeving op het werk en de stigmatiserende beelden in de media. Beschouw eens de Marokkaanse jeugd in Nederland.

7. Marokkaanse jeugd

Hier enkele citaten na een zoektocht op internet met ruim 336.000 zoekhits in google Nederland.

Citaat uit NRC, binnenland, d.d. 14 september 2006

8. Marokkaanse jeugd beleeft generatiecrisis

Door onze redacteur Froukje Santing
'Veel jonge moslims zoeken volgens de onderzoekers aansluiting bij de Nederlandse samenleving, maar voelen zich achtergesteld door het negatieve klimaat over de islam. Dat geldt niet alleen voor radicale, maar ook voor democratisch ingestelde jongeren.'

Bron: NRC
Deeplink:

 • www.nrc.nl/binnenland/article348861.ece
 • Nu volgt een alarmerend citaat uit een bekende homosite.

  8.1. 40% Marokkaanse jeugd tegen westerse normen | De weg kwijt

  Geen nieuw nieuws, maar ja... Het blijft uitkijken met die gassies. Deze reactie op de Gaykrant vond ik overigens wel leuk: 40% Marokkaanse jeugd tegen westerse normen. Maar natuurlijk niet tegen westerse alcohol, westerse uitkeringen en westerse straffen.
  Veertig procent van de Marokkaanse jongeren in Nederland staat negatief tegenover westerse normen zoals onze liberale opvattingen over homoseksualiteit en wijst de democratie af. (Bron: Gaykrant, 06-14/15:55)

  Ziehier de online reactie van een anti-Marokkaanse Hollander, die zich Erik noemt, gepost op 24 juni 2006:

  'het lijkt me dan logisch dat deze in Nederland geboren ?jongeren samen met hun anti Nederland stemming gewoon lekker in Marokko gaan wonen zonder Nederlands geld probleem opgelost misschien moeten ze eens leven in dat land waar de straffen hoger zijn dan hier er geen of weinig sociale zekerheden zijn en geen mobiel netwerk zoals we die hier kennen misschien gaan ze dan Nederland eens waarderen wat het voor hun betekent zou kunnen hebben'

  Bron: HOMO.blieb.nl

 • http://homo.blieb.nl/article/homo
 • 9. Islam is killing
  Ik krijg regelmatig onderstaande tekst toegemaild over de befaamde islam:

  Islam is synonymous with killing, murder, assassination, rape, gang rape, loot, plunder, loot, betrayal, cheat, kidnap, highjack, sabotage, homosexuality, harem, concubines, torture, beheading, suicide bombers, destroying temples, universities, libraries, centres of arts and exillence, infighting, inbreeding, infiltration, noncooperation, attack on other nations, increase population to dominate, give call for Jihad for personal, regional, national and international Muslim problems against Kafirs and is against freedom and democracy and keeps women as slaves and cannot live in peace even with Muslims so riots and killing goes on between SHIA AND SUNNIS.

  Bron citaat: tientallen hindu websites en groups.

  Hallo Marokkanen, hoe gaat het?

  Antwoord in een simpele zin:

  'Het gaat hartstikke slecht met onze dierbare Marokkaanse medelanders'.

  10. Zijn Marokkanen hier zelf schuldig aan? Is het hun eigen schuld?

  Ten dele ja, omdat zij zelf kiezen voor een agressieve islamitische geloofsidentiteit en verder geen reet doen aan hun ontwikkeling tot gerespecteerde bewoners van Nederland.

  Ten dele nee, omdat men een haatbeeld projecteert op de hele Marokkaanse bevolking, die daarna geen andere keus heeft dan zich te gedragen conform dit negatief verwachtingspatroon. De hele Nederlandse samenleving maakt deze fout en stigmatiseert de Marokkanen categorisch.

  Door de islam geloven Marokkanen in de ongelijkheid tussen rassen en volkeren en isoleren zich van de hele wereld, door op een koranisch eilandje te gaan wonen in een dominant Westerse wereld. Marokkanen geloven niet in gelijkheid en kunnen hierom niet normaal meedoen met de Nederlandse samenleving.

  11. Nu volgt wat psychologische theorie.

  Hoofdstelling van dit repliek over de campagne van de Raad van Europa:

  12. Stelling 1 (uit doc WFOR1205)

  'Extremisme, haat en intolerantie ontstaan door een onverzadigde basisidentiteit'

  Analyse en uitleg van stelling 1
  De basisidentiteit ontwikkelt zich in de vroege kinderjaren, onder invloed van de opvoeding, de moedertaal, woordenschat, aangeleerde normen en waarden en vooral door het religieuze milieu waarin het kind opgroeit. Kinderen leren vooral van hun directe leefomgeving en hebben behoefte aan persoonlijke kontakten. Ouders en opvoeders dragen direct en indirect hun hele stelsel van normen, waarden, geloof en vooroordelen over aan hun kinderen, gedurende een vrij intensieve continue contactperiode van bijna 16 jaar, tot het moment waarop de jonge tiener zelf en op eigen risico de boze buitenwereld gaat verkennen. Bij contactbreuk tussen ouders en kinderen door echtscheidingen of overlijden is de contactperiode korter en dit is feitelijk juist gunstiger voor de ontwikkeling van een bredere basisidentiteit bij het jonge kind, omdat er meestal tientallen surrogaatouder figuren ontstaan in diens leven.

  13. Invloed segregatie in Nederland
  Door de explosieve segregatie (letterlijk vorming van sociaal-etnisch-maatschappelijke kasten) is een groot deel van de volwassenen uit etnische en lagere klasse milieus in een sociaal-maatschappelijk isolement beland. Door de toegenomen armoede en werkdruk is er zelfs geen tijd om een volwaardige opvoeding en vorming te bieden aan de eigen kinderen. Vrij veel kinderen uit deze milieus worden verwaarloosd of opgevoed door de laagwaardige televisiecultuur en ontwikkelen een onverzadigde basisidentiteit, met minimale correctiemechanismen. Als zij uiteindelijk tieners zijn, dan zitten zij met een ontzettend groot probleem, want een onverzadigde basisidentiteit is van nature heel instabiel en is lineair geschakeld met simpele operators.

  14. Islamitische anti-identiteit
  De islamitische basisidentiteit is bovendien sterk afhankelijk van een anti-identiteit, wat bewust aangeduid wordt met termen zoals kaffir, ongelovige, haram, zondaren, dwalenden, varkensvleeseters, beeldenaanbidders en nog vele andere Arabisch klinkende haattermen. Veel kinderen uit islamitische gezinnen beschikken over een onverzadigde basisidentiteit en een heel sterke anti-identiteit, als zij de tienerfase bereiken en kunnen dan heel makkelijk ontsporen in een samenleving waar men vooral de nadruk legt op feitenkennis, wetenschap en continue kennisontwikkeling. Het oude vertrouwde kleinzielige islam kinderwereldje van thuis stort dan grondig in elkaar. Wat kan er dan gebeuren?

  Eerste mogelijkheid is een radicale ruk naar de islam, om de veilige wereld van de paplepel en de wieg te herbeleven en om zogenaamd gelijkwaardig en even sterk te worden als de boze buitenwereld. Door de instabiliteit van de eigen onverzadigde basisidentiteit is deze radicale ruk naar de islam uit de peuterjaren heel simpel te verwezenlijken. Dan wordt het isolement niet doorbroken en dan is er geen extra energie nodig om door te groeien en pijn te lijden.

  15. Niveaus van moslimzijn
  In mijn boek over de koran zijn alle niveaus van moslimzijn opgesomd.

  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 1 of 125
  Koran: verbieden of Herschrijven?
  De gids voor geweldloze deïslamisering

  Hele boek is gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand.

  Link naar boek koran

 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • 16. Hoe raakt een basisidentiteit verzadigd?

  Volgens de Indiase goeroe Shri Sathya Sai Baba is geestelijke groei de beste manier om innerlijke pijn en onvolgroeidheid op te lossen. Hiervoor is het noodzakelijk om sattvische lectuur (zuivere teksten, in geaardheid goedheid) te consumeren, om je geest gezonder te maken, precies zoals satthvisch voedsel je materiele lichaam gezond houdt.

  Ik zou Marokkanen en alle overige intolerante moslims aanbevelen om alle boeken van deze goeroe te kopen en te bestuderen en om zelf Sai devotee te worden. Het Hindoeïsme is misschien toch de redding voor al onze dierbare Marokkanen, die nu ontspoort zijn en overal gediscrimineerd worden. Zij kunnen hun problemen zelf oplossen, omdat ook zij geschapen zijn door Altecrea in mijn huidige micro-schepping. Uitsluiting van Marokkanen kan doorbroken worden.

  Vooral dit boek beveel ik aan:
  Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland, Sai Baba over de Bhagavad Gita, vert uit Eng., Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, tweede druk 1993.
  Te koop in heel Nederland.

  Dit boek heeft mijn leven totaal veranderd en mijn basisidentiteit op mysterieuze wijze verzadigd. Door mijn opvoeding tot radicale moslim weet ik nu alles over de problematiek van de islam en de koranische haatdoctrine. In principe keurt Allah het niet af als een moslim zich bekeert tot het Hindoeïsme, omdat Allah perfect is en nooit enige fout heeft gemaakt. Allah is een broertje van Krishna, Hanuman en Laxmi en leeft in dezelfde spirituele dimensie als alle overige Hindoe goden en godinnen. Allah is perfect, maar moslims zijn verdorven en het niet waard om in Allahloka (spirituele planeet van Allah) te verblijven na dit leven vol vervuiling en zonden.

  17. Ongelijkheid bij Afro-volkeren

  Elke neger typeer ik als een Afro-mens. De haat tegen Afro-mensen is wereldwijd behoorlijk groot. Het lijkt er sterk op dat men negers nergens ter wereld als gelijkwaardige medeburgers beschouwd en hen overal radicaal uitsluit en keihard discrimineert. Pas na 1965 werden de discriminerende rassenwetten afgeschaft in de Verenigde Staten van Amerika (USA), maar tot op heden worden negers daar ongelijkwaardig behandeld. Ook in Europa is dit niet anders. Wat zijn de oorzaken van negerhaat?

  Opmerkelijk is dat Afro-volkeren niet over een eigen taal, cultuur, geloof, wetgeving en literaire traditie beschikken, waarnaar zij met enige trots naar kunnen verwijzen. Er zijn geen beroemde historische negers of Afrikanen bekend, die iets hebben gepresteerd op intellectueel, wetenschappelijk of geestelijk gebied. Dit heeft vergaande gevolgen voor het gedrag en de basisidentiteit van hedendaagse negers en Afrikanen.

  De meeste negers uit ons heden identificeren zich uitsluitend met hun materiele lichaam en baseren hun hele basisidentiteit op hun Afro-genen of vaak op vreemde Afro-haarstijlen. Dit is geen geloof en het zorgt voor een normloos, seksistisch en materialistisch wereldbeeld. Het zorgt er wel voor dat veel negers probleemloos assimileren in elke dominante meerderheidscultuur, maar toch helaas vaak aan de rand van de samenleving terecht komen. De Afro-cultuur heeft in feite geen normen en waarden. In de Afro-literatuur kan er een heel sterke zelfhaat geconstateerd worden voor alles wat er enigszins Afro-achtig uitziet. Men neigt zelfs naar extreme seksualisering van elk mens met Afro-genen en vaak gedragen Afro-volkeren zich conform het negatief en eerloos beeld van de andere rassen en volkeren. Overal heeft de neger hierom een slechte naam en participeert nergens volwaardig in de maatschappij.

  Door het feit dat vrijwel alle landen met een aanzienlijke Afro-bevolking armoedig en onderontwikkeld zijn wordt de basisidentiteit van negers en Afro-volkeren behoorlijk aangetast, met minderwaardigheid, incompetentie, zelfhaat en zelfverachting. Negers hebben vrijwel niets gepresteerd in ons heden en schreeuwen de hele dag om hulp van de internationale wereldgemeenschap, zonder zelf hard te werken aan hun vooruitgang en verzelfstandiging. Ook bestrijden zij de negatieve beelden jegens negers niet actief.

  18. Negerzoenen, toch positief
  Het beroemde koekje, de negerzoenen, is onder druk van Afro-activisten nu afgeschaft, maar de vraag blijft of het nou echt een discriminerend symbool was. Op zich zouden deze Afro-activisten het bedrijf dat negerzoenen maakt, toch beter kunnen opkopen, om het uit te breiden en om zo flink wat geld te verdienen met dit Afro-produkt. Een lekker Afro-koekje kan toch geen kwaad. Negers moeten in feite meer gaan doen aan Afro-marketing en proberen om grof geld te verdienen met nieuwe Afro-produkten. De Afro-commercie kan winstgevend zijn, net als befaamde Amerikaanse producten, bijvoorbeeld Mcdonalds, Coca cola, big Mac, Intel, enz. Amerikanen buiten juist producten met een racistisch Amerikaans tintje volledig uit en verdienen er grof geld mee. Hier moeten negers iets van leren en niet zeuren dat zij gediscrimineerd worden en niets waard zijn. De fighting power van negers is ver onder de internationale maat en zij moeten hier zelf iets aan veranderen. Investeren in kennis, menswaarde (Afro-human capital) en nieuwe organisaties is iets wat zij nog moeten leren.

  19. Intelligentiequotiënt van Afro-mensen

  Ik geloof niet dat het intelligentiequotiënt van Afro-mensen veel lager is dan van de andere rassen. De verschillen bij Westerse IQ testen ontstaan vaak door een verschillend cultureel en maatschappelijk referentiekader. De lage en ondermaatse prestaties van negers ontstaan vaker door een te lage inzet, een negatief zelfbeeld, het ontbreken van enig streven naar maximale benutting van talent en kennis en door discriminatie van negers onderling. Negers zelf willen vaak niet met elkaar samenwerken om iets groots op te bouwen en breken elkaar af, als domme krabben in een riool. Hierom hebben zij nog niet veel bereikt in ons heden, maar dat kan altijd ooit veranderen in de verre toekomst. Een intelligent wezen moet immers door blijven strijden en tijdens een dieptepunt een heilige oorlog ontketenen, om zich te bewapenen en om machtiger te worden.

  20. Racisme van linkse blanke hoerige Socialisten en feministen

  In haar beruchte vaginaboek schrijft seksuoloog Goedele Liekens het volgende:

  Begin citaat pagina 180:

  'Grote neger (uit hoofdstukken over 'Vrijen met jezelf')

  Niets is leuker dan volop je fantasie te gebruiken als je masturbeert. Wil je het dolgraag een keer doen met een welgeschapen zwarte reus, met je baas, de postbode, - nee twee postbodes, Robbie Williams of Helmut Lotti? Gooi alle remmen los en beleef je favoriete seksfantasie. Vaak veel leuker en waarschijnlijk ook veiliger dan ze in realiteit om te zetten. Een andere manier om in the mood te komen, is het lezen van erotische verhalen. Je kunt ook naar pornofilms kijken of al de favoriete fantasieën van andere vrouwen lezen. (Nancy Friday was een pionier met haar boeken). Als je niet van het pure gerampetamp houdt, koop dan video's of dvd's die speciaal voor vrouwen zijn bestemd. Op het internet vind je een aantal sites die erotische verhalen en fantasieën voor vrouwen bieden.'
  (Einde citaat)

  Bron:
  Goedele Liekens, "Het vaginaboek", Standaard Uitgeverij NV, Antwerpen, vierde druk december 2005.
  Dit boek kan je bestellen bij proxis.com in België voor een heel lage prijs.
  Zie url:

 • www.proxis.com
 • 21. Racisme van Goedele Liekens

  Het is opvallend dat Afro-activisten geen rechtszaak hebben aangespannen tegen Goedele Liekens wegens racisme en stigmatisering van negers. Haar vaginaboek werd vier keer herdrukt in 2005 en is een bestseller geworden, ondanks al dit racisme erin. Zijn negers soms toch dolgelukkig dat zij gestigmatiseerd worden tot domme zwarten met een grote lul? Lijkt op Afro-commercie, maar dan met een puur seksueel tintje. Blanke en Aziatische mannen die dit lezen gaan haast automatisch de neger haten en hierom versterkt Goedele Liekens het racisme en de discriminatie tegen negers. Zeker een kwalijke zaak.

  22. De slappe negerlul
  Vrouwen schijnen juist te genieten van een harde penis met een grote kop. Negers hebben echter vaak een grote slappe vleeslul met een lage erectiefactor. In slappe toestand is de penis van een neger best groot, maar het wordt niet groter bij seksuele opwinding. Hierom heeft een neger niet veel te bieden aan vrouwen als het om seks gaat. De meeste meisjes dumpen een neger vrij snel na enkele seksuele experimenten, omdat de seks met negers niet aan de hoge verwachtingen voldoet. De meeste meisjes genieten er niet altijd van om ruw opengescheurd te worden door een man met een groot, dik geslachtsorgaan, want dan zitten zij vele weken met een pijnlijke, brandende vagina. Kennelijk zijn negers juist slechte minnaars, vooral doordat vrij weinig vrouwen willen trouwen en settelen met een neger.

  Vrouwen worden vaker verliefd op het oermannelijk karakter, geloof, intelligentie en zelfvertrouwen van een man en letten niet zo sterk op een grote lul. Goedele Liekens snapt dus zelf niet veel van de vrouwelijke liefdesperikelen, en beseft vooral niet dat de meerderheid van de vrouwen niet vaginaal of clitoraal georiënteerd is en vooral niet houdt van perversiteiten. Het seksisme van vrouwen valt dus zwaar tegen. Volgens de koran is een oversekste of clitorale vrouw niet geschikt voor de voortplanting, behoorlijk ongehoorzaam, en komt bijna altijd in de koranische hel terecht, zoals Mohammed openbaarde aan zijn islamitische soldaten.

  23. Ongelijkheid bij de blanke jongeren, o.a. Lonsdale activisten
  Blanke jongeren zijn nu in een verliezersrol beland, vooral doordat de linkse socialisten alles van hen afgepakt hebben. De blanke krijgt nu overal de schuld van en is overal de grote boeman geworden. Dit is een heel moeilijke toestand om met jezelf gelukkig te zijn. Vluchten in drank, drugs of seks is dan een heel gemakkelijke oplossing. Waar moet je als blanke jongere nog naar toe in een zwarte wereld? De hele blanke identiteit is verloren gegaan en alle tradities en vormen van cultuur zijn gedumpt door de socialisten. Waar moet de blanke jongere dan voor leven? Wat is eigenlijk blank zijn in onze tijd?

  24. Mein Kampf, slecht voor Germanen
  Voor mij is iemand Germaans als hsij tot het kaukasische ras behoort en gelooft in de vele Germaanse goden van het voorchristelijk Europa. Een doorsnee blanke is dus niet direct een Germaan in deze definitie. Een Germaan moet geloven in Thor, Odin, Freya, en de vele andere Germaanse goden als zeta-entiteiten hebben in hsijn bewustzijn. De oude Asatru religie is nu flink in opkomst en er worden velen bekeerd tot dit geloof. Dit is een positieve ontwikkeling. Hoe zit het met Adolf Hitler en de Germanen?

  Adolf Hitler geloofde dat hij zelf de grote God was van het Duitse volk en geloofde dat Ariërs het enige uitverkoren volk van Europa waren. Joden hadden echter te veel macht en hierom koos Adolf Hitler hen als zondebok in zijn nazistische propaganda campagnes in heel Europa. Het is heel triest en hard om te beseffen dat bijna alle christelijke landen aanvankelijk de anti-joodse houding van Adolf Hitler en zijn nazi aanhangers gewoon steunden en gevluchte joden geen asiel gaven. Europa had eerst vriendschap met Adolf Hitler en stond dus ook achter de nazi idealen tot 1940.

  25. Maar ja, wat is nu de waarheid over Adolf Hitler?
  Het is vrij normaal dat een ontredderd en verarmd volk opeens vlucht in een waandenkbeeld en een heilbrenger kiest, als een stelletje domme lammetjes. Dit is al eerder gebeurd in de geschiedenis. Hitler is dus niet bijzonder. Het woord Ariër komt oorspronkelijk uit het Sanskriet woord Aryan en betekent nobel, rechtschapen, zuiver, rechtvaardig en goedgezind. In de Vedische geschriften heeft dit niets met een bepaald ras of volk te maken. Ook een neger kan arische karaktertrekken hebben, conform de abstracte definitie. Helaas heeft Adolf Hitler dit woord een nieuwe historische betekenis gegeven en ontketende een Joodse Holocaust.

  Veel lonsdale jongeren voelen een sympathie voor Adolf Hitler, zonder verder na te denken. Hitler vernietigde feitelijk de dominantie van het blanke ras na 400 jaar kolonialisme en sloot zelfs een militair pact met een niet-blank en niet-arisch volk, de fiere Japanners. Dit is volledig in strijd met zijn eigen rassenleer en Übermensch principes. Hierom is Hitler voor mij een zuivere karmische ontwikkeling in de geschiedenis van de mensheid. Adolf Hitler is het harde bewijs dat karma geen fantasie is, maar een keihard wetenschappelijk feit.

  Dit is nader uitgewerkt en onderzocht in onderstaande tekst.

 • Adolf Hitler is de messias van de Joden
 • Zie ook mijn boek:

 • (boek) Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2
  A4 pages=267 / Words=110.729 / Epages= 87

 • 26. Antisemitisme is een heel ernstig probleem

  Jodenhaat is misschien het grootste probleem van onwetende burgers in ons tijdperk. Kijk eens naar de feiten. Heel veel uitvindingen in de Europese wetenschappelijke geschiedenis zijn gedaan door volbloed Joden en iedereen profiteert nu hiervan. Is het hierom niet totaal hypocriet om wel te willen profiteren van de kennis van Joden, maar hen toch te haten? Denk hier eens zelf over na. In jouw eigen televisie thuis zit heel veel Joodse technologie en je moet hen hiervoor juist bedanken. Jouw hele luxe leventje van nu in de Nederlandse welvaartsstaat is mede mogelijk gemaakt door de noeste denkarbeid van vele duizenden Joodse wetenschappers en ingenieurs. Ook moslims moeten dit goed beseffen, omdat antisemitisme nu vooral leeft onder moslims wereldwijd. Men moet de Joodse minderheid (nauwelijks twintig miljoen mensen) op onze planeet veel beter gaan behandelen, omdat hun bijdrage aan de welvaartsgroei bovengemiddeld is. Waardeer een volk vooral om haar kennis en nijverheid en wees objectief.

  27. Spirituele gelijkheid bij Hindoes

  Een van de mooiste boeken in het Engels over het Hindoeïsme is hieronder vermeld.

  Linda Johnsen, "The complete idiot's guide to Hinduism", Alpha books, USA, 2002, 408 pages, nicely illustrated.

  Dit boek kan je bestellen bij proxis.com in België voor een heel lage prijs.
  Zie url:

 • www.proxis.com
 • 27. India is hypermulticultureel
  In het Hindoeïsme zijn er bijna 33 miljoen religieuze stromingen en sekten. Maar opmerkelijk is dat Hindoes onderling geen oorlogen voeren en elkaar laten leven. India heeft feitelijk bijna 80.000 culturen en is hypermulticultureel. Toch leeft iedereen netjes en vredelievend samen in dit land met bijna 1,1 miljard mensen van alle rassen. India is dus heel bijzonder. De enige groep die rotzooi trapt en bommen gooit in India is de onderontwikkelde randgroep van fundamentalistische moslims, maar die zijn ver in de minderheid en zijn gedoemd om uit te sterven. Elk etnische groep die niet netjes kan samenleven met andere volkeren zal eens totaal ten onder gaan. Er is een grote meerderheid van islamieten in India, die heel vreedzaam samenleven met iedereen en de echte islam het beste begrijpen. De echte islam was oorspronkelijk juist een gelijkheids ideaal in de hele Arabische wereld en kreeg hierom veel aanhang onder lagere klassen en kasten. Nu in ons tijdperk is de islam bijna ontspoord en vervallen tot een onduidelijk en terroristisch geloof, zonder enig gelijkheidsstreven. Hierom is er behoefte aan een islamitische Renaissance.

  28. Hindoeïsme is futuristisch
  Spirituele groei staat centraal in het Hindoeïsme. Voelen dat je een deel bent van en een eenheid vormt met al het leven in het universum is een van de mooiste bewustzijnsniveaus van een Hindoe, die streeft naar spirituele perfectie. Spirituele eenheid is eigenlijk de basisgedachte in het hele Hindoeïsme. Zie de ander in jezelf en kijk met je derde oog naar de wereld. Dit is wat yogi's, swami's en rishis zeggen tegen iedereen, ongeacht ras, geloof, politieke overtuiging of geaardheid. Het Hindoeïsme beschouw ik, als Hindoe fundamentalist, als de beste oplossing voor alle problemen op aarde en hierom moet de hele wereld zich radicaal bekeren tot dit futuristisch geloof, dat wereldvrede zal brengen, zonder een wereldoorlog, laatste oordeel of een bloedig bijbels Armageddon. Hindoes leven en laten leven en dit is de oerkracht van de Hindoe Dharm. Wordt dus vandaag nog Hindoe of leer te leven en te denken als een Hindoe. Lever je bijdrage aan een vreedzame wereld door het eerst zelf te doen. Groei innerlijk en ontdek het immense spirituele universum van de Hindoewereld, die in de toekomst voor een perfecte en vredevolle wereld zal zorgen, door het zelf te doen.

  29. Groot Europa gedachte of het Vierde Duizendjarige nazi Rijk

  Hier volgt nu een lang citaat uit de website van de Raad van Europa.

  (begin citaat)

  30. (citaat) De Raad van Europa in vogelvlucht

  Oorsprong en leden
  De Raad van Europa, de oudste (1949) politieke organisatie van het continent:
  o brengt 46 landen samen, waaronder 21 staten in Centraal- en Oost- Europa, heeft van nog twee andere landen een aanvraag voor lidmaatschap ontvangen (Wit-Rusland en Montenegro) en heeft de status van waarnemer toegekend aan 5 andere staten (Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan en Mexico),
  o onderscheidt zich van de Europese Unie van de "25", maar geen enkel land is ooit tot de Unie toegetreden zonder eerst lid te zijn geworden van de Raad van Europa,
  o heeft zijn zetel in Straatsburg (Frankrijk).

  Doelstellingen
  De Raad van Europa werd opgericht om:
  o de rechten van de mens, de parlementaire democratie en de rechtsstaat te verdedigen;
  o op Europees niveau verdragen te sluiten teneinde de maatschappelijke en juridische praktijken in de lidstaten met elkaar in overeenstemming te brengen;
  o de bewustwording te bevorderen van een Europese identiteit die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden en uitstijgt boven culturele verschillen.
  Sinds 1989 zijn de belangrijkste taken van de Raad:
  o fungeren als politiek anker voor en hoeder van de mensenrechten voor de postcommunistische democratieën in Europa;
  o ondersteunen van de landen in Centraal- en Oost-Europa bij het parallel aan economische hervormingen uitvoeren en versterken van politieke, wettelijke en grondwettelijke hervormingen;
  o beschikbaar stellen van kennis op het gebied van mensenrechten, lokale democratie, onderwijs, cultuur en milieu.
  Politieke doelstellingen

  Tijdens de Top van Wenen in oktober 1993 formuleerde de Raad van Europa nieuwe politieke doelstellingen. De staatshoofden en regeringsleiders kwamen overeen dat de Raad van Europa de rol moest vervullen van hoeder van de democratische veiligheid, gebaseerd op de rechten van de mens, democratie en de rechtsstaat. Democratische veiligheid is een wezenlijke aanvulling op militaire veiligheid en een absolute voorwaarde voor vrede en stabiliteit in Europa.

  Tijdens de Top van Straatsburg in oktober 1997 namen de staatshoofden en regeringsleiders een actieplan aan ter versterking van het werk van de Raad van Europa op vier gebieden: democratie en mensenrechten, sociale cohesie, veiligheid van de burgers en democratische waarden en culturele verscheidenheid.

  Op 16 en 17 mei 2005 waren Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor de derde Top van de Raad van Europa in Warschau. Deze werd afgesloten met een politieke verklaring en een actieplan waarin de belangrijkste taken van de Raad van Europa voor de komende jaren werden vastgelegd:
  o bevorderen van de gemeenschappelijke fundamentele waarden met betrekking tot de rechten van de mens, de rechtsstaat en democratie;
  o versterken van de veiligheid van Europese burgers, met name door de bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad en mensenhandel;
  o stimuleren van samenwerking met andere internationale en Europese organisaties.

  De organisatie blijft streven naar uitbreiding en versterking van de controle op de naleving van de verplichtingen en verbintenissen die de lidstaten bij hun toetreding zijn aangegaan.

  Hoe gaat de Raad te werk?
  De belangrijkste organen van de Raad van Europa zijn:
  o het Comité van Ministers, bestaande uit de 46 ministers van Buitenlandse Zaken of hun in Straatsburg gevestigde afgevaardigden (ambassadeurs/permanent vertegenwoordigers). Het is het besluitvormingsorgaan van de organisatie.
  o de Parlementaire Vergadering waarin 630 leden zitting hebben (315 afgevaardigden en hun 315 plaatsvervangers), gekozen uit 46 nationale parlementen, alsmede speciale genodigden afkomstig uit de parlementen van de kandidaat-lidstaten. Voorzitter van de Vergadering is momenteel René van der Linden (Nederland).
  o het Congres van lokale en regionale overheden, bestaande uit een Kamer voor de lokale overheden en een Kamer voor de regio's. Het Congres wordt momenteel voorgezeten door Halvdan Skard (Noorwegen) ;
  o het Secretariaat-Generaal, waar zo'n 1800 ambtenaren werkzaam zijn. Het Secretariaat staat sinds september 2004 onder leiding van Secretaris-Generaal Terry Davis (Verenigd Koninkrijk), voormalig vice-voorzitter van de Parlementaire Vergadering en voormalig voorzitter van de Socialistische Groep van de Vergadering.

  Gewone begroting
  190.148.800 Euro in 2006.

  Enkele wapenfeiten
  o 200 bindende Europese verdragen of conventies, waarvan er vele open staan voor toetreding door niet-lidstaten, over onderwerpen variërend van mensenrechten tot de strijd tegen de georganiseerde misdaad en van de voorkoming van foltering tot gegevensbescherming en culturele samenwerking.
  o Aanbevelingen aan regeringen met beleidsrichtlijnen op het gebied van recht, gezondheid, media, onderwijs, cultuur en sport.

  Pan-Europese dimensie
  Met de toetreding van 21 Centraal- en Oost-Europese landen sinds november 1990 heeft de Raad van Europa een pan-Europese dimensie gekregen en kan hij zich met recht dé organisatie van Groot Europa noemen.
  30.05.2006

  Lidstaten en hun vertegenwoordiging
  Albanië (4), Andorra (2), Armenië (4), Azerbeidzjan (6), België (7), Bosnië-Herzegovina (5), Bulgarije (6), Cyprus (3), Denemarken (5), "de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië" (3), Duitsland (18), Estland (3), Finland (5), Frankrijk (18), Georgië (5), Griekenland (7), Hongarije (7), Ierland (4), IJsland (3), Italië (18), Kroatië (5), Letland (3), Liechtenstein (2), Litouwen (4), Luxemburg (3), Malta (3), Moldavië (5), Monaco (2), Nederland (7), Noorwegen (5), Oekraïne (12), Oostenrijk (6), Polen (12), Portugal (7), Roemenië (10), Russische Federatie (18), San Marino (2), Servië en Montenegro (7), Slovenië (3), Slowakije (5), Spanje (12), Tsjechië (7), Turkije (12), Verenigd Koninkrijk (18), Zweden (6), Zwitserland (6).

  Status van waarnemer
  De parlementen van Canada, Israël en Mexico hebben de status van waarnemer bij de Parlementaire Vergadering.

  Status van bijzonder genodigde
  De status van bijzonder genodigde van het parlement van Wit-Rusland werd op 13 januari 1997 opgeschort.


  (einde citaat)

  Bron: website Raad van Europa

 • http://www.coe.int/t/nl/com/about_coe
 • 31. Commentaar Groot Europa of Duizendjarig Arisch Rijk

  De Groot Europa gedachte is niets anders dan de doctrine van een Duizendjarig Arisch Rijk, precies zoals Adolf Hitler verkondigde. In feite is dit het bewijs dat er neonazistische figuren in de Europese Unie zitten. Feit is dat de Europese Unie nu harder werkt aan het uitbuiten en onderdrukken van alle gekleurde en zwarte volkeren en hierom haar eigen graf aan het graven is. Er moet ook een Pan Afro doctrine komen en een Pan Aziatische militaire macht om de agressie van een Groot Europa in te dammen en om de neokoloniale uitbuiting door Europa radicaal te bestrijden.

  32. Nazistische indoctrinatiecampagne Raad van Europa
  Het klinkt allemaal zo simpel en kinderlijk wat de Raad van Europa nu aan het doen is.

  Hier volgt een citaat uit website van RADAR:
  In het kader van de Europese All different, all equal campagne organiseren RADAR, Nationale Jeugdraad en Rotterdamse Jongerenraad een jongerendebat en een hiphopbattle.

  Op vrijdag 8 december van 19.00 tot 23.00 uur, een jongerdebat over discriminatie. Thema's : zullen zijn deurbeleid bij discotheken, de arbeidsmarkt, discriminatie van vrouwen en jongeren versus politie.
  Met medewerking van ondermeer Een NL voorman Marco Pastors, wethouder Orhan Kaya, CNV Jongeren en de politie Rotterdam Rijnmond.
  Locatie: InHolland, Posthumalaan 90, Rotterdam
  Gratis toegang

  Meer info hierover zie deze link:

 • http://www.radar.nl/read/5511
 • De hele campagne 'All different, all equal' heeft een nazistisch karakter als het beter geanalyseerd wordt. Het klinkt in mijn oren zo kinderlijk. Een of andere hoge blanke politicus heeft dit alles bedacht en investeert er nu miljarden in. Opmerkelijk is dat men niet praat over islam, hindoeïsme, boeddhisme en Jainisme, maar net doet alsof dit niet bestaat in de Europese Unie. Ziehier de oude Europese 'blanke' superioriteitswaanzin waarin alles van zwarten en kleurlingen ontkend en doodgezwegen wordt. De oude struisvogelpolitiek is nog niet verdwenen. Hierom is het logisch om te verwachten dat deze hele campagne zal mislukken en gewoon geouwehoer zal zijn als het voorbij is. Waarom verzwijgt men alles van zwarten en kleurlingen in Groot Europa? Waarom zwijgt men mij dood, ondanks mijn publicaties op mijn website? Mag alleen een blanke het woord voeren in Groot Europa? Is Groot Europa niet het Vierde Nazi imperium op aarde?


  33. Wetenschappelijke stellingen voor discussies

  1. Erkenning van de multiculturele samenleving, dus van heterogeniteit, leidt altijd tot ondersteuning van en een voedingsbodem voor ongelijkheid en dit resulteert altijd in discriminerende milieu's, omstandigheden, werksfeer en wetten.

  2. Afschaffing van de multikul is een dictatoriaal proces van homogenisering en dit laatste kan alleen door dwangmatige assimilatie, ook genetisch van de minderheids groepen, eventueel gepaard gaande met massaverkrachting van etnische minderheden, precies zoals in Pakistan gedaan wordt met Hindoemeisjes.

  3. Meisjes en vrouwen zijn het beste zichtbare meetinstrument van homogenisering, pluriformiteit en multiculturalisering. Hierbij zijn de meetfactoren: roklengte, blootfactor, seksuele moraal, huwelijkse moraal, schaamtegrens meisjes, naaibaarheid, kookkunst, maagdelijkheidnorm, eerbaarheid en baarbereidheid; als alle rokken in het land even lang of kort zijn dan is er sprake van een homogene cultuur.

  4. Seksuele waarden en normen van meisjes en vrouwen zijn vaste ijkpunten in elk geloof en culturele traditie. In theorie is de vagina hierom het begin en eindpunt van elk geloof, elke cultuur, elke ethische norm en elke traditie.

  5. Gelijkheid en ongelijkheid beginnen en eindigen bij de rekbare vagina.

  6. Het begrip Afro-europeaan is een contradictio in terminis, omdat een neger nooit een Europeaan kan zijn.

  34. Conclusies

  Feit is dat de ongelijkheid in de Europese Unie juist toegenomen is, sedert de invoering van de euro. Het percentage burgers die niet meer rond kunnen komen is in Nederland nu al toegenomen tot 25 procent. Tien procent van de bevolking van Nederland leeft al onder de armoedegrens en het zal toenemen, volgens prognoses van economische experts. Waar praat men nog over? Allemaal water naar zee dragen.

  Feit is dat het racisme en de discriminatie juist ontzettend toegenomen zijn in alle Europese landen. De opkomst van extreemrechts is hier een keihard bewijs van, maar ook de religieuze radicalisering van Hindoes, moslims, boeddhisten, christelijke splintergroepen en Joden. Internet werkt hierbij als een turbo en men kan hier bijna niets tegen doen. Zal de hele Europese Unie hierdoor roemloos ten onder gaan?

  Feit is dat de 'blanke' jeugd goed begrijpt hoe slecht het gaat en massaal vlucht in seks, drugs, alcohol, gokken en andere zelfdestructies, omdat de politici hier niets tegen kunnen doen. De jeugd van Europa heeft geen toekomst meer en erft over tien of twintig jaar een Europese Unie schuld van bijna:

  35. Staatsschuldenlast van de hele Europese Unie, 25 landen in 2005:

  Totaal BNP (GDP) : 10838 miljard euro
  Totale schuld percentages: 63,4
  Totale schuld in Euro : 6871 miljard euro, dus 6,871 biljoen euro

  Bron tekst:

 • Studierapport staatsschulden Europese Unie
 • 36. Vervolg conclusies

  Nou, over tien jaar zal deze schuld beslist toegenomen zijn tot 15 biljoen euro en de kans is dan zelfs groot dat de euro dan net als de dollar met zestig procent gedevalueerd zullen zijn ten opzichte van de vele Aziatische valuta (yen, roepia, yuan, enz.). Maar het mes snijdt dan aan tien kanten als het zover zal komen. Ook de koopkracht van de euro zal dan met zestig procent afnemen over tien jaar en dit zal een ramp zijn voor heel Europa, omdat de staatsschulden dan onbetaalbaar worden. Er kan dan een heel lange periode van hyperinflatie ontstaan van de euro en de dollar en er kan dan een heuse burgeroorlog uitbreken in een verarmd en vervallen Europa. Dit gebeurt nu al. Denk maar eens aan de rassenrellen in de verarmde Franse voorsteden, toen moslims en afrikanen amok maakten om de moord op twee Afrikaanse jongeren in 2005. In deze Franse steden is bijna de helft van de (niet-westerse) inwoners werkloos en verarmd.

  De campagne 'All different, all equal' is volgens mij verdoemd om totaal te mislukken, omdat men uitgaat van een simpele visie op de complexe rassenproblematiek in een multicultureel Europa. Ontkenning en uitsluiting lossen nooit iets op. Ook en vooral als de Raad van Europa, Nationale Jeugdraad en Radar mijn onderzoek, betoog en publicatie op internet hierover verzwijgen en negeren, omdat ik nu eenmaal een moeilijke en kritische hindoe ben, dan zal hun hele campagne zeker totaal mislukken.

  Inputs vanuit de kant van niet-westerse onderzoekers en denkers is noodzakelijk om de vele complexe problemen op te lossen, omdat het simpele blanke binaire brein dit nooit zal kunnen. 'Blanken' moeten nu de superioriteit van het Hindoebrein erkennen en een toontje lager gaan zingen, om hun totale ondergang te voorkomen. Geen enkele Hindoe zal ooit streven naar totale vernietiging van een ras, volk of etnische minderheid, omdat Hindoes geloven in de heilige mantra:

  'Leef en laat leven.'

  Citaten

  37. Citaat uit website van Nationale Jeugdraad
  All Different, All Equal
  De Nationale Jeugdraad voert campagne! En wel tegen alle soorten van discriminatie en intolerantie. Wij gaan voor gelijkheid en diversiteit, en daarbij betrekken we ALLE jongeren. Het maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt, of je gehandicapt bent, wel/geen bril of hoofddoekje draagt, of dat je een jongen of een meisje bent. We willen graag laten zien dat iedereen gelijk is, ook al zijn we allemaal anders.

  Binnenkort komen we naar jou toe, want ook jouw mening is hierbij belangrijk! Deze zomer zijn we al te vinden op een aantal grote muziekfestivals, waar we op een spectaculaire manier de All Different, All Equal-campagne gaan promoten. Naast de grote festivaltour kun je ons tegenkomen op jouw school, organiseren we hiphop/MC battles, politieke debatten bij jou in de buurt en veel meer.
  De All Different, All Equal-campagne duurt tot december 2007. Binnenkort kun je alles over de campagne terugvinden op

 • www.alldifferentallequal.nl
 • Je wordt ook door spotjes op televisie en radio op de hoogte gehouden. Zo weet je waar en wanneer je onze campagne tegenkomt.

  Wil je meer informatie? Mail dan naar sabrinazwartjes@jeugdraad.nl of maaikesierhuis@jeugdraad.nl of bel 030-2303575.
  De All Different, All Equal-campagne is een initiatief van de Raad van Europa. Gelijktijdig met Nederland wordt de campagne in alle landen in Europa gehouden, die zijn aangesloten bij deze organisatie.

  Bron: Website Nationale Jeugdraad

 • http://www.jeugdraad.nl
 • 38. Nuttige links

  Raad van Europa (Council of Europe)

 • http://www.coe.int

 • 39. Noot auteur overname tekst

  Overnemen of citeren uit bovenstaande tekst is zonder voorafgaande toestemming toegestaan, mits u de bron en auteursnaam vermeldt, alsvolgt:

  Auteur: Dewanand
  Bron: Kritisch Podium Dewanand
  url: http://www.dewanand.com

  Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved