Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Adolf Hitler is de messias van de Joden

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1164
Offerdatum   vrijdag 2 september 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Het Joodse volk heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van middeleeuws Christelijk Europa, maar is er niet voor beloond. Antisemitisme is iets wat nog steeds onderhuids leeft bij grote delen van de bevolking. Herinterpretatie van de Joodse geschiedenis is echter uiterst interessant, omdat er in theorie gesteld kan worden dat Adolf Hitler de messias is van de Joden.

  Elk volk op onze planeet speelt een eigen rol, die in zekere zin noodzakelijk is voor de overleving van de gehele mensheid. Deze holistische visie zal ik binnenkort uitwerken in een tekst over de complementaire rassentheorie. Nu lijkt het mij zinvol om de rol van het Joodse volk voor onze wereld eens te analyseren. Let wel: ik wil niet aanzetten tot jodenhaat of antisemitisme, want dat lijkt mij geen logische Hindoe Fundamentalistische doelstelling. Kritisch zijn over joden is noodzakelijk, omdat het een feit is dat het zionisme een gewelddadig en militaristisch karaker heeft en heel veel invloed uitoefent op mediaprocessen.

  De vrede van Versailles
  Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914 tot 1918) werden er vijf vredesverdragen ondertekend. Een van deze verdragen werd de Vrede van Versailles genoemd, en getekent op 28 juni 1919, precies vijf jaar na de moord op Frans Ferdinand, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, wat de directe aanleiding was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. (Bron: Wikipedia online. De vrije encyclopedie)

  In de bepalingen van de Vrede van Versailles werd het Duitse volk verplicht om zware herstelbetalingen te doen aan Frankrijk en andere Europese koloniale machten. Ook moest Duitsland gebied afstaan aan Frankrijk, Belgie en Polen. Het Rijnland werd verplicht gedemilitariseerd.

  In zijn boek Mein Kampf vermeldt Adolf Hitler dat de meerderheid van het Duitse volk in armoede en verbitterdheid leeft en dat de Duitse vrouwen en kinderen een heel moeilijk bestaan leiden. Hij vermeldt echter niet duidelijk hoe het zit met de Vrede van Versailles, maar geeft de schuld van alle ellende aan de Joodse elite, die de Duitse economie bijna volledig in haar macht had. Ik heb nog nooit een onbevooroordeelde analyse van de rol van de gemene Duitse Joden gelezen tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen.

  In feite is het zo dat de Joodse elite in Duitsland de discriminerende bepalingen van de Vrede van Versailles extreem heeft uitgebuit, om zichzelf te verrijken. Juist hierdoor ontstond er grote armoede en ellende bij de meerderheid van de Duitse arbeiders. Joseph Goebbels heeft vermeld dat de universitaire wereld totaal gedomineerd werd door Joodse academici en dat raszuivere Duitsers behoorlijk gediscrimineerd werden. Dit leidde tot zijn onvoorwaardelijke steun aan Adolf Hitler, die hier brood in zag en wraak wilde nemen op Joden. De vader van Adolf Hitler was immers doodgevroren, nadat een rijke Joodse huisjesmelker hem in de barre winter op straat had gegooid. Wraak op alle Joden was hierom een belangrijk motief van de jonge Hitler, die een buitengewone interesse toonde voor militaire operaties en politieke macht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de jonge Hitler een fanatieke soldaat, die het liefst aan het front streed en vaak gewond afgevoerd moest worden.

  Joods imperialisme
  Tijdens de koloniale tijd beheersten Joden het bankwezen in de grote Europese landen, omdat zij geen andere keus hadden. De vele Joodse organisaties en nationale netwerken in Europa hadden dankzij de Joodse eenheidscultuur hechte samenwerkingsverbanden opgebouwd en steunden elkaar om het Joodse volk te verrijken en te verzelfstandigen. Joden kwamen oorspronkelijk als immigranten in christelijk Europa en werden tien eeuwen lang zwaar onderdrukt en gediscrimineerd. Maar juist hierdoor leerden zij om loyaal samen te werken en om effectief zaken te doen.

  In feite waren Joodse bankiers en effectenhandelaars de grote profiteurs van de negerslavernij, welke bijna 300 jaar voortduurde. Een econoom heeft berekend dat de Nederlanders ruim 285 miljard euro verdienden aan de slavernij in Suriname. Het is echter onduidelijk hoeveel procent van dit bedrag terecht kwam in Joodse handen. Dit is kennelijk een taboe voor de historici. In ieder geval is het logisch dat Joden naar schatting minstens twee biljoen euro hebben verdiend dankzij de slavernij en het kolonialisme. Tot op heden hebben zij dit niet vergoed en geen spijt bekend aan de nabestaanden.

  Het barbaarse Jodendom
  Het Joodse geloof is gebaseerd op de levensverhalen en seksuele avontuurtjes van Abraham. In het heilige boek van de Joden is een binaire haatdoctrine uiteengezet, waarbij er meedogenloos gesteld wordt dat de (blanke) Joden het uitverkoren volk van God (Jahweh) zijn. Tijdens het bloedbad van Armageddon, als de Joodse messias terugkeert, zal God alle niet-joden uitmoorden en 144.000 raszuivere Joden uitkiezen om een koninkrijk te stichten op aarde. Als Armageddon morgen zou plaats vinden dan betekent dit dat er minstens vijf en een half miljard mensen door God moeten worden uitgemoord, om de wereld tot een paradijs te maken. Het is dus duidelijk dat de God uit de Joodse heilige boeken uiterst racistisch, bloeddorstig en ultra-fascistisch is. Ik vraag mij altijd af of echte zionisten voorstander zijn van zo een bloedbad op aarde. Hoe kan een intelligent mensachtig wezen in zoiets idoots geloven?

  Uiteindelijk compileerde Paulus na de dood van Jezus de bijbel en kopieerde de gehele Thorah in het oude testament, zonder enige fantasie of meditatie. Dankzij het werk van Paulus ontstond toen het christelijk geloof, wat leidde tot een bloedbad onder de Germanen, gekleurden en negers. Uiteindelijk moordden barbaarse heterosexuele mannelijke christenen minstens 200 miljoen mensen uit, tot de incarnatie van Messias Adolf Hitler.

  Islam is ook Abrahamitisch
  Mohammed is beinvloed door radicale Joden en Christenen in zijn jeugdjaren. Juist hierom baseerde hij zijn binaire haatdoctrine op de bijbel en de thorah van de Joden. Joden en christenen zijn mensen van het boek en hoeven niet direct vermoord of verkracht te worden, volgens de openbaringen van Mohammed. Uiteindelijk stichtte Mohammed de islam, wat leidde tot het ontstaan van moslims op onze planeet. Deze moslims moordden vervolgens minstens 250 miljoen mensen uit en gaan tot op heden door met hun bloeddorstige religieuze oorlog.

  Verschil Jodendom en islam
  In de Joodse doctrine moet de gelovige passief afwachten tot een messias reincarneert op aarde en het ultieme bloedbad start, wat men Armageddon noemt. Ook Christenen dienen passief te wachten op de terugkomst van Jezus, maar moeten wel in de tussentijd alles doen om de hele wereld te laten geloven in het Jezus-syndroom, om hun ziel te redden. Hierbij mogen christenen alle leugens benutten om de heidenen en ongelovigen te bekeren tot brave jezus maniakken, die als zombies alles reciteren uit het bijbels haatgeschrift.

  Maar in de islam moet de moslimman actief meedoen om de hele wereld op de wreedst mogelijke wijze te islamiseren. Elke heterosexuele moslimman is in feite een meedogenloze soldaat van Allah, die voorbereid moet zijn op het afslachten van ongelovigen en die moet trainen om heidense meisjes en vrouwen te verkrachten en hen te onderwerpen aan de wrede wetten van de islam. Dus het fundamentele verschil tussen joden en moslims is dat ene passief moet afwachten tot de messias komt en dat de andere juist actief moet moorden, plunderen, vernietigen en verkrachten. Misschien begrijpen moslims beter wat Abraham wilde.

  Platform de Krijger over het zionisme
  Hier een letterlijk citaat uit de intro tekst van Platform de Krijger, mbt het zionisme:
  'Platform De Krijger, een onafhankelijke vaderlandslievende denktank, start een petitie tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). De Krijger eist een verbod op de organisatie wegens zijn antidemocratische activiteiten. De namen van de ondertekenaars zullen worden overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hieronder volgt de tekst van de petitie.' (bron: http://www.platformdekrijger.nl)

  Pikante punten uit deze petitie van Platform de Krijger:
  2. Het CIDI diende een klacht in tegen het blad Ravage. Op 3 mei 1996 plaatste de redactie een artikel van de kunstenaar Peter Edel, die een verband legt tussen de joodse organisatie B'nai B'rith en de Ku Klux Klan.
  5. Momenteel werkt het CIDI mee aan het opzetten van een meldpunt tegen mensen die kritiek hebben op de islam.

  *Het CIDI stuurt informatie door aan het Meldpunt Discriminatie Internet. Ook gevoelige informatie, bijvoorbeeld de identiteit van getuigen van antisemitische incidenten, komen zo terecht bij deze schimmige organisatie, die meebetaalt aan extreem-links geweld. (bron: http://www.platformdekrijger.nl)

  Er is nu een haatcampagne gestart tegen Platform de Krijger door diverse extreemlinkse organisaties en het CIDI.

  Als reactie op de petitie van Platform de Krijger postte ik de volgende reactie online:

  ik plaats als auteur een citaat uit mijn online Eboek: wart0201
  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 53 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  SECTIE: 3.0. Heilige theorieën
  3.5.7. (7) Psychisch extremisme 'blanke' ras
  Een binaire haatdoctrine is misschien de echte oorzaak van wreed extremisme van een bepaalde volksgroep, vooral als deze ook nog een heilig religieus doel nastreeft. Het is hierom noodzakelijk om de binaire haatdoctrines eens nader te analyseren. Nu volgt een logische analyse hiervan.

  Logica van de Abrahamitische (binaire) haatdoctrines:

  1. Joden schrijven thora en talmoed, die gezien kunnen worden als fascistische joodse haatgeschriften. De niet-jood wordt in deze geschriften zelfs beschouwd als een minderwaardige hond, die liever afgeslacht of verkracht kan worden.

  2. Paulus compileert bijbel uit thora (oude testament) en andere haatgeschriften van Joodse schrijvers. Naderhand ontstaan wrede christelijke fascistische staten met de bijbel als theocratische grondwet.

  3. De bijbelse doctrine is de basistekst van de koran, die ook nog seksuele fantasieën (openbaringen van Allah) van Mohammed bevat. Moslims zelf zeggen dat de koran een update oftewel verbeterde versie is van de bijbel en daarom beter is. Wrede islamitische fascistische staten ontstaan met de koran en de Sharia als theocratische grondwet.

  4. Uiteindelijk ontstaat er in de loop van tientallen eeuwen een haat tegen joden, die leidt tot radicale discriminatie van joden in alle islamitische en christelijke naties. Deze jodenhaat bereikt een historisch hoogtepunt tijdens de Hitleriaanse Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog. Tot op heden leeft er binnen de islamitische wereld een diepgeworteld verlangen om de joodse staat Israël met de grond gelijk te maken.

  5. Dus Joden worden uiteindelijk het slachtoffer van hun eigen fascistische haatgeschrift en krijgen een koekje van eigen deeg, na een verblijf op de aardse hel van drieduizend jaar.

  6. Wijze les en conclusie is:
  Een volk (joden) die haat zaait, zal uiteindelijk zelf het slachtoffer worden van de vruchten van hun eigen haat.

  Op grond van deze logische analyse kan gesteld worden dat het de joden waren die als eerste begonnen met het schrijven van een binaire haatdoctrine en dat andere volkeren en rassen hiervan geleerd hebben. Dit betekent dat alle religiën en religieuze stromingen en sekten die direct of indirect afgeleid zijn van de abrahamitische haatdoctrines in zekere zin gezien kunnen worden als een ernstige bedreiging voor de wereldvrede en het liefst zo snel mogelijk verwijderd moeten worden uit de denk- en geloofswereld van de betrokkenen. De mensheid moet immers verder evolueren en zal binnen een tijdsperiode van honderd jaar totaal vervangen worden door een nieuwe mensheid. Immers Shiva staat nooit stil en vernietigd steeds de hele schepping, om het daarna totaal te herscheppen. Alles wat eens geschapen is, zal immers ook eens vernietigd worden, volgens de oeroude wetten van karma en de eeuwige actiecyclus uit de leer van de Vedanta.

  Bron: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.nl

  noot
  volgens mijn analyses zullen alle binaire haatdoctrines binnen honderd jaar totaal ontmanteld worden en weggevaagd worden. Dit proces zal zeker nog anderhalve generatie duren, maar is onvermijdelijk, omdat Moeder Aarde onze wil stuurt en regelt vanuit de diepste ziel van de aarde
  . (einde reactie online)

  Is Adolf Hitler de Joodse messias?
  Volgens het heilige boek van de joden zal de Joodse messias een bloedbad veroorzaken op aarde en de Joden bevrijden van alle ellende en onderdrukking. In wezen is er zelfs voorspeld dat hierbij het Joodse volk gedecimeerd zal worden, wat een directe profetische verklaring is van de moord op ruim 5,1 miljoen Joden tijdens de nazistische periode. Voor mij is het opmerkelijk dat de Tweede Wereldoorlog echter niet veroorzaakt is door de uitroeiing en vergassing van Joden in Duitsland, want de grote Europese landen joegen zelfs joodse vluchtelingen uit Duitsland weg bij de grens. Joden zijn echt geheel aan hun lot overgelaten in nazi-Duitsland. De huizen en bezittingen van Joden die afgevoerd werden naar de gaskamers werden direct geroofd door Nederlanders, die totaal ongeinteresseerd waren in de vergassing van hun buren. Dit is iets wat men nooit heeft kunnen rechtzetten en er zijn na de oorlog nog jarenlange processen gevoerd, door overlevenden uit de concentratiekampen, om het geroofd bezit terug te krijgen.

  Achteraf geleuter
  Het is nu ruim zestig jaar geleden dat de nazistische troepen van Adolf Hitler weggevaagd werden van de aardbodem. Opmerkelijk is ook dat Europa een historische prestatie geleverd heeft, door sedert de Tweede Wereldoorlog voor minstens zestig jaar geen oorlog te voeren. Ok, klopt niet helemaal.

  Margaret Thatcher heeft immers in 1982 een stevige oorlog gevoerd tegen Argentinie om de Falkland eilanden te heroveren, door een Britse oorlogsvloot te sturen naar Zuid-Amerika. Recentelijk is bekend gemaakt dat er kernwapens aan boord waren van de Britse schepen, maar dat de britten deze wapens ver uit de oorlogszone hielden.

  In Joegoslavie is er aan het begin van de negentiger jaren een heuse oorlog gevoerd op Europees grondgebied, waarbij er concentratiekampen, verkrachtingskampen en massagraven voorkwamen. Kroaten, moslims en Serviers gingen tijdens deze vuile oorlog met elkaar op de vuist. Opmerkelijk is wederom de passieve houding van de grote Europese landen, om te voorkomen dat onschuldige burgers gedood werden. Uiteindelijk moesten de Amerikanen de hete kastanjes uit het vuur halen op Europese bodem, wat lijkt op een herhaling van WOII.

  Het is moeilijk om de oorlog in Joegoslavie goed te analyseren, omdat het om een eeuwenlange strijd gaat tussen moslims, serviers en kroaten. In het verleden hebben moslims uit dit gebied zich schuldig gemaakt aan massamoorden.

  Hitler moest reincarneren
  Het is moeilijk om achteraf iets te beweren over een historische figuur. Doordat Adolf Hitler nu dood is, kan de waarheid omtrent zijn dieperliggende motieven niet meer achterhaald worden. Feit is wel dat hij 5,1 miljoen joden liet vermoorden in gaskamers en de economische macht van hen totaal vernietigde, waardoor het hele koloniale machtsstelsel in elkaar stortte na de Tweede Wereldoorlog. Hitler vernietigde de militaire macht van de grote koloniale Europese mogendheden en bevrijdde de arme landen met een gepigmenteerde bevolking. In theorie zouden deze gepigmenteerden hem als een bevrijder moeten beschouwen.

  Ik kan Adolf Hitler niet meer beschouwen als het ultieme white-power symbool, want dankzij zijn daden werden ruim 70 miljoen Germanen gedood. Een grote leider moet eigenlijk alles eraan doen om zijn volk niet de dood in te jagen, anders is zijn werk nutteloos. Ook neo-nazi's dienen deze feiten te beschouwen en te onderzoeken of er geen beter alternatief is dan Adolf Hitler als de ultieme profeet van het befaamde blanke ras.

  Mahatma Mohandas Gandhi is White-power
  Zonder Mahatma Mohandas Gandhi zou er in India een wrede burgeroorlog ontketend worden, waarbij alle blanken uitgemoord zouden worden, precies zoals in Indonesie gebeurde na WOII. Gandhi heeft dus het leven gered van een paar miljoen blanke Britten en is de eerste zwarte leider die niet volmondig pleitte voor het uitmoorden van de bezetters. In feite betekent dit dat Gandhi juist het ultieme white-power symbool moet worden, in plaats van Adolf Hitler of Mussolini. Neonazi's dienen dit nog grondiger te onderzoeken. Opmerkelijk is dat India nu de grote bondgenoot is van de Germaanse volkeren uit ons tijdperk. Heel veel Indiase meisjes kiezen een Germaanse man en baren veel kinderen voor hem, als een loyale en trouwe huisvrouw.

  Joden en Adolf Hitler
  Joden dienen de geschiedenis ook te herinterpreteren, om meer inzicht te krijgen in karmische processen op meta niveau. Karmisch gezien vertegenwoordigd Adolf Hitler al het slechte karma van alle Joden die zich schuldig gemaakt hebben aan de negerslavernij en het kolonialisme. Ook de onderdrukking van het Duitse volk heeft het karma van de Joden slechter gemaakt. Adolf Hitler was dus uitverkoren door de Joodse God om het karma van de Joden uit te laten bloeden en om een nieuw tijdperk te starten voor de hele wereld. Juist hierom moeten Joden deze despoot toch erkennen als de messias uit het Joodse heilige geschrift.

  Achteraf gezien zijn de Joden inderdaad bevrijd en verenigd dankzij de wrange daden van Adolf Hitler. Alle Joden wereldwijd stortten zich na de Tweede Wereldoorlog radicaal op het opbouwen van een sterke nucleaire Joodse staat. Ook waren zij extreem gemotiveerd om te strijden voor hun voortbestaan, ondanks alle bitterheid en verdriet. Een arm vergast Joods meisje, Anne Frank, is nu het ultieme internationale symbool van de gaskamers en het nazisme, wat veel zegt, over het belang van Adolf Hitler voor het voortbestaan van het Joodse volk.

  Nu volgen wat koele cijfers voor geïnteresseerde jodenhaters.
  In de Verenigde Staten van Amerika wonen er ongeveer 5,9 miljoen Joden, wat ongeveer drie procent van de bevolking is. Er bestaan nogal wat Joodse gemeenschappen verspreid over de hele wereld:
  375.000 in Zuid-Amerika, 95.000 in Australië, 115.000 in Afrika (waarvan 98.000 wonen in Zuid-Afrika), 8.500 in het Verre Oosten, 12.000 in Rusland, 2.500 in het Midden Oosten buiten Israël, 12.000 in Roemenië, 33.000 in Italië, 12.000 in Spanje, 5.600 in Litouwen, 600.000 in Frankrijk, 300.000 in Groot Brittannie, 63.000 in Duitsland en 18.000 in Zweden.
  In de volgende steden wonen er meer dan 200.000 Joden: Jeruzalem, Los Angeles, Chicago, Boston, New York, Philadelphia, Miami, London, Parijs en Moskou. In 1980 woonde 25,1 procent van de Joden in Israël. In 2000 veranderde dit percentage in 36,2 procent.

  Al deze cijfers geven aan dat er nauwelijks 20 miljoen Joden bestaan op de wereld. Dit is slechts 0,33 procent van de wereldbevolking, wat beslist als muziek in de oren klinkt bij jodenhaters en neonazi's.

  Hoe is het om Jood te zijn?
  Jood zijn in ons tijdperk is niet prettig, omdat velen hier niet goed om mee kunnen gaan. Door de radicalisering vergeten mensen alle historische broederschappen en sluiten zich op in een bekrompen bunker vol haat en afkeer, van de zelf gedefineerde vijanden. Het handjevol joden op onze planeet levert een bovengemiddelde bijdrage aan de wetenschap en dient hierom gewaardeerd te worden. Het is logisch dat Joden op radicale wijze de hele wereld willen manipuleren, om een tweede fatale holocaust tegen Joden te voorkomen. Maar feit is nu dat er islamitische kernmachten aan het ontstaan zijn en dat drie rake islamitische kernwapens de hele joodse staat Israel van de wereldkaart kunnen vegen. Fundamentalistisch Pakistan heeft binnen 12 maanden minstens 150 verwoestende kernwapens. Uiterst moeilijk dus om jood te zijn en ermee te leven.

  Als Hindoe Fundamentalist is het noodzakelijk om het menszijn dagelijks opnieuw te beschouwen en kritisch te blijven over wat de mens in het verleden heeft uitgespookt. Het is beschamend om het verslag van de geschiedenis van de mensheid te lezen, maar het verscheurt je innerlijk, als je leest dat er in 2004 minstens vijftig miljard euro besteedt is aan bewapening, terwijl ruim 2 miljard mensen een ellendig bestaan leiden. Hoe moeten wij met deze feiten omgaan? Moeten wij passief wachten op de messias uit de Thorah of moeten wij gewoon zeggen, ok, Adolf Hitler is de messias, mooi hij is dood, en nu moeten wij het helemaal zelf doen. Nu dus zelf de handen uit de mouwen steken en zelf je kop gebruiken om onze bloedende aarde te redden. Is dat niet onze hoogste en heiligste Dharmische plicht?

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved