Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Hindoe Denktank Nederland

('Hindu Thinktank Holland')

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1195
Offerdatum     16 juni 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Oprichting Hindoe Denktank Nederland
('Hindu Thinktank Holland')

Rotterdam, 16 juni 2006

Stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten richt heden een onderzoekscommissie op met de naam 'Hindoe Denktank Nederland'.

Doelstelling
De doelstellingen van de Hindoe Denktank Nederland zijn:

1. Onderzoeken hoe de complexe Hindoeïstische en Vedische kennis toegepast kan worden in onze hedendaagse maatschappij, om het welzijn, de functionaliteit en de harmonie van mensen en niet-mensen te verbeteren, of te maximaliseren.

2. Onderzoeken hoe de oude tijdloze kennis uit alle heilige boeken van de Hindoes herbeschouwd kan worden, in het belang van meer vrede, harmonie en geestelijke vooruitgang.

3. De geestelijke groei van leden en gereïncarneerde rijpe individuen bevorderen.

4. De Hindoeïstische en Vedische kennis verder ontwikkelen, zowel theoretisch, filosofisch, universalistisch als theosofisch, en onderzoeken wat het nut en resultaat hiervan zijn.

5. Adviezen geven aan organisaties en overheidsinstanties, in binnen en buitenland en onderzoeksresultaten in de praktijk toepassen. De belangen van Hindoes staan centraal hierbij.

Talen
Binnen Nederland is de voertaal altijd standaard Nederlands.
Het is echter toegestaan om een mondeling of schriftelijk betoog in het Engels, Sarnami of Hindi te voeren.

Publicatie
Officiële publicaties van de Hindoe Denktank Nederland worden openbaar gemaakt op onze websites, onder supervisie van Stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten.

Workshops en studiedagen (Satsangh)
De agenda voor deze activiteiten wordt nog bekend gemaakt.

Centrale mantra
Alle leden en sympathisanten van de Hindoe Denktank Nederland dienen zich te onderwerpen aan de geest in de volgende twee verzen van het verheven lied van Krishna.

Bhagavad Gita. Vers 8.28
Wie de weg der toegewijde dienst op gaat, behoudt de vruchten van het bestuderen der Veda's van het naleven van strenge zelftucht, het doen van schenkingen of het verrichten van filosofische en vruchtdragende bezigheden.

Bhagavad Gita. Vers 13.8-12
Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bona-fide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.

Lid worden
Besloten is om het lidmaatschap laagdrempelig te houden. Iedereen, ongeacht ras, kaste, afkomst, politieke gezindheid, geloof of religieuze oriëntatie mag dus lid worden en elk lid ontvangt geheel gratis de nieuwsbrief via email.
Om lid te worden dient u een enkele mail te sturen naar mailadres waldo@wanadoo.nl met de mededeling 'Ik wil lid worden van Hindoe Denktank Nederland'. U bent niet verplicht om uw naam en overige personalia bekend te maken.

Wordt donateur, steun ons werk
Door donateur te worden steunt u ons om de tijdloze Vedische kennis verder te ontwikkelen en om het toe te passen in het belang van meer welzijn voor alle levende wezens. U krijgt inzage in de boekhouding en mag meedenken. Neem kontakt met ons op, als u donateur wilt worden.

Alleen leden en donateurs mogen publiceren op onze websites.

Thema's voor 2006-2007
Hindoe Denktank Nederland zal in genoemde periode speciale aandacht besteden in publicaties over de volgende thema's:

1. Kiezen voor euthanasie of zelfmoord, juist of onjuist.

2. Terrorisme vanuit Hindoeïstisch oogpunt.

3. Onderzoek naar het verband tussen menszijn, karma, reïncarnatie, absolutisme en libertarisme.

Elk lid mag echter kiezen voor een persoonlijk thema en altijd een bijdrage insturen of een discussie organiseren in de eigen regio. Citeer altijd aangehaalde mantras of verzen uit heilige boeken in het Nederlands.

Openbare leden
Individuen of organisaties mogen kiezen voor openbaar lidmaatschap van de Hindoe Denktank Nederland. Uw naam (of schuilnaam), website, email of overige zelf gekozen gegevens worden dan openbaar gemaakt op het eerder vermelde webdomein. U helpt zo om onze Denktank een professioneel karakter te geven.

Centrale website
Het Kritisch Podium Dewanand is gekozen als de centrale website voor alle publicaties.

Herpubliceren
Overname van teksten voor herpublicatie met een niet-commercieel karakter is vrij toegestaan, mits onze centrale website genoemd wordt als bron (met link naar domein erbij). Op de herpublicatielijst wordt uw website dan ook genoemd. Informeer ons a.u.b. altijd, als u iets citeert of herpubliceert vanuit de centrale website.

d.d. 16 juni 2006: Openbare ledenlijst Hindoe Denktank Nederland
1. mr M. Lachman (juridisch adviseur)
2. Dewanand (oprichter en algemeen contactpersoon)


Kontaktgegevens van de organisatie

Stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten "SHS"
Voorzitter: mr. M. Lachman
Jan van Avennesstraat 4 BG
3021 RP Rotterdam
telefoon_uitgever: 010 - 476 26 22
faxnummer: 010 - 476 25 75
kvk nr Rotterdam: 24364065

Donaties en giften richten aan:
Postbank 520 75 74
tnv St SHS
te Rotterdam
ovv. Donatie denktank

Algemeen corr. mailadres: redactie.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved