Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Mega-Schrijfproject Hindostaanse cultuur

Rotterdam, woensdag 1 juni 2005

Geachte dames en heren,

Hindostanen wonen en leven nu al bijna dertig jaar in Nederland en worden gezien als heel vooruitstrevende migranten. Juist door hun vooruitgang en hoge mate van integratie en assimilatie is er momenteel veel belangstelling voor de ettelijke details van de Hindostaanse cultuur, geloof en tradities. Ik weet helaas niet alles over de Hindostaanse cultuur, omdat ik geen deskundige ben op dit gebied.

Hierom verzoek ik iedereen om mee te werken aan mijn onderzoek naar de Hindostaanse cultuur, geloof en tradities. Een ieder krijgt de gelegenheid om goed geschreven teksten hierover op te sturen naar onderstaand emailadres, waarna deze gebundeld gepubliceerd zullen worden (met mooie graphics), als een mega Eboek op het Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.nl), omstreeks februari 2006, met inachtneming van de algemene eisen.

Algemene eisen aan de inzendingen:
1. De tekst mag tussen de 600 en 3000 woorden bevatten. Langere teksten of bijdragen a.u.b. in delen ordenen en apart betitelen, met een inhoudsopgave. Scripties of essays (van scholieren of studenten) over het thema mogen maximaal 50.000 woorden bevatten. Lange teksten krijgen een speciale behandeling (speciale layout, overleg auteur) en zijn van harte welkom.
2. Meerdere inzendingen per persoon of organisatie zijn toegestaan.
3. Stuur je tekst in de body van een email, dus niet als attachment.
4. Stuur alleen tekst, fotografische afbeeldingen worden genegeerd.
5. Wil je jezelf promoten? Vermeld dan je personalia, (schuil)naam, emailadres, titels, functie, biografie in drie regels, prestaties of alles wat je zoal kwijt wilt over jezelf. Alleen datgene wat je vermeld in de body van je email wordt geregistreerd en gepubliceerd.
6. Wil je absoluut niet dat je naam vermeld wordt bij de publicatie? Vermeld dan onder de titel: 'naam: Anoniem'. Uw persoonsgegevens worden dan nooit aan derden getoond, zonder uw toestemming.
7. Anoniem inzenden is toegestaan. Vermeld dan alleen: 'naam: Anoniem' Bij de verwerking wordt je emailadres niet geadministreerd.
8. Citaten a.u.b. altijd met volledige bronvermelding (boeken, websites, kranten, magazines, enz.)
9. Vermeld bovenaan de tekst altijd het onderwerp en de titel van je tekst.
10. Iedereen mag meedoen, leeftijd, geslacht, ras, afkomst, geloof, levenswijze of kleur zijn niet relevant. Nationaliteit of verblijfsstatus zijn ook niet relevant.
11. Alleen teksten in de Nederlandse taal worden gekwalificeerd. Teksten in slecht of gebrekkig Nederlands, die echter inhoudelijk significant zijn, worden geredigeerd en moeten daarna gecontroleerd worden door de auteur, voordat het wordt gepubliceerd.
12. Alle ingezonden teksten worden eigendom van Stichting SHS.

Regels voor organisaties die willen inzenden:
1. Zelfde algemene eisen.
2. Vermeld duidelijk: naam organisatie, evt. contactpersoon, email, adres, telefoon, plaats, land, statutair doel in drie regels, website url, of kvk nr. Deze informatie is niet verplicht, maar het kan uw organisatie zeker promoten.
3. Organisaties worden met klem verzocht om teksten uit het archief op te sturen. Ook in het verleden gepubliceerde teksten zijn van harte welkom. Kan evt. op floppy of cdrom aangeleverd worden.

Wat is niet toegestaan?
Teksten of tekstdelen die in strijd zijn met het Wetboek van strafrecht, i.h.b. artikelen 137 c-f, 147 en 261 worden terzijde gelegd, zonder enige verdere juridische actie.

Wat is wel toegestaan?
Alles wat het Wetboek van Strafrecht niet direct overtreedt is toegestaan.
Zeer welkom zijn vooral: kritische teksten, satire, humor, fictie (proza), persoonlijke visies, persoonlijke interpretaties, levensverhalen, enz.
Hindostanen (ongeacht geloofsovertuiging) boven de vijftig jaar mogen hun biografie, levensverhaal of jeugdverhaal opsturen.

Brief sturen?
Wil je in een keurige (anonieme) brief, van minstens 1 pagina iets kwijt over de bonte Hindostaanse cultuur? Dat is toegestaan. Addresseer je brief dan aan 'Dewanand', noteer plaats, datum en onderwerp, en volg de onderstaande zendinstructies, met in acht neming van de algemene eisen.

Uiterste inzenddatum: 5 januari 2006

Het doel van dit mega-schrijfproject is om alle facetten van de huidige Hindostaanse volkscultuur zo exact mogelijk te beschrijven in teksten, zodat kinderen, volwassenen en (intelligente) blanke nederlanders er wat uit kunnen leren. Vertel mij dus in je eigen woorden alles over Hindostaanse normen, waarden, geloof, identiteit, filosofie, tradities, levenswijze, cultuur, huwelijk, identiteit, zelfbeeld, (homo)seksualiteit, echtscheiding, vooroordelen, opvattingen, erotiek, liefde, voedingsgewoonten, geschiedenis, opvoeding, meisjes, vrouwen, kinderen, problemen, zelfmoord, hindostaanse politieke opvattingen, enz, en wees zo exact mogelijk als het maar kan. Alle religieuze stromingen (ook islamitisch, christelijk, boeddhistisch enz.), afsplitsingen en secten binnen de veelkleurige Hindostaanse gemeenschap mogen meedoen. Ook vrijdenkers, atheïsten en modernisten mogen een bijdrage leveren. Er is ruimte voor zeker 100 tot 500 teksten op mijn server, dus begin nu meteen te schrijven, om de grootste online databank op internet over de Hindostaanse cultuur te bouwen. Ik ben benieuwd. Elke bijdrage is waardevol.

Prijzen
Stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten stelt leuke prijzen beschikbaar voor de tien beste teksten.

Hoe inzenden? Ga alsvolgt te werk:

1. Schrijf je tekst met veel zorg in je eigen tekstverwerker, zoals Word of wordperfect. Gebruik de spellingschecker of laat iemand alle fouten uit je tekst verwijderen. Het is raadzaam om je tekst te printen en het goed te lezen, om het te verbeteren of dingen toe te voegen.

2. Plaats je volledige tekst in de body van een email, dus niet als een bestand of attachment en a.u.b. zonder tabellen, voetnoten, hyperlinks, figuren, plaatjes of fotografische bestanden. Kopieer (met select all) dus gewoon de platte tekst uit je tekstverwerker en plak het in de body van je email.

3. Vermeld als subject (Onderwerp) van je email: 'hindoestaanse cultuur'

4. Mail dan alles naar de Redactie van het Kritisch Podium Dewanand.

5. Wil je iets achteraf corrigeren of toevoegen aan je tekst? Dat kan. Volg opnieuw de stappen 1 tot 3 en schrijf op de eerste regel van je emailtekst: 'correctie herinzenden' en typ daarachter je volledige emailadres.

6. Omstreeks februari 2006 krijgen alle inzenders bericht als alle gekwalificeerde bijdragen online gepubliceerd zijn op het Kritisch Podium Dewanand.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Dewanand
Website: Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.com

Lijst van participerende organisaties:

1. Stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten "SHS"
Jan van Avennesstraat 4 BG
3021 RP Rotterdam
faxnummer: 010 - 476 25 75
kvk nr Rotterdam: 24364065
Donaties en giften:
Postbank 520 75 74, tnv St SHS, te Rotterdam

2. Stichting Shanti
Delft

3. Sanoja Entertainment
'Cinema India in haar puurste vorm'

 • Sanoja Entertainment, ezine met artikelen, nieuws en forum
 • Elke organisatie die het mega schrijfproject Hindostaanse cultuur wil ondersteunen en promoten, wordt vermeld in deze lijst. Wilt u meedoen? Mail uw contactgegevens naar waldo@wanadoo.nl, dan wordt de lijst binnen vijf dagen bijgewerkt. Doe mee, in het belang van het hele Hindostaanse volk.  Aan: (geaddresseerde organisatie)

  Delft, woensdag 1 juni 2005

  Namaskar,

  Hierbij verzoek ik u beleefd om mee te werken aan het Mega Schrijfproject Hindostaanse cultuur in het Nederlandse taalgebied, in het belang van alle Hindostanen.

  Indien u mee wilt werken, dan is het uw taak om zoveel mogelijk mensen te informeren en hen te motiveren om een tekst toe te sturen. U mag ook zelf gerelateerde activiteiten organiseren, om kennis en kunde te ontwikkelen, die vervolgens omgezet worden in significante bijdragen, namens uw organisatie of leden.

  De bijgesloten flyer (Flyer Mega Schrijfproject) kunt u verveelvoudigen en verder distribueren in uw netwerk. Mail uw contactgegevens naar mij dan wordt uw organisatie vermeld in de lijst van participanten.

  Ik hoop dat u mee wilt werken, om de grootste online database te verwezenlijken over de Hindostaanse cultuur, voor het behoud van onze identiteit, cultuur, geloof en zelfrespect. Met uw steun kunnen wij velen in nood helpen.

  De gepubliceerde teksten blijven minimaal tien jaar online, waarna alles overgedragen zal worden aan een professionele organisatie, om het langer in de lucht te houden.

  Voor alle overige informatie verwijs ik u naar het online reglement en het persbericht.

  Met vriendelijke groet,

  Dewanand
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ***

 • Mega Schrijfproject Hindostaanse cultuur. Doe mee
 • Flyer Mega Schrijfproject Hindostaanse cultuur. Doe mee

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved