Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Suriname

WEBpublication BOOK WART0273 / EPAGE 21 of 23

Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi


20. Nawoord, ter besluit


serie foto's 23 leeggeschreven bic pennen uit cel CS16 PI Noordsingel, Rotterdam

Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0273
Offerdatum   1 november 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse Emancipatie Hindoestanen
 • De teksten in deze publicatie van mij zijn feitelijk ontwikkeld volgens de radicale doctrine van een Hindoelander, zoals mij. Ik zal er echt geen geheim van maken dat ik als Hindoelander de religieuze plicht heb om het grootste deel van de Hindoestanen zo snel mogelijk te laten wegvagen en genetisch totaal te laten assimileren op het heilige Germaanse grondgebied van de raszuivere Hollanders. Ik als Hindoe fundamentalist geloof dat dit letterlijke vuuroffer of Holocaust van de ruim 130.000 Hindoestanen en Hindoes in Nederland het beste is voor henzelf, en ik geloof er ook in dat elk van de 500 miljoen raszuivere Hindoe vrouwen in Moeder India (Bharat Maata) mij groot gelijk gaan geven, vooral als zij alles zouden weten over mijn doodsstrijd vroeger en dat het raszuivere Germaanse Hollanders waren die mij redden van de dood door zelfmoord, omdat dit voor mij toen de beste manier was om eervol en trots te sterven op het oorlogsveld van Kurukshetra in Delft. Als Hindoelander is het altijd mijn religieuze plicht om te strijden voor het voortbestaan van de uitstervende 12 miljoen Germaanse Hollanders en te wensen dat ik een paar van hen terug zal zien over tienduizend jaar als ik opnieuw zal reïncarneren op deze blauwe planeet, waar zielen uit vele parallelle universa hen karma komen afwerken.

  Hindoestanen kozen zelf voor hun vernietiging in Hollandse gaskamers toen zij laf wegvluchtten uit Suriname tijdens de onafhankelijkheids periode van 1975, en weigerden om zich te bewapenen en terug te vechten tegen de negers, op advies van hun verachtelijke VHP leider, Jaggernath Lachmon. Een doel en wens van mij is dat er een open en constructieve dialoog op gang komt tussen Hindoes en negers in alle landen waar zij, wegens koloniale deportaties van satanische blanken nu gedwongen zijn om samen te leven in een natie. Het is immers beter dat zij elkaar beter leren kennen en begrip tonen voor elkaars ziekten en handicaps, en zo leren om intelligent samen te werken en hun naties ontwikkelen tot welvaartsstaten. Mijn theorieën maken nu duidelijk dat de lagere en hoger geëvolueerde intelligente mensapen met elkaar moeten leren leven volgens een natuurlijke symbiose, zoals dit al miljoenen jaren plaatsvindt in de natuur, en om zo de schaarse natuurlijke hulpbronnen efficiënter te benutten, om samen te overleven. Symbiose zal een kwestie moeten worden van geven en nemen, om er samen beter van te worden en sterker te staan, als holistisch geheel. Deze theorie ten aanzien van een multiculturele samenleving zal ik nog verder onderzoeken en internationaal in het Engels publiceren in de toekomst, als mijn karmische boete (tapas) om de wereld een waardevolle gift te schenken voor ik mijn stoffelijke kleed zal afwerpen en mijn ziel (atma) verder door de ruimte zal reizen naar een ander universum. Altecrea zal mij de energie en middelen schenken om dit te realiseren, ondanks mijn handicaps en mijn ongeneeslijk zieke lichaam.

  Om dit nawoord leuk te maken zijn hieronder drie gedichten gelinkt over hindoe porno.

  1. (gedicht) 'De suïcidale Hindoeslet'
  2. (gedicht) 'Koelieslet wil Arische superlul'
  3. (gedicht) 'Klaagzang van de Hindoelander'

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse Emancipatie Hindoestanen
 • WEBpublication BOOK WART0273 / EPAGE 21 of 23


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0273
  Copyright @ Dewanand 2012