Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 23 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

22. Voordelen legalisering rassendiscriminatie binnen een organisatie of bedrijf


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Ik zal de voordelen van de legalisering van rassendiscriminatie eens onderzoeken en analyseren.

  Mijn analyse van de voordelen van legalisatie volgen nu achter elkaar, met een uitgebreide toelichting.

  A) De legalisering zorgt ervoor dat de rassendiscriminatie zichtbaar wordt in de samenleving en er komt een einde aan onzichtbare zwijgdiscriminatie. Rassendiscriminatie wordt dan meetbaar in de samenleving en onderzoekers kunnen dan ontdekken welke etnische groepen echt ongewenst zijn en met deze informatie kan er dan een betere oplossing ontwikkeld worden hiervoor met een beter beleid binnen elke gemeente of organisatie. Elke etnische groep krijgt dan veel meer zekerheid en weet dan heel exact waarom zij wel of niet gewenst zijn en in welke regio of gemeente. Het is juist deze zekerheid die mij zo interesseert, omdat het dan angsten, valse hoop en onzekerheden wegneemt en leidt tot open en transparante communicatie in de hele samenleving.

  Volgens mij zal er meer vertrouwen in elkaar ontstaan op de werkvloer, omdat iedereen gewoon weet van ok, ze haten mij niet en ik ben welkom, ongeacht mijn ras, geloof of geaardheid. Dit zou mensen kunnen motiveren om meer te produceren en zich gewoon beter te voelen in het werkteam en dan gaan zij ook meer presteren. Voor goed samenwerken is er vertrouwen nodig in elkaar en als je als hindoestaan bijvoorbeeld vooraf weet dat het bedrijf je echt accepteert vanwege je geloof of afkomst dan zal je dan harder werken en beter presteren. Er ontstaan betere communicatie processen. Uit een onderzoek bleek ooit dat managers bijna 60 procent van hun tijd bezig zijn met het oplossen van communicatie problemen en conflikten tussen werknemers, door miscommunicatie of verstoorde arbeidsrelaties. Deze problemen zijn groter naarmate een bedrijf heterogener wordt en dit kost gewoon heel veel geld, want managers, mediators en konflikt oplossers zijn heel duur. Feit is gewoon dat er altijd etnische konflikten zijn in Multi etnische bedrijven en dit kost gewoon heel veel produktietijd.

  B) Er komt volgens mij dan een einde aan het ondergrondse rassenbeleid van heel veel personeels managers. Veel allochtone kennissen van mij vertellen mij alles over de ondergrondse rassenscheiding in Nederland. Allochtonen, kleurlingen en zwarten krijgen minder promotie kansen en komen minder snel in aanmerking voor een interne training en opleiding. Zij zien hoe hun blanke collega's de hemel in geprezen worden, terwijl zij als allochtoon steeds maar gekleineerd en minder gewaardeerd worden om dezelfde prestaties. Allochtonen krijgen rotklusjes in bedrijven en men neemt hen gewoon minder serieus. Maar zelfs als een allochtoon zich maximaal inzet en flink presteert blijft men hem/haar gewoon negeren en soms worden zij zelfs weggepest of geestelijk kapot gemaakt, uit jaloezie en vanwege pure rassenhaat. Dit is het ondergrondse rassenbeleid binnen vele bedrijven en bijna alle allochtonen klagen er informeel over bij mij. Bij legalisering van rassendiscriminatie komt hier gewoon een eind aan en dan kunnen allochtonen beter presteren binnen een werkomgeving waar zij wel geaccepteerd worden, als volwaardige niet blanke mensachtigen. Dit zie ik als een groot voordeel.

  C) De stelling dat raszuivere en homogene bedrijven meer presteren en meer winst maken kan moeilijk bewezen worden. Door de lage entropische waarde van een homogeen bedrijf kan er wel beter samengewerkt worden, wat dan tot hogere produktie en prestaties kan leiden. Als er meer legale homogene bedrijven komen, dan komt er meer produktie, hogere winsten, meer fiscale afdrachten en dit leidt dan direct tot hogere belasting inkomsten voor de staat. En met dit geld kan de staat dan professionele oplossingen zoeken voor de legaal gediscrimineerde etnische groepen, en zelfs dure remigratie projecten financieren. Als 90 procent van alle Marokkanen werkloos zouden worden door deze legalisatie van rassendiscriminatie dan zou de Nederlandse staat hen dan werk kunnen bieden door te investeren in grootschalige schapen fokkerijen in Marokko, waarna zij terug kunnen naar hun oude vertrouwde biotoop en gelukkiger kunnen worden. Met een goede Nederlandse organisatie kan dan zelfs een sociaal vangnet ontwikkeld worden voor hen in Marokko, zodat zij over alle voorzieningen beschikken van de moderne verzorgingsstaat en daar dan elke dag lekker halal schapenvlees kunnen eten.

  D) Alle niet blanke allochtonen worden dan wel supersnel wakker en ontdekken zo dat zij echt niet in een blank paradijs zijn beland met lekkere uitkeringen en goedkope blanke sletjes met sappige witte vagina's. Al deze zwarten ontdekken dan direct van, ja ze moeten ons niet en zien dan elke dag op internet hoe de openbare discriminatie registers met harde groeicijfers het racisme en de rassenpolitiek in Nederland als peper in hun ogen wrijven. De rassenhaat is dan zichtbaar gemaakt door de uitgifte van legale discriminatie vergunningen. Alle niet blanken moeten dan goed wakker worden en zich gaan beraden om hier wat aan te doen. De Koude Holocaust wordt dan zichtbaar voor de hele wereld. Juist hierdoor geloof ik dat de niet blanke allochtonen zullen leren om zich te bundelen in sterkere organisaties, die hun eigen herkomstlanden gaan ondersteunen om zo hun remigratie mogelijk te maken. Ze gaan dan moeten leren om intelligent samen te werken, op hetzelfde niveau als hun superieure blanke vijanden, die lachend showen met legale discriminatie vergunningen. Dan pas gaan deze zwartjes en kleurlingen leren om zichzelf niet dom, achterlijk en onderontwikkeld te houden en om radicaal te kiezen voor intelligente samenwerking, totale mobilisatie en eigen sterke bedrijven in hun eigen herkomstlanden. Dan pas zal er een tijd komen dat alle rassen uit Suriname in Nederland zich gaan bundelen om hun tropisch paradijs, Shri Rama ka Desh op te richten en om ervoor te vechten als een verenigd Surinaams volk.

  E) Benchmark raszuivere bedrijven.

  Er zou een soort benchmark kunnen komen van alle raszuivere bedrijven en dan kan men goed onderzoeken of raszuivere organisaties en bedrijven echt beter presteren en innoveren. In nazi Duitsland hebben nazi wetenschappers baanbrekende uitvindingen gedaan op het gebied van raket technologie, polymeren en medische wetenschap. Dus is er een verband tussen het raszuiverheids ideaal en de wetenschappelijke creativiteit. Dit geldt in zekere zin zelfs voor mij, omdat ook ik gewoon hard moet werken om de naam en eer van het hogere Hindoeras hoog te houden en hierom noemen sommige mensen mij een Hindoe nazi, hoewel ik niet geloof in gewelddadige oplossingen. Ik geloof eerder dat racisten zich vrij moeten kunnen organiseren in een Multi etnische samenleving en dan wel moeten bewijzen dat zij echt beter zijn en harder kunnen werken of echt super intelligent zijn en dus superieur. Dit geldt niet alleen voor blanken. Ook Turken, Marokkanen, Hindoestanen, Japanners, Chinezen, Joden, negers, enz. mogen zich dan vrij organiseren in raszuivere produktie organisaties, maar dan moeten zij zich wel bewijzen, op een geweldloze manier. Via een benchmark kan dan elk kwartaal onderzocht worden wie de winnaars zijn met de hoogste produktie cijfers en winsten, en men zou deze dan best mogen belonen met een fors fiscaal voordeel. Uiteraard moet men de verliezende racisten met de laagste winsten wel een forse boete geven en hen het liefst verplichten om het land te verlaten. Ik wil op deze manier de energie van rassenhaat transformeren naar hogere produktie cijfers, meer winsten en hogere fiscale afdrachten in raszuivere bedrijven die elkaar keihard concurreren op de internationale markten. Dit is gewoon beter voor de hele economie en racisten hebben dan minder tijd om met elkaar ruzie te maken op straat en zijn dan gelukkiger tussen hun eigen raszuivere soortgenoten.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 23 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012