Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 8 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

7. Citaat 3: DE ZIN, ONZIN, EN WAANZIN VAN ETNOCENTRISME


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Etnocentrisme is de neiging om de wereld primair te ervaren vanuit het perspectief van iemand's eigen etnische cultuur. Antropologisch en sociologisch onderzoek tonen aan dat etnocentrisme overal ter wereld voorkomt en gebaseerd is op bepaalde grondslagen zoals religie, taal, gewoonten, moraal, taboes, cultuur, gezamenlijke historie. Het lijkt "natuurlijk" dat mensen een zekere trots ervaren in de cultuur waarin ze zijn opgegroeid en van waaruit ze hun gedragswaarden en -standaarden hebben overgenomen. Het probleem is echter dat iemand andere culturen niet alleen als anders, maar ook als minderwaardig of bedreigend kan beschouwen, met het grote gevaar dat gedrag wordt vertoond dat schadelijk en gevaarlijk is voor mensen van andere culturen.

  Definitie

  Etnocentrisme als begrip is oorspronkelijk geintroduceerd door William Graham Sumner, sociaal evolutionist en hoogleraar in Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Yale University. Hij definieerde etnocentrisme als een visie waarbij " iemand's eigen groep het centrum van alles is": op basis daarvan worden alle andere groepen beoordeeld. Mensen voelen zich bv. vaak etnocentrisch wanneer ze, wat we noemen een "cultuurschok" ervaren tijdens verblijf in een ander land, of wanneer een grote groep vreemdelingen neerstrijkt in een vreemd land. Etnocentrisme, is niet hetzelfde als xenofobie - angst voor vreemdelingen. Etnocentrisme omvat overtuigingen dat iemand's eigen ras of etnische groep de belangrijkste is en dat sommige of alle aspecten van de eigen cultuur superieur zijn ten opzichte van andere groepen. Binnen deze ideologie beoordelen individuen andere groepen in relatie tot hun eigen etnische groep of cultuur, vooral met betrekking tot taal, gedrag, gewoonten, religie. Deze etnische (sub)onderscheidingen dienen om iemand's unieke culturele identiteit te definiëren. Antropologen zoals Franz Boas en Bronislaw Malinowski benadrukten de plicht van elke menselijke wetenschap om vooral etnocentrisme van wetenschappers te transcenderen zodat deze ook hun eigen etnocentrisme uiteindelijk zelf kunnen overstijgen.

  Toepassingen

  Vrijwel elke religie, ras, of natie "voelt" dat het aspecten heeft die een unieke waarde hebben. Onderliggend etnocentrisme is het psychologisch mechanisme waarbij mensen een hogere of lagere status toekennen aan andere culturen, met overeenkomstige waarden. Etnocentrische personen zullen bij toekenning van status of waarde aan andere culturen, automatisch de eigen cultuur de hoogste status of waarde toerekenen, en daarom geloven dat de eigen cultuur intrinsiek beter is dan de anderen. Etnocentrisme is het natuurlijk gevolg van het feit dat de meeste mensen zich comfortabeler voelen met, en het gezelschap prefereren van mensen die op ze lijken, en dezelfde waarden en gedragingen op dezelfde manier delen. Tribale en familiegroepen worden bv. vaak beschouwd te domineren in economische omgevingen zoals binnen misdaadsyndicaten in Rusland, Sicilië, de VS, Suriname, in "gangs" binnen gevangenissen, en binnen bv. de handel. Het is niet ongebruikelijk voor personen om waarin ze geloven als het beste geloofssysteem te beschouwen, en hun daarbij vertoond gedrag, als het meest "geschikt en natuurlijk" te zien. Etnocentrische personen zien andere culturen dan die waarin ze zijn geboren en opgegroeid niet alleen als anders, maar ook tot op zekere hoogte "onjuist", en minderwaardig. Etnocentrische personen zullen nieuwe inzichten en gedachtepatronen weerstaan of afwijzen omdat deze als minder gewenst dan die van de eigen geboortecultuur worden beschouwd. Het gebeurdt ook dat etnocentrisch personen nieuwe culturen adopteren, en de eigen geboortecultuur verwerpen, omdat de geadopteerde cultuur superieur boven de eigen geboortecultuur wordt beschouwd.

  Globale Etnocentrische Systemen

  Het Amerikaans Exceptionalisme

  Gedefinieerd door Alexis Tocqueville (1831) wordt de USA gezien als "kwalitatief anders" dan alle andere ontwikkelde landen, vanwege haar unieke origine, nationaal credo, historische evolutie, en andere politiek-religieuze instituten. Amerikaans Exceptionalisme draagt de overtuiging dat vanwege de "speciale plaats" in de wereld, de USA de "hoop" voor de mensheid is. Sommige USA burgers zien Amerikaans Exceptionalisme als moreel superieur boven alle andere naties. Amerikaans Exceptionalisme is in dit opzicht eigenlijk meer een excuus van Amerikanen om de wereld op etnocentrische manier te bekijken.

  Het Eurocentrisme

  Eurocentrisme is een vorm van etnocentrisme welke de Europese cultuur, en de West-Europese wereld superieur acht boven alle andere culturen. Eurocentrisme heeft historisch impliciet en expliciet benadrukt dat culturen die niet blank of Europees zijn, minderwaardig, of zelfs niet volwaardig "menselijk" zijn. Deze assumpties van Europese superioriteit begonnen met het Europees imperialisme in de 16e eeuw en bereikten hun piek in de 19e eeuw.

  Het Indiaas Nationalisme

  De kern van het Indiaas Nationalisme ligt in de overtuiging dat de Indiase beschaving één van de oudste en invloedrijkste is geweest in de ons bekende menselijke historie, en dat India o.a. het centrum van de "hoogste spirituele" beschaving op de wereld is, en alszodanig behandeling verdiend.

  Het Japanocentrisme

  Japanocentrisme is het etnocentrisch geloof dat Japan het centrum van de wereld is, of zou moeten zijn.

  Het Sinocentrisme

  Sinocentrisme als ethnocentrisch perspectief beschouwd China centraal en uniek ten opzichte van andere landen. China wordt hierin beschouwd als de enige echte "morele beschaving" in de wereld - andere beschavingen of etnische groepen zijn "barbaren".

  Het Moslim Fundamentalisme.

  Een zich ontwikkelende etnocentrisch systeem waarvan aanhangers overtuigd zijn dat alleen degenen die leerstellingen van de Koran in de meest extreme, strikte zin beleven, "uitverkorenen" zijn. Alles en iedereen daarbuiten is per definitie "onrein en onwaardig" en mag binnen de filosofie, perceptie, en cultuur van aanhangers van dit etnocentrisch systeem, moreel volkomen legitiem geterroriseerd worden. Haar ideële uitgangspunten vertonen in beginsel overeenkomsten met het etnocentrisch Christelijk Fundamentalisme welke rond de middeleeuwen haar piek bereikte. Haar sado-masochistische gebruiken lijken op praktijken van het Nazi Etnocentrisme welke het Duitse ras als "uitverkoren Arisch" zag. De complexiteit ligt hierin dat zowel het Eurocentrisme als het Amerikaans Exceptionalisme, welke o.a. rusten op een bepaalde religieuze aanname (het christelijk geloof) eeuwenlang ook een ander land en volk -Israel en de Joden - als "uitverkorenen" beschouwen. De globale waanzin van het etnocentrisme - "DE UITVERKORENEN"- kan niet tragischer en destructiever worden gedemonstreerd.

  Conclusie

  Etnocentrisme is ondanks alle pogingen tot rationaliseren, een gevaarlijke nauwe lens waardoor mensen andere mensen, landen en culturen beoordelen op basis van hun eigen moraal, ethiek, historie en religie, en dan besluiten dat hun eigen gebruiken superieur zijn. Etnocentrisme vestigt ideeën van de "enige juiste " manier van leven, en dat andere culturen of landen niet de "juiste" manier van leven leiden. Etnocentrisme kan beschouwd worden als de ruggengraat van stereotypering. Opvattingen als de werkethiek van een bepaalde cultuur, of gebrek aan moraal in een andere cultuur, ontspringen uit het idee binnen het etnocentrisme dat iemands eigen cultuur in vele opzichten superieur is aan de anderen. Etnocentrisme kan ook verantwoordelijk worden gehouden voor het instigeren van racisme binnen verschillende samenlevingen. Etnocentrische opvattingen zijn niet beperkt tot landen. Verschillende rassen binnen dezelfde samenleving toetsen elkaar vaak vanuit hun etnocentrisch gezichtspunt. Hiervoor keren we dan terug naar ons geliefd Suriname om te overdenken wat etnocentrisme ons klein dorpje tot nog toe heeft opgeleverd. De tegenhanger van etnocentrisme is "cultureel relativisme," waarbij andere culturen niet bevooroordeeld worden bekeken en benadert. Gelukkig zal de evolutie van globalisatie leiden tot vermindering van etnocentrische beoordelingen. Doordat de wereld onderling steeds meer verbonden raakt, en mensen steeds meer en sneller toegang hebben tot informatie zullen vele culturele mythen de komende generaties verdwijnen waardoor er een beter weerzijds begrip en acceptatie zal ontstaan. Etnocentrisme als probleem zal ons niet eeuwig hinderen. Etnocentrisme is langzaam stervende, haar stuiptrekkingen zijn echter nog hevig, storend en gevaarlijk, kijk maar naar ons geliefd Suriname van vandaag.

  Dennis de Keyzer

  Drs. Ing. L. A. Callender 7 maart 2011 - 3:49 pm / Nederland

  Bron: Radio Netherlands Worldwide

 • http://www.rnw.nl/caribiana/article/biekman-nederland-doet-te-weinig-tegen-racisme
 • http://www.rnw.nl
 • ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 8 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012