Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 2 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

1. Colofon


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Oorspronkelijke titel: " Analyse legaliseren rassendiscriminatie (met onderzoek etnische registratie)"
  Uitgegeven door: Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com

  Eerste druk, Delft, 2012
  Copyright @ Dewanand, 2012
  Offercode Dewanand: WART0270

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

  De auteur en uitgever aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan direct of indirect tengevolge van dit werk.

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.
  Noot vooraf. Disclaimer Dewanand.

  Deze hele heilige tekst is geofferd aan Altecrea en is dus geschreven, vanuit mijn hindoeïstische religieuze-filosofie. In principe schrijf ik deze religieuze tekst niet voor mensen, maar alleen voor Altecrea.
  ***

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 2 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012