Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 18 of 21

Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

14. DNI JOHN NEGROPONTE


Klik op de foto om het helemaal te zien

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0216
Offerdatum     29 september 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • JOHN NEGROPONTE was van 1981 tot 1985 US ambassadeur in Honduras. Bij het overdragen van zijn bevoegdheden in 1981 lichtte zijn voorganger Jack Binns hem in over de toename van de mensenrechtenschendingen in Honduras. Uit een artikel in 2005 van de journalisten Gary Cohn en Ginger Thompson in de Baltimore Sun bleek, dat het door de CIA getrainde Hondurese bataljon 316 zijn gevangenen martelde en in sommige gevallen doodde. Een vroegere Hondurese parlementariër, Efrain Diaz verklaarde tijdens het onderzoek van Cohn en Thompson over de Amerikanen het volgende:

  "hun houding was er een van accepteren en zwijgen."

  Ze vonden het gebruik van het territorium van Honduras belangrijker dan het lot van vermoorde onschuldige mensen. In die tijd steunde de USA heimelijk de Contrabeweging, die de Sandinisten in het naburige Nicaragua bevocht. Honduras was daarbij als uitvalsbasis voor de Contra's van vitaal belang. De Contra's werden getraind op vliegbasis in Al Aguacate. Negroponte hield toezicht bij de bouw van de basis. Daarin was ook een gevangenis opgenomen. Volgens Hondurese mensenrechtenactivisten werden daar gevangenen tijdens hun detentie gemarteld. Op die plek werden in 2001 de overblijfselen van 185 dissidenten gevonden (Duncan Campbell, An Exquisite Danger, Guardian, 2 juni 2004).

  In 1997 concludeerde de onderzoekscommissie van de Algemene Inspectiedienst van de CIA, dat het Hondurese leger sinds 1980 honderden mensenrechtenschendingen had begaan. Velen daarvan waren politiek gemotiveerd en hadden een link met doodseskaders (David Corn, Negroponte's Dark Past, The Nation, 17-2-2005). Ondanks deze aantijgingen uit onverdachte bron sprak NEGROPONTE zelf in de media en tegen de comités van het Congres meerdere malen over de mythe van de doodseskaders en de schendingen van de mensenrechten in Honduras.

  JOHN NEGROPONTE werd in 2005 door President BUSH tot de eerste Director of National Intelligence (DNI) benoemd. Daarvoor bekleedde hij zijn laatste ambassadeurschap en wel in IRAK. Het kantoor van de DNI beschikt over 500 medewerkers. Dat orgaan werd opgericht op grond van de Intelligence Reform and Terrorist Prevention Act uit 2004. De DNI coördineert de operaties van de geheime diensten, dus ook die van de CIA en van Buitenlandse Zaken en Defensie en oefent tevens toezicht uit op de budgetten van geheime diensten. De Director rapporteert daarbij rechtstreeks aan de president.

  Geheime diensten voeren doorgaans operaties uit, waarbij ze elkaars speelveld doorkruisen. Dat is een van de vormen om mogelijk machtsmisbruik door het geheime karakter van de operaties tegen te gaan. Vroeg of laat pikt een dienst dan zaken van andere diensten op die niet door de beugel kunnen en kan er een correctie plaatsvinden. Dat past binnen het Amerikaanse systeem van checks and balances, waardoor het publiek er vertrouwen in kan hebben, dat ontsporingen beperkt zullen blijven. De DNI kan door zijn coördinerende en toezichthoudende taak die mogelijkheid van controle echter praktisch teniet doen, waardoor het voor een regering aantrekkelijk kan worden om via de DNI geheime diensten voor eigen doeleinden in te zetten. De operaties kunnen dan door de DNI zelfs worden gestuurd en gebruikt om coverup-operaties uit te voeren.

  Een regering die een dergelijk instituut in het leven roept en die het liefst nog meer macht had gegeven, wat door eendrachtige samenwerking van het Pentagon en het Congres werd verijdeld en die vervolgens als eerste DNI Director iemand benoemt met een achtergrond van coverups en recente ervaring als ambassadeur in IRAK laat de verdenking op zich, dat de DNI in het leven is geroepen om activiteiten toe te dekken en de mogelijkheid van uit de school klappen te beperken. Zo zei eerder Melvin Goodman, een vroegere CIA medewerker over het toedekken van allerlei zaken door NEGROPONTE in Honduras:

  "I think of the role of intelligence in telling truth to power" and then Negroponte's appointment "doesn't fit" (Julian Borger, Bush Appoints All-Powerful Spy Chief, Guardian, 18-2-2005).

  De regering BUSH heeft met de DNI een orgaan in het leven geroepen, dat dubieuze politieke praktijken kan toedekken en dat de activiteiten van geheime diensten voor de ondersteuning van politieke agenda's kan aan- sturen. Dat beeld wordt versterkt door de benoeming van NEGROPONTE met zijn achtergrond van Honduras en IRAK.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • ***

  WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 18 of 21


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0216
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2006