Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 15 of 21

Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

11. Open brief aan president BUSH op 20 september 2001


Klik op de foto om het helemaal te zien

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0216
Offerdatum     29 september 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • Al 9 dagen na 11/9 kwam de zoon van KRISTOL met een aan BUSH gerichte open brief in de media. Daarin werd BUSH opgeroepen om SADDAM in het kader van de strijd tegen het terrorisme met miltaire middelen te verdrijven. Onder de brief staan de namen van vooraanstaande neocons zoals RICHARD PERLE en vertegenwoordigers van de PNAC.

  "September 20, 2001

  The Honorable George W. Bush President of the United States Washington, DC

  Dear Mr. President,

  We write to endorse your admirable commitment to "lead the world to victory" in the war against terrorism. We fully support your call for "a broad and sustained campaign" against the "terrorist organizations and those who harbor and support them." We agree with Secretary of State Powell that the United States must find and punish the perpetrators of the horrific attack of September 11, and we must, as he said, "go after terrorism wherever we find it in the world" and "get it by its branch and root." We agree with the Secretary of State that U.S. policy must aim not only at finding the people responsible for this incident, but must also target those "other groups out there that mean us no good" and "that have conducted attacks previously against U.S. personnel, U.S. interests and our allies."

  In order to carry out this "first war of the 21st century" successfully, and in order, as you have said, to do future "generations a favor by coming together and whipping terrorism," we believe the following steps are necessary parts of a comprehensive strategy.

  Osama bin Laden

  We agree that a key goal, but by no means the only goal, of the current war on terrorism should be to capture or kill Osama bin Laden, and to destroy his network of associates. To this end, we support the necessary military action in Afghanistan and the provision of substantial financial and military assistance to the anti-Taliban forces in that country.

  Iraq

  We agree with Secretary of State Powell's recent statement that Saddam Hussein "is one of the leading terrorists on the face of the Earth…." It may be that the Iraqi government provided assistance in some form to the recent attack on the United States. But even if evidence does not link Iraq directly to the attack, any strategy aiming at the eradication of terrorism and its sponsors must include a determined effort to remove Saddam Hussein from power in Iraq. Failure to undertake such an effort will constitute an early and perhaps decisive surrender in the war on international terrorism. The United States must therefore provide full military and financial support to the Iraqi opposition. American military force should be used to provide a "safe zone"

  in Iraq from which the opposition can operate. And American forces must be prepared to back up our commitment to the Iraqi opposition by all necessary means.

  Hezbollah

  Hezbollah is one of the leading terrorist organizations in the world. It is suspected of having been involved in the 1998 bombings of the American embassies in Africa, and implicated in the bombing of the U.S. Marine barracks in Beirut in 1983. Hezbollah clearly falls in the category cited by Secretary Powell of groups "that mean us no good" and "that have conducted attacks previously against U.S. personnel, U.S. interests and our allies." Therefore, any war against terrorism must target Hezbollah. We believe the administration should demand that Iran and Syria immediately cease all military, financial, and political support for Hezbollah and its operations. Should Iran and Syria refuse to comply, the administration should consider appropriate measures of retaliation against these known state sponsors of terrorism.

  Israel and the Palestinian Authority

  Israel has been and remains America's staunchest ally against international terrorism, especially in the Middle East. The United States should fully support our fellow democracy in its fight against terrorism. We should insist that the Palestinian Authority put a stop to terrorism emanating from territories under its control and imprison those planning terrorist attacks against Israel. Until the Palestinian Authority moves against terror, the United States should provide it no further assistance.

  U.S. Defense Budget

  A serious and victorious war on terrorism will require a large increase in defense spending. Fighting this war may well require the United States to engage a well-armed foe, and will also require that we remain capable of defending our interests elsewhere in the world. We urge that there be no hesitation in requesting whatever funds for defense are needed to allow us to win this war.

  There is, of course, much more that will have to be done. Diplomatic efforts will be required to enlist other nations' aid in this war on terrorism. Economic and financial tools at our disposal will have to be used. There are other actions of a military nature that may well be needed. However, in our judgement the steps outlined above constitute the minimum necessary if this war is to be fought effectively and brought to a successful conclusion. Our purpose in writing is to assure you of our support as you do what must be done to lead the nation to victory in this fight.


  Sincerely,

  WILLIAM KRISTOL"

  (www.newamericancentury.org/Bushletter.htm)

  RICHARD PERLE zegt in An end to evil: How to win the war on terror, dat hij samen met de joodse neocon en eerder tekstschrijver op het Witte Huis David Frum heeft geschreven:

  "There is no middle way for Americans: It is victory or holocaust" (No end to war, Buchanan, The American Conservative, 1-3-2004).

  In lijn daarmee lijkt zionisme voor de neocons een tweede natuur te zijn. Ze kunnen zich moeilijk een buitenlands beleid voorstellen, dat niet een sterke solidariteit met Israël inhoudt. De neocons proberen daarom de lijst van vijanden van Amerika uit te breiden met de lijst van vijanden van Israël. De brief van 20/9 is daar een bevestiging van.

  De in de eerste alinea genoemde minister van buitenlandse zaken POWELL heeft overigens afstand genomen van zijn toespraak in de Veiligheidsraad, waarin hij een relatie legde tussen SADDAM en massavernietigingswapens.

  AL-QAIDA is inderdaad de vijand van Amerika, maar niet het ook in de brief genoemde SYRIË. De vader van president Assad hielp de Amerikanen om SADDAM in de Golfoorlog uit Koeweit te verdrijven. De Amerikaanse belangen lijken er dan ook meer mee gediend om SYRIE te betrekken in de strijd tegen AL-QAIDA. SYRIE heeft ook geen direct belang bij het bestaan van AL-QAIDA en zou daar dan ook best oren naar kunnen hebben.

  En het is duidelijk, dat Amerika de oorlog tegen IRAK in werd gelogen door met name diezelfde neocons. SADDAM bestreed juist radicale islamitische groeperingen zoals AL-QAIDA, omdat die een bedreiging voor zijn bewind konden vormen. Amerika en SADDAM hadden dan ook op beperkte schaal samen kunnen werken waar het ging om gemeenschappelijke belangen in de strijd tegen terrorisme. En IRAK had al helemaal geen plannen om Amerika aan te vallen.

  Ook IRAN was niet bij 9/11 betrokken, noch de Palestijnse Autoriteit. En in IRAN bestaat er onder de bevolking heel wat scepsis over de mullah's. Door IRAN te bedreigen zullen de sceptici geneigd zijn de zijde van de mullah's te kiezen in plaats van zich daar meer en meer vanaf te keren. En wanneer vielen Hamas en Hezbollah Amerika aan? En datzelfde geldt al helemaal voor de Palestijnse Autoriteit, waar Amerika juist vredesgesprekken mee heeft gevoerd.

  En WILLIAM KRISTOL zegt in de brief:

  "Israël has been and remains America's staunchest ally against international terrorism, especially in the Middle East. The United States should fully support our fellow democracy in its fight against terrorism. We should insist that the Palestinian Authority put a stop to terrorism emanating from territories under its control and imprison those planning terrorist attacks against Israël. Until the Palestinian Authority moves against terror, the United States should provide it no further assistance."

  Dat is dan vooral Israëlisch eigen belang. De positie van Israël bevordert eerder het terrorisme. Amerika's belangen zijn daar niet mee gediend.

  De brief lijkt dan ook meer op een brief van het Israëlische ministerie van defensie dan aan die van een Amerikaanse politieke beweging.

  Over de ondertekenaars van de brief van 20/9

  Hieronder staan de 25 belangrijkste ondertekenaars onder de 41 ondertekenaars van de brief met de vermelding van enkele belangrijke gegevens.

  1. Richard V. Allen: lid van de PNAC, was lid van de National Security Council, is lid van de belangrijke Defense Policy Board.

  2. Gary Bauer: rechtse christen, ondertekende de principeverklaring van de PNAC bij de stichting in 1997.

  3. William J. Bennett: lid PNAC, tekende de principeverklaring van de PNAC in 1997, werkte samen met KRISTOL, was eerder minister van onderwijs.

  4. Rudy Boshwitz: lid PNAC, Director van het Joodse Instituut voor Nationale Veiligheidsvraagstukken.

  5. ELIOT COHEN, joods neocon, wordt ook wel de meest invloedrijke academische neocon genoemd. Militair expert. Hoofd van het Center for Strategic Studies van de School of Advanced International Studies. Cohen ziet de War on Terror als Wereldoorlog IV. Is betrokken bij de PNAC en werkzaam in het Pentagon bij de Defense Policy Board. COHEN is medestichter van de PNAC en heeft samengewerkt met WOLFOWITZ. Hij zat in het comite voor de Liberation of Iraq.

  6. Midge Decter: joods neocon, ondertekende de principeverklaring van de PNAC in 1997. Was met RUMSFELD eerder co-chair van het Committee for the Free World. Was een van de drijvende krachten achter de neoconbeweging. Is de vrouw van Norman Podhorertz en moeder van de rechtse columnist John Podhoretz.

  7. Thomas Donnelly: lid board of directors PNAC, belangrijkste auteur van REBUILDING AMERICA'S DEFENSES (2000) van de PNAC. Schrijver en militair analist. Medewerker van de belangrijke door joodse neocons gedomineerde denktank AEI.

  8. Nicholas Eberstadt: betrokken bij de twee belangrijke door joodse neocons gedomineerde denktanks de AEI en de PNAC. Schreef in de WEEKLY STANDARD van KRISTOL.

  9. Aaron Friedberg: joods neocon, tekende de principeverklaring van de PNAC in 1997. Diende van 2003 tot 2005 in het kantoor van vice-president CHENEY op het gebied van nationale veiligheidszaken en als director policy planning.

  10. Francis Fukuyama: tekende de principeverklaring van de PNAC in 1997 en was ook actief binnen de PNAC. In de afgelopen jaren verwijderde hij zich van de neoconagenda, omdat die te zeer gebaseerd is op militair geweld en gewapende interventies voor het bevorderen van democratie met name in het M-O.

  11. Frank Gaffney: joods neocon, tekende de principeverklaring van de PNAC in 1997, medeoprichter van de PNAC, columnist van de Washington Post. Was eerder onder Reagan een Assistant secretary of defense. Heeft samengewerkt met RICHARD PERLE.

  12. Reuel Marc Gerecht: director bij de PNAC, resident fellow bij de AEI. Was eerder CIA specialist m.b.t. het Midden Oosten.

  13. DONALD KAGAN: joods neocon, medeoprichter PNAC, professor militaire geschiedenis, was betrokken bij de totstandkoming van REBUILDING AMERICA'S DEFENSES (2000) van de PNAC. Vader van ROBERT KAGAN.

  14. ROBERT KAGAN: joods neocon en director bij de PNAC, schrijft veel over US strategieën en US diplomatie en werkte eerder als de belangrijkste speechschrijver voor minister van buitenlandse zaken Shultz. KAGAN werkte eerder voor de belangrijke joodse neocon ABRAMS, die in het IRAN-Contraschandaal werd veroordeeld. Is columnist van onder meer The Washington Post en The WEEKLY STANDARD van KRISTOL. Zijn vrouw Victoria Nuland was een belangrijke nationale veiligheidsadviseur van vice-president CHENEY.

  15. Jeane Kirkpatrick: professor op het politiek gebied. Was ambassadeur bij de UN gedurende de Reaganjaren. Werkte voor de AEI en steunde de Likudnik Jewish Institute for National Security Affairs.

  16. CHARLES KRAUTHAMMER: joods neocon. Hield een belangrijke toespraak voor de AEI onder de titel "An American Foreign Policy for a Unipolar World" (12-2-2004). De tekst van de toespraak is uitgegeven door de AEI. Hij was speechschrijver van vice-president Mondale. Columnist Washington Post, Time Magazine en WEEKLY STANDARD.

  17. John Lehman: joods neocon, was Secretary of the Navy, was lid van de 9/11 commissie. Heeft samengewerkt met RICHARD PERLE.

  18. RICHARD PERLE: over hem is het nodige gezegd in par. 8.

  19. Norman Podhoretz: joods neocon, schrijver, uitgever.

  20. Stephen P. Rosen: Harvard professor of National Security and Military Affairs

  21. Randy Scheunemann: joods neocon, adviseur van RUMSFELD voor IRAK, president van het Committee voor de Bevrijding van Irak opgezet door de PNAC.

  22. Bruce P. Jackson: joods neocon en director bij de PNAC. Was militair inlichtingenofficier en Vice President voor Strategy en Planning bij de Lockheed Martin Corporation. In 2002-2003 was hij voorzitter van het Comité voor de bevrijding van IRAK. Werkte eerder onder WOLFOWITZ, PERLE en CHENEY.

  23. Gary Schmitt: executive Director bij de PNAC en expert op het gebied van geheime diensten. Schmitt was in de 90 er jaren senior associate van het National Strategy Information Center en pleitbezorger van het concept van flexibele geheime dienst operaties dat grote invloed op het vormgeven van geheime dienst operaties van de BUSH regering had.

  24. William Schneider: politicus. lid PNAC, schreef voor de AEI, lid Defense Science Board, daartoe uitgenodigd door RUMSFELD, was onderminister voor buitenlandse zaken in de Reaganregering.

  25. Vin Weber: lid PNAC, congresman, uitgever.

  De ondertekenaars hebben bijna allemaal banden met een of beide door de joodse neocons gedomineerde denktanks AEI en PNAC met een duidelijk pro-Israëlische koers. Beide denktanks, maar vooral de PNAC, hebben grote invloed in en rond de regering BUSH. En de ondertekenaars hebben voor een deel belangrijke posities in en rond de regering BUSH en banden met geheime diensten.

  Een aantal namen zie je sinds het document Planning Defense Guidance (1992) ook steeds weer terugkeren in de ontwikkelingen rond de neocons en nu in en rond de regering BUSH.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • ***

  WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 15 of 21


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0216
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2006