Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 13 of 21

Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

9. REBUILDING AMERICA'S DEFENSES (2000)


Klik op de foto om het helemaal te zien

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0216
Offerdatum     29 september 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11
 • Het belangrijkste document van de PNAC is REBUILDING AMERICA'S DEFENSES (2000). In de inleiding van dat document staat het doel van de PNAC:

  "the Project for the New American Century is a nonprofit, educational organization whose goal is to promote American global leadership."

  De PNAC is dus openlijk gericht op het bevorderen van het globale leiderschap van Amerika.

  In REBUILDING AMERICA'S DEFENSES worden onder meer IRAN en IRAK aangeduid als grote bedreigingen.

  Voorzitter van de PNAC is KRISTOL. Hij is een zeer invloedrijk mediaman en ondermeer uitgever en columnist van de WEEKLY STANDARD. Hij is tevens de stichter van de groep van rond de 25 tot 30 neocons rond BUSH, waarvan het grootste deel uit joodse neocons bestaat met onderling vriendschappelijke banden en uitgebreide contacten met politiek Israël. Die groep heeft Amerika in IRAK gebracht. Dat kan worden opgemaakt uit het artikel van de joods-Israëlische schrijver A. Shavit in de joods-Israëlische kwaliteitskrant Haaretz White man's burden (Haaretz, april 2003). In dat artikel kwam onder meer KRISTOL uitgebreid aan het woord. Twee fragmenten:

  "The war in Iraq was conceived by 25 neoconservative intellectuals, most of them Jewish, who are pushing President Bush to change the course of history. Two of them, journalists William Kristol and Charles Krauthammer, say it's possible. But another journalist, Thomas Friedman (not part of the group), is skeptical."

  en

  "In the course of the past year, a new belief has emerged in the town: the belief in war against Iraq. That ardent faith was disseminated by a smallgroup of 25 or 30 neoconservatives, almost all of them Jewish, almost all of them intellectuals (a partial list: RICHARD PERLE, PAUL WOLFOWITZ, DOUGLAS FEITH, WILLIAM KRISTOL, ELIOT ABRAMS, CHARLES KRAUTHAMMER), people who are mutual friends and cultivate one another and are convinced that political ideas are a major driving force of history."

  Die namen zijn ook te vinden bij de ondertekenaars van de brief van 20/9 van de zoon van KRISTOL, waarover in par. 10 gesproken wordt. En de meesten hebben de principeverklaring van de PNAC ondertekend.

  WiLLIAM KRISTOL was eerder universitair docent politiek. In 1985 ging hij naar Washington en diende daar als stafchef van vice-president DAN QUAYLE in de regering BUSH en als kabinetschef bij onderwijsminister WILLIAM BENNETT onder president Reagan.

  Een van directors van de PNAC en eveneens joods neocon was JOHN R. BOLTON. Hij was tevens vice-president van de pro-Israëlische denktank AEI en een belangrijk adviseur van president BUSH. BOLTON is nu Amerikaans VN ambassadeur. Zijn benoeming tot ambassadeur deed nogal wat stof opwaaien, onder meer omdat hij eerder had gezegd, dat Amerika na IRAK ook SYRIE en IRAN ging aanpakken.

  Medeoprichter van de PNAC is RICHARD PERLE, in Amerika ook wel de Prince of Darkness genoemd. Hij is de goeroe van de door KRISTOL opgerichte groep van zo'n 25 tot 30 neocons rond BUSH. PERLE werd in de zeventiger jaren door de FBI betrapt op het verstrekken van classified information aan de Israëlische ambassade. Hij was toen medewerker van senator Jackson. De FBI drong toen aan op zijn ontslag, maar dat verzoek werd door de als zeer pro-Israëlisch bekend staande Jackson niet gehonoreerd.

  PERLE werkte voor de Israëlische wapenproducent Soltam, was betrokken bij de verkiezingscampagne voor Netanyahu in Israël, is director bij een van de twee belangrijke kranten in Israël de Jerusalem Post, die WOLFOWITZ in 2003 tot joods man van het jaar uitriep en was een paar jaar geleden voorzitter van de invloedrijke Defense Policy Board binnen het Pentagon. Hij beëindigde het voorzitterschap, nadat hij in opspraak was gekomen, doordat een bedrijf hem veel geld had beloofd, als hij zijn invloed ten gunste van dat bedrijf in het Pentagon zou aanwenden. Zelf vond hij dat een normale zaak, maar onder druk legde hij de voorzittershamer toch neer. RICHARD PERLE is ook senior fellow bij de andere belangrijke door joodse neocons gedomineerde denktank de AEI, de nieuwe werkgever van Hirsi Ali.

  Toen DOUGLAS FEITH, Amerikaans onderminister voor defensie op politiek gebied tot augustus 2005, in de 80-er jaren uit de National Security Council was gezet, nadat van daaruit naar Israël was gelekt, regelde WOLFOWITZ een baan voor hem bij RICHARD PERLE. Samen met een andere joodse neocon Frum, eerder tekstschrijver op het Witte Huis, schreef RICHARD PERLE het boek An end to evil, waarvan Buchanan in de American Conservative van 1-3-2004 in No end to war overtuigend aantoonde, dat het zich laat lezen als een rapport van het Israëlische ministerie van defensie.

  En dan nog ter aanvulling op de informatie over DOUGLAS FEITH. Hij was ook advocaat in Israël, adviseur van Sharon en Likud en verkocht geavanceerde Israëlische wapensystemen. Hij is hoofd van het advocatenkantoor Feith & Zells, dat zich onder meer bezighoudt met de facturering van Israëlische wapenverkopen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • ***

  WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 13 of 21


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0216
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2006