Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Jongeren

Interview Hans-met-de-wandelstok - Delft

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor0283
Offerdatum     19 september 2005

Introductie
Hans-met-de-wandelstok is een Indonesische man uit Delft van 60 jaar oud, die al ruim veertien jaar (vanaf 1991) met een mooie wandelstok door vele steden rondwandelt. Zijn dagelijkse wandeltochten leiden hem door heel Delft (dagelijks vertrekpunt), Den Haag (twee uur looptijd), Zoetermeer (tweeenhalf uur), Rotterdam (drie uur naar centrum), Leiden ( zeven uur), Hoek van Holland (vijf uur). Hij heeft ook driemaal de vierdaagse gelopen waarbij er elke dag vijftig kilometer moest worden gelopen, met zijn mooie glimmende wandelstok.

Vragen en antwoorden.

- Waarom noemt men u Hans-met-de-wandelstok?
Dat komt door een situatie waarin ik een bekering heb meegemaakt. Dat is op 26 februari 1989 te zion hervormde kerk delft. In die kerk ben ik toen bekeerd. En die bekering heeft mij toen genezen van de stress. Ik was toen 44 jaar en werkte toen bij de PTT bij de centrale directie Den Haag als chauffeur pendeldienst. Dit werk zorgde ervoor dat ik vaak in kontakt kwam met mensen, niet alleen van het bedrijf, maar ook het volk. Ik moest overal post bezorgen en stoppen en zag dus veel mensen. Vanaf 1 maart 1979 tot en met 1 maart 1991 heb ik daar gewerkt. Daarna stopte ik met werken, vanwege een WAO uitkering.

Na 1991 ben ik prive-pastoraal werk gaan doen, als vrijwilliger. Ik bezocht zieke mensen in ziekenhuis, bejaarden, daklozen en drugsverslaafden.

- Vertel iets over een gesprek met een dakloze en drugsverslaafde?
Als ik deze mensen ontmoet dan kijken zij mij aan en ze zien eerst mijn wandelstok en door deze wandelstok ontstaat er een gesprek. En dan vertellen zij alles over hun belevingswereld op straat. De meeste daklozen voelen zich een verschoppeling in de samenleving en daarom zei ik altijd tegen iedereen om niet te oordelen. Hoe kan je nu mensen oordelen als je geen communicatie hebt met die persoon.

- Waarom worden mensen dakloos?
Mijn antwoord luidt alsvolgt puntsgewijs:
1. Mensen worden dakloos vanwege hun baan.
2. Vanwege een ontwricht gezinsleven, omdat zij geen baan hebben.
3. Vanwege financiele redenen. Dit is een groot probleem voor velen.
4. Door al deze problemen ontstaat er een echtscheiding en dan gaan zij drinken, meestal de man, waarna zij op deze wijze dakloos worden.
5. De familieleden van de persoon accepteren het ook niet meer dat hij leeft als een dakloze en keren hem de rug toe.

- Citeer eens enkele uitspraken van daklozen die u ooit gesproken heeft.
Een dakloze in Delft heeft mij gisteren het volgende verteld:
'Er zijn gelukkig nog bepaalde instanties van de gemeente delft die mij de gelegenheid geven om een slaapplaats te krijgen in Delft, achter het centraal station in een opvanghuis, compleet met bed, wastafel, douche en een bordje eten, broodje soep, vanaf 18:30 uur tot en met negen uur 's morgens. Ook krijg ik een daklozen uitkering. Het is wel verboden om sterke drank in het openbaar te gebruiken, want dan kan je een boete krijgen van 45 euro'.

Daklozen willen vaak ook een normaal leven krijgen. Het probleem is alleen dat zij niet serieus genomen worden, door veel mensen, vanwege hun doen en laten.

- Zijn daklozen laag opgeleid?
Nee, ik heb daklozen ontmoet die ingenieur, leraar of vertegenwoordiger op kantoor waren. Mensen van uiteenlopend niveau, dus niet allemaal zijn laag opgeleid.

- Wat is de oorzaak?
De oorzaak ligt eraan dat de huidige maatschappij zo hard is, dat veel mensen het niet meer bij kunnen benen. Want alles moet snel, snel en nog eens snel. Haastig... Door deze situatie voelen de mensen zich niet meer nuttig. Ze worden beschouwd als mensen die niet meer meekunnen met de maatschappij. Daardoor voelen zij zich minderwaardig. Dan zien zij het niet meer zitten en krijgen schijt aan deze maatschappij. Dan doen zij wat zij willen met hun leven. Dan gaan zij alcohol drinken en drugs gebruiken. Dus blowen en marihuana gebruiken, waarna zij in een andere belevingswereld gaan leven. Zij komen dan tot rust en dan kunnen zij het weer aan, dankzij de drugs.

- Welk advies zou u willen geven aan daklozen?
Blijf jezelf, betekent je moet jezelf lief hebben. Hou van je lijf. En weet hoever je mag gaan om deze harde wereld aan te pakken. Als je dat weet kan je jezelf weer voelen dat je weer nuttig bent voor de maatschappij.
Men zegt weleens 'de maatschappij ben jezelf' in slogans op posters bij bushaltes. Maar dat is niet waar. De maatschappij maakt juist de mensen kapot, want je moet meegaan met de snelheid en met elke situatie. Noem maar alles, telefoon, computer, techniek,... dat wil men. Men zegt mij weleens: 'Hans, je moet een mobieltje hebben', ik zeg dan nee, voor geen goud. Omdat ik niet wil dsat ik weer in de stress raak, als iedereen mij wil bereiken. Zij kunnen best een brief schrijven. Ik heb nooit een mobieltje gehad. Zelfs een mobilofoon heb ik geweigerd tijdens mijn werk als chauffeur bij de PTT, omdat ik geen maagzweer wil hebben. Ik was de enige van de twaalf chauffeur van de centrale directie bij de PTT die weigerde om een mobilofoon te nemen. Ik reed destijds elke dag vier vaste routes van elk twee uur en had daarom totaal geen behoefte aan een mobilofoon. Ik wil mijn werk doen, en wel met plezier. Dankzij mijn verzoek en advies, gaf de centrale directie toestemming en akkoord, om een autoradio in te bouwen in alle transportvoertuigen (auto's, busjes, vrachtwagens, enz.), zodat elke chauffeur kon genieten van wat muziek.

- Nu ga ik wat vragen over jongeren stellen.
- Komt u veel jongeren tegen op straat?

Jazeker, elke dag als ik wandel in Delft, Rijswijk en Den Haag.

- Praat u dan met hen?
Als zij mij benaderen vanwege mijn wandelstok dan ontstaat er wat communicatie.

- Wat vertellen deze jongeren u dan?
Zij vertellen dan over hun studie en over de maatschappij. Merendeels is het negatief, dat alles zo snel moet gaan. En mensen hebben ook geen tijd meer om te communiceren met elkaar. En zodoende krijgen zij dan schijt aan de maatschappij, want er wordt gezegd dat de jongeren respect moeten hebben voor ouderen, maar andersom moeten ouderen ook de jongeren begrijpen.

- Zijn jongeren nu ongelukkiger dan vroeger? Leg uit.
Volgens mij is dat wel zo. De jongeren zijn nu ongelukkiger dan vroeger, omdat zij weinig liefde krijgen van hun ouders. De meeste ouders hebben geen tijd meer voor hun gezinsleven, omdat moeder en vader moeten werken. Nu praten ouders minder met hun kinderen.

- Nu is er meer welvaart in Nederland, meer geld. Hoe komt het dat kinderen toch meer problemen hebben?
Dat komt doordat zij onbewust schulden maken. Bijvoorbeeld een brommer kopen op afbetaling of lease. En ook de mobieltjes, want die kosten heel veel geld, volgens de ouders die ik ontmoet heb. Dit alles veroorzaakt spanningen en problemen thuis. Ook kleding kost heel veel geld. Vanwege schulden gaan zij dan werken, wat dan ten koste gaat van hun studie. Dan zeggen jongeren, ik zie wel, omdat zij niet gelukkig zijn.

- Vertel eens hoe jongeren hun problemen oplossen? Wat heeft u zelf gezien of gehoord hierover?
Meestal zeggen zij, ik zie wel hoe het schip strand. Zij hebben helemaal geen verantwoordelijkheid meer of zij hebben overal schijt aan.

- Hoe denkt u persoonlijk over de jeugd van tegenwoordig?
De jeugd van tegenwoordig heeft meer vrijheid dan vroeger. Zij moeten meegaan met de situatie in de wereld, met mode in America en elders.

- Wat missen onze jongeren in Nederland?
Kontakten onder elkaar. Met elkaar van gedachten wisselen. Over de toekomst praten met elkaar. Dit missen zij gewoon.

- Wat is uw advies aan jongeren?
Probeer altijd jezelf te zijn en je niet om laten praten. Altijd consequent zijn met je doen en laten en proberen om het goede te doen. Zo krijg je dan een goede samenleving onder de jongeren, om verder iets op te bouwen in Nederland.

- Heeft u ter besluit nog opmerkingen of aanvullingen?
De jongeren van nu hebben helemaal geen houvast meer. En dat komt doordat geloof geen rol van betekenis meer speelt in de samenleving.


***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Jongeren
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved